wtorek, 07 kwiecień 2020

Są pieniądze na laptopy - projekt Zdalna Szkoła

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6002-sa-pieniadze-na-laptopy-projekt-zdalna-szkola.html
Gmina Choceń złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji na sfinansowanie zakupu sprzętu kompute [...]

Bez tytułu b6511Gmina Choceń złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów, niezbędnego do nauki zdalnej w ramach projektu  „Zdalna szkoła”, który został pozytywnie rozpatrzony. Ministerstwo ma do rozdysponowania na ten cel 186 mln zł.  Władze gminy w porozumieniu z dyrektorami szkół postanowiły zakupić laptopy. Gmina Choceń otrzyma na ten cel 60 tys. zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od liczby uczniów w naszej gminie. Za otrzymaną dotację będzie można zakupić 30 laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom na czas edukacji zdalnej. I tak proporcjonalnie do liczby uczniów w szkołach: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu otrzyma -16 laptopów, SP Wilkowice – 9 laptopów i  SP Śmiłowice – 5 laptopów.  Później laptopy zasilą pracowanie komputerowe w szkołach.

wtorek, 07 kwiecień 2020

Informacja ZUS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5999-informacja-zus.html
Szanowni Państwo, ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności fina [...]

Szanowni Państwo,

ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

- zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,

- świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),

- świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,

- ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Przekazujemy Państwu najnowszy Newsletter ZUS dla Biznesu poświęcony tej tematyce - pobierz tutaj

 

Z poważaniem,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

poniedziałek, 06 kwiecień 2020

Wiadomości Choceńskie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5997-wiadomosci-chocenskie.html
Ze względu na sytuację epidemiczną, świąteczne wydanie Wiadomości Choceńskich będzie dost [...]

Ze względu na sytuację epidemiczną,

świąteczne wydanie Wiadomości Choceńskich

będzie dostępne wyjątkowo tylko w sklepach.

poniedziałek, 06 kwiecień 2020

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5996-informacja-59.html
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.04.2020r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy w Choceniu będzie niec [...]

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.04.2020r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy w Choceniu będzie nieczynny.

 

piątek, 03 kwiecień 2020

Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń*

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5995-przedluzenie-wyplat-rent-rolniczych-i-innych-swiadczen.html
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że o trzy miesiące zostanie przed [...]

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że o trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata:

  • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy,
  • rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy,
  • dodatków pielęgnacyjnych,
  • świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

– jeżeli termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do ww. świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu albo przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej pod warunkiem, że:

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności orzeczenia,
  • nowe orzeczenie w sprawie nie zostało wydane.

Decyzje dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń nie będą wydawane.

Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostaje podjęta do czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską Kasy.

* Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

piątek, 03 kwiecień 2020

Tarcza antykryzysowa - konkretne wsparcie z ZUS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5994-tarcza-antykryzysowa-konkretne-wsparcie-z-zus.html
Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – [...]

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020r., którzy opłacają składki tylko za siebie. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. – informuje Krystyna Michałek rzecznik regionalny województwa kujawsko pomorskiego.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń
w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na
1 lutego 2020 roku.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i miały zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca na
31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

środa, 01 kwiecień 2020

Wójt Gminy Choceń ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę:

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5992-wojt-gminy-chocen-oglasza-publiczny-nieograniczony-przetarg-ustny-na-dzierzawe.html
lokale handlowe położone w budynkach handlowych na targowisku gminnym „Mój rynek” w Choceniu [...]

lokale handlowe położone w budynkach handlowych na targowisku gminnym „Mój rynek” w Choceniu stanowiące własność Gminy Choceń w obrębie ewidencyjnym 0005 Choceń, Gmina Choceń na działce oznaczonej nr 45/55 o łącznej pow. 0,4142 ha dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00096218/5

Budynek Nr 1

- Lokal handlowy nr 1 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 2 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 3 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 4 o powierzchni 28 m²

 

Czytaj więcej...

piątek, 27 marzec 2020

Kujawsko – Pomorska e-szkoła

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5991-kujawsko-pomorska-e-szkola.html
Lekcje online prowadzone w ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej Urzędu Marszałkowskiego [...]

Lekcje online prowadzone w ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego cieszą się coraz większą popularnością. Oglądają je uczniowie nie tylko z naszego regionu, ale także z kraju i zagranicy (e-Szkołę odwiedziła Polonia ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Niemiec, Holandii i Egiptu). Lekcje kierowane są do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół średnich.

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła jest odpowiedzią marszałka Piotra Całbeckiego na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych. Lekcje są rejestrowane i nadawane na żywo na www.kujawsko-pomorskie.pl; edupolis.pl; YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, Facebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła.

Nadawanych jest codziennie do 20 półgodzinnych interaktywnych lekcji online – wykładów, pokazów, warsztatów – z piętnastominutowymi przerwami na pytania i dyskusję. Program przygotowali wspólnie metodycy pracujący w kujawsko-pomorskich centrach edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, zajęcia prowadzą najwyższej klasy nauczyciele specjaliści.

czwartek, 26 marzec 2020

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CHOCENIU –DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5990-rekrutacja-do-szkoly-podstawowej-i-przedszkola-samorzadowego-w-choceniu-droga-elektroniczna.html
Szanowni Państwo! W związku z rekrutacją - zapisem uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej i zap [...]

Szanowni Państwo!

W związku z rekrutacją - zapisem uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej i zapisem sześciolatków do Przedszkola Samorządowego w roku szkolnym 2020/2021  w obecnej sytuacji wnioski będą przyjmowane drogą e-mailową.

Na stronie internetowej szkoły https://spchocen.edupage.org/rekrutacja w zakładce Rekrutacja jest zamieszczony wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza  Korczaka w Choceniu lub  wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Choceniu.

Proszę pobrać wniosek jako plik tekstowy, wypełnić i wysłać w załączniku na pocztę szkolną. 

Można także pobrać plik  PDF, wypełnić  ręcznie i zdjęcie lub scan wysłać w załączniku na pocztę szkolną.

Adres poczty szkolnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W temacie proszę pisać:  „Rekrutacja  - klasa I” lub „Rekrutacja – sześciolatki”

Proszę o dokładne wypełnienie wniosku. Pozostałych  formalności  dopełnimy po przywróceniu normalnego trybu funkcjonowania szkoły.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 608575991

Dziękuję za zrozumienie

Dyrektor ZSP w Choceniu - Anna Pawłowska

czwartek, 26 marzec 2020

PROSIMY O UISZCZANIE OPŁAT ELEKTRONICZNIE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5988-prosimy-o-uiszczanie-oplat-elektronicznie.html
W związku z obecną sytuacją w naszym kraju oraz wprowadzeniem zakazu zgromadzeń powyżej dwóch [...]

W związku z obecną sytuacją w naszym kraju oraz wprowadzeniem zakazu zgromadzeń powyżej dwóch osób zachęcamy mieszkańców do uiszczania opłat i podatków poprzez przelew elektroniczny.

Opłatę za odbiór odpadów należy uiszczać na nr konta:

89 9557 0006 2004 0011 8239 0038

w tytule wpisując imię i nazwisko osoby na którą została złożona deklaracja za odpady oraz miesiąc za jaki płacimy.

Aby uiścić opłatę za wodę i ścieki prosimy zadzwonić pod nr tel. 54 2846617 podając pracownikowi Urzędu Gminy stan licznika. Pracownik wprowadzi go do programu i w odpowiedzi poda nr faktury oraz kwotę do zapłaty, którą należy przelać na konto nr:

81 9557 0006 0011 8239 2000 0026 w tytule podając nr faktury oraz imię i nazwisko

Podobnie można zapłacić za podatek oraz inne opłaty pobierane przez gminę na konto:

81 9557 0006 0011 8239 2000 0026.

Prosimy o możliwie załatwianie wszelkich spraw urzędowych drogą telefoniczną pod nr tel. 542846617 lub 542846693, 542846005. Można kontaktować się też e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy w Choceniu pracuje normalnie, a pracownicy wykonują swoje obowiązki. Ze względu jednak na stan epidemii i wszechobecne zagrożenie koronawirusem prosimy o pozostanie w domach i skorzystanie z naszej pomocy telefonicznie bądź elektronicznie.

środa, 25 marzec 2020

Informacja Żłobek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5987-informacja-zlobek.html
Dbając o zdrowie państwa  i w trosce  o bezpieczeństwo państwa  dzieci  w zw [...]

Dbając o zdrowie państwa  i w trosce  o bezpieczeństwo państwa  dzieci  w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 w wyniku ogłoszonego stanu epidemii w Polsce, informuję  o przedłużeniu  zawieszenia  działalności Żłobka „ Pomponik”  w  Choceniu  w terminie od 26 marca 2020 r. do  dnia 10 kwietnia 2020r.

wtorek, 24 marzec 2020

Godziny pracy Urzędu Gminy w Choceniu - UWAGA!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5984-godziny-pracy-urzedu-gminy-w-choceniu-uwaga-2.html
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informujemy [...] W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informujemy, iż od dnia 26.03.2020r.(czwartek) do dnia 09.04.2020r.(czwartek), Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny w godz. od 7:30 do 14:00