wtorek, 15 wrzesień 2020

Dożynki w parafii św. Idziego w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6244-dozynki-w-parafii-sw-idziego-w-choceniu.html
Odbyły się 13 września – wieniec dożynkowy i wiele innych plonów ziemi przygotowały sołectw [...] Odbyły się 13 września – wieniec dożynkowy i wiele innych plonów ziemi przygotowały sołectwa Niemojewo, Ługowiska i Borzymowice. Starostowie dożynek to p. Wiesława Jaworska z Niemojewa i p. Robert Frydrych z Borzymowic. Do Mszy św. śpiewał chór Mi Alegria z Chocenia. Po uroczystej Mszy św. starostowie i liczna reprezentacja wspomnianych sołectw przygotowała poczęstunek z tegorocznego chleba i tradycyjnie pieczonych w domu ciast, soków i owoców. We mszy udział wzięli radni gminni i powiatowi, w tym przewodniczący Rady p. Józef Dąbrowski i Wójt Gminy Roman Nowakowski.

Czytaj więcej...

wtorek, 15 wrzesień 2020

Nasza delegacja na dożynki powiatowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6243-nasza-delegacja-na-dozynki-powiatowe-3.html
W dniu 19 września 2020 r., w Brześciu Kujawskim odbędą się Powiatowo-Gminno-Parafialne dożynk [...]

W dniu 19 września 2020 r., w Brześciu Kujawskim odbędą się Powiatowo-Gminno-Parafialne dożynki. Podczas tego wydarzenia nie zabraknie przedstawicieli naszej gminy. Gminna Choceń reprezentowana będzie przez delegację wieńca dożynkowego - radnych gminy Choceń w składzie: Bożena Biegniewska, Joanna Podlaska, Józef Pawłowski, Tadeusz Ruciński, Stanisław Świątkowski.

Uroczystości rozpoczną się 12.00 Mszą Św. Dożynkową w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim. O godz. 13.30 zaplanowano część obrzędową na placu Władysława Łokietka (Skwer Miejski). Część artystyczna została przez Organizatorów odwołana.
poniedziałek, 14 wrzesień 2020

Pamiętamy o bohaterach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6240-pamietamy-o-bohaterach.html
Ten rok w związku z epidemią Covid-19, jest wyjątkowy pod wieloma względami. Także organizowani [...]

Ten rok w związku z epidemią Covid-19, jest wyjątkowy pod wieloma względami. Także organizowania wydarzeń na terenie gminy. W 81 rocznicę bitwy pod Szczytnem, zaplanowano dużo skromniejsze uroczystości. W dniu 13 września br., o godz. 11.30 podczas dożynek parafialnych została odprawiona Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Idziego w Choceniu w intencji pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. Po Mszy św. delegacja samorządu gminy złożyła wiązankę kwiatów w Szczytnie przed pomnikiem upamiętniającym bohaterów z września 1939 r. Kwiaty złożyli wcześniej także harcerze z Hufca Powiatu Włocławskiego oraz radni powiatowi. Dziękujemy harcerzom z 55. choceńskiej Drużyny Starszoharcerskiej "Fluctus" za objęcie warty przy pomniku.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 14 wrzesień 2020

Zarząd KGW Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajka” w dniu 29.08.2020r. zorganizował spotkanie integracyjne pt. „Nasza Świetlica Naszym Drugim Domem”.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6239-zarzad-kgw-szczutkowa-i-lutoborza-niezapominajka-w-dniu-29-08-2020r-zorganizowal-spotkanie-integracyjne-pt-nasza-swietlica-naszym-drugim-domem.html
Zaproszeni goście to Gmina Choceń reprezentowana przez: Przewodniczącego Rady Gminy Choceń Józe [...]

Zaproszeni goście to Gmina Choceń reprezentowana przez: Przewodniczącego Rady Gminy Choceń Józefa Dąbrowskiego, Zastępcy Przewodniczącego Gminy Choceń Józefa Pawłowskiego. Pani Dyrektor biura poselskiego Pani Anny Gembickiej Magdalena Nowak oraz radny Gminy Choceń Włodzimierz Kacperski.Na spotkaniu pojawili się również seniorzy OSP Szczutkowo oraz członkinie i członkowie KGW Niezapominajka. Celem spotkanie było okazanie zakupionych do świetlicy krzeseł, sprzętu nagłaśniającego oraz stołów. Przewodnicząca KGW Teresa Cichowicz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do wyposażenia świetlicy wiejskiej, a mianowicie: Fundacji Orlen „Dar Serca” za przekazaną kwotę 10.000zł na zakup krzeseł i sprzętu nagłaśniającego, Wójtowi Gminy Choceń Panu Romanowi Nowakowskiemu, Pani Agnieszce Świątkowskiej, Panu Józefowi Dąbrowskiemu i Panu Józefowi Pawłowskiemu za pokrycie kosztów transportu i zakupu 10 stołów. Podziękowania były kierowane również do Pani poseł Anny Gembickiej, Pani Magdaleny Nowak i Pana Dariusza Gliszczyńskiego za wsparcie i poparcie naszego projektu w Fundacji Orlen. Nasze działania mają na celu służenie lokalnej społeczności.Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze przy stołach zastawionych dzięki członkiniom KGW Niezapominajka. Radny Włodzimierz Kacperski i druhowie OSP na tę okazję ufundowali faszerowane prosię za co bardzo serdecznie dziękujemy. Otrzymaliśmy również w prezencie od Gminy Choceń komplet sztućców, który posłuży naszej społeczności.

Czytaj więcej...

piątek, 11 wrzesień 2020

Nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6237-nabor-na-szkolenia-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uru [...]

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uruchomiła nabór na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, których głównym celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania.

Szkolenia skierowane są do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego,  podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła. Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla KGW oraz ramowy program szkolenia przesyłamy w załączniku.

Czytaj więcej...

wtorek, 08 wrzesień 2020

Regiogmina

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6235-regiogmina.html
Gmina Choceń znalazła się wśród 21 gmin w naszym województwie, które przystąpiły do projekt [...]

Gmina Choceń znalazła się wśród 21 gmin w naszym województwie, które przystąpiły do projektu Regiogmina organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Liderem finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu Regiogmina jest samorząd województwa, partnerami dwie uczelnie – warszawska Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przed nami faza wdrożeniowa  projektu, w której przeprowadzony zostanie pilotaż proponowanych form wsparcia oraz badania fokusowe dotyczące czynników sprzyjających i ograniczeń związanych z wdrożeniem wybranych instrumentów. W pilotażu uczestniczyć będzie ponad 8,5 tysiąca firm, a także struktury samorządów gminnych, w których planowane jest utworzenie komórek dedykowanych rozwojowi gospodarczemu.   

wtorek, 08 wrzesień 2020

Powszechny Spis Rolny – samospis

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6234-powszechny-spis-rolny-samospis.html
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju przeprowadzany jest Pows [...] W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Badaniem są objęte gospodarstwa indywidualne i gospodarstwa rolne osoby prawnej, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień. Liczba gospodarstw rolnych podlegających spisaniu na terenie naszej gminy wynosi 521. Na dzień 7 września br., spisanych było blisko 1 % gospodarstw. Wybrano następujące metody spisowe: samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny. Samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która jest dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (https://spisrolny.gov.pl ). W celu realizacji samospisu w Urzędzie Gminy w Choceniu zapewniono także stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego. Stanowisko znajduje się w pokoju nr 7. W godzinach pracy Urzędu będzie można uzyskać niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy spisowej oraz z panującą sytuacją epidemiczną, Centralne Biuro Spisowe przyjęło założenie, że spis będzie realizowany także metodą wywiadu telefonicznego. Ma to na celu zapewnienie ochrony rachmistrzowi terenowemu i respondentom. W przypadku zmiany decyzji rachmistrze terenowi otrzymają polecenie pracy inną metodą. Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić udzielenia odpowiedzi. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. Wszystkie dane indywidualne i osobowe, które zostaną zebrane w spisie rolnym są poufne, podlegają szczególnej ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną.
poniedziałek, 07 wrzesień 2020

Konkurs plastyczny „Kartka świąteczna II”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6231-konkurs-plastyczny-kartka-swiateczna-ii.html
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruch [...]

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Kartka świąteczna II”.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 14 września do 20 listopada 2020 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, pracę plastyczną- kartkę świąteczną (praca wykonana dowolną techniką, format kartki składanej maksymalnie A5).

Czytaj więcej...

piątek, 04 wrzesień 2020

Bakteria E.coli

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6228-bakteria-e-coli.html
Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku powiadomił nas, że woda z wodociągu w Gminie Włocł [...] Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku powiadomił nas, że woda z wodociągu w Gminie Włocławek jest skażona bakterią coli. W miejscowości Skibice cztery domy są zaopatrywane z tego wodociągu. O sprawie poinformowano właścicieli tych nieruchomości. Pozostała część miejscowości Skibice oraz cała gmina Choceń na podstawie badań otrzymuje wodę zdatną do spożycia z naszych ujęć znajdujących się na terenie gminy Choceń.

Załączniki:
- decyzja sanepidu  - pobierz tutaj
- komunikat - pobierz tutaj

czwartek, 03 wrzesień 2020

Grad 2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6227-grad-2020.html
Gmina Choceń otrzymała Zarządzenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr 175/200 zatwierdzające skł [...] Gmina Choceń otrzymała Zarządzenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr 175/200 zatwierdzające skład gminnej komisji do spraw szacowania strat w uprawach polowych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym jakim był grad, co miało miejsce w dniu 20.07.2020r. W związku z powyższym rolnicy, których uprawy zostały uszkodzone mogą składać stosowne wnioski do tutejszego Urzędu Gminy pokój nr 1 Pan Tomasz Sikorski do dnia 30.09.2020r. Na podstawie złożonego wniosku komisja sporządzi protokół.

Wniosek do pobrania
środa, 02 wrzesień 2020

Podziękowanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6225-podziekowanie-10.html
Serdeczne podziękowania dla Pani Martyny Woźniak (wnuczki Sołtysa z Wilkowiczek) za wykonanie tab [...] Serdeczne podziękowania dla Pani Martyny Woźniak (wnuczki Sołtysa z Wilkowiczek) za wykonanie tablicy Sołectwa Wilkowiczki. W trakcie prac jest również drugi napis nad tablicą ogłoszeń.