wtorek, 21 kwiecień 2020

Umowa na fotowoltaikę podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6014-umowa-na-fotowoltaike-podpisana.html
W czwartek 16 kwietnia br., podpisano umowę na „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” – eta [...] logo RPO 2b411W czwartek 16 kwietnia br., podpisano umowę na „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” – etap II. Wykonawca zadania firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przetargu i przystępuje do realizacji inwestycji. Wartość zadania wynosi 798 633,61 zł. W ramach  projektu zaplanowane mamy do wykonania 30 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,00 kW do 9,90 kW. Wszystkie prace powinny zakończyć się w do końca sierpnia 2020 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

wtorek, 21 kwiecień 2020

Na targowisku „Mój rynek” w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6013-na-targowisku-moj-rynek-w-choceniu.html
Planowaliśmy uroczyste otwarcie targowiska „Mój rynek” w Choceniu. Niestety epidemia pokrzyżo [...] Planowaliśmy uroczyste otwarcie targowiska „Mój rynek” w Choceniu. Niestety epidemia pokrzyżowała nam plany. Miejsce targowe zostało przeniesione i funkcjonuje bez hucznego otwarcia. Mamy jednak dla Państwa małą niespodziankę, którą odwiedzający targowisko w najbliższą sobotę będą mogli otrzymać przy wejściu.
poniedziałek, 20 kwiecień 2020

Dofinansowanie na drogi w Choceniu w ramach FDS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6012-dofinansowanie-na-drogi-w-choceniu-w-ramach-fds.html
Po raz kolejny, dzięki wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Gmina Choceń otrzyma d [...]

Po raz kolejny, dzięki wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nasz wniosek z inwestycją pn.: Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu, znalazł się na liście projektów objętych wsparciem. Kwota dofinansowania wynosi 1 028 077,00 zł. Koszt ogólny inwestycji to 1 468 682,40 zł. Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej dz. nr 177/12 (ul. Wrzosowa), dz.177/27 (ul. Bukowa), dz. nr 176, 154/67, 154/12 i 161 (ul. Polna) oraz dz.nr 417 i 439 (ul. Paderewskiego)  w miejscowości Choceń. Ulice Wrzosowa i Bukowa  po realizacji zadania i podjęciu uchwały rady gminy staną się drogą gminną. Wszystkie drogi są ze sobą powiązane funkcjonalnie i technicznie, są tej samej klasy. Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała: − przebudowę jezdni – projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, − przebudowę chodników – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, − wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych na pobliskie posesje i tereny inwestycyjne - projektowana nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz kostki betonowej, − wykonanie kanalizacji deszczowej- odwodnienie za pomocą wpustów ulicznych. Zadanie niniejsze będzie realizowane w roku 2021 w ramach FDS- edycja 2020. Ich realizacja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości. Poprawa bezpieczeństwa pieszych osiągnięta zostanie poprzez lokalizację dwóch przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą i oświetleniem lampami fotowoltaicznymi. Z kolei poprzez przebudowę dwóch skrzyżowań, korektę łuku, likwidację miejscowych zaniżeń oraz zastosowanie lustra na łuku drogi poprawi się bezpieczeństwo w komunikacji samochodowej i rowerowej.

Hanna Gołębiewska

piątek, 17 kwiecień 2020

Przetarg na dzierżawę lokali handlowych !!!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6011-przetarg-na-dzierzawe-lokali-handlowych.html
W dniu 15 kwietnia br. został rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących [...]

W dniu 15 kwietnia br. został rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących lokale handlowe położone w miejscowości Choceń na targowisku gminnym „Mój rynek”, usytuowane w dwóch budynkach.  Przetarg na dzierżawę 4 lokali handlowych usytuowanych w budynku nr 1 przeznaczonych na sprzedaż płodów rolnych i żywność ekologiczną zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęło wadium) natomiast w budynku nr 2 gdzie znajduje się 7 lokali przeznaczonych na pozostałą działalność handlową zostały wydzierżawione 4 lokale handlowe. Gmina planuje ogłosić ponownie przetarg na lokale, które nie zostały wydzierżawione jeszcze w kwietniu.  Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z oferty.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 12, lub pod numerem telefonu 54 284 60 33.

piątek, 17 kwiecień 2020

Będzie drugi blok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6010-bedzie-drugi-blok.html
Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzib [...]

Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie już od 5 lat. Ta współpraca zaowocowała wybudowaniem bloku w Choceniu przy ul. Czerniewickiej, w którym było 21 mieszkań w systemie docelowej własności. Przed nami ciąg dalszy tej współpracy. A mianowicie, w dniu 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło kolejne ważne dla rozwoju naszej gminy uchwały. Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na wybudowanie przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Choceń przy ul. Czerniewickiej. Blok ma powstać na działce nr 190/7, obok pierwszego bloku RTBS. Machina inwestycyjna ruszyła. Będziemy Państwa informowali o postępach prowadzonej inwestycji.

czwartek, 16 kwiecień 2020

Podziekowanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6008-podziekowanie-9.html
Gmina Choceń serdecznie dziękuje Panu Michałowi Wieczorek oraz Panu Andrzejowi Wieczorek za nieod [...]

Gmina Choceń serdecznie dziękuje Panu Michałowi Wieczorek oraz Panu Andrzejowi Wieczorek za nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej do walki z koronawirusem (maseczki, rękawice, płyny dezynfekcyjne, żele)

Otrzymany towar pomoże ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem i zabezpieczy pracowników Urzędu gminy, a także robót publicznych. 

czwartek, 16 kwiecień 2020

Projekt Zdalna Szkoła - laptopy dla uczniów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6007-projekt-zdalna-szkola-laptopy-dla-uczniow.html
Informujemy, że złożony wniosek o przyznanie grantu w ramach Oś I Powszechny dostęp do szybkieg [...]

układ znaków kopia 15dc6Informujemy, że złożony wniosek o przyznanie grantu w ramach Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, został zweryfikowany pozytywnie.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Niestety wielu z uczniów nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
W ramach projektu „Zdalna szkoła” jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Gmina Choceń na ten cel otrzymała  60.000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup 30 szt. laptopów, które w dniu dzisiejszym zostaną przekazane szkołom na terenie gminy, gdzie następnie trafią do potrzebujących uczniów.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

wtorek, 14 kwiecień 2020

Roboty drogowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w latach 2020-2021

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6006-roboty-drogowe-bitumiczne-na-terenie-gminy-chocen-w-latach-2020-2021.html
Gmina Choceń ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty drogowe bitumiczne na terenie Gminy Choce [...]

Gmina Choceń ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty drogowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń w latach 2020-2021. Zadanie dotyczy wykonania:

 1. „Przebudowy drogi gminnej nr 190719C Siewiersk – Świątniki (granica gminy)”,
 2. „Przebudowy drogi gminnej nr 190714C Śmiłowice – Borzymowice”
 3. „Robót drogowych bitumicznych w latach 2020-2021”. Roboty nawierzchniowe bitumiczne realizowane będą:
  Rok 2020
  Szczytno – Zapust – 0,811 km szer. 3,5 m,
  Filipki – Śmiłowice – 0,605 km szer. 3,5 m,
  ul. Spacerowa Choceń – 0,400 km i szer. 5,5 m.

  Drogi stanowią kontynuację prac z lat ubiegłych.

  Rok 2021
  Skibice-Szatki – 0,722 km i szer. 4,5 m,
  Szatki-Skibice – 0,492 km i szer. 4,5 m,
  Krukowo-wieś – 0,300 km i szer. 3,5 m,
  Wilkowice-Śmiłowice – 0,505 km i szer. 3,0 m,
  ul. Parkowa Choceń – 0,200 km i szer. 4,0 m

Na oferty czekamy do dnia 22 kwietnia 2020 r., do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  23.04.2020 r., o godz. 10.00.  Zapraszamy do składania ofert.

piątek, 10 kwiecień 2020

Informacja Żłobek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6005-informacja-zlobek-2.html
Dbając o zdrowie państwa  i w trosce  o bezpieczeństwo państwa  dzieci  w zw [...]

Dbając o zdrowie państwa  i w trosce  o bezpieczeństwo państwa  dzieci  w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem   COVID-19 w wyniku ogłoszonego stanu epidemii w Polsce, informuję  o przedłużeniu  zawieszenia  działalności Żłobka „ Pomponik”  w  Choceniu  w terminie od 14 kwietnia 2020 r. do   dnia  26 kwietnia 2020r.

piątek, 10 kwiecień 2020

Rekrutacja - ważne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6004-rekrutacja-wazne.html
Szanowni Państwo! W związku z rekrutacją – zapisem dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat  [...]

Szanowni Państwo! W związku z rekrutacją – zapisem dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat   do Żłobka  Pomponik w Choceniu  w roku szkolnym 2020/2021  w obecnej sytuacji  karty zgłoszeniowej będą przyjmowane drogą e-mailową. Na stronie internetowej  Urzędu Gminy  Choceń  https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5980-zlobek-pomponik-rekrutacja.html

Proszę pobrać kartę zgłoszeniową  jako plik tekstowy, wypełnić  ręcznie, zrobić  zdjęcie lub scan wysłać wraz  z obowiązkowymi załącznikami na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązkowe załączniki ( m. in. zaświadczenia o  zatrudnieniu,  zaświadczenie o tym, ze jest się osoba bezrobotną,  prowadzącą działalność gospodarczą, oświadczenia o opiece   nad dzieckiem  do lat 3, oświadczeniu o  miejscu zamieszkania – oświadczenia i zaświadczenia obydwojga rodziców).

Czytaj więcej...

czwartek, 09 kwiecień 2020

Oferta cenowa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6048-oferta-cenowa.html
Gmina Choceń zwraca się do wykonawców o przesyłanie oferty cenowej na pełnienie funkcji nadzoru [...] Gmina Choceń zwraca się do wykonawców o przesyłanie oferty cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, nad robotami budowlanymi całego procesu inwestycyjnego w branży: elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn..  OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad budową 30 instalacji fotowoltaicznych, na terenie gminy Choceń. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  http://www.bip.chocen.pl/index.php?app=przetargi&nid=4753&y=2020&status=3

Czytaj więcej...

środa, 08 kwiecień 2020

INFORMACJA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6003-informacja-60.html
W związku z epidemią koronawirusa informujemy, iż od dnia 14.04.2020r. do dnia 30.04.2020r., Urz [...]

W związku z epidemią koronawirusa informujemy, iż od dnia 14.04.2020r. do dnia 30.04.2020r., Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny w godz. od 7:30 do 14:00