środa, 05 czerwiec 2019

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5596-rozwoj-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej-w-borzymiu-nakonowie-starym-oraz-w-choceniu.html
W związku z dotacją jaką otrzymało Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń w wysokości 55.495, [...] Bez tytułu ac249
W związku z dotacją jaką otrzymało Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń w wysokości 55.495,00 zł na realizację operacji pt.” Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” wykonano prace związane z budową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie w/w miejscowości. W ramach operacji na działce nr 49/1 obręb Nakonowo Stare zostały posadowione urządzenia siłowni zewnętrznej fitness - wyciąg górny i krzesło do wyciskania oraz biegacz pojedynczy. Również na działce nr 19/8 obręb Borzymie zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej fitness: wyciąg górny i krzesło do wyciskania oraz biegacz pojedynczy. Ponadto na działce nr 151/4 w Choceniu za Urzędem Gminy zamontowano elementy placu zabaw takie jak: zestaw zabawowy w skład którego wchodzą: wysoka wieża z dachem dwuspadowym, duża zjeżdżalnia, rura strażacka, trap łączący, podest h90, zjeżdżalnia, trap wejściowy z poręczami, belka balansująca, karuzela stojąca na platformie aluminiowej z poręczami, huśtawka wagowa – konstrukcja metalowa, bujak pojedynczy na sprężynie. W wyniku realizacji operacji, dzięki zakupieniu w/w elementów siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw powstanie możliwość spędzania aktywnie wolnego czasu i nastąpi poprawa dostępu do infrastruktury rekreacyjnej. Wykonawcą prac była firma Magic Garden z Pakości. Wartość prac wynosiła 25.830,00 zł.

Czytaj więcej...

wtorek, 04 czerwiec 2019

Wycieczka uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej w Wilkowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5470-wycieczka-uczniow-klas-piatych-szkoly-podstawowej-w-wilkowicach.html
Dnia 29.09.2019 roku z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka odbyła się wycieczka uczniów klas [...] Dnia 29.09.2019 roku z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka odbyła się wycieczka uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej w Wilkowicach z wychowawcami do Multikina we Włocławku na film Aladyn. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali historie zakochanego w księżniczce Jasmine ubogiego Aladyna, któremu z pomocą śpieszył Dżin z magicznej lampy. Aladyn to zdecydowanie jedna z lepszych produkcji Disneya, przepięknie zrealizowana, zabawna i wzruszająca. Wychowawcy klas piątych wraz z uczniami składają Panu Wójtowi Romanowi Nowakowskiemu serdeczne podziękowanie za sfinansowanie autokaru oraz panu Dawidowi Kwiatkowskiemu – kierowcy za bezpłatny przewóz. Maria Zielińska, Miłosz Połujański

Czytaj więcej...

wtorek, 04 czerwiec 2019

Kolejne urządzenia w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5468-kolejne-urzadzenia-w-choceniu.html
Rozpoczął się montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Choceniu. Elementy będ [...] Rozpoczął się montaż urządzeń placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Choceniu. Elementy będą rozmieszczone w trzech miejscach w Choceniu przy urzędzie gminy, w parku oraz na plaży. W ramach zadania wykonawca Magic Garden Sp. z o. o. z Pakości, dostarczy: biegacz wolnostojący, twister + słup + wahadło, rower, piramidę, huśtawkę podwójną metalową, trzy zestawy zabawowe, karuzelę tarczową z siedzeniami oraz huśtawkę podwójną metalową. Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Czytaj więcej...

piątek, 31 maj 2019

Krwiobus w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5467-krwiobus-w-choceniu-3.html
W najbliższą sobotę 1 czerwca po raz trzeci przyjedzie do Chocenia krwiobus. Jest to akcja oddawa [...] W najbliższą sobotę 1 czerwca po raz trzeci przyjedzie do Chocenia krwiobus. Jest to akcja oddawania krwi organizowana przez harcerzy Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego ale skierowana do całej społeczności lokalnej. Zachęcamy do przyjścia w godzinach 11.00-16.00 na teren boiska GOSiR w Choceniu i podarowania cennego prezentu jakim jest 450 ml własnej krwi.

Najbliższa akcja zorganizowana jest z okazji Dnia Dziecka i będzie to integralna część atrakcji przygotowanych przez Gminę Choceń.

Czytaj więcej...

piątek, 31 maj 2019

Nowe urządzenia w Choceniu, Borzymiu i Nakonowie Starym

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5466-nowe-urzadzenia-w-choceniu-borzymiu-i-nakonowie-starym.html
Piękne rzeczy powstają w Choceniu na placu przy Urzędzie gminy obok Szkoły Podstawowej oraz w Bo [...] Piękne rzeczy powstają w Choceniu na placu przy Urzędzie gminy obok Szkoły Podstawowej oraz w Borzymiu i Nakonowie Starym. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń, które otrzymało dofinansowanie wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu”.

Czytaj więcej...

piątek, 31 maj 2019

Dzień dziecka w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5465-dzien-dziecka-w-czerniewicach.html
dzien dziecka czerniewice2 9ff20
piątek, 31 maj 2019

Dobrych wiadomości ciąg dalszy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5464-dobrych-wiadomosci-ciag-dalszy.html
Otrzymaliśmy bardzo dobre informacje z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego [...] Otrzymaliśmy bardzo dobre informacje z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zadanie pn. "Przebudowa drogi ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 190723C i drogi powiatowej nr 2909C w miejscowości Choceń" zostało ujęte na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75 %, tj. w kwocie 1.183.922,58 zł. Dziękujemy pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji w/w inwestycji. 
piątek, 31 maj 2019

Podjęte uchwały na sesji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5463-podjete-uchwaly-na-sesji.html
Podczas sesji w dniu 28 maja 2019 r., Rada Gminy Choceń podjęła następujące uchwały:1) zmiana [...] Podczas sesji w dniu 28 maja 2019 r., Rada Gminy Choceń podjęła następujące uchwały:

1) zmiana budżetu Gminy Choceń na rok 2019 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2019 – 2034 – wprowadzono nowe zadania do realizacji np. wykonanie projektów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonania dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni w Choceniu, modernizację garażu OSP w Szczutkowie, modernizację remizy OSP w Wichrowicach, dofinansowanie do zakupu Holmatro dla OSP Choceń oraz wykonanie instalacji c.o. w remizie OSP w Wilkowicach, budowa oświetlenia drogowego oraz modernizacja studni w Bodzanówku.

2) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego;

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w Czerniewicach – działka o pow. 3,1177 ha przy piekarni;

4) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – adresy i obwody szkół bez zmian;

5) przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choceniu – zarządzenie konsultacji w sprawie zmiany części ulicy Włocławskiej przy Dino;

6) utworzenia Żłobka "Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu statutu – jednostka rozpocznie działalność od września br.;

7) zatwierdzenia wykazu zadań rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki wodno - ściekowej na lata 2019-2023 dla Gminy Choceń – wykazano niezbędne działania rozwojowo – modernizacyjne, które mają istotny wpływ na bieżące i nieprzerwalne świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków.

Radnym udostępniono także Raport o stanie gminy, który będzie przedstawiany na sesji absolutoryjnej w dniu 18 czerwca br. Uchwały zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na BIP Urzędu gminy, a te które są aktami prawa miejscowego także w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.
piątek, 31 maj 2019

Z działalności GOPS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5462-z-dzialalnosci-gops.html
Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 28 maja 2019 r., Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomo [...] Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 28 maja 2019 r., Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Edyta Malinowska złożyła sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2018. Wśród zadań realizowanych przez GOPS są:
- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- usuwanie skutków klęsk,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny – program „Dobry start” (tzw. 300+),
- odpłatność za pobyt w DPS,
- składka zdrowotna dla osób pobierających zasiłek stały,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne celowe,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- posiłek i dowóz,
- edukacyjna opieka wychowawcza- stypendia i zasiłki szkolne,
- wspieranie rodziny – Asystent rodziny,
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie,
- objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,
- kwalifikowanie i wydawanie skierowań do Caritas we Włocławku do otrzymania pomocy żywnościowej,
- praca socjalna,
- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego.
  Sprawozdanie w załączeniu - sprawozdanie - pobierz tutaj
Zastępca Kierownika GOPS przedstawiła także ocenę zasobów pomocy społecznej.
Sprawozdanie i ocena zasobów zostały przez radnych przyjęte.
czwartek, 30 maj 2019

Konsultacje w sprawie zmiany nazwy części ulicy Włocławskiej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5461-konsultacje-w-sprawie-zmiany-nazwy-czesci-ulicy-wloclawskiej.html
W związku z rozwojem miejscowości Choceń, proponujemy zmianę nazwy części ulicy Włocławskiej [...] W związku z rozwojem miejscowości Choceń, proponujemy zmianę nazwy części ulicy Włocławskiej, która stanowi przebieg drogi oznaczonej numerem geodezyjnym 16, czyli przy Dino. Rada Gminy zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w celu przekazania informacji o ewentualnej zmianie nazwy ulicy oraz zebraniu propozycji nowych nazw. W związku z powyższym informujemy, że mieszkańcy mają możliwość zgłoszenia uwag w tym zakresie oraz przedstawienie propozycji nowej nazwy na adres Urzędu w terminie do 30 czerwca br. Ostateczną decyzję w sprawie ewentualnej zmiany nazwy podejmie Rada Gminy. Zmiana ma być jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców, dlatego nie jest wymagana wymiana dokumentów. Dokumenty będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Wejście w życie nowej nazwy planowane jest od 1 stycznia 2020 r.
wtorek, 28 maj 2019

Ścieżka leśna w przebudowie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5458-sciezka-lesna-w-przebudowie.html
W Choceniu trwają prace związane z przebudową ścieżki leśnej, która otrzyma charakter ścież [...] W Choceniu trwają prace związane z przebudową ścieżki leśnej, która otrzyma charakter ścieżki edukacyjnej poprzez posadowienie tablic informacyjno - edukacyjnych o  tematyce związanej z funkcjonowaniem lasu, występujących zwierząt i roślin oraz różnych aspektów dotyczących lasu. Posadowione są już ławki z kamienia z drewnianym siedziskiem i kosze na śmieci. Przebudowa ścieżki polega na usunięciu zakrzaczenia i uporządkowaniu terenu oraz stabilizacji i utwardzeniu podłoża kruszywem. Zainstalowana zostanie także lampa solarna z czujnikiem zmierzchu i ruchu w celu oświetlenia wejścia na teren ścieżki edukacyjnej po zmroku. Wykonawcą prac jest Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana.

Czytaj więcej...

wtorek, 28 maj 2019

Przebudowa pomieszczeń żłobka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5457-przebudowa-pomieszczen-zlobka.html
Zakład Remontowo-Budowlany z Włocławka na początku maja po przekazaniu terenu i placu budowy dla [...] Zakład Remontowo-Budowlany z Włocławka na początku maja po przekazaniu terenu i placu budowy dla zadania „ Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia żłobka w Choceniu„ przystąpił do realizacji prac.
W chwili obecnej prowadzony jest następujący zakres:

 - zdemontowano  stare posadzki,

- zdemontowano wszystkie piece kaflowe

- zdemontowano stare ościeżnice wewnętrzne

- przystąpiono do wykonywania nowych otworów drzwiowych i zamurowywania starych

- przystąpiono do przebudowy instalacji elektrycznej.

Czytaj więcej...