czwartek, 29 grudzień 2022

Transmisja z XLIVII sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7538-transmisja-z-xlivii-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do transmisji: https://youtu.be/lX2_-th0h3o
Imienny wykaz głosowań - pobierz

Link do transmisji: https://youtu.be/lX2_-th0h3o
wtorek, 20 grudzień 2022

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7522-sesja-rady-gminy-chocen-5.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079, 1561) zwołał XLVII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023. Ostatnia w tym roku sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz budżetu gminy na rok 2023;

2)    zmiany budżetu gminy na rok 2022;

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 13 grudzień 2022

Transmisja z XLIVI sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7516-transmisja-z-xlivi-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/czbs1mzKePQ Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/czbs1mzKePQ
wtorek, 29 listopad 2022

Transmisja z XLV sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7493-transmisja-z-xlv-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/6_A7Y0Q02qg Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/6_A7Y0Q02qg
środa, 23 listopad 2022

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7484-sesja-rady-gminy-chocen-4.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079, 1561) zwołał XLV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na rok 2022;

2)    wprowadzenia ulg w podatku rolnym;

3)    określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości;

4)    określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu;

5)    ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu;

6)    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

7)    przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Lubraniec;

8)    zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic;

9)    dopłaty do wszystkich grup taryfowych w zakresie zbiorowego dostarczania wody 
dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń w całym okresie obowiązywania nowej taryfy;

10) dopłaty do grupy taryfowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń w okresie obowiązywania nowej taryfy;

11) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

12) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023.

5.     Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

6.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

7.     Oświadczenia i sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 08 listopad 2022

Transmisja z XLIv sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7456-transmisja-z-xliv-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/_y46aLNNRi4 Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/_y46aLNNRi4
czwartek, 03 listopad 2022

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7454-sesja-nadzwyczajna-3.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079, 1561) zwołał XLIV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 r.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

środa, 19 październik 2022

Transmisja z XLIII sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7438-transmisja-z-xliii-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo: https://youtu.be/1KhT_UPTjiQ Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo: https://youtu.be/1KhT_UPTjiQ
czwartek, 13 październik 2022

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7429-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen-2.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079) zwołał w trybie nadzwyczajnym XLIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

 Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022r., oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,

2)    wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka;

3)    ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty;

4)    wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości;

5)    nadania nazw ulic.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

poniedziałek, 26 wrzesień 2022

Transmisja z XLII sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/7401-transmisja-z-xlii-sesji-rady-gminy-chocen.html
Imienny wykaz głosowań - pobierzLink do materiału wideo (oryginalne nagranie z uwagi na problemy [...] Imienny wykaz głosowań - pobierz
Link do materiału wideo (oryginalne nagranie z uwagi na problemy techniczne, transmisja na żywo nie była dostepna): https://youtu.be/nt_bUo29BH0