poniedziałek, 04 marzec 2024

3 marca 2024 roku odbyły się pierwsze testy naszej nowej łodzi ratowniczej Kontra 450 RCC.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8308-3-marca-2024-roku-odbyly-sie-pierwsze-testy-naszej-nowej-lodzi-ratowniczej-kontra-450-rcc.html
Nad malowniczym Jeziorem Borzymowskim zwanym również Choceńskim część sterników naszej jednos [...]

Nad malowniczym Jeziorem Borzymowskim zwanym również Choceńskim część sterników naszej jednostki miała okazję do zwodowania i sprawdzenia sprzętu.

Wszyscy zgodnie przyznali: zwrotna, stabilna i szybka.

Łódź wyposażona jest w silnik

HONDA BF 60 AK1 LRTU o mocy 60 KM.

Wyposażenie naszej łodzi Kontra to m.in.

* Relingi stalowe

* Bakisty dziobowe - 3 szt.

* Pawęż stalowa

* Knagi rufowe 2 szt.

* Korek zęzowy

Czytaj więcej...

poniedziałek, 04 marzec 2024

Roboty przygotowawcze na drogach gminnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8307-roboty-przygotowawcze-na-drogach-gminnych.html
W drugiej  połowie marca br., rozpoczynamy roboty, m.in. na drodze Wichrowice-gr. gm. Święto [...]

W drugiej  połowie marca br., rozpoczynamy roboty, m.in. na drodze Wichrowice-gr. gm. Świętosław, na ulicy Słonecznej (DG 190724C) oraz na ul. Fabrycznej w Choceniu. Wykonane będą prace przygotowawcze; niwelacja terenu, zdjęcie humusu, wyznaczenie zjazdów, wykonanie i regulacja niezbędnych przyłączy infrastruktury technicznej, wycinka  zakrzaczenia, profilowanie i zagęszczenie istniejących podbudów. Jest to wstępne przygotowanie inwestycji, które realizowane będą od czerwca do października br. Przekazaliśmy również Firmie „DROGTOM” z Włocławka place budowy dróg w Niemojewie, Bodzanowie i Choceniu dla ul. Targowej oraz firmie Lux- Bud z Chocenia plac budowy drogi w Olganowie.

poniedziałek, 04 marzec 2024

Droga wojewódzka nr 269 Szczerkowo-Kowal

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8306-droga-wojewodzka-nr-269-szczerkowo-kowal.html
Od lat dobijaliśmy się o modernizację tej drogi. W końcu na teren gminy zjechał sprzęt budowla [...]

Od lat dobijaliśmy się o modernizację tej drogi. W końcu na teren gminy zjechał sprzęt budowlany firmy Transpol Lider. W tym roku będzie realizowany odcinek o długości 2,9 km, od Woli Adamowej do Chocenia (do kościoła). Koszt prac budowlanych to 7,6 mln zł, w ramach których zostanie wzmocniona nośność jezdni i poszerzenie jej  do standardowych 6,00 m szerokości, powstaną pobocza i odmulona zostanie część rowów przydrożnych. Droga otrzyma nowe oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie ma zakończyć się przed wakacjami, objęta jest 7 letnią gwarancją. W chwili obecnej trwa frezowanie nawierzchni, niwelacja terenu, wycinka zakrzaczenia. Udostępniliśmy firmie wykonawczej nasz plac (przy bloku  na ul. Czerniewickiej) na składowanie materiałów, garażowanie sprzętów.

Czytaj więcej...

czwartek, 29 luty 2024

Prace na działce gminnej przy kościele w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8305-prace-na-dzialce-gminnej-przy-kosciele-w-choceniu.html
Rozpoczęły się działania na działce należącej do gminy na przeciwko kościoła w Choceniu. Ni [...]

Rozpoczęły się działania na działce należącej do gminy na przeciwko kościoła w Choceniu. Niestety nie jest to jeszcze budowa bloku. Teren został użyczony firmie w celu zorganizowania zaplecza dla budowy drogi wojewódzkiej 269 odcinka Wola Adamowa – Choceń.

Czytaj więcej...

czwartek, 29 luty 2024

Oznakowanie ulic

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8304-oznakowanie-ulic.html
Rozpoczynamy oznakowanie ulic w Czerniewicach i Choceniu, a także nowych ulic nadanych w Ługowiska [...]

Rozpoczynamy oznakowanie ulic w Czerniewicach i Choceniu, a także nowych ulic nadanych w Ługowiskach i Szczytnie oraz tabliczek kierunkowych do miejscowości. Prace wykonuje Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana. Ostatnie prace w tym zakresie były prowadzone w roku 2015, mamy nadzieję, że tym razem tabliczki posłużą dłużej.

Czytaj więcej...

czwartek, 29 luty 2024

Pomoc suszowa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8303-pomoc-suszowa.html
Od dziś tj. od 29.02.2024r. do 15.03.2024r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej [...]

Od dziś tj. od 29.02.2024r. do 15.03.2024r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej z tytułu wystąpienia w gospodarstwie rolnym niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim była na terenie naszej gminy susza w roku 2023.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy szkód spowodowanych przez suszę (Część B Wniosku), do wniosku należy dołączyć:

  • uwierzytelniony przez producenta rolnego podpisany wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy,   
  • kopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia upraw rolnych;

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 15.03.2024 r.
Druk wniosku jest już dostępny w Urzędzie Gminy pokój nr 1 Pan Tomasz Sikorski lub można go pobrać wchodzą w poniższy link.

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producenta-rolnego-w-ktorego-gospodarstwie-rolnym-powstaly-szkody-w-uprawach-rolnych-spowodowane-wystapieniem-w-2023-r-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych

czwartek, 29 luty 2024

Wniosek na posadzenie nowych drzew

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8302-wniosek-na-posadzenie-nowych-drzew.html
Gmina Choceń złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Fundusze Europejskie [...]

Gmina Choceń złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 o dofinansowanie dla zadania pn. „Zadrzewienia przy drogach lokalnych na terenie Gminy Choceń”. Projekt obejmuje wykonanie nasadzeń 341 sztuk drzew przy pięciu drogach lokalnych usytuowanych na terenie naszej gminy tj:

-Droga Nakonowo Stare – Nowa Wola,

-Droga ul. Jeziorna, Choceń,

-Droga Wilkowice Szkoła,

-Droga gr. Humlin – Choceń,

-Droga ul. Łąkowa, Choceń.

Planowane jest nasadzenie lipy drobnolistnej, klonu pospolitego, klonu jawora. Projektowana zieleń to gatunki drzew mające wartość zarówno pod względem dekoracyjnym jak i dendrologicznym. Wartość całkowita projektu wynosi 432 921,10 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 367 982,93 zł.

środa, 28 luty 2024

Dopłaty do kukurydzy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8301-doplaty-do-kukurydzy.html
Czwartek tj. 29.02.2024r. jest ostatnim dniem na składanie wniosków o pomoc finansową dla rolnik [...]

Czwartek tj. 29.02.2024r. jest ostatnim dniem na składanie wniosków o pomoc finansową dla rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Za datę złożenia wniosku uważa się:

  1. w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP;

lub

  1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla);

lub

  1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.

Biuro Powiatowe ARiMR we Włocławku przyjmuje wnioski w dniu 29.02.2024r. do godziny 22:00.

wtorek, 27 luty 2024

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8300-informacja-gminnej-komisji-wyborczej-w-choceniu-powolanej-w-celu-przeprowadzenia-wyborow-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-zarzadzonych-na-dzien-7-kwietnia-2024-r-o-skladzie-siedzibie-i-dyzurach.html
https://bip.chocen.pl/wiadomosci/15475/wiadomosc/737749/informacja___gminnej_komisji_wyborczej_w_cho [...] https://bip.chocen.pl/wiadomosci/15475/wiadomosc/737749/informacja___gminnej_komisji_wyborczej_w_choceniu__powolanej_w_c
wtorek, 27 luty 2024

Informacja z otwarcia ofert w przetargach na przebudowę dróg i dostawę kruszywa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8297-informacja-z-otwarcia-ofert-w-przetargach-na-przebudowe-drog-i-dostawe-kruszywa.html
W dniu 27 lutego 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargach na: Przebudowa dróg gminnych na [...]

W dniu 27 lutego 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargach na:

  1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg zlokalizowanych w miejscowości Choceń: ul. Fabryczna, ul. Zakładowa ul. Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika o łącznej długości 1,273 km oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej.

Wpłynęły trzy oferty, z tego jedna z nich mieści się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa postępowanie sprawdzające.

  1. Zakup i dostawę kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń.

W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia na teren naszej gminy 6 000 tys. ton kruszywa. Zadanie rozłożone zostało na dwa lata tj. w roku 2024 obejmuje dostawę 4 000 ton surowca, natomiast w roku 2025 zaplanowano dostawę na poziomie 2 000 ton. Wpłynęła jedna oferty, która mieści się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa postępowanie sprawdzające.

Informacja z otwarcia ofert – przebudowa dróg.

Informacja z otwarcia ofert – dostawa kruszywa.

wtorek, 27 luty 2024

Jest finansowanie na mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8296-jest-finansowanie-na-mikroinstalacje-na-budynkach-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-gminy-chocen.html
Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń, to projekt, który [...]

Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń, to projekt, który znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale z uwagi na brak środków trafił na listę rezerwową. Poczyniliśmy wówczas starania o pozyskanie finansowania, które właśnie się finalizują. Możemy uzyskać pożyczkę z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. z możliwym częściowym umorzeniem kapitału. Kwota pożyczki może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych, a maksymalny poziom umorzenia może stanowić do 85 % kwoty pożyczki. Czyli warunki zbliżone do konkursu w RPO. Stosowny wniosek o pożyczkę złożymy. Dziękujemy Pani Marszałek Anecie Jędrzejewskiej i całemu Zarządowi Województwa za dotrzymanie słowa.

Czytaj więcej...

wtorek, 27 luty 2024

Remiza w Wichrowicach - zwiększony zakres inwestycji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8295-remiza-w-wichrowicach-zwiekszony-zakres-inwestycji.html
Otrzymaliśmy bardzo dobre informacje, że złożony wniosek o zmianę warunków promesy na realiz [...]

Polski ŁĄd logo 97244 dca81

Otrzymaliśmy bardzo dobre informacje, że złożony wniosek o zmianę warunków promesy na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo został zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów. Oznacza to, że uzyskane oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac w świetlicy wiejskiej w Wichrowicach.

Dodatkowo wykonamy następujący zakres:

- ogrzewanie podłogowe,

- zakup i montaż butli gazowej wraz z kotłem,

- taras z kostki brukowej z zadaszeniem.

Całkowity zakres prac to kwota 197 904,33 zł, wnioskowana kwota stanowi 193 945,26 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR.