wtorek, 27 luty 2024

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/deklaracja-dostepnosci.html
Urząd Gminy w Choceniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie [...]

Urząd Gminy w Choceniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego prowadzonego przez Gminę Choceń.

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.02.2024.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesyszących. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.02.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.2

Czytaj więcej...

poniedziałek, 26 luty 2024

Zmiana wizualna przy przystanku w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8294-zmiana-wizualna-przy-przystanku-w-choceniu.html
Na terenie należącym do parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Idziego w Choceniu z dniem dzisie [...]

Na terenie należącym do parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Idziego w Choceniu z dniem dzisiejszym nastąpiła zmiana wizualna. Rozebrano przeznaczony do demontażu budynek mieszkalny. W załączeniu zdjęcia z wykonywania prac.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 26 luty 2024

Stoły Wielkanocne na Kujawach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8292-stoly-wielkanocne-na-kujawach-3.html
Dnia 24 marca 2024 r. odbędzie się XXIV Powiatowa Wystawa „Stoły Wielkanocne na Kujawach” w h [...]

Dnia 24 marca 2024 r. odbędzie się XXIV Powiatowa Wystawa „Stoły Wielkanocne na Kujawach” w hali sportowej przy kompleksie sportowym w Baruchowie. Naszą gminę reprezentować będzie Koło Gospodyń Wiejskich Niezapominajka ze Szczutkowa w składzie: Krzysztof Rosłonek, Irena Zwolińska, Dorota Bunio i Dorota Antczak. Organizatorami wydarzenia są Powiat Włocławski oraz Gmina Baruchowo. Życzymy powodzenia.

piątek, 23 luty 2024

Masz pytanie o PIT z ZUS-u, waloryzację? Skorzystaj z dyżurów telefonicznych.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8291-masz-pytanie-o-pit-z-zus-u-waloryzacje-skorzystaj-z-dyzurow-telefonicznych.html
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych. Tym razem tem [...]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych. Tym razem tematyka dyżurów dotyczyć będzie korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, rozliczania PIT emerytów i rencistów przez ZUS,  świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością, zasiłków czy ulg w działalności gospodarczej – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy dyżur dotyczyć będzie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. Eksperci dyżurować będą 26 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 96  oraz 27 lutego w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 60.

26 lutego eksperci będą także udzielać informacji na temat zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych. Dzwonić będzie można w godz. 10-12.00 pod nr tel. 54 282 83 31. Z kolei
o waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych będzie można zapytać  27 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04.

Dzwoniąc 28 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 23 będzie można dowiedzieć się na temat świadczeń chorobowych a pod nr tel. 54 230 73 48 na temat korzyści związanych w zawarciem umowy ratalnej z ZUS-em.

ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów za 2023 rok. Osoby, które chciałaby dowiedzieć się, kogo rozliczył ZUS
z urzędem skarbowym, a kto musi zrobić to samodzielnie, mogą skorzystać z dyżuru telefonicznego, który odbędzie się 28 lutego w godz. 10-12.00 pod nr tel.  56 610 93 01.

O kwestie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, ulg w opłacaniu składek będzie można zapytać ekspertów 29 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31 i pod nr tel.
56 610 93 32.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych dyżurach telefonicznych!

czwartek, 22 luty 2024

Od marca emerytury i renty będą wyższe o 12,12 proc.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8290-od-marca-emerytury-i-renty-beda-wyzsze-o-12-12-proc.html
Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. W tym roku waloryzacj [...]

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. W tym roku waloryzacja będzie tylko procentowa, a nie procentowo-kwotowa.  Od 1 marca świadczenia wzrosną
o 12,12  procent.  Podwyżka  przeprowadzona zostanie z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w tym roku wyniesie 112,12 procent, czyli na przykład: jeśli w lutym 2024 roku emerytura wynosiła 2500 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 303 zł brutto  (bo: 2500 zł x 112,12% = 2 803,00 zł brutto) - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W wyniku waloryzacji najniższa gwarantowana minimalna emerytura będzie wynosiła 1 780,96 zł brutto, czyli o 192,52 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Do 1 780,96 zł brutto wzrosną również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna
i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła  1 335,72 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1 794,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich- dodatek pielęgnacyjny wyniesie 330,07 zł.

Od 1 marca wzrośnie też próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z kwoty 2157,80 zł do 2 419,33 zł brutto. Wzrośnie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym br. I tak od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6 246,13 zł brutto -  dodaje rzeczniczka.

Waloryzacja bez wniosku

Świadczenia podlegają waloryzacji z urzędu. Nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Każdy emeryt i rencista pobierający świadczenie na dzień 29 lutego br. otrzyma z ZUS-u decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wzorem ubiegłych lat decyzja waloryzacyjna zostanie przekazana wraz z decyzją o przyznaniu tzw. „trzynastki” w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu.

 

Tegorocznej waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 roku.  Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

 

Trzynastki w kwietniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku to kwota 1 780,96 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Tzw. „trzynastkę”, świadczeniobiorcy dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego
z długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci dodatkową emeryturę razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew w swoim terminie płatności, który będzie sumą obu świadczeń.

 

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

czwartek, 22 luty 2024

Uwaga na oszustów oferujących wcześniejszą emeryturę!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8289-uwaga-na-oszustow-oferujacych-wczesniejsza-emeryture.html
Zakład Ubezpieczeń  Społecznych przestrzega przed fałszywym profilem ZUS-u na Facebooku. Os [...]

Zakład Ubezpieczeń  Społecznych przestrzega przed fałszywym profilem ZUS-u na Facebooku. Oszuści oferują na nim emeryturę w wieku 50 lat, po zainwestowaniu 1000 zł. W ten sposób próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze.

Nie po raz pierwszy zdarzyło się, że oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W swoich poczynaniach stają się coraz bardziej kreatywni. W tym przypadku, aby uwiarygodnić informację, posłużyli się sztuczną inteligencją, wykorzystując spreparowany wizerunek byłej prezes ZUS-u – prof. Gertrudy Uścińskiej. Prawdopodobnie
w ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

- Pamiętajmy, że ZUS tak nie działa. Aby otrzymać emeryturę, nie trzeba wpłacać pieniędzy. Prawo do świadczenia dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia- mówi rzeczniczka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w przypadku otrzymania wiadomości
o podejrzanej treści, zwłaszcza informacji zawierających linki  warto być ostrożnym. Zanim otworzymy jakikolwiek załącznik lub klikniemy link, warto dwa razy się nad tym zastanowić. Konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne. Dlatego nie odpowiadajmy na podejrzane maile, które rzekomo pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie podawajmy także swoich danych przez telefon. Jeśli rozmówca lub adresat maila wzbudza nasze wątpliwości, możemy go zweryfikować w najbliższej placówce ZUS-u bądź telefonicznie pod numerem:
22 560 16 00-dodaje Krystyna Michałek.

 

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

czwartek, 22 luty 2024

Spotkanie z p. Poseł Elżbietą Witek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8288-spotkanie-z-p-posel-elzbieta-witek.html
image000000002 6e3bc
czwartek, 22 luty 2024

Susza- wnioski o odszkodowanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8287-susza-wnioski-o-odszkodowanie.html
Od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w upraw [...]

Od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Stawka pomocy, o której mowa w § 13zze ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi:

 1.  1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
  Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki, oraz  powierzchni upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
 2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż  70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
  Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej  na 1 ha tych użytków oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których  wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
 3.  500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. i mniej niż  70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. poz. 483 i 1653).

Kwota pomocy dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym – będzie podlegała pomniejszeniu o 50%.

Wnioski będą dostępne wkrótce. Do wniosku oprócz ewentualnej polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych koniecznym wymogiem będzie załączenie raportu oraz kalkulacji strat
w gospodarstwie. Taki dokument musicie Państwo pobrać z aplikacji suszowej na której szacowaliście Swoje straty w plonach. Logujecie się poprzez profil zaufany podając login i hasło. W razie ewentualnych problemów służymy pomocą, pokój nr. 1 Pan Tomasz Sikorski.

środa, 21 luty 2024

Mianowanie Kapelana OSP Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8286-mianowanie-kapelana-osp-chocen.html
Bez tytułu 110b1
środa, 21 luty 2024

Spotkanie z sołtysami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8285-spotkanie-z-soltysami-2.html
W dniu 20 lutego br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski spotkał się z sołtysami z terenu gminy [...]

W dniu 20 lutego br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski spotkał się z sołtysami z terenu gminy Choceń. W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski z radnymi oraz pracownicy Urzędu Gminy. Na początku zebrania Wójt Gminy podziękował sołtysom za ich pracę na rzecz samorządu gminy, a szczególnie sołtysom, którzy pełnią swoje funkcje od 25 lat – sołtysowi sołectwa Kuźnice Pani Grażynie Stokfisz i sołtysowi sołectwa Krukowo Panu Grzegorzowi Chudzińskiemu.

 Omówiono także najważniejsze i aktualne sprawy dotyczące m.in.:

 1. Inwestycji oraz przetargów w zakresie budowy dróg do realizacji w roku bieżącym.
 2. Inwestycji z zakresu budowy oczyszczalni przydomowych, usuwania azbestu.
 3. Konieczności kontroli wywozu nieczystości płynnych.
 4. Ankiet w zakresie ilości odpadów poddanych kompostowaniu na danej posesji. Szerzej ten temat przedstawimy oddzielnie.
 5. Przedstawiono sprawozdanie rzeczowe i finansowe z zakresu działania Gminnej Spółki Wodnej w Choceniu oraz udzielono zarządowi absolutorium. Składka członkowska w tym roku nie ulega zmianie, od przyszłego roku będzie wynosiła 18 zł. Szerzej temat spółki przedstawimy oddzielnie.
wtorek, 20 luty 2024

Informacja z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8283-informacja-z-sesji-nadzwyczajnej-7.html
Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Choceń zwołanej na dzień 20 lutego 2024 r., rozpatrzono uc [...]

Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Choceń zwołanej na dzień 20 lutego 2024 r., rozpatrzono uchwały w następujących sprawach:

 1. zmiany budżetu gminy na 2024r., - zwiększono środki m.in. na dotację dla OSP w Śmiłowicach z przeznaczeniem na remont oraz ustalono środki na funkcjonowanie stowarzyszenia energii odnawialnej Kujawski Klaster Energii „Energia Kujaw”, do którego przynależy gmina Choceń.
 2. przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Grudziądzu – przystąpienie gminy do stowarzyszenia jako członek wspierający pozwoli na udzielanie pomocy żywnościowej mieszkańcom naszej gminy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Podjęte uchwały na sesji zostaną umieszczone na stronie urzędowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

wtorek, 20 luty 2024

Dotacje na rozwój sportu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8280-dotacje-na-rozwoj-sportu.html
Dwa stowarzyszenia działające w zakresie sportu na terenie gminy Choceń: GTS Unia Choceń - piłk [...] Dwa stowarzyszenia działające w zakresie sportu na terenie gminy Choceń: GTS Unia Choceń - piłka nożna i Akademia Mieszanych Sztuk Walki podpisały umowy na dotacje na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w 2024 r. Dziękujemy Staroście Włocławskiemu Romanowi Gołębiewskiemu za wspieranie sportowców.

Czytaj więcej...