środa, 29 kwiecień 2020

Drodzy mieszkańcy gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6021-drodzy-mieszkancy-gminy-chocen.html
Ograniczenia związane z koronawirusem są częściowo znoszone. Na początek pracę w reżimie sani [...]

Ograniczenia związane z koronawirusem są częściowo znoszone. Na początek pracę w reżimie sanitarnym wznawiają instytucje kultury, żłobki i przedszkola. Urząd gminy w Choceniu od 4 maja br., będzie czynny w pełnych godzinach pracy z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Obsługa interesantów nadal będzie prowadzona przy okienku. Od 4 maja br., do pracy w terenie powrócą także inkasentki, a w połowie maja sołtysi. Bardzo proszę, aby wszystkie osoby, które mają taką możliwość korzystały jednak z kanałów administracji cyfrowej, bądź w przypadku braku pilnych terminów przełożyły wizytę w urzędzie na później. Nie ma potrzeby przybywać do Urzędu by dokonać opłaty, które można regulować elektronicznie.

środa, 29 kwiecień 2020

Zalecenia GIS w sprawie fontann

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6019-zalecenia-gis-w-sprawie-fontann.html
Wiosenna aura oraz zniesienie zakazu wchodzenia do parków sprzyjają spacerom. Niestety w najbliżs [...]

Wiosenna aura oraz zniesienie zakazu wchodzenia do parków sprzyjają spacerom. Niestety w najbliższym czasie nie będzie można podziwiać uroku działającej fontanny w parku w Choceniu. Główny Inspektor Sanitarny w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie zaleca uruchamiania fontann lub innych tego typu obiektów z uwagi na fakt, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem cząsteczek wirusa.

poniedziałek, 27 kwiecień 2020

Kolejne pieniądze dla naszej gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6017-kolejne-pieniadze-dla-naszej-gminy.html
chocen 3e2c8
poniedziałek, 27 kwiecień 2020

Szkoły nadal zamknięte

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6016-szkoly-nadal-zamkniete.html
Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednos [...] Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

piątek, 24 kwiecień 2020

Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6020-nie-wysylaj-wnioskow-do-zus-e-mailem.html
Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za p [...] Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS.

Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub inny adres mailowy, prosimy o przekazanie ich ponownie we właściwy sposób. Wnioski można składać do ZUS:

  • drogą elektroniczną – przez PUE ZUS
  • w formie papierowej – za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Czytaj więcej...

czwartek, 23 kwiecień 2020

Nabór na fotowoltaikę - etap III

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6015-nabor-na-fotowoltaike-etap-iii.html
W związku z zamiarem budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy ogłaszamy nabór uczestni [...]

W związku z zamiarem budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy ogłaszamy nabór uczestników projektu pn. „Fotowoltaika w Gminie Choceń” (etap III). Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warunki udziału w projekcie:

- mieszkaniec pokrywa koszt projektu wykonawczego na instalację fotowoltaiczną – 500,00 zł brutto płatne bezpośrednio u projektanta ;
- mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach - wartość za 1 kW ustalony po przeprowadzeniu przetargu (dofinansowanie na poziomie 50%);
- instalacja będzie mogła być wykonana na budynku mieszkalnym, gospodarczym lub gruncie;- w projekcie mogą brać osoby, które mają kompleksową umowę z ENERGĄ;
- nie przewiduje się montowania instalacji fotowoltaicznej na dachach pokrytych azbestem.

Osoby, które były zapisane na wcześniejszych listach muszą potwierdzić swój udział w projekcie, ponieważ jest to warunek konieczny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Choceniu z Panem Kamilem Klejba, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 54 284 66 17 w godzinach pracy UG Choceń – 7:30 -14:00.

Termin naboru ustala się do dnia 04.05.2020 r.              

wtorek, 21 kwiecień 2020

Umowa na fotowoltaikę podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6014-umowa-na-fotowoltaike-podpisana.html
W czwartek 16 kwietnia br., podpisano umowę na „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” – eta [...] logo RPO 2b411W czwartek 16 kwietnia br., podpisano umowę na „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” – etap II. Wykonawca zadania firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przetargu i przystępuje do realizacji inwestycji. Wartość zadania wynosi 798 633,61 zł. W ramach  projektu zaplanowane mamy do wykonania 30 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,00 kW do 9,90 kW. Wszystkie prace powinny zakończyć się w do końca sierpnia 2020 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

wtorek, 21 kwiecień 2020

Na targowisku „Mój rynek” w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6013-na-targowisku-moj-rynek-w-choceniu.html
Planowaliśmy uroczyste otwarcie targowiska „Mój rynek” w Choceniu. Niestety epidemia pokrzyżo [...] Planowaliśmy uroczyste otwarcie targowiska „Mój rynek” w Choceniu. Niestety epidemia pokrzyżowała nam plany. Miejsce targowe zostało przeniesione i funkcjonuje bez hucznego otwarcia. Mamy jednak dla Państwa małą niespodziankę, którą odwiedzający targowisko w najbliższą sobotę będą mogli otrzymać przy wejściu.
poniedziałek, 20 kwiecień 2020

Dofinansowanie na drogi w Choceniu w ramach FDS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6012-dofinansowanie-na-drogi-w-choceniu-w-ramach-fds.html
Po raz kolejny, dzięki wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Gmina Choceń otrzyma d [...]

Po raz kolejny, dzięki wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nasz wniosek z inwestycją pn.: Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu, znalazł się na liście projektów objętych wsparciem. Kwota dofinansowania wynosi 1 028 077,00 zł. Koszt ogólny inwestycji to 1 468 682,40 zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej dz. nr 177/12 (ul. Wrzosowa), dz.177/27 (ul. Bukowa), dz. nr 176, 154/67, 154/12 i 161 (ul. Polna) oraz dz.nr 417 i 439 (ul. Paderewskiego)  w miejscowości Choceń. Ulice Wrzosowa i Bukowa  po realizacji zadania i podjęciu uchwały rady gminy staną się drogą gminną. Wszystkie drogi są ze sobą powiązane funkcjonalnie i technicznie, są tej samej klasy. Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała: − przebudowę jezdni – projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, − przebudowę chodników – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, − wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych na pobliskie posesje i tereny inwestycyjne - projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz kostki betonowej, − wykonanie kanalizacji deszczowej- odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych. Zadanie niniejsze będzie realizowane w roku 2021 w ramach FDS- edycja 2020. Ich realizacja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości. Poprawa bezpieczeństwa pieszych osiągnięta zostanie poprzez lokalizację dwóch przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą i oświetleniem lampami fotowoltaicznymi. Z kolei poprzez przebudowę dwóch skrzyżowań, korektę łuku, likwidację miejscowych zaniżeń oraz zastosowanie lustra na łuku drogi poprawi się bezpieczeństwo w komunikacji samochodowej i rowerowej.

Hanna Gołębiewska

piątek, 17 kwiecień 2020

Przetarg na dzierżawę lokali handlowych !!!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6011-przetarg-na-dzierzawe-lokali-handlowych.html
W dniu 15 kwietnia br. został rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących [...]

W dniu 15 kwietnia br. został rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących lokale handlowe położone w miejscowości Choceń na targowisku gminnym „Mój rynek”, usytuowane w dwóch budynkach.  Przetarg na dzierżawę 4 lokali handlowych usytuowanych w budynku nr 1 przeznaczonych na sprzedaż płodów rolnych i żywność ekologiczną zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęło wadium) natomiast w budynku nr 2 gdzie znajduje się 7 lokali przeznaczonych na pozostałą działalność handlową zostały wydzierżawione 4 lokale handlowe. Gmina planuje ogłosić ponownie przetarg na lokale, które nie zostały wydzierżawione jeszcze w kwietniu.  Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z oferty.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 12, lub pod numerem telefonu 54 284 60 33.

piątek, 17 kwiecień 2020

Będzie drugi blok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6010-bedzie-drugi-blok.html
Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzib [...]

Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie już od 5 lat. Ta współpraca zaowocowała wybudowaniem bloku w Choceniu przy ul. Czerniewickiej, w którym było 21 mieszkań w systemie docelowej własności. Przed nami ciąg dalszy tej współpracy. A mianowicie, w dniu 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło kolejne ważne dla rozwoju naszej gminy uchwały. Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na wybudowanie przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Choceń przy ul. Czerniewickiej. Blok ma powstać na działce nr 190/7, obok pierwszego bloku RTBS. Machina inwestycyjna ruszyła. Będziemy Państwa informowali o postępach prowadzonej inwestycji.

czwartek, 16 kwiecień 2020

Podziekowanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6008-podziekowanie-9.html
Gmina Choceń serdecznie dziękuje Panu Michałowi Wieczorek oraz Panu Andrzejowi Wieczorek za nieod [...]

Gmina Choceń serdecznie dziękuje Panu Michałowi Wieczorek oraz Panu Andrzejowi Wieczorek za nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej do walki z koronawirusem (maseczki, rękawice, płyny dezynfekcyjne, żele)

Otrzymany towar pomoże ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem i zabezpieczy pracowników Urzędu gminy, a także robót publicznych.