czwartek, 30 listopad 2023

Umowa na renowację budynku Urzędu Gminy w Choceniu podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8130-umowa-na-renowacje-budynku-urzedu-gminy-w-choceniu-podpisana.html
W dniu 30 listopada br., podpisana została umowa na realizację zadania pn. Renowacja obiektu zabyt [...]

Polski Ład cc2d5 581dfW dniu 30 listopada br., podpisana została umowa na realizację zadania pn. Renowacja obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie wpłynęło aż 10 ofert. Umowa została podpisana z Zakładem Remontowo-Budowlanym Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka na kwotę 1 384 079,36 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje renowację Urzędu Gminy w Choceniu. Celem zadania jest zapobieżenie destrukcji budynku oraz poprawa jego wyglądu zewnętrznego.

Zakres prac przewidziany do realizacji:

- termomodernizacja ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu,

- izolacja ścian fundamentowych,

- malowanie ścian zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont schodów i podestów wejściowych i zadaszenia nad drzwiami wejściowymi,

- remont pomieszczeń kotłowni,

- wymiana kotła ogrzewania.

Wykonanie inwestycji planowane jest na 2024 rok. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

czwartek, 30 listopad 2023

Podatki 2024

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8128-podatki-2024.html
To zawsze trudny temat bo podatków nikt płacić nie lubi. Rok bieżący to cenowe i inflacyjne sza [...] To zawsze trudny temat bo podatków nikt płacić nie lubi. Rok bieżący to cenowe i inflacyjne szaleństwo. Dlatego stawki maksymalne ustalane przez Ministerstwo znacznie wzrosły. Rada Gminy zdecydowała jednak, że w naszej gminie stawki podatkowe wzrosną tylko o 5%, z wyjątkiem podatku od środków transportowych, który nie był uaktualniany od czterech lat, dlatego wzrośnie o 10%. Pozostałe zasady ulgi i zwolnienia pozostają bez zmian.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
czwartek, 30 listopad 2023

Informacja z podatkowej sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8127-informacja-z-podatkowej-sesji-rady-gminy-chocen.html
Zwołana LVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, odbyła się w dniu 29 listopada 2023 r. [...]

Zwołana LVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, odbyła się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu. Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzyli projekty  wszystkich uchwał przedłożonych przez Wójta w następujących sprawach:

 1. zmiany budżetu gminy na 2023 r., - dokonano aktualizacji dochodów i wydatków;
 2. wprowadzenia ulg w podatku rolnym – stawka wzrośnie o ok. 5 %, podstawowa stawka podatku będzie wynosiła 105,32 zł/ha, dla gruntów na których nie jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno – melioracyjnych stawka będzie wynosiła 123,24 zł/ha;
 3. określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości – uchwalono wzrost podatku o 5 % w stosunku do poprzedniego roku;
 4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – w związku z tym, iż stawki nie były zmieniane od 4 lat, przyjęto 10 % wzrost stawek;
 5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – stawka od przyszłego roku będzie wynosiła 210 zł, poprzednia stawka nie była zmienia przez 3 lata;
 6. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szczytnie – ul. Złota ;
 7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń – wyrażono zgodę w związku z ubieganiem się dofinansowanie w 2024 r., zadań w zakresie przewozów autobusowych;
 8. przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Lubraniec – uruchomione linie wykraczają poza naszą gminę – na Miasto i Gminę Lubraniec i będziemy korzystać z przystanków w Świątnikach i Florianowie;
 9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka o pow. 1948 m2, położona w Choceniu przy ul. Jodłowej;
 10. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka o pow. 2ha 6622 m2 położona w Choceniu przy ul. Jeziornej;
 11. dopłaty do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego dostarczania wody dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń – dzięki dopłacie w wysokości 0,54 zł brutto, cena wody dla 1 grupy odbiorców (gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele socjalno – bytowe) będzie wynosiła 3,29 zł/m3;
 12. dopłaty do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń – dzięki dopłacie w wysokości 1,08 zł brutto, cena ścieków będzie wynosiła 7,48 zł/m3 brutto.

Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Gminy w Choceniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

czwartek, 30 listopad 2023

Stoły Wigilijne na Kujawach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8126-stoly-wigilijne-na-kujawach.html
Tegoroczna XXIII Powiatowa Wystawa „Stołów Wigilijnych na Kujawach” odbędzie się 17 grudnia [...]

Tegoroczna XXIII Powiatowa Wystawa „Stołów Wigilijnych na Kujawach” odbędzie się 17 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Gminę Choceń reprezentować będzie KGW Stokrotki z Chocenia. Panie będą w następującym składzie: Beata Pracka, Alina Piwowarek, Grażyna Górka, Małgorzata Łącka. Organizatorami wydarzenia są Powiat Włocławski, Miasto Kowal oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

środa, 29 listopad 2023

Termomodernizacja szkoły w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8123-termomodernizacja-szkoly-w-choceniu.html
W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja i modern [...]

www.chocen.plW dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DAWBUD ADAM IWAŃSKI z Włocławka na kwotę 629.000 zł. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określono na 30.06.2024 r.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
- remont elewacji,
- malowanie,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę grzejników w obiekcie.
Projekt współfinansowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR.

wtorek, 28 listopad 2023

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska i Śmiłowiónki na I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brześciu Kujawskim.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8122-zespol-piesni-i-tanca-ziemia-kujawska-i-smilowionki-na-i-powiatowym-przegladzie-zespolow-folklorystycznych-w-brzesciu-kujawskim.html
W niedzielę, 26 listopada 2023 roku, nasz Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska gr. Gąski mia [...]

W niedzielę, 26 listopada 2023 roku, nasz Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska gr. Gąski miał zaszczyt uczestniczyć w I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w BCKiH "Wahadło" w Brześciu Kujawskim. Była to wspaniała okazja do zaprezentowania naszego bogatego repertuaru, który czerpie się z tradycji i kultury kujawskiej. Na scenie wystąpił także zespół Śmiłowiónki, który również zachwycił publiczność swoim folklorem. Jesteśmy bardzo wdzięczni Staroście Włocławskiemu - Romanowi Gołębiewskiemu (3.000 zł) i Pani Anecie Jędrzejewskiej Członkowi Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.000 zł) za ufundowanie nagród dla każdego z zespołów, które są dla nas wielkim wyróżnieniem i motywacją. Ten występ na pewno zapadnie nam głęboko w pamięci. Gratulujemy także wszystkim innym zespołom, które brały udział w przeglądzie. Kultura i folklor to piękna tradycja, którą powinniśmy pielęgnować i promować.

LINK: https://www.facebook.com/photo/?fbid=725176409640188&set=pcb.725177486306747

piątek, 24 listopad 2023

Informacja WCR

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8119-informacja-wcr.html
9 grudnia dobiegnie końca ostatni w bieżącym roku, VIII rekordowy turnus szkolenia podstawowego w [...]

9 grudnia dobiegnie końca ostatni w bieżącym roku, VIII rekordowy turnus szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, który cieszył się rekordowym zainteresowaniem wśród ochotników zainteresowanych służbą wojskową. Ponad 8 200 ochotników przekroczyło bramy 84 jednostek wojskowych na terenie całego kraju (w tym ponad 740 ochotników z województwa kujawsko-pomorskiego). Od momentu wejścia w życie ustawy o Obronie Ojczyzny do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wstąpiło ponad 42 000 ochotników (zarówno na szkolenie podstawowe, jak i szkolenie specjalistyczne bezpośrednio
z pasywnej rezerwy). To pokazuje, jak Wojsko Polskie otworzyło się na oczekiwania społeczeństwa. Kolejny turnus DZSW rozpocznie się 15 stycznia 2024 roku.

Czytaj więcej...

czwartek, 23 listopad 2023

Remont mostu w Wilkowiczkach będzie trwał dłużej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8118-remont-mostu-w-wilkowiczkach-bedzie-trwal-dluzej.html
W związku z robotami budowlanymi w ramach zadania „Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 2 [...]

W związku z robotami budowlanymi w ramach zadania „Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 269 w km 51+761 nad rzeką Lubieńką w miejscowości Wilkowiczki gm. Choceń”, firma Drogi i Mosty Włocławek sp. z o.o. poinformowała o przedłużeniu czasowej organizacji ruchu dla drogi wojewódzkiej 269 Szczerkowo – Kowal. Czasowa zmiana organizacji ruchu zostanie przedłużona z uwagi na koniczne do wykonania roboty dodatkowe oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne. Przewidywany termin otwarcia przejazdu 14 grudnia 2023 r. 

środa, 22 listopad 2023

Nowy sprzęt dla OSP w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8116-nowy-sprzet-dla-osp-w-choceniu.html
W dniu dzisiejszym strażacy z OSP w Choceniu odbierają od producenta łódź w pięknym strażacki [...]

W dniu dzisiejszym strażacy z OSP w Choceniu odbierają od producenta łódź w pięknym strażackim kolorze. Gmina Choceń przekazała na zakup sprzętu dotację w wysokości 110 tys. zł. Łódź będzie wykorzystywana do działań ratowniczych na akwenach wodnych. W wolnych chwilach może także służyć dla celów turystycznych.

Czytaj więcej...

wtorek, 21 listopad 2023

Samochód ze Szczutkowa sprzedany.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8115-samochod-ze-szczutkowa-sprzedany.html
Wóz pożarniczy Renault S170, który był na stanie jednostki OSP w Szczutkowie, na podstawie obowi [...]

Wóz pożarniczy Renault S170, który był na stanie jednostki OSP w Szczutkowie, na podstawie obowiązujących przepisów mógł być użytkowany w jednostce tylko do końca br. Dlatego podjęto skuteczne starania o nowego Mercedesa. Dotychczasowy sprzęt, który był zbędny - samochód Renault S170 z rocznika 1989, od dnia 20 listopada br., ma nowego właściciela. Chętnych do nabycia w kraju nie było, ale będzie służył strażakom w Estonii. Samochód został sprzedany za cenę 60 tys. zł. Dziękujemy firmie Perfekt Pana Radosława Zasady za kontakt z nowym właścicielem, a pracownikom za sprawne załatwienie formalności.

Czytaj więcej...