poniedziałek, 12 lipiec 2021

Podziękowanie

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/6675-podziekowanie-2.html
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w imieniu własnym, nauczycieli i uczniów składa [...] Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w imieniu własnym, nauczycieli i uczniów składa serdeczne podziękowania firmie Gaz – System za przekazanie dwóch monitorów interaktywnych. Ten nowoczesny sprzęt wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły i uatrakcyjni proces edukacyjny. Dziękujemy!

Anna Pawłowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka

Czytaj więcej...

wtorek, 29 czerwiec 2021

Podsumowanie Roku Szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/6663-podsumowanie-roku-szkolnego-2020-2021-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-choceniu.html
Chociaż rok szkolny 2020/2021 nie należał do najłatwiejszych ze względu na stan pandemii, nauk [...]

Chociaż rok szkolny 2020/2021 nie należał do najłatwiejszych ze względu na stan pandemii, naukę zdalną klas 4 – 8 oraz późniejszą naukę hybrydową, nie przeszkodziło nam to, aby zdobywać świat! Braliśmy udział w różnego rodzaju konkursach, akcjach, projektach, wycieczkach… Opłaciło się! Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu zyskała wielu laureatów, a my nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy! Jak wyglądał rok szkolny 2020/2021? Zobaczcie sami!

wtorek, 29 czerwiec 2021

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/6662-zakonczenie-roku-szkolnego-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-choceniu.html
25 czerwca 2021 r. zakończyliśmy rok szkolny. Był to rok obfitujący w wiele zmian i trudności. [...] 25 czerwca 2021 r. zakończyliśmy rok szkolny. Był to rok obfitujący w wiele zmian i trudności. Jednak wszystko udało się pokonać i szczęśliwie dotarliśmy do „stacji” pod nazwą Wakacje. Inaczej niż zawsze żegnaliśmy absolwentów i wręczaliśmy świadectwa będące biletem do klasy wyższej. Najpierw uczniowie kl. 0-III na ogólnym spotkaniu wysłuchali życzeń od dyrektora i zaproszonych gości, a następnie uczniowie kl. IV-VIII.  Absolwenci odebrali świadectwa, wyróżnienia i pamiątkową Monografię szkoły w  obecności kolegów z klas IV-VII.  Złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły, że będą godnie ją reprezentować.

Wszystkim życzę radosnego i miłego odpoczynku.

Za miniony rok współpracy dziękuję Wójtowi Gminy Panu Romanowi Nowakowskiemu, Sekretarzowi Gminy Pani Agnieszce Świątkowskiej, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkoły.

                                                                                                                              Anna Pawłowska

                                                                                                                              Dyrektor ZSP w Choceniu

Czytaj więcej...

piątek, 23 kwiecień 2021

Nauczanie hybrydowe od 26 kwietnia 2021 w Szkole w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/6551-nauczanie-hybrydowe-od-26-kwietnia-2021.html
W związku z nowelizacją Rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jedno [...]

W związku z nowelizacją Rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązującego od 26 kwietnia 2021 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choceniu informuje, co następuje:

  • organizuje się w szkole nauczanie hybrydowe uczniów kl. I-III
    (50 % uczniów każdej klasy uczestniczy w zajęciach stacjonarnych,
    50 % uczniów bierze udział w lekcjach zdalnie);

- podziału dokonuje wychowawca klasy;

- zajęcia odbywają się w trybie tygodniowym – naprzemiennie;

  • organizuje się nauczanie na terenie szkoły dla następujących uczniów:

- z niepełnosprawnością intelektualną;

- dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych i mundurowych

- na wniosek rodziców, kiedy warunki domowe uniemożliwiają zdalną naukę w domu.

Czytaj więcej...

środa, 17 luty 2021

Ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/6457-ekrany-interaktywne-w-szkole-podstawowej-im-janusza-korczaka-w-choceniu.html
W ramach programu „Aktywna tablica” do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu zosta [...] W ramach programu „Aktywna tablica” do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu zostały zakupione trzy ekrany interaktywne. Kwota dotacji z budżetu państwa to 13.992,00 zł, zaś 3.498,00 zł to wkład własny organu prowadzącego – Gminy Choceń. Dodatkowo z budżetu organu prowadzącego za kwotę 12.000,00 zł zostały zakupione jeszcze dwa ekrany. Ten nowy  sprzęt został zamontowany w salach lekcyjnych, w których do tej chwili były tylko tradycyjne zielone tablice. W pozostałych klasach znajdują się tablice interaktywne.

Czytaj więcej...

czwartek, 17 grudzień 2020

KONKURS „FROHE WEIHNACHTEN UND MERRY CHRISTMAS” W SP CHOCEŃ

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/6379-konkurs-frohe-weihnachten-und-merry-christmas-w-sp-chocen.html
W grudniu 2020 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyła się II edycja konk [...]

W grudniu 2020 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu odbyła się II edycja konkursu na kartkę świąteczną w języku angielskim lub niemieckim dla klas I-VIII. Konkurs polegał na wykonaniu kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia i umieszczeniu w niej życzeń bądź wierszyka w wybranym języku. Celem konkursu było wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim i niemieckim, doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym, kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych oraz umożliwienie uczniom rozwijania wyobraźni, zdolności manualnych i artystycznych. Prace uczestników ocenione zostały przez    komisję, która uwzględniała: zgodność z tematem, ogólne wrażenie artystyczne wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość, stopień trudności techniki, wkład pracy, estetykę wykonania, poprawność językową. Uczniowie ponownie miło nas zaskoczyli i z wielkim zaangażowaniem przygotowali kartki świąteczne z życzeniami.

Czytaj więcej...

czwartek, 17 grudzień 2020

II miejsce WITKA D. z Ib SP Choceń w ogólnopolskim konkursie plastycznym

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/6378-ii-miejsce-witka-d-z-ib-sp-chocen-w-ogolnopolskim-konkursie-plastycznym.html
Uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu - Witold Doliński ( klasa Ib) wziął ud [...]

Uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu - Witold Doliński ( klasa Ib) wziął udział w konkursie plastycznym pod hasłem „ZNANA KSIĄŻKA PEŁNA WARTOŚCI” zorganizowanym w ramach kampanii społecznej „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE ! 2020”. Przedstawił pracę pt. „ Plastusiowy pamiętnik”  za wykonanie, której otrzymał dyplom laureata zajmując II miejsce.

Jest to ogromny sukces Naszego wychowanka, biorąc pod uwagę ogólnopolską skalę konkursu.

Gratulacje!