poniedziałek, 11 maj 2020

Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6035-dluzszy-termin-skladania-wnioskow-o-platnosc-dobrostanowa.html
Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składanie wniosków przez tych rolników, którz [...]

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składanie wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.    

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.  

Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach);  24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia  należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020r.

czwartek, 07 maj 2020

Przetarg na przebudowę ulic ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6033-przetarg-na-przebudowe-ulic-ogloszony.html
Otrzymana promesa na dofinansowanie przebudowy ulic w Choceniu od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego [...]

Otrzymana promesa na dofinansowanie przebudowy ulic w Choceniu od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, skłoniła nas do uruchomienia procedury przetargowej. Rozpisaliśmy przetarg na przebudowę ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej dz. nr 177/12 (ul. Wrzosowa), dz.177/27 (ul. Bukowa), dz. nr 176, 154/67, 154/12 i 161 (ul. Polna) oraz dz.nr 417 i 439 (ul. Paderewskiego) w miejscowości Choceń. Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała:

− przebudowę jezdni,

– projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej,

− przebudowę chodników,

– projektowana nawierzchnia z kostki betonowej,

− wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych na pobliskie posesje - projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz kostki betonowej,

 − wykonanie kanalizacji deszczowej- odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych.

Czytaj więcej...

czwartek, 07 maj 2020

Przetarg na remont odcinka drogi powiatowej ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6032-przetarg-na-remont-odcinka-drogi-powiatowej-ogloszony.html
Powiat Włocławski ogłosił przetarg nieograniczony na remont odcinka drogi powiatowej – ułoże [...]

Powiat Włocławski ogłosił przetarg nieograniczony na remont odcinka drogi powiatowej – ułożenie warstwy ścieralnej, na terenie naszej gminy. Dotyczy to m.in. odcinka 2927C Wilkowiczki – Lutobórz - Janowo w m. Wilkowiczki, Szczutkowo. Przewidywany termin wykonania prac planowany jest na sierpień 2020 r. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 21 maja 2020 r.

Załącznik - pobierz

czwartek, 07 maj 2020

Raport o stanie gminy za 2019 rok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6031-raport-o-stanie-gminy-za-2019-rok.html
Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2019”. Jest to dokument opracowany [...]

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2019”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady gminy w spawie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja absolutoryjna w gminie Choceń jest planowana w czerwcu br. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W tej debacie oprócz radnych, głos mogą także zabierać mieszkańcy gminy. W takim przypadku mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Pobierz dokument

czwartek, 07 maj 2020

Placówki w czasie epidemii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6030-placowki-w-czasie-epidemii.html
Informuję, że wszystkie przedszkola, odział zerowy w Wilkowicach i żłobek na terenie gminy Choc [...]

Informuję, że wszystkie przedszkola, odział zerowy w Wilkowicach i żłobek na terenie gminy Choceń są otwarte od dnia 06.05.2020 r. W dniu wczorajszym we wszystkich placówkach było obecnych 19 dzieci, natomiast w dniu dzisiejszym jest 17 uczniów. Placówki działają zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

Instrukcja mycia rąk

Instrukcja dezynfekcji rąk

Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

 

czwartek, 07 maj 2020

Zakończyliśmy rekrutację

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6029-zakonczylismy-rekrutacje.html
Rekrutacja uczestników projektu pn. „Fotowoltaika w Gminie Choceń” (etap III) została zakońc [...]

Rekrutacja uczestników projektu pn. „Fotowoltaika w Gminie Choceń” (etap III) została zakończona. Na III etap instalacji fotowoltaicznych zapisało się 45 indywidualnych gospodarstw domowych. Kolejnym etapem jest przygotowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych instalacji i złożenie wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

środa, 06 maj 2020

Fundusze Europejskie w czasie epidemii – aktualności

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6028-fundusze-europejskie-w-czasie-epidemii-aktualnosci.html
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do kontaktu telefonicznego 54 235 67 [...]

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do kontaktu telefonicznego 54 235 67 21, 54 235 67 12 lub mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pożyczki płynnościowe POIR – bez oprocentowania

Mikro, małe i średnie firmy, które tracą płynność finansową albo są nią zagrożone w związku z panującą epidemią,  mogą już korzystać z pomocy finansowej w ramach preferencyjnych pożyczek finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeśli firma nie ma środków na opłacenie zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury, opłacenie ZUS, zakup półproduktów albo na wynagrodzenia, pożyczka może być ratunkiem dla jej istnienia. Pożyczki są nieoprocentowane i mogą być spłacane w ciągu 6 lat. Ich wartość może stanowić 25% łącznego obrotu firmy albo dwukrotność rocznej kwoty wynagrodzeń wypłacanych przez przedsiębiorcę. Z nieoprocentowanej pożyczki mogą korzystać również firmy jednoosobowe.

Pożyczek udziela Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.screp.pl/pozyczka-plynnosciowa-poir/

Czytaj więcej...

wtorek, 05 maj 2020

Żłobek czeka na dzieci

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6025-zlobek-czeka-na-dzieci.html
W dniu 6 maja   2020 roku zostaje  uruchomiony Żłobek „Pomponik” w Choceniu .&n [...]

W dniu 6 maja   2020 roku zostaje  uruchomiony Żłobek „Pomponik” w Choceniu .   Żłobek  będzie funkcjonował   w reżimie sanitarnym.     W obecnej sytuacji   jesteśmy w stanie   zapewnić opiekę   dla  12- stu  dzieci, wynika to  z wytycznych gdzie musi być zapewniona   minimalna   przestrzeń do   wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci  w sali nie może być mniejsza niż  4 m ².   Będą dwie grupy dzieci,  które będą  przebywały w żłobku w godzinach 6.30-16.30, w tym czasie będzie zapewniona opieka  w warunkach  bezpiecznych. Z sal zostały usunięte zabawki, przedmioty, których nie można zdezynfekować,   dzieci będą przyjmowane pojedynczo. Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci będą mieli rodzice pracujący.

wtorek, 05 maj 2020

Przedszkola i zerówki gotowe do pracy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6024-przedszkola-i-zerowki-gotowe-do-pracy.html
Informuję, że odbyły się konsultacje z dyrektorami szkół,  przedszkoli oraz dyrektorem ż [...]

Informuję, że odbyły się konsultacje z dyrektorami szkół,  przedszkoli oraz dyrektorem żłobka w sprawie otwarcia placówek. Podjęliśmy decyzję, że wszystkie w/w placówki na terenie gminy Choceń będą otwarte od dnia 6 maja br. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla dzieci w następującej liczbie:

Odział zerowy w SP Wilkowice – 12 uczniów, Przedszkole Samorządowe w Choceniu – 24 dzieci (2 oddziały), Przedszkole w Czerniewicach – 24 dzieci ( 2 grupy), Przedszkole w Śmiłowicach – 14 dzieci i Przedszkole w Choceniu – ok. 40 dzieci (3 grupy).  Transport należy zapewnić dzieciom we własnym zakresie. Obiady  w przedszkolach niepublicznych planowane są od przyszłego tygodnia. Natomiast w  Oddziale zerowym w Wilkowicach i w Przedszkolu Samorządowym w Choceniu chętni mogą zakupić posiłek już od dnia 6 maja br. Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci do placówek mają rodzice pracujący.

czwartek, 30 kwiecień 2020

Święta majowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6027-swieta-majowe.html
W tym roku, chociaż panuje epidemia, święta majowe bez zmian. Zachęcamy jednak Państwa szczegó [...]

W tym roku, chociaż panuje epidemia, święta majowe bez zmian. Zachęcamy jednak Państwa szczególnie do wywieszenia flag, które w ubiegłych latach zostały rozdane. Do ich wywieszenia zachęca także Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz. A tymczasem zakończona w obiekcie w Choceniu została już kwarantanna zbiorowa. Przeprowadzono dezynfekcję i obiekt jest przygotowywany do powrotu dzieci i nauczycieli. Na początek oddziały przedszkolne przy szkołach, przedszkola i żłobki mogą wrócić do pracy. O ustaleniach z dyrektorami będziemy Państwa informowali.

czwartek, 30 kwiecień 2020

ZAKAZ PODLEWANIA W GODZINACH OD 7 DO 23 OD 4 MAJA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6023-zakaz-podlewania-w-godzinach-od-7-do-23-od-4-maja.html
W związku z trudną sytuacją hydrologiczną, brakiem opadów deszczu oraz bardzo dużym wzrostem z [...]

W związku z trudną sytuacją hydrologiczną, brakiem opadów deszczu oraz bardzo dużym wzrostem zużycia wody na terenie Gminy Choceń na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Choceń wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych na terenie gminy Choceń od dnia 4 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w godzinach od 7:00 do 23:00. Prosimy o dostosowanie się do zakazu pod groźbą grzywny ustalonej na podstawie Kodeksu Wykroczeń.

Zarządzenie Porządkowe Wójta Gminy Choceń nr 150/2020 http://www.bip.chocen.pl/?app=zarzadzenia&nid=4826&y=2020

czwartek, 30 kwiecień 2020

Przetarg na dzierżawę lokali handlowych !!!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6022-przetarg-na-dzierzawe-lokali-handlowych-2.html
Gmina Choceń posiada w swojej ofercie nieruchomości stanowiące lokale handlowe przeznaczone do dz [...]

Gmina Choceń posiada w swojej ofercie nieruchomości stanowiące lokale handlowe przeznaczone do dzierżawy położone w miejscowości Choceń na targowisku gminnym „Mój rynek”, usytuowane w dwóch budynkach. Każdy lokal posiada powierzchnię 28 m² i składa się z jednego pomieszczenia o pow. 21 m² oraz łazienki i pomieszczenia socjalnego o pow. 7 m².  Lokale handlowe usytuowane są w dwóch budynkach przy czym w budynku nr 1 znajdują się 4 lokale przeznaczone na sprzedaż płodów rolnych i żywność ekologiczną natomiast w budynku nr 2 znajduje się obecnie 4 lokale przeznaczone na pozostałą działalność handlową. Lokale posiadają uzbrojenie w instalację kanalizacyjną, elektryczną i wodociągową. W marcu został ogłoszony przetarg na dzierżawę lokali handlowych. Cena wywoławcza to 100 zł netto za miesięczny czynsz dzierżawny. Przetarg odbędzie się na targowisku gminnym „Mój rynek”, ul. Targowa (lokal handlowy) dnia 12.05.2020 r., od godziny 10:00. Przetarg wygra ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę w licytacji ustnej. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w wysokości 100,00 zł w terminie do 8 maja 2020 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z oferty. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 12, lub pod numerem telefonu 54 284 60 33.