środa, 12 grudzień 2018

Spotkanie opłatkowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5164-spotkanie-oplatkowe-2.html
W niedzielę 9 grudnia br., na sali GOSiR w Choceniu samorząd naszej gminy, przygotował Spotkanie [...] W niedzielę 9 grudnia br., na sali GOSiR w Choceniu samorząd naszej gminy, przygotował Spotkanie opłatkowe. W klimat Świąt Bożego Narodzenia wprowadził zebranych chór Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu pod kierunkiem Pani Katarzyny Kurkiewicz- Błaszczyk. Następnie życzenia dla mieszkańców złożył Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski oraz Starosta Włocławski – Roman Gołębiewski.
Utalentowani sportowcy z terenu naszej gminy otrzymali stypendia szkolne, które wręczył Wójt gminy w asyście opiekunów. Z Klubu Sportowego Akademia Mieszanych Sztuk Waliki stypendium otrzymali: Amelia Cymerman, Justyna Cymerman, Alan Grabowski, Julia Grześ, Julia Kierzkowska, Oliwia Sikorska. Ze Szkoły Podstawowej w Choceniu stypendium odebrały: Weronika Klimek, Karolina Kwiatkowska, Julia Postrach, Natalia Rucińska, Zuzanna Rutkowska. Z zawodników GTS Unii Choceń stypendia trafiły do Jana Lewandowskiego, Szymona Bratyszewskiego, Jana Dalentki, Adama Górskiego, Jakuba Feliniaka, Huberta Troszczyńskiego, Mateusza Paprockiego, Pawła Maciejewskiego, Wiktora Lewandowskiego, Alana Lewandowskiego. Gratulacje

Czytaj więcej...

środa, 12 grudzień 2018

Zebrania sprawozdawcze OSP w Gminie Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5163-zebrania-sprawozdawcze-osp-w-gminie-chocen.html
Jak co roku w I kwartale 2019 r. odbędą się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczej Straży [...] Jak co roku w I kwartale 2019 r. odbędą się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie Gminy Choceń. Celem tych zebrań jest podsumowanie działalności z ubiegłego roku oraz zaplanowanie działań na bieżący rok.
 Planowany harmonogram spotkań:
12.01.2019 r. godzina 16.00 OSP Nakonowo Stare
13.01.2019 r. godzina 14:00 OSP  Śmiłowice
02.02.2019 r. godzina 16:00 OSP Choceń
23.02.2019 r. godzina  16:00 OSP Czerniewice
24.02.109 r. godzina 14:00 OSP Szczutkowo
09.03.2019 r. godzina 16:00 OSP Wilkowice
17.03.2019 r. godzina 14:00 OSP Wichrowice 
środa, 12 grudzień 2018

Zaproszenie na II sesję Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5162-zaproszenie-na-ii-sesje-rady-gminy.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję II sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r., (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne     
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,
      - przyjęcie porządku obrad,
      - zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

Czytaj więcej...

środa, 12 grudzień 2018

UWAGA awaria telefonu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5161-uwaga-awaria-telefonu.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że nastąpiła awaria numeru do GOPS. Ws [...]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje,
że nastąpiła awaria numeru do GOPS.

Wszystkich mieszkanców prosimy o kontakt na numer:
54 200 05 78

Za utrudnienia przepraszamy.
środa, 12 grudzień 2018

UWAGA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5160-uwaga-5.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że nastąpiła zmiana numeru stacjona [...]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu
informuje, 
że nastąpiła zmiana numeru
stacjonarnego aktualny numer telefonu GOPS: 
54 307 03 54
wtorek, 11 grudzień 2018

Życzenia świąteczne dla mieszkanców gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5159-zyczenia-swiateczne-dla-mieszkancow-gminy-chocen.html
AB3b c8db0
poniedziałek, 10 grudzień 2018

Konkurs „Trzej królowie, mędrcy ze wschodu”.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5158-konkurs-trzej-krolowie-medrcy-ze-wschodu.html
  regulamin konkursu - pobierzkarta zgłoszeniowa - pobierz
orszak chocen 55ce2
 
regulamin konkursu - pobierz
karta zgłoszeniowa - pobierz
poniedziałek, 10 grudzień 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel ogólny III

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5157-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-lgd-cel-ogolny-iii.html
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na teren [...]
RPO logo 1d860
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek na lata 2014-2020. Stowarzyszenie obecnie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych. W wyniku realizacji LSR Stowarzyszenie LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów, którymi są: 
  1. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
  2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.
Poniżej opisany cel ogólny 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 10 grudzień 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny II

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5156-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-lgd-cel-ogolny-ii.html
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na teren [...]
RPO logo 1d860Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek na lata 2014-2020. Stowarzyszenie obecnie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych. W wyniku realizacji LSR Stowarzyszenie LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów, którymi są: 

  1. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
  2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców
w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 10 grudzień 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5155-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-lgd-cel-ogolny-i.html
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na teren [...] PRO log f7ea1
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek na lata 2014-2020. Stowarzyszenie obecnie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych. W wyniku realizacji LSR Stowarzyszenie LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów, którymi są: 
  1. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
  2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców
w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

Poniżej opisany Cel ogólny I - Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.

Czytaj więcej...

piątek, 07 grudzień 2018

Pilne !!!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5150-pilne.html
W związku z otrzymanymi planami sytuacyjnymi dotyczącymi opracowania Programu Funkcjonalno-Użytko [...] W związku z otrzymanymi planami sytuacyjnymi dotyczącymi opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania : Przebudowa istniejącej drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 – zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z zaproponowanymi rozwiązaniami koncepcyjnymi dla w/w inwestycji. Opracowanie do wglądu w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Choceniu, w godz. 7.30 do 14.00, od poniedziałku do piątku – do dnia 17.12.2018 r.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez inwestora (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy), inwestycja zasadniczo polega na przebudowie drogi w istniejących granicach pasa drogowego, z uwzględnieniem lokalnej regulacji stanu prawnego nieruchomości wcześniej zajętych przez elementy korpusu drogowego.

Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, projekt budowlany i wykonawczy opracuje wykonawca robót.
czwartek, 06 grudzień 2018

Kampania Informacyjnego Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5144-kampania-informacyjnego-systemu-dokumenty-zastrzezone.html
Codziennie przestępcy podejmują próby użycia cudzych dokumentów w celu wyłudzeń kredytów, wy [...] Codziennie przestępcy podejmują próby użycia cudzych dokumentów w celu wyłudzeń kredytów, wynajmu nieruchomości, zakładaniu fikcyjnej działalności gospodarczej, a także kradzieży wynajętych samochodów i sprzętów lub kradzieży wyposażenia hotelowego.
W III kwartale 2018 roku zarejestrowano aż 1505 próby wyłudzenia kredytów posługując się skradzionymi lub znalezionymi dowodami osobistymi na kwotę ponad 120,5 mln złotych.
W związku z narastającym problemem Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów rozpoczął w 2008 roku kampanie, której celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem cudzej tożsamości.
Co zrobić w przypadku utraty dokumentów (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, karty pobytu)?
1.Zastrzec dokumenty w banku.
2.Zgłosić sprawę na Policji (w przypadku kradzieży).
3.Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną.
Wystarczy zgłosić dokumenty w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Centralne Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu DZ. Można również zgłosić utratę dokumentów telefonicznie w banku , którego jest się klientem.
Więcej informacji uzyskać można na stronach www.DokumentyZastrzezone.pl oraz www.Zastrzegam.pl .