poniedziałek, 04 grudzień 2023

Edukacja przedszkolna

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8141-edukacja-przedszkolna.html
W ubiegłym roku 2022/2023 w naszych przedszkolach i oddziałach zerowych było 248  dzieci, a [...]

W ubiegłym roku 2022/2023 w naszych przedszkolach i oddziałach zerowych było 248  dzieci, a z edukacji przedszkolnej poza naszą gminą korzystało 42 uczniów.

W roku bieżącym 2023/2024 sytuacja przedstawia się następująco. Liczba dzieci w naszych przedszkolach i oddziałach zerowych jest taka sama tzn. 248, ale zmniejszyła się liczba dzieci, które korzystają z edukacji przedszkolnej poza gminą.

Dzieci uczęszczają do przedszkoli:

- Niepublicznego Przedszkola w Choceniu – 91 dzieci,

- Niepublicznego Przedszkola w Śmiłowicach – 49 uczniów,

- Niepublicznego Przedszkola w Czerniewicach – 36 dzieci,

- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Choceniu – 44 uczniów,

- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach - 16 dzieci,

- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śmiłowicach – 12 uczniów,

- poza gminą – 33 dzieci.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, że wybierają dla swoich dzieci edukację przedszkolną na terenie naszej gminy.

poniedziałek, 04 grudzień 2023

Działka w Lutoborzu nie na sprzedaż

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8140-dzialka-w-lutoborzu-nie-na-sprzedaz.html
Do Wójta Gminy Choceń wpłynął wniosek mieszkańców Lutoborza dotyczący działki nr 91/4 poło [...]

Do Wójta Gminy Choceń wpłynął wniosek mieszkańców Lutoborza dotyczący działki nr 91/4 położonej w Lutoborzu. Działka znajduje się w sąsiedztwie kaplicy i miała zostać przeznaczona do sprzedaży. Mieszkańcy chcieliby, aby nieruchomość została zagospodarowana na cele służące lokalnej społeczności. Na posiedzeniu Rady Gminy Choceń, które odbyło się w dniu 29 listopada 2023 r., Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski wyraził stanowisko, że wobec wniosku mieszkańców, przedmiotowa nieruchomość nie zostanie przeznaczona do zbycia. Działka pozostanie w zasobach gminy.

poniedziałek, 04 grudzień 2023

„Strzelnica w powiecie 2024” – konkurs MON

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8137-strzelnica-w-powiecie-2024-konkurs-mon.html
Wojskowe Centrum Rekrutacji we Włocławku informuje, iż Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejn [...]

Wojskowe Centrum Rekrutacji we Włocławku informuje, iż Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejną edycję konkursu „Strzelnica w powiecie 2024” na dofinansowanie zadań związanych z budową strzelnic wirtualnych i pneumatycznych, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować o wsparcie do 300 tys. zł.

Konkurs skierowany jest do gmin, powiatów i województw. Celem konkursu jest aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnych oraz dla podmiotów prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą
w dziedzinie obronności państwa, m.in. w szkołach prowadzących klasy  o profilach mundurowych, w szczególności tych które uczestniczą w resortowych projektach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 04 grudzień 2023

Nowy rozkład jazdy pociągów na lata 2023-2024 dla stacji Czerniewice

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8136-nowy-rozklad-jazdy-pociagow-na-lata-2023-2024-dla-stacji-czerniewice.html
Nowy Rozkład PKP 2023/24, który wejdzie w życie 10 grudnia nie przyniesie znaczących zmian w fun [...]

Nowy Rozkład PKP 2023/24, który wejdzie w życie 10 grudnia nie przyniesie znaczących zmian w funkcjonowaniu przewozów kolejowych na linii kolejowej numer 18 na trasie Toruń Główny – Kutno. Poniżej najważniejsze informacje dla podróżnych korzystających ze stacji Czerniewice.

 • Ze stacji Czerniewice do Kutna będzie odjeżdżało 7 pociągów w dni robocze oraz 5 pociągów w weekendy. Pierwszy skład będzie odjeżdżał z Czerniewic o godz. 05:23 a ostatni w dobie o godz. 17:38. Natomiast w skróconej relacji do Kalisk Kujawskich będą jeszcze kursy po godz. 19:00 i 22:00,
 • Ze stacji Czerniewice do Torunia Głównego będzie odjeżdżało 9 pociągów w dni robocze, 7 pociągów w soboty oraz 6 pociągów w niedziele. Pierwszy skład w dni robocze będzie odjeżdżał z Czerniewic o godz. 05:18 a ostatni w dobie o godz. 21:11,
 • Ze stacji Czerniewice do Bydgoszczy Głównej będą odjeżdżały 4 pociągi w dni robocze, 3 pociągi w soboty oraz 2 pociągi w niedziele. Pierwszy skład w dni robocze będzie odjeżdżał z Czerniewic o godz. 05:18 a ostatni w dobie o godz. 18:59,
 • Na trasie Toruń Główny – Łódź Kaliska przez Czerniewice nastąpi zmiana przewoźnika z dotychczasowej łódzkiej spółki – ŁKA Sp. z o.o. na ogólnopolskiego przewoźnika – POLREGIO S.A. Organizatorzy zaplanowali w nowym rozkładzie 2 bezpośrednie połączenia na tej linii. Jednak wskutek m.in. braku przepustowości na odcinku Kutno – Łódź w rozkładzie od 10 grudnia do marca 2024 roku ze stacji Czerniewice będzie odjeżdżał tylko jeden bezpośredni skład do Łodzi o godzinie 06:50,
 • Na stacji węzłowej Kutno zostaną zachowane skomunikowania w większości kursów pomiędzy operatorami kolejowymi POLREGIO S.A. oraz ŁKA Sp. z o.o. dla wygodnych podróży na linii Toruń – Włocławek – Kutno – Łódź.
piątek, 01 grudzień 2023

Zarządzenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8135-zarzadzenie.html
ZARZĄDZENIE NR 518/2023 Wójta Gminy Choceńz dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie sprzedaży [...]

ZARZĄDZENIE NR 518/2023 Wójta Gminy Choceńz dnia 1 grudnia 2023r. w sprawie sprzedaży samochodu RENAULT TRAFIC. Treść zarządzenia - pobierz tutaj 

czwartek, 30 listopad 2023

Przetarg na odbiór odpadów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8134-przetarg-na-odbior-odpadow.html
Ogłoszony został przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cho [...]

Ogłoszony został przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Choceń. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 04.01.2024 do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i  nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Choceń w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz nie przekraczania poziomów składowania odpadów określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Usługa będzie realizowana przez okres 22 miesięcy od dnia podpisania umowy.

czwartek, 30 listopad 2023

Amelia Cymerman z brązowym medalem na Mistrzostwach Świata

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8132-amelia-cymerman-z-brazowym-medalem-na-mistrzostwach-swiata.html
Po trzech stoczonych walkach na Mistrzostwach Świata Seniorów w Kickboxingu Amelia Cymerman zdoby [...]

Po trzech stoczonych walkach na Mistrzostwach Świata Seniorów w Kickboxingu Amelia Cymerman zdobyła brązowy medal. Mistrzostwa Świata odbywały się w Portugalii. Pasją Amelii od lat jest sport. Jest także radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest mieszkanką naszej gminy, a my wiernymi kibicami jej talentu. Wielkie gratulacje. Życzymy kolejnych sukcesów. 

czwartek, 30 listopad 2023

Umowa na renowację budynku Urzędu Gminy w Choceniu podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8130-umowa-na-renowacje-budynku-urzedu-gminy-w-choceniu-podpisana.html
W dniu 30 listopada br., podpisana została umowa na realizację zadania pn. Renowacja obiektu zabyt [...]

Polski Ład cc2d5 581dfW dniu 30 listopada br., podpisana została umowa na realizację zadania pn. Renowacja obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12. W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie wpłynęło aż 10 ofert. Umowa została podpisana z Zakładem Remontowo-Budowlanym Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka na kwotę 1 384 079,36 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje renowację Urzędu Gminy w Choceniu. Celem zadania jest zapobieżenie destrukcji budynku oraz poprawa jego wyglądu zewnętrznego.

Zakres prac przewidziany do realizacji:

- termomodernizacja ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu,

- izolacja ścian fundamentowych,

- malowanie ścian zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont schodów i podestów wejściowych i zadaszenia nad drzwiami wejściowymi,

- remont pomieszczeń kotłowni,

- wymiana kotła ogrzewania.

Wykonanie inwestycji planowane jest na 2024 rok. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

czwartek, 30 listopad 2023

Podatki 2024

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8128-podatki-2024.html
To zawsze trudny temat bo podatków nikt płacić nie lubi. Rok bieżący to cenowe i inflacyjne sza [...] To zawsze trudny temat bo podatków nikt płacić nie lubi. Rok bieżący to cenowe i inflacyjne szaleństwo. Dlatego stawki maksymalne ustalane przez Ministerstwo znacznie wzrosły. Rada Gminy zdecydowała jednak, że w naszej gminie stawki podatkowe wzrosną tylko o 5%, z wyjątkiem podatku od środków transportowych, który nie był uaktualniany od czterech lat, dlatego wzrośnie o 10%. Pozostałe zasady ulgi i zwolnienia pozostają bez zmian.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
czwartek, 30 listopad 2023

Informacja z podatkowej sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8127-informacja-z-podatkowej-sesji-rady-gminy-chocen.html
Zwołana LVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, odbyła się w dniu 29 listopada 2023 r. [...]

Zwołana LVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, odbyła się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu. Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzyli projekty  wszystkich uchwał przedłożonych przez Wójta w następujących sprawach:

 1. zmiany budżetu gminy na 2023 r., - dokonano aktualizacji dochodów i wydatków;
 2. wprowadzenia ulg w podatku rolnym – stawka wzrośnie o ok. 5 %, podstawowa stawka podatku będzie wynosiła 105,32 zł/ha, dla gruntów na których nie jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno – melioracyjnych stawka będzie wynosiła 123,24 zł/ha;
 3. określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości – uchwalono wzrost podatku o 5 % w stosunku do poprzedniego roku;
 4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – w związku z tym, iż stawki nie były zmieniane od 4 lat, przyjęto 10 % wzrost stawek;
 5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – stawka od przyszłego roku będzie wynosiła 210 zł, poprzednia stawka nie była zmienia przez 3 lata;
 6. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szczytnie – ul. Złota ;
 7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń – wyrażono zgodę w związku z ubieganiem się dofinansowanie w 2024 r., zadań w zakresie przewozów autobusowych;
 8. przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Lubraniec – uruchomione linie wykraczają poza naszą gminę – na Miasto i Gminę Lubraniec i będziemy korzystać z przystanków w Świątnikach i Florianowie;
 9. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka o pow. 1948 m2, położona w Choceniu przy ul. Jodłowej;
 10. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka o pow. 2ha 6622 m2 położona w Choceniu przy ul. Jeziornej;
 11. dopłaty do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego dostarczania wody dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń – dzięki dopłacie w wysokości 0,54 zł brutto, cena wody dla 1 grupy odbiorców (gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele socjalno – bytowe) będzie wynosiła 3,29 zł/m3;
 12. dopłaty do grupy taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Choceń – dzięki dopłacie w wysokości 1,08 zł brutto, cena ścieków będzie wynosiła 7,48 zł/m3 brutto.

Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie Urzędu Gminy w Choceniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

czwartek, 30 listopad 2023

Stoły Wigilijne na Kujawach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8126-stoly-wigilijne-na-kujawach.html
Tegoroczna XXIII Powiatowa Wystawa „Stołów Wigilijnych na Kujawach” odbędzie się 17 grudnia [...]

Tegoroczna XXIII Powiatowa Wystawa „Stołów Wigilijnych na Kujawach” odbędzie się 17 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Gminę Choceń reprezentować będzie KGW Stokrotki z Chocenia. Panie będą w następującym składzie: Beata Pracka, Alina Piwowarek, Grażyna Górka, Małgorzata Łącka. Organizatorami wydarzenia są Powiat Włocławski, Miasto Kowal oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.