poniedziałek, 13 listopad 2023

Narodowe Święto Niepodległości w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8104-zdjecia-z-obchodow-uroczystosci-dnia-niepodleglosci.html
W dniu 11 listopada br., wspólnie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Rozpoczęliśm [...]

W dniu 11 listopada br., wspólnie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Rozpoczęliśmy od Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele św. Idziego w Choceniu. Uroczystość w 105- rocznicę odzyskania niepodległości, odbyła się także przy pomniku upamiętniającym tych, którzy polegli, oddając życie dla niepodległej Ojczyzny zlokalizowanym przy Urzędzie Gminy. Flagę państwową wciągnięto na maszt a Młodzieżowa Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach odegrała hymn państwowy w obecności pocztów sztandarowych:

  • Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu
  • Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu
  • Zespołu Szkolno – Przedszkolny w Choceniu, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu
  • Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie

Czytaj więcej...

poniedziałek, 13 listopad 2023

Policyjne statystyki w zakresie przestępstw

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8103-policyjne-statystyki-w-zakresie-przestepstw.html
Opublikowano policyjne statystyki w zakresie przestępstw w 2022 r., wg miejsca stwierdzenia. Poniż [...]

Opublikowano policyjne statystyki w zakresie przestępstw w 2022 r., wg miejsca stwierdzenia. Poniżej Gmina Choceń na tle gmin w powiecie włocławskim.

Gmina miejsca

Liczba

KOWAL – obszar miejski

54

BARUCHOWO – obszar wiejski

51

BONIEWO – obszar wiejski

19

BRZEŚĆ KUJAWSKI – obszar wiejski

64

BRZEŚĆ KUJAWSKI – obszar wiejski

100

CHOCEŃ – obszar wiejski

78

CHODECZ – obszar miejski

28

CHODECZ – obszar wiejski

59

FABIANKI – obszar wiejski

108

IZBICA KUJAWSKA – obszar miejski

46

IZBICA KUJAWSKA – obszar wiejski

42

KOWAL – obszar wiejski

41

LUBANIE – obszar wiejski

39

LUBIEŃ KUJAWSKI – obszar miejski

22

LUBIEŃ KUJAWSKI – obszar wiejski

80

LUBRANIEC – obszar miejski

22

LUBRANIEC – obszar wiejski

31

WŁOCŁAWEK – obszar wiejski

68

 

poniedziałek, 13 listopad 2023

Zawody strzeleckie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8099-zawody-strzeleckie-z-okazji-narodowego-swieta-niepodleglosci-2.html
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przeprowadzone zostały zawody strzeleckie, zwycięzc [...]

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przeprowadzone zostały zawody strzeleckie, zwycięzców tych zawodów uhonorowano w dniu 11 listopada br. Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Choceń - Pan Roman Nowakowski, mjr Stanisław Dykowski oraz przewodniczący Rady Gminy Choceń - Pan Józef Dąbrowski.

Czytaj więcej...

piątek, 10 listopad 2023

Nowe maszyny dla Spółdzielni Budowlanej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8098-nowe-maszyny-dla-spoldzielni-budowlanej.html
Z ogromną radością pragniemy poinformować, że Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana otrz [...]
Z ogromną radością pragniemy poinformować, że Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana otrzyma dofinansowania na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu na potrzeby rozszerzenia działalności Choceńskiej Socjalnej Spółdzielni Budowlanej” w ramach naboru wniosków „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Przedmiotowe zadanie obejmuje zakup koparko-ładowarki oraz walca drogowego, na które spółdzielnia otrzymała środki w wysokości 190.000,00 zł.
Jesteśmy przekonani, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu uda nam się zrealizować nasze cele i wnieść istotny wkład w rozwój działalności, którą się zajmujemy. Będziemy na bieżąco informować o postępach i rezultatach naszej pracy oraz w jaki sposób otrzymane wsparcie przyczynia się do osiągania sukcesów. To niezwykle ważny krok, który umożliwi nam skuteczną implementację naszych planów oraz osiągnięcie zamierzonych celów.
Pragniemy również wyrazić wdzięczność wszystkim naszym partnerom, którzy wspierają nas w realizacji tego przedsięwzięcia. Wasze zaangażowanie i wsparcie są nieocenione, a otrzymane środki finansowe dodatkowo umożliwią nam efektywną współpracę.
Program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
logotypy odpornosc 7f6ca
piątek, 10 listopad 2023

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8097-wspolne-posiedzenie-komisji-rady-gminy.html
W dniu 15 listopada 2023 r., (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ch [...]

W dniu 15 listopada 2023 r., (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Gminy Choceń.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przedstawienie propozycji i przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

4. Analiza projektu budżetu gminy Choceń na rok 2024.

5. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń.

6. Dyskusja.

7. Zakończenie posiedzenia.

piątek, 10 listopad 2023

Wniosek do Funduszu Przewozów Autobusowych na 2024 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8096-wniosek-do-funduszu-przewozow-autobusowych-na-2024-r.html
Gmina Choceń w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 1/2024/FRPA, wystąpiła z wnioskiem do Wojewody [...]

Gmina Choceń w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 1/2024/FRPA, wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o objęcie w 2024 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wnioskowana kwota dopłaty z funduszu na 12 liniach komunikacyjnych wynosi ponad 271 tys. zł.

piątek, 10 listopad 2023

Dane przestrzenne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8094-dane-przestrzenne.html
Gmina Choceń udostępnia dane przestrzenne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrz [...]

Gmina Choceń udostępnia dane przestrzenne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to publikacji w wersji elektronicznej zbiorów danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego.

Strona na której są dostępne plany: www.voxly.pl/chocen

piątek, 10 listopad 2023

Podpisana umowa na przebudowę dróg

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8093-podpisana-umowa-na-przebudowe-drog.html
W dniu 08.11.2023 r.  podpisana została umowa na realizację inwestycji pn Przebudowa dróg gm [...]

Bez tytułu c916e
W dniu 08.11.2023 r.  podpisana została umowa na realizację inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu z wykonawcą robót Firmą Inżynieryjno-Drogową DROGTOM z Włocławka na kwotę 2 219 226,13 zł. Zadanie obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg o długości 2300 m. Na drodze gminnej nr 190724C Zakrzewek - Szczutkowo powstanie warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy bitumiczne i tłuczniowe, mijanki oraz wzmocnione pobocze. Na drodze 190740C Lutobórz gr. gminy (Przyborowo) wykonana zostanie warstwa ścieralna oraz wzmocnione pobocze lewostronne. Powstaną zjazdy na pola tłuczniowe a do posesji bitumiczne oraz mijanki. Na ul. Targowej w Choceniu wykonana zostanie warstwa podbudowy z kamienia łamanego naturalnego, warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy z kostki betonowej oraz pobocze obustronne gruntowe. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 31.10.2024 r. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

poniedziałek, 06 listopad 2023

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8090-ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych.html
Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Teryto [...]

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2021-2027

Zarząd Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 8 do 29 listopada 2023r.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 06 listopad 2023

Informacja z otwarcia ofert w dwóch przetargach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8089-informacja-z-otwarcia-ofert-w-dwoch-przetargach.html
W dniu 6 listopada 2023 r., dokonano otwarcia ofert dwóch postępowań przetargowych: 1. Renowacja [...]

W dniu 6 listopada 2023 r., dokonano otwarcia ofert dwóch postępowań przetargowych:

1. Renowacja obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12. Wpłynęło 10 ofert, z tego 5 mieści się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Inwestycja obejmuje termomodernizację ścian budynku Urzędu Gminy, dachu i stropodachu, izolację ścian fundamentowych, malowanie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów i podestów wejściowych, zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, remont pomieszczeń kotłowni, wymiana kotła c.o. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu. Wpłynęło 13 ofert, z tego 6 mieści się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Inwestycja obejmuje remont elewacji, malowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników w budynkach Szkoły Podstawowej w Choceniu i GOSiR w Choceniu. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.

Trwa weryfikacja ofert. Realizacja zadań została zaplanowana na 2024 rok.

Informacja z otwarcia ofert szkoła

Informacja z otwarcia ofert zabytek

poniedziałek, 06 listopad 2023

Zjazd Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8088-zjazd-hufca-zhp-powiatu-wloclawskiego-2.html
W sobotę 18 listopada 2023 r., o godz. 10.00 w Choceniu odbędzie się Zjazd Hufca ZHP Powiatu Wło [...]

W sobotę 18 listopada 2023 r., o godz. 10.00 w Choceniu odbędzie się Zjazd Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Zjazd zaplanowano w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka. Jest to zjazd wyborczy kończący kadencję Komendanta Hufca hm Elizy Zaborowskiej. Dziękujemy Pani hm Elizie Zaborowskiej za serce ofiarowane działalności harcerskiej. Bravo, bravo, bravissimo!