piątek, 10 listopad 2017

Apel Starosty Włocławskiego do mieszkańców powiatu włocławskiego w sprawie przestrzegania zakazu spalania odpadów w gospodarstwach domowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4427-apel-starosty-wloclawskiego-do-mieszkancow-powiatu-wloclawskiego-w-sprawie-przestrzegania-zakazu-spalania-odpadow-w-gospodarstwach-domowych.html
Pobierz dokument Pobierz dokument
czwartek, 09 listopad 2017

Przerwa w dostawie wody w dniu 10 listopad 2017

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4425-przerwa-w-dostawie-wody-w-dniu-10-listopad-2017.html
Z powodu awarii  sieci wodociągowej nastąpi obniżenie ciśnienia lub przerwa w dostawie wody [...] Z powodu awarii  sieci wodociągowej nastąpi obniżenie ciśnienia lub przerwa w dostawie wody w dniu  10/11/2017 w godzinach 8-12 odbiorców  w miejscowościach: Wola Nakonowska, Śmiłowice-Pustki i Kuźnice,  Za utrudnienia przepraszamy.
środa, 08 listopad 2017

Nowa przewodnicząca Koła Emerytów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4424-nowa-przewodniczaca-kola-emerytow.html
Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 7 w Choceniu organizow [...] Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 7 w Choceniu organizował w dniu 8 listopada br., uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora oraz Walne Zebrane sprawozdawczo - wyborcze. Członkowie Koła w czasie zebrania sprawozdawczo – wyborczego podsumowali swoją pięcioletnią pracę oraz omawiali najważniejsze sprawy i zadania. Z funkcji Przewodniczącej Koła zrezygnowała Pani Jadwiga Lewandowska. W wyniku wyborów powołano nowy Zarząd w składzie:

Czytaj więcej...

środa, 08 listopad 2017

Przerwa w dostawie wody w dniu 9 listopad 2017

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4423-przerwa-w-dostawie-wody-w-dniu-9-listopad-2017.html
Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej nastąpi obniżenie ciśnienia lub przerwa w dostawie wody [...] Z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej nastąpi obniżenie ciśnienia lub przerwa w dostawie wody w dniu  09/11/2017 w godzinach 8-12 odbiorców zasilanych ze stacji Śmiłowice w kierunku Czerniewic w miejscowościach: Śmiłowice, Śmiłowice-Pustki, Szatki, Skibice, Kuźnice, Wilkowice, Wilkowiczki, Czerniewice, Nakonowo Stare, Łopatki, Lijewo, Wola Nakonowska, Nowa Wola.  Za utrudnienia przepraszamy.
środa, 08 listopad 2017

Z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4420-z-sesji-rady-gminy.html
W czasie sesji Rady Gminy w Choceniu, która odbyła się w dniu 7 listopada 2017 r., rozpatrzono pr [...] W czasie sesji Rady Gminy w Choceniu, która odbyła się w dniu 7 listopada 2017 r., rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1)      zmiany budżetu gminy Choceń na 2017 r.;
2)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej – w zakresie zmiany nazwy zadania dot. budowy ścieżek rowerowych;
3)      uchylono uchwałę Rady Gminy dotyczącą zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
4)      wyrażono zgodę na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej – dot. wkładu własnego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
5)      wyrażono zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego;

Czytaj więcej...

poniedziałek, 06 listopad 2017

Spotkanie seniorów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4413-spotkanie-seniorow-2.html
Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 7 w Choceniu organizuj [...] Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 7 w Choceniu organizuje uroczystość z okazji Dnia Seniora oraz Walne Zebrane sprawozdawczo - wyborcze. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r., o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu.
piątek, 03 listopad 2017

Przerwa w dostawie energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4411-przerwa-w-dostawie-energii-25.html
ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania: Obszar Komunikat Typ [...] ENERGA Operator S.A. informuje o przerwach w dostawie zasilania:
Obszar

Komunikat

Typ

Gmina Choceń

7 lis 08:00 - 7 lis 12:00

Ząbin 1 obwód 300

Gmina Choceń

7 lis 09:00 - 7 lis 14:00

Borzymie 1 obwód 200

Gmina Choceń

7 lis 09:00 - 7 lis 16:00

Wichrowice 1 PGR obwód 100

piątek, 03 listopad 2017

Zaproszenie na mecz

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4410-zaproszenie-na-mecz.html
G T S Unia Choceń serdecznie zaprasza  na mecz 3 kolejki młodzików młodszych U-13 Kujawsko [...] G T S Unia Choceń serdecznie zaprasza  na mecz 3 kolejki młodzików młodszych U-13 Kujawsko Pomorskiego Związku Koszykówki . Koszykarze reprezentujący barwy choceńskiego klubu podejmą Regnum Basket Bydgoszcz. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu.
wtorek, 31 październik 2017

Zrealizowana inwestycja w ramach PROW 2014-2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4556-zrealizowana-inwestycja-w-ramach-prow-2014-2020.html
W dniu 30.10.2017 r. dokonano odbioru robót dotyczących operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej n [...]
Bez tytułu 90f96
W dniu 30.10.2017 r. dokonano odbioru robót dotyczących operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola” na odcinku 0 ,998 km w miejscowości Wola Nakonowska. Przedmiotowa inwestycja polegała na poszerzeniu drogi i pokryciu jej nową o warstwą nawierzchni bitumicznej. Wartość dofinansowania wyniosła 101.822 zł. Operacja zrealizowana była w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych.
wtorek, 31 październik 2017

DOTACJA DLA STRAŻAKÓW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4408-dotacja-dla-strazakow-2.html
W dniu 5 października br., podpisano umowę pomiędzy Gminą Choceń a Powiatem Włocławskim o udz [...] W dniu 5 października br., podpisano umowę pomiędzy Gminą Choceń a Powiatem Włocławskim o udzielenie pomocy finansowej. W ramach umowy Powiat Włocławski udziela z budżetu powiatu w roku 2017 pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 13.000,00 zł dla Gminy Choceń z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Środki te przeznaczone są dla czterej jednostek z naszej gminy tj: Czerniewice, Nakonowo Stare, Choceń i Śmiłowice.
wtorek, 31 październik 2017

Informacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w sprawie prawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4407-informacja-komendy-miejskiej-psp-we-wloclawku-w-sprawie-prawidlowego-uzytkowania-urzadzen-grzewczych.html
Pobierz dokument Pobierz dokument