środa, 06 marzec 2024

Ankieta dotycząca kompostowników

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8315-ankieta-dotyczaca-kompostownikow.html
W ostatnim czasie sołtysi z terenu Gminy Choceń prosili Państwa o wypełnienie ankiety dotyczące [...]

W ostatnim czasie sołtysi z terenu Gminy Choceń prosili Państwa o wypełnienie ankiety dotyczącej kompostowników, ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz ilości odpadów. Ankiety pomogą nam policzyć ile odpadów na terenie gminy trafia do przydomowych kompostowników. Informacja ta pomoże nam przygotować sprawozdanie roczne przekazywane Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Ilość kompostowanych odpadów od 2022 r. ma wpływ na poziom recyklingu.

Ankieta - pobierz

środa, 06 marzec 2024

Zielony krajobraz w gminie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8314-zielony-krajobraz-w-gminie.html
Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie  dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo [...]

Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie  dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup sadzonek drzew i krzewów. We wniosku wskazaliśmy te miejsca, których Gmina jest właścicielem. Cały koszt przedsięwzięcia to kwota 20.000,00 zł z czego 10.000,00 to wspomniana dotacja pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Gminy. Nasadzeń planujemy dokonać m.in. w Choceniu w ulicy Łąkowej oraz w Wilkowicach przy szkole podstawowej. W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz w roku 2024” planujemy zakupić 50 sztuk sadzonek drzew gatunku lipa drobnolistna oraz 45 sztuk krzewów. Nowe nasadzenia poprawią wizerunek i ład przestrzenny Gminy Choceń. Realizacja prac nastąpi w miesiącu kwietniu br.

wtorek, 05 marzec 2024

Badania w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Gminy Choceń.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8313-badania-w-kierunku-osteoporozy-dla-mieszkancow-gminy-chocen.html

Bez tytułu e4b95
wtorek, 05 marzec 2024

Prace pielęgnacyjne drzew

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8312-prace-pielegnacyjne-drzew.html
Na wniosek radnego Pana Bartosza Delewskiego przystąpiliśmy do prac polegających na pielęgnacji [...]

Na wniosek radnego Pana Bartosza Delewskiego przystąpiliśmy do prac polegających na pielęgnacji koron drzew oraz przecince odrostów od strony parkingu na całej długości w ulicy Św. Antoniego w miejscowości Czerniewice. Efekt końcowy poprawi estetykę tejże ulicy, a także swobodne parkowanie aut.

wtorek, 05 marzec 2024

Wniosek „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Choceń”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8311-wniosek-odnowa-przestrzeni-publicznej-na-terenie-gminy-chocen.html
Gmina Choceń złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Fundusze Europejskie [...]

Gmina Choceń złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 o dofinansowania dla zadania pn. ”Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Choceń” Projekt obejmuje budowę altany oraz wieży widokowej nad Jeziorem Borzymowskim oraz w parku w Choceniu zostaną zmodernizowane alejki parkowe.

Wartość całkowita projektu wynosi 987 638,96 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 820 067,50 zł

Zaprojektowana infrastruktura ma służyć przede wszystkim integracji mieszkańców Gminy Choceń, zapewnianiu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla całych rodzin z terenu Gminy, a także turystów.

Zakończenie projektu zaplanowano na 30 czerwca 2025r.

wtorek, 05 marzec 2024

Umowa na profilaktykę i wykrywanie osteoporozy podpisana.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8310-umowa-na-profilaktyke-i-wykrywanie-osteoporozy-podpisana.html
Informujemy, że w dniu 01.03.2024 roku w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się podpisanie umowy n [...]

Informujemy, że w dniu 01.03.2024 roku w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się podpisanie umowy na realizację programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Choceń na lata 2023-2025”.

Osteoporoza to jednostka chorobowa definiowana jako uogólniona choroba metaboliczna kości, charakteryzująca się niską masą kostną, a w konsekwencji zwiększoną łamliwością i podatnością na złamania. Określana jest jako cicha epidemia, ponieważ nie wywołuje żadnych objawów przed wystąpieniem złamań osteoporotycznych. (głównie złamań trzonów kręgowych, bliższego końca kości udowej, bliższej części kości ramiennej oraz dystalnej części przedramienia). Schorzenie to dotyczy milionów ludzi na całym świecie.

Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Choceń w wieku 50 lat i więcej. Ocena ryzyka złamań kości oraz badania DXA będą odbywały się w gabinecie mobilnym, wyposażonym w niezbędny sprzęt i personel medyczny na terenie Gminy Choceń. Badanie nie jest bolesne. Wartość docelowa programu zakłada przebadanie 650 osób w latach 2024-2025. Mieszkańcom zostaną przekazane terminy działań edukacyjnych oraz ww. interwencji z zakresu profilaktyki wtórej osteoporozy,

Po przekazaniu środków przez Narodowy Fundusz Zdrowia przystąpimy do realizacji programu.

Więcej informacji niebawem.

poniedziałek, 04 marzec 2024

Prace przy kompleksie szkolno – sportowym rozpoczęte

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8309-prace-przy-kompleksie-szkolno-sportowym-rozpoczete.html
Rozpoczęły się prace przy termomodernizacji i modernizacji kompleksu szkolnego w Choceniu. Inwest [...]

Polski Ład cc2d5 07b61Rozpoczęły się prace przy termomodernizacji i modernizacji kompleksu szkolnego w Choceniu. Inwestycja swoim zakresem obejmuje:
- remont elewacji,
- malowanie,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę grzejników w obiekcie.

Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAWBUD Adam Iwański z Włocławka. Kontrakt obejmuje wartość 629 tys. zł. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określono do 30 czerwca 2024 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 04 marzec 2024

3 marca 2024 roku odbyły się pierwsze testy naszej nowej łodzi ratowniczej Kontra 450 RCC.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8308-3-marca-2024-roku-odbyly-sie-pierwsze-testy-naszej-nowej-lodzi-ratowniczej-kontra-450-rcc.html
Nad malowniczym Jeziorem Borzymowskim zwanym również Choceńskim część sterników naszej jednos [...]

Nad malowniczym Jeziorem Borzymowskim zwanym również Choceńskim część sterników naszej jednostki miała okazję do zwodowania i sprawdzenia sprzętu.

Wszyscy zgodnie przyznali: zwrotna, stabilna i szybka.

Łódź wyposażona jest w silnik

HONDA BF 60 AK1 LRTU o mocy 60 KM.

Wyposażenie naszej łodzi Kontra to m.in.

* Relingi stalowe

* Bakisty dziobowe - 3 szt.

* Pawęż stalowa

* Knagi rufowe 2 szt.

* Korek zęzowy

Czytaj więcej...

poniedziałek, 04 marzec 2024

Roboty przygotowawcze na drogach gminnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8307-roboty-przygotowawcze-na-drogach-gminnych.html
W drugiej  połowie marca br., rozpoczynamy roboty, m.in. na drodze Wichrowice-gr. gm. Święto [...]

W drugiej  połowie marca br., rozpoczynamy roboty, m.in. na drodze Wichrowice-gr. gm. Świętosław, na ulicy Słonecznej (DG 190724C) oraz na ul. Fabrycznej w Choceniu. Wykonane będą prace przygotowawcze; niwelacja terenu, zdjęcie humusu, wyznaczenie zjazdów, wykonanie i regulacja niezbędnych przyłączy infrastruktury technicznej, wycinka  zakrzaczenia, profilowanie i zagęszczenie istniejących podbudów. Jest to wstępne przygotowanie inwestycji, które realizowane będą od czerwca do października br. Przekazaliśmy również Firmie „DROGTOM” z Włocławka place budowy dróg w Niemojewie, Bodzanowie i Choceniu dla ul. Targowej oraz firmie Lux- Bud z Chocenia plac budowy drogi w Olganowie.

poniedziałek, 04 marzec 2024

Droga wojewódzka nr 269 Szczerkowo-Kowal

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8306-droga-wojewodzka-nr-269-szczerkowo-kowal.html
Od lat dobijaliśmy się o modernizację tej drogi. W końcu na teren gminy zjechał sprzęt budowla [...]

Od lat dobijaliśmy się o modernizację tej drogi. W końcu na teren gminy zjechał sprzęt budowlany firmy Transpol Lider. W tym roku będzie realizowany odcinek o długości 2,9 km, od Woli Adamowej do Chocenia (do kościoła). Koszt prac budowlanych to 7,6 mln zł, w ramach których zostanie wzmocniona nośność jezdni i poszerzenie jej  do standardowych 6,00 m szerokości, powstaną pobocza i odmulona zostanie część rowów przydrożnych. Droga otrzyma nowe oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie ma zakończyć się przed wakacjami, objęta jest 7 letnią gwarancją. W chwili obecnej trwa frezowanie nawierzchni, niwelacja terenu, wycinka zakrzaczenia. Udostępniliśmy firmie wykonawczej nasz plac (przy bloku  na ul. Czerniewickiej) na składowanie materiałów, garażowanie sprzętów.

Czytaj więcej...

czwartek, 29 luty 2024

Prace na działce gminnej przy kościele w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8305-prace-na-dzialce-gminnej-przy-kosciele-w-choceniu.html
Rozpoczęły się działania na działce należącej do gminy na przeciwko kościoła w Choceniu. Ni [...]

Rozpoczęły się działania na działce należącej do gminy na przeciwko kościoła w Choceniu. Niestety nie jest to jeszcze budowa bloku. Teren został użyczony firmie w celu zorganizowania zaplecza dla budowy drogi wojewódzkiej 269 odcinka Wola Adamowa – Choceń.

Czytaj więcej...

czwartek, 29 luty 2024

Oznakowanie ulic

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8304-oznakowanie-ulic.html
Rozpoczynamy oznakowanie ulic w Czerniewicach i Choceniu, a także nowych ulic nadanych w Ługowiska [...]

Rozpoczynamy oznakowanie ulic w Czerniewicach i Choceniu, a także nowych ulic nadanych w Ługowiskach i Szczytnie oraz tabliczek kierunkowych do miejscowości. Prace wykonuje Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana. Ostatnie prace w tym zakresie były prowadzone w roku 2015, mamy nadzieję, że tym razem tabliczki posłużą dłużej.

Czytaj więcej...