Uwaga

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5053-uwaga-3.html
Mieszkańcy sołectw: Bodzanowo, Lutobórz, Szczutkowo, Ząbin. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborcze [...]
Mieszkańcy sołectw: Bodzanowo, Lutobórz, Szczutkowo, Ząbin.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej została zgodnie z uchwałą Rady Gminy Choceń przeniesiona do remizy OSP w miejscowości Szczutkowo.

Zmiana siedziby lokalu wyborczego została podyktowana bardzo złym stanem technicznym budynku w Lutoborzu.
czwartek, 18 październik 2018

Informacja GOPS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5062-informacja-gops.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od dnia 22.10.2018r  w  godzi [...] Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od dnia 22.10.2018r  w  godzinach 8-11.00 będziemy wydawać skierowania na paczki żywnościowe w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym. Kryteria do otrzymania pomocy są następujące:

- dla osób samotnie gospodarujących 1402,00 zł netto
-osoby w rodzinie 1054,00 zł netto

Osoby nie korzystające z pomocy społecznej prosimy o dostarczenie dokumentów poświadczających dochód rodziny.
środa, 17 październik 2018

Projekt statutu gminy Choceń do konsultacji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5061-projekt-statutu-gminy-chocen-do-konsultacji.html
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje ustrój i organizację gminy jest jej statut. Statut Gmin [...] Podstawowym aktem prawnym, który reguluje ustrój i organizację gminy jest jej statut. Statut Gminy Choceń został uchwalony w 2006 roku. Dotychczasowe statuty stracą moc z mocy prawa z dniem rozpoczęcia kolejnej kadencji. W związku z powyższym przedkładamy do konsultacji projekt statutu gminy Choceń, który będzie obowiązywać dla kadencji organów samorządu terytorialnego 2018 – 2023.

Najważniejsze zmiany ujęte w projekcie, a wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) to:
1)      głosowanie jawne imienne radnych i publikacja imiennych wykazów głosowań radnych w BIP i na stronie internetowej gminy,
2)      wydłużenie kadencji rady gminy do 5 lat (ustawa),
3)      utworzenie komisji, skarg, wniosków i petycji,
4)      transmisja i utrwalanie obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich publikacji w BIP i na stronie internetowej gminy,
5)      wymóg utworzenia klubu radnych przez co najmniej 3 radnych,
6)      ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań Radnych, na które Wójt ma obowiązek udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni (składane na piśmie),
7)      obowiązek przedłożenia przez wójta do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy, nad którym przeprowadzana jest debata na sesji rady gminy,
8)      obowiązek podjęcia uchwały przez radę gminy dotyczącej obywatelskiej inicjatywy  uchwałodawczej.

Projekt uchwały jest aktem prawa miejscowego, a więc zachodzi konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych. Projekt wyłożono do konsultacji na stronie BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Uwagi dotyczące projektu statutu można zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Choceniu lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz treść statutu

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
środa, 17 październik 2018

PRZETARG REWITALIZACJA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5059-przetarg-rewitalizacja-2.html
Podpisaliśmy umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka na w [...] Bez tytułu 99bfaPodpisaliśmy umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka na wykonanie inwestycji pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń. Całkowita wartość zadania to 489.219,98 zł. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Zadanie polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianę okien na klatkach schodowych, w pralni, kotłowni i suszarni, wymianę drzwi zewnętrznych, remont wejść do budynków:
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 3,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu zlokalizowany przy ul. Spacerowej 13,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Borzymie,

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w październiku br. natomiast zakończenie w maju 2019.
W związku z tym, że inwestycja została podzielona na etapy, pozostałych 8 budynków wykazanych w Programie Rewitalizacji, będzie ujętych w II etapie inwestycji, który przewidziany jest do realizacji w przyszłym roku.
środa, 17 październik 2018

Zawodniczki Akademii Mieszanych Sztuk Walki z wizytą w Urzędzie Gminy w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5058-zawodniczki-akademii-mieszanych-sztuk-walki-z-wizyta-w-urzedzie-gminy-w-choceniu.html
We wtorek do Urzędu Gminy w Choceniu przybyły zawodniczki Akademii Mieszanych Sztuk Walki Amelia C [...] We wtorek do Urzędu Gminy w Choceniu przybyły zawodniczki Akademii Mieszanych Sztuk Walki Amelia Cymerman, Justyna Cymerman, Oliwia Sikorska wraz z trenerem Danielem Tobjaszem. Warto wspomnieć że Justyna Cymerman to świeżo upieczony Wicemistrzyni Świata w Kickboxingu oraz Mistrzyni Europy Wschodniej IBK Kyokushin, Amelia Cymerman Mistrzyni Europy Wschodniej IBK Kyokushin oraz 5 miejsce na Mistrzostwach Świata w Kickboxingu, Oliwia Sikorska Wicemistrzyni Europy Wschodniej IBK Kyokushin. Podczas spotkania wójt Roman Nowakowski podziękował zawodniczkom za godne reprezentowanie oraz promocję Gminy Choceń na arenie krajowej i miedzynarodowej. Zawodniczki oraz trener Daniel Tobjasz podziękowali Wójtowi za wsparcie jakie im okazał, to dzięki jego wsparciu dziewczyny mogły wyjechać i reprezentować Gminę i Polskę. Zarząd AMSW również chciałby podziękować Panu Romanowi Nowakowskiemu za pomoc i wsparcie.

Czytaj więcej...

czwartek, 11 październik 2018

Bezpłatne przeglądy pojazdów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5046-bezplatne-przeglady-pojazdow-2.html
Starosta Włocławski Kazimierz Kaca  informuje, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego [...] Starosta Włocławski Kazimierz Kaca  informuje, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Włocławku organizuje wspólnie ze stacjami kontroli pojazdów działającymi na terenie powiatu włocławskiego akcję bezpłatnych przeglądów pojazdów, która przeprowadzona zostanie w dniu: sobota – 27 października  2018 r. w godzinach 8.00 do 14.00

Na terenie gminy Choceń przeglądy prowadzić będzie Stacja Kontroli Pojazdów: N.S.P. „PIOTREX”, 87-850 Choceń, ul. Kazimierza Wielkiego 1.

Czytaj więcej...

czwartek, 11 październik 2018

Przydomowe oczyszczalnie z dofinansowaniem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5039-przydomowe-oczyszczalnie-z-dofinansowaniem.html
Zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej [...] naglowek 4fab2Zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Choceń- I etap” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Gmina Choceń otrzymała na powyższe zadanie dwie pożyczki. Pożyczka zwykłą na kwotę 398.283,54 zł na wkład własny oraz pożyczkę płatniczą w kwocie 532.816,00 zł. W ramach pierwszego etapu Gmina Choceń wybudowała 72 oczyszczalnie przydomowe.
środa, 03 październik 2018

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5030-medale-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie-5.html
W dniu 19 września 2018 r., w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka odbyła się uroczystość [...] W dniu 19 września 2018 r., w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medalami zostały odznaczone Pary Jubilatów, które przeżyły ze sobą 50 lat.

Uroczystego aktu dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Choceniu Panią Marią Dobiecką. Odznaczonym parom wręczono legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i zaproszono na poczęstunek.

Podniosłą chwilę uczczono, wznosząc toast symboliczną lampką szampana, przy występach młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Choceniu pod opieką Pani Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 01 październik 2018

Z dziennika pokładowego Wojciecha Cejrowskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5019-z-dziennika-pokladowego-wojciecha-cejrowskiego.html
Zachęcamy do lektury dziennika pokładowego Wojciecha Cejrowskiego na temat wizyty w Choceniu.  [...] Zachęcamy do lektury dziennika pokładowego Wojciecha Cejrowskiego na temat wizyty w Choceniu. 
https://cejrowski.com/dziennik-pokladowy/podrozniczy/2018/08/31/chocen
poniedziałek, 01 październik 2018

OGŁOSZENIE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5017-ogloszenie-18.html
WÓJT GMINY CHOCEŃ INFORMUJE. DNIA 04.10.2018R. TJ. CZWARTEK O GODZINIE 19:00 W REMIZIE OCHOTNICZE [...]
WÓJT GMINY CHOCEŃ INFORMUJE.

DNIA 04.10.2018R. TJ. CZWARTEK O GODZINIE 19:00 W REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚMIŁOWICACH ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DOTYCZĄCE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ. NA SPOTKANIU PORUSZONE ZOSTANĄ SPRAWY ORGANIZACYJNO- TECHNICZNE.

NA SPOTKANIU OMAWIANE BĘDĄ TEŻ WSZYSTKIE INNE TEMATY DOTYCZĄCE ŚMIŁOWIC.
WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM.
WÓJT GMINY CHOCEŃ
wtorek, 25 wrzesień 2018

SUSZA - WAŻNE INFORMACJE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5003-susza-wazne-informacje.html
Z informacji uzyskanej od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wydłużony został termin składania wn [...] Z informacji uzyskanej od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wydłużony został termin składania wniosków o przyznanie pomocy z tytułu wystąpienia suszy 2018 do 31.10.2018r.

Jednocześnie informujemy, że w ostatnim raporcie przygotowanym przez IUNG Puławy suszą objęte zostały buraki cukrowe i ziemniaki. Protokoły zostały wydane. Czekamy na informację od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego odnośnie kwestii w jaki sposób doszacować teraz powyższe uprawy. Będziemy na bieżąco Państwa informowali.
poniedziałek, 24 wrzesień 2018

Tablica ks. Kazimierza Świątnickiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5000-tablica-ks-kazimierza-swiatnickiego.html
Ks. Kazimierz Świątnicki był bardzo związany z Czerniewicami, a parafianie z księdzem, potwierd [...] Ks. Kazimierz Świątnicki był bardzo związany z Czerniewicami, a parafianie z księdzem, potwierdziły to także uroczystości zorganizowane w niedzielę 23 września 2018 r., w Czerniewicach. W podziękowaniu za wszelkie dobro, Kapłanowi wielkiego serca, oddanego Bogu i ludziom, proboszczowi parafii św. Antoniego w Czerniewicach w latach 1994 – 2016, uchwałą Rady Gminy Choceń, nadano nazwę obiekt sportowo – rekreacyjny im. księdza Kazimierza Świątnickiego. W kościele pw. św. Antoniego w Czerniewicach z udziałem pocztów sztandarowych z całej gminy ks. Tomasz Król odprawił Mszę św. A następnie na obiekcie sportowo-rekreacyjnym, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie nazwy obiektu sportowo – rekreacyjnego w Czerniewicach  imieniem Ks. Kazimierza Świątnickiego. Odsłonięcia tablicy dokonali Wójt Gminy Roman Nowakowski oraz Starosta Włocławski Kazimierz Kaca w asyście radnych Rady Gminy Choceń. Poświęcenia tablicy dokonał ks. proboszcz parafii św. Antoniego w Czerniewicach Ks. Tomasz Król. Symboliczne bukiety kwiatów pod tablicą złożyły delegacje Rady Gminy Choceń oraz Starostwa Powiatowego. Delegacja samorządu gminy Choceń oraz inne delegacje udały się także na cmentarz parafialny w Czerniewicach w celu złożenia kwiatów oraz zapalenia zniczy na grobie śp. ks. Kazimierza. W części artystycznej wystąpiły dzieci z Przedszkola Niepublicznego w Czerniewicach, w którym pracował śp. ks. Kazimierz Świątnicki. Przewidziano także występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Śmiłowic pod kierownictwem kapelmistrza Michała Bagińskiego oraz rozgrywki sportowe.

Czytaj więcej...