poniedziałek, 10 wrzesień 2018

FOTOWOLTAIKA w trakcie realizacji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4977-fotowoltaika-w-trakcie-realizacji.html
Na terenie całej gminy rozpoczęły się prace nad projektem pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybuc [...]
PRO log 965bd
Na terenie całej gminy rozpoczęły się prace nad projektem pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW i kolektora słonecznego. Pierwsze instalacje powstały już w Czerniewicach, Choceniu i Skibicach.

W ramach  projektu zaplanowane mamy do wykonania 75 instalacji fotowoltaicznych i kolektora słonecznego. Wszystkie prace powinny zakończyć się w do końca października 2018 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wysokość dofinansowania to 45 % kosztów kwalifikowanych.
IMG 20180910 175545 d3f11
poniedziałek, 10 wrzesień 2018

PRZETARG REWITALIZACJA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4976-przetarg-rewitalizacja.html
Ogłosiliśmy przetarg na inwestycję pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych [...] 222u 0c6cdOgłosiliśmy przetarg na inwestycję pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Zadanie polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianę okien na klatkach schodowych, w pralni, kotłowni i suszarni, wymianę drzwi zewnętrznych, remontu wejść do budynków:
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 3,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu zlokalizowany przy ul. Spacerowej 13,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Borzymie,
Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w październiku br. natomiast zakończenie w maju 2019.
poniedziałek, 10 wrzesień 2018

Wyposażenie Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4975-wyposazenie-chocenskiego-centrum-kultury-biblioteka.html
Po raz kolejny otrzymamy wsparcie unijne na inwestycję pn „Wyposażenie Choceńskiego Centrum Kul [...] Bez tytułu bcc10Po raz kolejny otrzymamy wsparcie unijne na inwestycję pn „Wyposażenie Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka”. Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania planujemy zakup wyposażenia centrum kultury: ekran elektryczny projekcyjny, projektor, mikser cyfrowy, stagebox cyfrowy, krzesła, jednostki komputerowe z monitorami a także zakup wyposażenia do biblioteki: regały biblioteczne, szafę dwuelementową z drzwiami przesuwnymi oraz wieszaki. Przewidywany termin realizacji zadania to rok 2019.
poniedziałek, 10 wrzesień 2018

Otwarcie bloku w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4973-otwarcie-bloku-w-choceniu-2.html
W dniu 7 września br., dokonano uroczystego otwarcia pierwszego bloku przy ul. Czerniewickiej w Cho [...] W dniu 7 września br., dokonano uroczystego otwarcia pierwszego bloku przy ul. Czerniewickiej w Choceniu wybudowanego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Okolicznościowego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski, Prezes RTBS – Lech Szalkowski oraz Przewodniczący Rady gminy Choceń – Józef Pawłowski. Przewidziano także zwiedzanie budynku mieszkalnego. Budynek prezentuje się pięknie, ma 3 kondygnacje i liczy 21 mieszkań. Mieszkania są wybudowane do stanu deweloperskiego. W budynku są 3 mieszkania 1-pokojowe, 6 mieszkań 2-pokojowych oraz 12 mieszkań 3-pokojowych. Mieszkania są przestronne z balkonami o powierzchni od 31 m2 do 65 m2. Pozostały jeszcze ostanie trzy wolne lokale. Chętnych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy lub RTBS w Rypinie. Budowa rozpoczęła się w wakacje rok temu. Wykonawcą prac była firma Przembud z Włocławka.

Czytaj więcej...

czwartek, 06 wrzesień 2018

Z posiedzeń Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4970-z-posiedzen-rady-gminy.html
Podczas 37 sesji Rady Gminy Choceń, która została zwołana w trybie nadzwyczajnym, radni dokonali [...]
Podczas 37 sesji Rady Gminy Choceń, która została zwołana w trybie nadzwyczajnym, radni dokonali zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choceń.
Zmiana budżetu i WPF dotyczyła przede wszystkim uaktualnienia wydatków związanych z realizacją projektu „Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń”. W związku z dokonaną zmianą przystępujemy do ogłoszenia postępowania przetargowego w w/w zakresie.
Ponadto wyrażono zgodę na zakup instrumentu muzycznego w kwocie 16.000 zł (tuba) dla Młodzieżowej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach. Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Choceniu.
czwartek, 06 wrzesień 2018

Trwa odliczanie do Mistrzostw Świata w Kickboxingu we Włoszech i na Łotwie!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4969-trwa-odliczanie-do-mistrzostw-swiata-w-kickboxingu-we-wloszech-i-na-lotwie.html
Zawodnicy Akademii Mieszanych Sztuk Walki z Wilkowic już za 8 dni wylatujądo Włoch gdzie w dniach [...] Zawodnicy Akademii Mieszanych Sztuk Walki z Wilkowic już za 8 dni wylatujądo Włoch gdzie w dniach 15-23 września odbędą się Mistrzostwa Świata w Kickboxingu. Był to bardzo intensywny okres przygotowawczy, bowiem zawodnicy pod okiem trenera Daniela Tobjasza trenowali dziesięć razy w tygodniu, byli na kilku zgrupowaniach Kadry Polski oraz odbyli serię sesji sparingowych. Dla sióstr Cymerman to kolejne duże wyróżnienie, bowiem od kilku lat tworzą filar Kadry Polski. Decyzją trenerów Justyna Cymerman wystartuje w mocniejszej formule kickboxingu - K1 w Rydze na Mistrzostwach Świata na Łotwie w dniach 4-7.10 Natomiast Janek i Amelia w formule kicklight we Włoszech w dniach 15-23.09. Przygotowania kadrowiczów od samego początku wspierał wójt Chocenia Roman Nowakowski , który również pomógł kadrowiczom w zebraniu niezbędnych środków na wyjazdy. Dlatego też Zarząd Akademii Mieszanych Sztuk Walki chciałby serdecznie podziękować Panu Wójtowi za wsparcie i postawę godna prawdziwego włodarza.

Czytaj więcej...

środa, 05 wrzesień 2018

Sala konferencyjna otwarta

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4968-sala-konferencyjna-otwarta.html
W dniu 5 września br., po raz pierwszy posiedzenie Rady Gminy w Choceniu odbyło się w nowej sali [...] W dniu 5 września br., po raz pierwszy posiedzenie Rady Gminy w Choceniu odbyło się w nowej sali konferencyjnej. Prace związane z zagospodarowaniem na salę konferencyjną dla Urzędu Gminy dwóch klas zlokalizowanych na piętrze w Urzędzie trwały podczas wakacji. Nareszcie Rada Gminy ma swoje stałe miejsce na posiedzenia. Ponadto pomieszczenie będzie wykorzystywane także przez Urząd Stanu Cywilnego. Sala została przygotowana wg projektu pracownika gminy Pani Anny Niteckiej i wykonana także przez pracowników urzędu.
środa, 05 wrzesień 2018

Śpiewanie dla dorosłych od września (chór)

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4967-spiewanie-dla-doroslych-od-wrzesnia-chor.html
Myślałeś o śpiewaniu, ale nie miałeś okazji?? Jeśli chcesz w twórczy sposób spędzić czas [...]
Myślałeś o śpiewaniu, ale nie miałeś okazji??
Jeśli chcesz w twórczy sposób spędzić czas, to zapraszamy na muzyczną przygodę
z chórem w Choceńskim Centrum Kultury.
Nie trzeba mieć doświadczenia muzycznego ani znać nut.
Nabór do chóru już od dziś pod nr telefonu 696 357 193 lub w CCK-u.
 ZAPRASZAMY :)
środa, 05 wrzesień 2018

Susza 2018

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4966-susza-2019.html
Skala szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska pogodowego jakim jest susza poczyni [...]
Skala szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska pogodowego jakim jest susza poczyniła duże straty w uprawach, a co za tym idzie tegoroczne zbiory będą dużo mniejsze. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego
o zatwierdzenie składu komisji, która dokonała oszacowania strat w uprawach. Sporządzone zostały stosowne protokoły, które zostały przekazane do Wojewody celem ich sprawdzenia. Czekamy na ich zatwierdzenie. Następnie poprosimy rolników o złożenie podpisów na protokole. Raz jeszcze trafią do wojewody w celu zatwierdzenia wysokości strat. Przewidujemy, że będziemy mogli wydać protokoły w celu złożenia do ARiMR we Włocławku w ostatnim tygodniu września. Termin składania wniosków upływa 28 września br.

Stawka pomocy wynosi 1000 zł na  1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc będzie udzielana:                                                                                               
  1. a) poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  2. b) w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.
Czasu jest coraz mniej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Robimy wszystko by każdy kto złożył wniosek otrzymał pomoc finansową. Nie wszystko zależy od samorządu. Jesteśmy uzależnieniu od innych, a pewnych spraw nie przeskoczymy i nie na wszystkie sprawy mamy wpływ. Mówimy tutaj o bardzo szybkim wyznaczeniu terminu składania wniosków, który ogłosił Pan Minister nie patrząc czy protokoły są już zatwierdzone przez Wojewodę
i potwierdzone przez komisję. Nadmieniamy, że komisja oszacowała straty u około 440 rolników. Także skala zjawiska i zakres prac jest ogromny.
wtorek, 04 wrzesień 2018

Święto w OSP Czerniewice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4965-swieto-w-osp-czerniewice.html
Czas szybko płynie. I tak od 90 lat strażacy ochotnicy jednostki w Czerniewicach, w dzień i w noc [...] Czas szybko płynie. I tak od 90 lat strażacy ochotnicy jednostki w Czerniewicach, w dzień i w nocy niosą pomoc i śpieszą na ratunek. W dniu 1 września 2018 r., obchodzili swoje święto. W intencji Druhów Strażaków uroczystą Mszę św. odprawił proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Czerniewicach ks. Tomasz Król. Został także złożony meldunek, przegląd pododdziałów, podniesiono flagę państwową na maszt oraz przedstawiono historię jednostki. Poświęcono i nadano nowy sztandar jednostce oraz dokonano wręczenia medali, odznaczeń i okolicznościowych podziękowań. OSP Czerniewice ma wielu przyjaciół, którzy licznie uczestniczyli w uroczystościach.  

Wiecej zdjęć mozna obejrzeć na stronie: http://www.kujawy.media.pl/index.php/powiat-wloclawski/19134-nowy-sztandar-na-90-lecie-osp-czerniewice
dc80c strazchocen201800237 f918a
wtorek, 04 wrzesień 2018

Witaj szkoło!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4964-witaj-szkolo.html
Dnia 3 września 2018 roku uczniowie szkół położonych na terenie gminy rozpoczęli kolejny rok s [...] Dnia 3 września 2018 roku uczniowie szkół położonych na terenie gminy rozpoczęli kolejny rok szkolny. W roku szkolnym 2018/2019, w szkołach podstawowych naukę rozpocznie731 uczniów, z czego: - 437 uczniów Szkoły Podstawowej w Choceniu, - 206 uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowicach -88 uczniów Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. W przedszkolach natomiast swoją przygodę zapoczątkuje 190 dzieci. Nowy rok szkolny oznacza nie tylko spotkanie kolegów, z którymi nie zawsze można było się zobaczyć w wakacje, ale również powrót do nauki i nowych obowiązków. Na inauguracji oprócz uczniów oraz grona pedagogicznego obecni byli także rodzice, dziadkowie i opiekunowie. Uroczystość poprzedziła msza św. sprawowana przez naszych kapłanów w intencji dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
wtorek, 04 wrzesień 2018

Zaproszenie na obchody 79 rocznicy Bitwy pod Szczytnem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4963-zaproszenie-na-obchody-79-rocznicy-bitwy-pod-szczytnem.html
Wójt Gminy Choceń Wójt Gminy Boniewo 1 1becf