wtorek, 07 maj 2024

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8424-informacja-z-otwarcia-ofert-w-przetargu-na-przebudowe-drog-gminnych.html
W dniu 7 maja 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych. Przedmiot [...] W dniu 7 maja 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg ul. Św. Antoniego w Czerniewicach, drogi Lutobórz – gr. gm. Błędowo (Chwalibogowo) oraz drogi Szczutkowo – Lutobórz (do p. Sutego). Łączna długość dróg w tym zadaniu wynosi 1,78 km. Wpłynęło 6 ofert, z tego 3 z nich mieszczą się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa weryfikacja ofert.

Na drodze gminnej nr 190791C ul. Św. Antoniego w Czerniewicach powstanie warstwa ścieralna, prawostronny chodnik z kostki betonowej oraz zjazdy z kostki betonowej. Na drodze 190739C Lutobórz - gr. gminy (Błędowo), wykonana zostanie warstwa podbudowy z kamienia wapiennego, warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy bitumiczne, mijanki oraz obustronne umocnione pobocze. Na drodze wewnętrznej Szczutkowo - Lutobórz  powstanie warstwa podbudowy z kamienia wapiennego, warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy bitumiczne i tłuczniowe, mijanki oraz wzmocnione pobocze. Realizacja inwestycji planowana jest na rok bieżący. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Pobierz

wtorek, 07 maj 2024

Zbadaj się i zyskaj spokój!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8423-zbadaj-sie-i-zyskaj-spokoj.html
LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ra [...]

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.

Panie w wieku od 45 do 74 lat mogą wykonać mammografię w programie:

- co 24 miesiące, jeśli nie miały zdiagnozowanej wcześniej złośliwej zmiany nowotworowej w piersi

- co 12 miesięcy, jeśli zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu

- co 12 miesięcy, jeśli po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi  pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT)

Wyłączone z programu są kobiety objęte „Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” lub „Kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi”.  

Przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia. Badanie w programie można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

LUX MED zaprasza do mobilnej pracowni mammograficznej:

Choceń  – 11 czerwca w godzinach od 14.00 do 16.00 przy hali sportowej, ul. Sikorskiego 12

 

Badajmy się regularnie i dbajmy o swoje zdrowie

Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi. Wczesne wykrycie nowotworu umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie i daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości udział w programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia, a dzięki stałemu monitoringowi usprawniamy kontakt z placówkami prowadzącymi dalszą diagnostykę i przyspieszamy ewentualne konieczne leczenie.

Rejestracja pod nr tel. 22 880 90 80 (*3)

W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD  z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Prosimy o stawienie się na badanie w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii, Programu Profilaktyki Raka Piersi i innych badaniach z zakresu diagnostyki obrazowej znajdziecie Państwo na stronie www.luxmed-diagnostyka.pl

wtorek, 07 maj 2024

Michał Bagiński przewodniczącym Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8422-michal-baginski-przewodniczacym-rady-gminy-chocen.html
W dniu dzisiejszym, podczas inauguracyjnej sesji rady gminy Choceń wybrano przewodniczącego rady. [...]

W dniu dzisiejszym, podczas inauguracyjnej sesji rady gminy Choceń wybrano przewodniczącego rady. W wyniku  głosowania tajnego, przewodniczącym został wybrany radny Pan Michał Bagiński. Pan Michał jest mgr sztuki i radnym już czwartą kadencję. Od ponad 20 lat realizuje się na niwie artystycznej, jako kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach. Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia Panu Michałowi. Wierzymy, że współpraca będzie przebiegała koncertowo.

wtorek, 07 maj 2024

Informacja z pierwszej sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8421-informacja-z-pierwszej-sesji-rady-gminy-chocen.html
Pierwszą sesję Rady Gminy Choceń otworzyła radna seniorka Bożena Biegniewska. Sesja rozpoczęł [...] Pierwszą sesję Rady Gminy Choceń otworzyła radna seniorka Bożena Biegniewska. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnych.  "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" – ślubowali wszyscy radni.

Ślubowanie "Obejmując urząd wójta gminy Choceń, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Choceń," złożył także Wójt gminy Roman Nowakowski.

Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przeprowadzono głosowania tajne, w wyniku których przewodniczącym został wybrany radny Pan Michał Bagiński, a wiceprzewodniczącym radny Pan Bartosz Delewski.

Radni ustalili także wysokość diet oraz wysokość wynagrodzenia Wójta gminy Choceń. Do diet i wynagrodzenia obowiązujących w poprzedniej kadencji dodano wskaźnik 3 letniej inflacji. Uchwały podjęte na sesji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choceń. Kolejna sesja, gdy zwoła Przewodniczący, jeszcze w maju.

 

wtorek, 07 maj 2024

Dawid Dalmann przewodniczącym Rady Powiatu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8420-dawid-dalmann-przewodniczacym-rady-powiatu.html
Nowa kadencja Rady Powiatu Włocławskiego przynosi nowe wyzwania dla mieszkańca naszej gminy i rad [...]

Nowa kadencja Rady Powiatu Włocławskiego przynosi nowe wyzwania dla mieszkańca naszej gminy i radnego powiatu włocławskiego Pana Dawida Dalmanna. Jego sukces w ostatnich wyborach został doceniony (miał drugi wynik po Staroście w liczbie uzyskanych głosów). W dniu dzisiejszym Pan Dawid Dalmann został wybranym Przewodniczącym Rady Powiatu. Nie zmienia to zakresu jego dotychczasowych obowiązków w Urzędzie Gminy Choceń, gdyż nadal będzie Kierownikiem Referatu Gospodarczego. Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia Panu Dawidowi. Cieszymy się, że wykorzystał otrzymaną szansę i mamy nadzieję na wzorową współpracę z samorządem powiatu.

wtorek, 07 maj 2024

Zespół ,,Ziemia Kujawska” i ,,Śmiłowiónki” na VIII Festiwalu Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego w Brześciu Kujawskim.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8417-zespol-ziemia-kujawska-i-smilowionki-na-viii-festiwalu-zespolow-folklorystycznych-im-tadeusza-zielinskiego-w-brzesciu-kujawskim.html
Z ogromną radością dzielimy się wspaniałymi wieściami z VIII Festiwalu Zespołów Folklorystyc [...] Z ogromną radością dzielimy się wspaniałymi wieściami z VIII Festiwalu Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego, który odbył się w Brześciu Kujawskim. Nasze zespoły, “Ziemia Kujawska” i “Śmiłowiónki”, zaszczyciły swoją obecnością, prezentując bogactwo kujawskiej kultury i tradycji. Na scenie zaprezentowało się 29 zespołów, a wśród nich nasze dumy: “Iskierki”, “Gąski”, grupa młodzieżowa oraz “Śmiłowiónki”. Ich występy były pełne energii i wdzięku, co nie umknęło uwadze jury, a także skradło serca publiczności. Uczestnicy oraz goście festiwalu mieli również możliwość aktywnego uczestnictwa w warsztatach, gdzie można było nauczyć się rękodzieła ludowego Kujaw, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród naszych dzieci i młodzieży.

Serdeczne podziękowania kierujemy także do instruktorów: Pani Juli Skowrońskiej i Miłosza Kierzkowskiego, a także do kapeli, która swoją muzyką ubogaciła każdy taniec. Nasze grupy zostały uhonorowane nagrodami, co jest potwierdzeniem ich talentu i ciężkiej pracy.

W kategorii “Zespoły taneczne posiadające w swoim repertuarze polskie tańce ludowe, zabawy taneczne prezentowane w formie autentycznej do lat 14”, II nagrodę zdobył Zespół Pieśni i Tańca “Ziemia Kujawska” z Chocenia.

W kategorii “Zespoły taneczne posiadające w swoim repertuarze polskie tańce ludowe, zabawy taneczne prezentowane w formie autentycznej powyżej 40 roku życia”, II nagrodę zdobył Zespół Folklorystyczny “Śmiłowiónki” ze Śmiłowic oraz Kapela spod Kowala. I nagrodę w kategorii solistka a cappella otrzymała również pani Danuta Kaczmarek ze Śmiłowic.

Pragniemy pogratulować wszystkim uczestnikom festiwalu - bez wątpienia wasze występy są dowodem na to, że kultura kujawska jest żywa i prężnie się rozwija. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i nie możemy się doczekać kolejnych okazji do świętowania naszego dziedzictwa!


LINK: https://www.facebook.com/photo/?fbid=819696656854829&set=pcb.819700133521148
wtorek, 07 maj 2024

Raport o stanie gminy za 2023 rok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8416-raport-o-stanie-gminy-za-2023-rok.html
Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2023”. Jest to dokument opracowany [...]

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2023”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja absolutoryjna w gminie Choceń jest planowana na koniec maja br. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W tej debacie oprócz radnych, głos mogą także zabierać mieszkańcy gminy. W takim przypadku mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Pobierz

czwartek, 02 maj 2024

Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8415-termomodernizacja-i-modernizacja-kompleksu-szkolnego-w-choceniu-2.html
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DAWBUD Adam Iwański z Włocławka realizuje prace budowlane p [...]

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DAWBUD Adam Iwański z Włocławka realizuje prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn: „ Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu „

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

- remont elewacji

- malowanie elewacji

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- wymianę grzejników w obiekcie

Wartość inwestycji wynosi 629.000 zł

Termin wykonania zadania określono na 30.06.2024r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja szósta-PGR.

Czytaj więcej...

wtorek, 30 kwiecień 2024

Dane statystyczne za 2023 r. – Gmina Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8412-dane-statystyczne-za-2023-r-gmina-chocen.html
Powierzchnia w km2 100 Gęstość zaludnienia (na 1 km2) 76 Ludn [...]

Powierzchnia w km2

100

Gęstość zaludnienia (na 1 km2)

76

Ludność

7605

Dynamika liczby ludności (2022=100)

98,8

Małżeństwa

27

Urodzenia żywe

52

Zgony

90

Przyrost naturalny

-38

Saldo migracji stałej

-44

Przyrost rzeczywisty

-82

Małżeństwa na 1000 ludności

3,52

Urodzenia żywe na 1000 ludności

6,79

Zgony na 1000 ludności

11,74

Przyrost naturalny na 1000 ludności

-4,96

Saldo migracji stałej na 1000 ludności

-5,74

Przyrost rzeczywisty na 1000 ludności

-10,7

Bezrobotni zarejestrowani, ogółem

351

Bezrobotni zarejestrowani, w tym: kobiety

206

Bezrobotni zarejestrowani, w tym: osoby do 30. roku życia

64

Bezrobotni zarejestrowani, w tym: osoby powyżej 50. roku życia

99

Bezrobotni zarejestrowani, w tym: długotrwale bezrobotni

250

Mieszkania oddane do użytkowania ogółem

16

Mieszkania oddane do użytkowania w tym: mieszkania indywidualne

16

Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności

2,1

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, zarejesrtowane, ogółem

606

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, zarejesrtowane, w tym przemysł i budownictwo

171

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, nowo zarejesrtowane, ogółem

43

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, nowo zarejesrtowane, w tym przemysł i budownictwo

16

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, wpisane ogółem, na 10 tys. ludności

797

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, nowo zarejestrowane, na 10 tys. ludności

56

Porównanie do roku 2022 dostępne pod linkiem:

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7742-dane-statystyczne-gmina-chocen-za-2022-r.html

poniedziałek, 29 kwiecień 2024

Pożyczka na finansowanie instalacji fotowoltaicznych podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8408-pozyczka-na-finansowanie-instalacji-fotowoltaicznych-podpisana.html
W dniu 26 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Roman Nowakowski oraz Skarbnik Gminy Ilona Maria Walczak po [...]
KPFR 7960d

W dniu 26 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Roman Nowakowski oraz Skarbnik Gminy Ilona Maria Walczak podpisali umowę pożyczki z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. "Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń". Kwota pożyczki wynosi 1.033.969,78 zł. Spłata rozpocznie się od roku 2025 i będzie rozłożona na 10 lat z oprocentowaniem wynoszącym 0,00%. Jest to preferencyjna pożyczka, dedykowana konkretnie na ww. inwestycję. Po zrealizowaniu zadania Gmina złoży wniosek o umorzenie części środków, które stanowią 85% wszystkich kosztów.

W maju bieżącego roku ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy prac. Wybrany wykonawca będzie miał 3 miesiące na realizację całego zamówienia.

Czytaj więcej...

czwartek, 25 kwiecień 2024

Wręczenie zaświadczenia o wyborze wójtowi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8406-wreczenie-zaswiadczenia-o-wyborze-wojtowi.html
Zgodnie z wynikami wyborów samorządowych Wójt Elekt Gminy Choceń Roman Nowakowski otrzymał zaś [...]

Zgodnie z wynikami wyborów samorządowych Wójt Elekt Gminy Choceń Roman Nowakowski otrzymał zaświadczenie o wyborze na Wójta. Zaświadczenie o wyborze wręczył Pan Leszek Skalski – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu.

Panu Wójtowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców oraz rozwoju naszej gminy.