piątek, 10 listopad 2023

Nowe maszyny dla Spółdzielni Budowlanej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8098-nowe-maszyny-dla-spoldzielni-budowlanej.html
Z ogromną radością pragniemy poinformować, że Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana otrz [...]
Z ogromną radością pragniemy poinformować, że Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana otrzyma dofinansowania na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu na potrzeby rozszerzenia działalności Choceńskiej Socjalnej Spółdzielni Budowlanej” w ramach naboru wniosków „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Przedmiotowe zadanie obejmuje zakup koparko-ładowarki oraz walca drogowego, na które spółdzielnia otrzymała środki w wysokości 190.000,00 zł.
Jesteśmy przekonani, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu uda nam się zrealizować nasze cele i wnieść istotny wkład w rozwój działalności, którą się zajmujemy. Będziemy na bieżąco informować o postępach i rezultatach naszej pracy oraz w jaki sposób otrzymane wsparcie przyczynia się do osiągania sukcesów. To niezwykle ważny krok, który umożliwi nam skuteczną implementację naszych planów oraz osiągnięcie zamierzonych celów.
Pragniemy również wyrazić wdzięczność wszystkim naszym partnerom, którzy wspierają nas w realizacji tego przedsięwzięcia. Wasze zaangażowanie i wsparcie są nieocenione, a otrzymane środki finansowe dodatkowo umożliwią nam efektywną współpracę.
Program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Ekonomii Społecznej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
logotypy odpornosc 7f6ca
piątek, 10 listopad 2023

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8097-wspolne-posiedzenie-komisji-rady-gminy.html
W dniu 15 listopada 2023 r., (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ch [...]

W dniu 15 listopada 2023 r., (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Gminy Choceń.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przedstawienie propozycji i przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

4. Analiza projektu budżetu gminy Choceń na rok 2024.

5. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń.

6. Dyskusja.

7. Zakończenie posiedzenia.

piątek, 10 listopad 2023

Wniosek do Funduszu Przewozów Autobusowych na 2024 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8096-wniosek-do-funduszu-przewozow-autobusowych-na-2024-r.html
Gmina Choceń w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 1/2024/FRPA, wystąpiła z wnioskiem do Wojewody [...]

Gmina Choceń w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 1/2024/FRPA, wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o objęcie w 2024 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wnioskowana kwota dopłaty z funduszu na 12 liniach komunikacyjnych wynosi ponad 271 tys. zł.

piątek, 10 listopad 2023

Dane przestrzenne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8094-dane-przestrzenne.html
Gmina Choceń udostępnia dane przestrzenne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrz [...]

Gmina Choceń udostępnia dane przestrzenne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to publikacji w wersji elektronicznej zbiorów danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego.

Strona na której są dostępne plany: www.voxly.pl/chocen

piątek, 10 listopad 2023

Podpisana umowa na przebudowę dróg

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8093-podpisana-umowa-na-przebudowe-drog.html
W dniu 08.11.2023 r.  podpisana została umowa na realizację inwestycji pn Przebudowa dróg gm [...]

Bez tytułu c916e
W dniu 08.11.2023 r.  podpisana została umowa na realizację inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu z wykonawcą robót Firmą Inżynieryjno-Drogową DROGTOM z Włocławka na kwotę 2 219 226,13 zł. Zadanie obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg o długości 2300 m. Na drodze gminnej nr 190724C Zakrzewek - Szczutkowo powstanie warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy bitumiczne i tłuczniowe, mijanki oraz wzmocnione pobocze. Na drodze 190740C Lutobórz gr. gminy (Przyborowo) wykonana zostanie warstwa ścieralna oraz wzmocnione pobocze lewostronne. Powstaną zjazdy na pola tłuczniowe a do posesji bitumiczne oraz mijanki. Na ul. Targowej w Choceniu wykonana zostanie warstwa podbudowy z kamienia łamanego naturalnego, warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy z kostki betonowej oraz pobocze obustronne gruntowe. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 31.10.2024 r. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

poniedziałek, 06 listopad 2023

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8090-ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych.html
Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Teryto [...]

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach polityki terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2021-2027

Zarząd Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 8 do 29 listopada 2023r.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 06 listopad 2023

Informacja z otwarcia ofert w dwóch przetargach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8089-informacja-z-otwarcia-ofert-w-dwoch-przetargach.html
W dniu 6 listopada 2023 r., dokonano otwarcia ofert dwóch postępowań przetargowych: 1. Renowacja [...]

W dniu 6 listopada 2023 r., dokonano otwarcia ofert dwóch postępowań przetargowych:

1. Renowacja obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12. Wpłynęło 10 ofert, z tego 5 mieści się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Inwestycja obejmuje termomodernizację ścian budynku Urzędu Gminy, dachu i stropodachu, izolację ścian fundamentowych, malowanie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów i podestów wejściowych, zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, remont pomieszczeń kotłowni, wymiana kotła c.o. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu. Wpłynęło 13 ofert, z tego 6 mieści się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Inwestycja obejmuje remont elewacji, malowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana grzejników w budynkach Szkoły Podstawowej w Choceniu i GOSiR w Choceniu. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.

Trwa weryfikacja ofert. Realizacja zadań została zaplanowana na 2024 rok.

Informacja z otwarcia ofert szkoła

Informacja z otwarcia ofert zabytek

poniedziałek, 06 listopad 2023

Zjazd Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8088-zjazd-hufca-zhp-powiatu-wloclawskiego-2.html
W sobotę 18 listopada 2023 r., o godz. 10.00 w Choceniu odbędzie się Zjazd Hufca ZHP Powiatu Wło [...]

W sobotę 18 listopada 2023 r., o godz. 10.00 w Choceniu odbędzie się Zjazd Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Zjazd zaplanowano w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka. Jest to zjazd wyborczy kończący kadencję Komendanta Hufca hm Elizy Zaborowskiej. Dziękujemy Pani hm Elizie Zaborowskiej za serce ofiarowane działalności harcerskiej. Bravo, bravo, bravissimo!

piątek, 03 listopad 2023

Kasa z pośredniaka na wyciągnięcie ręki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8087-kasa-z-posredniaka-na-wyciagniecie-reki.html
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie nabór wniosk [...] Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dokumenty będzie można składać od 06 do 10 listopada 2023r.
Kwota dofinansowania wynosi 30 tysięcy złotych. O dotację może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w bazie włocławskiego urzędu pracy. Ponadto zainteresowany dotacją, musi przedstawić ciekawy pomysł na własną działalność, który będzie poparty doświadczeniem zawodowym bądź udokumentowanymi kwalifikacjami osoby wnioskującej.
Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie: wloclawek.praca.gov.pl
Dokumenty do pobrania:
https://bit.ly/3Lokazx
czwartek, 02 listopad 2023

Ryby

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8085-ryby.html
Jako ciekawostkę chcieliśmy Państwu pokazać co oprócz zwykłych ryb złowiono w jeziorze Krukow [...]

Jako ciekawostkę chcieliśmy Państwu pokazać co oprócz zwykłych ryb złowiono w jeziorze Krukowskim w roku bieżącym. Pierwsze zdjęcie pokazuje „suma” , Jest to co prawda niewielki okaz ale wędkarze twierdzą, że są też takie kilkukilogramowe. Drugie zdajecie pokazuje raka, które w tym roku mocno psociły się wędkarzom. Bywały dni gdy można było złowić ich po kilka sztuk. Oczywiście zawsze wracały do jeziora. Szczęśliwym wędkarzem i autorem zdjęć jest Pan Zenon Krzyżak z Chocenia.

Czytaj więcej...

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8065-informacja-98.html
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2023 r. (wtorek) Urząd Gminy w Choceniu będzie nieczynny. [...]

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2023 r. (wtorek) Urząd Gminy w Choceniu będzie nieczynny.
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, dzień 31.10.2023 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Choceniu w zamian za święto przypadające w dniu innym niż niedziela tj. za sobotę 11 listopada 2023 r.

Za utrudnienia przepraszamy.