piątek, 19 kwiecień 2024

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8388-medale-za-dlugoletnie-pozycie-malzenskie-8.html
Dnia 16 kwietnia br., mieliśmy zaszczyt wręczyć Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, pr [...]

Dnia 16 kwietnia br., mieliśmy zaszczyt wręczyć Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. Ordery ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Wśród zaszczytnego grona Dostojnych Jubilatów byli:

Barbara i Włodzimierz Świątkiewiczowie

Krystyna i Cezary Wilińscy

Wyrażamy słowa uznania i podziękowania za wytrwałe, zgodne i pełne miłości pożycie małżeńskie, stanowiące wspaniały przykład dla młodego pokolenia.

Składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Podbudowa na ulicy Fabrycznej wykonana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8385-podbudowa-na-ulicy-fabrycznej-wykonana.html
Trwają prace na ul. Fabrycznej w ramach inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Ch [...]

Bez tytułu 012bc ecfdbTrwają prace na ul. Fabrycznej w ramach inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Górna warstwa podbudowy już wykonana, po południu w dniu 15 kwietnia zostanie położona nawierzchnia z masy mineralno – asfaltowej. Wykonawcą robót jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.  z Nowej Wsi. Całe zadanie obejmuje realizację następujących dróg zlokalizowanych w miejscowości Choceń: ul. Fabryczna, ul. Zakładowa, ul. Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika o łącznej długości 1,273 km oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej. Termin wykonania zamówienia planowany jest do 19.12.2024 r. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 95 %.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 15 kwiecień 2024

Ogłoszenie naboru do konkursu LGD: 1/2024

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8384-ogloszenie-naboru-do-konkursu-lgd-1-2024.html
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszar [...]

Bez tytułu 7708f „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej  lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Nr konkursu LGD: 1/2024

 

Termin składania wniosków: od dnia 6 maja 2024 r.  do dnia 20 maja 2022 r. do godz.15,30

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,

ul Sikorskiego 12 ,  87-850 Choceń

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Czytaj więcej

 

 

piątek, 12 kwiecień 2024

INFORMACJA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8383-informacja-106.html
Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza w dniu 18.04.2024r. o godzinie [...]

Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza w dniu 18.04.2024r. o godzinie 10:00 na szkolenie nt. zmian w płatnościach bezpośrednich w tym w ekoschematach. Szkolenie odbędzie się w budynku Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka. Zainteresowanych zapraszamy.

wtorek, 09 kwiecień 2024

Podziękowania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8381-podziekowania-12.html
Bez tytułu 1 afa5f

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8371-informacja-105.html
Szanowni Mieszkańcy, w związku z wykonywaniem prac związanych z wyborami Urząd Stanu Cywilnego [...]
Szanowni Mieszkańcy,
w związku z wykonywaniem prac związanych z wyborami
Urząd Stanu Cywilnego oraz Dowody Osobiste
w dniach 08-09.04.2024 r. będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.
poniedziałek, 08 kwiecień 2024

Wyniki wyborów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8380-wyniki-wyborow-2.html
Frekwencja w gminie Choceń - 50,38 %   Liczba kart ważnych - 3108   Liczba uprawnion [...]
Frekwencja w gminie Choceń - 50,38 %
 
Liczba kart ważnych - 3108
 
Liczba uprawnionych do głosowania - 6169
 
 
Wyniki wyborów do Rady Gminy Choceń: 

Wybory samorządowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8366-wybory-samorzadowe.html
W dniu 7 kwietnia 2024 r., odbędą się wybory samorządowe. W naszej gminie wyborcy otrzymują zes [...]

W dniu 7 kwietnia 2024 r., odbędą się wybory samorządowe. W naszej gminie wyborcy otrzymują zestaw kart, w których oddają głos na kandydata do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wójta. Głosować będziemy od godz.7.00 do godz.21.00 w następujących lokalach wyborczych:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej Komisji wyborczej

1

Choceń

Szkoła Podstawowa

ul. Sikorskiego 12

87-850 Choceń

2

Bodzanówek, Borzymie, Janowo, Jarantowice, Krukowo, Olganowo, Siewiersk

Szkoła Podstawowa

ul. Sikorskiego 12

87-850 Choceń

3

Gajówka, Grabówka , Kuźnice, Lijewo, Łopatki, Nakonowo Stare, Śmiłowice, Śmiłowice-Pustki

Szkoła Podstawowa Śmiłowice 98

87-850 Choceń

4

Czerniewice, Księża Kępka, Wilkowiczki

Przedszkole Czerniewice

ul. Świętego Antoniego 14

87-850 Choceń

5

Bodzanowo, Lutobórz, Szczutkowo, Ząbin

Świetlica

Szczutkowo 29

87-850 Choceń

6

Borzymowice, Ługowiska, Niemojewo, Szczytno, Zapust

Świetlica

Szczytno 32

87-850 Choceń

7

Skibice, Szatki, Wichrowice

Świetlica

Wichrowice 56

87-850 Choceń

8

Filipki, Nowa Wola, Świerkowo, Wilkowice, Wola Nakonowska

Szkoła Podstawowa

Wilkowice 35

87-850 Choceń

W załączeniu:

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta

obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu we Włocławku - okręg nr 4

zarejestrowane listy kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa - okręg nr 6

Autobusem na wybory

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8365-autobusem-na-wybory.html
Z myślą o osobach, które nie mogą samodzielnie dojechać na głosowanie, zorganizowano bezpłatn [...]

Z myślą o osobach, które nie mogą samodzielnie dojechać na głosowanie, zorganizowano bezpłatny transport do lokali wyborczych. Udostępniamy rozkład jazdy obowiązujący w najbliższą niedzielę 7 kwietnia.

1 kurs:

Olganowo 9.00, Siewiersk (k. sołtysa) 9.05 Krukowo (k. sołtysa) 9.08, Jarantowice 9.10 – Choceń lokal i odwóz Jarantowice, Siewiersk, Krukowo, Olganowo

Borzymie (przy pałacu) 10.00, Janowo (k. sołtysa) 10.05, Bodzanówek (k. OWB) 10.10 – Choceń lokal i odwóz Borzymie, Janowo, Bodzanówek

Bodzanowo (k. sołtysa) 11.00, Lutobórz (przy byłym sklepie) 11.05 – Szczutkowo lokal i odwóz Lutobórz, Bodzanowo,

Wola Nakonowska (przy figurce) 12.00 – Świerkowo (przy przystanku) 12.05 Wilkowice lokal i odwóz do Woli Nakonowskiej

Gajówka (k. p. Karpińskiego) 12.30, Stefanowo (k. krzyża) 12.33 Grabówka (przy przystanku) 12.35, Nakonowo Stare (przy remizie) 12.40, Kuźnice (przy pałacu) 12.45 – Śmiłowic

i odwóz Kuźnice, Nakonowo Stare, Grabówka i Gajówka

Skibice (przy bloku), 14.00 Szatki (przystanek) 14.05, Wichrowice lokal – odwóz Skibice i Szatki

2 kurs:

Olganowo 15.00, Siewiersk (k. sołtysa) 15.05 Krukowo (k. sołtysa) 15.08, Jarantowice 15.10 – Choceń lokal i odwóz Jarantowice, Siewiersk, Krukowo, Olganowo

Borzymie (przy pałacu) 16.00, Janowo (k. sołtysa) 16.05, Bodzanówek (k. OWB) 16.10 – Choceń lokal i odwóz Borzymie, Janowo, Bodzanówek

Bodzanowo (k. sołtysa) 17.00, Lutobórz (przy byłym sklepie) 17.05 – Szczutkowo lokal i odwóz Lutobórz, Bodzanowo,

Wola Nakonowska (przy figurce) 18.00 – Świerkowo (przy przystanku) 18.05 Wilkowice lokal i odwóz do Woli Nakonowskiej

Gajówka (k. Karpińskiego) 18.30, Stefanowo (k. krzyża) 18.33, Grabówka (przy przystanku) 18.33, Nakonowo Stare (przy remizie) 18.40, Kuźnice (przy pałacu) 18.45 – Śmiłowic i

odwóz Kuźnice, Nakonowo Stare, Grabówka i Gajówka

Skibice (przy bloku), 19.00 Szatki (przystanek) 19.05, Wichrowice lokal – odwóz Skibice i Szatki

piątek, 05 kwiecień 2024

Remont pomieszczeń na potrzeby KGW w Śmiłowicach zakończony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8377-remont-pomieszczen-na-potrzeby-kgw-w-smilowicach-zakonczony.html
Siedziba KGW w Śmiłowicach już w nowej odsłonie. Zakończyły się prace w lokalu użyczonym dla [...] Siedziba KGW w Śmiłowicach już w nowej odsłonie. Zakończyły się prace w lokalu użyczonym dla KGW przy Przedszkolu w Śmiłowicach. Miejsce wymagało remontu, który wykonała Choceńska Spółdzielnia Socjalno – Budowlana. Prace obejmowały wykonanie centralnego ogrzewania, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, montaż armatury białej w łazience, malowanie ścian, wykonanie podłogi z płytek, montaż opraw oświetleniowych z gniazdkami i przełącznikami.

Czytaj więcej...

piątek, 05 kwiecień 2024

Sołtys roku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8376-soltys-roku.html
W tegorocznej edycji plebiscytu na sołtysa roku została zgłoszona nasza mieszkanka, sołtys Sołe [...]

W tegorocznej edycji plebiscytu na sołtysa roku została zgłoszona nasza mieszkanka, sołtys Sołectwa Szczutkowo Pani Teresa Cichowicz.

Głosować można poprzez link: https://pomorska.pl/teresa-cichowicz/pk/6066199/pg/36755#c

Głosowanie będzie trwać do środy, 15 maja 2024 r. do godz. 21:00.

Życzymy powodzenia.

piątek, 05 kwiecień 2024

Rozpoczęte prace przy przebudowie dróg – etap I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8374-rozpoczete-prace-przy-przebudowie-drog-etap-i.html
Rozpoczęły się prace na ul. Fabrycznej w ramach inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na tere [...]

Bez tytułu 012bc

Rozpoczęły się prace na ul. Fabrycznej w ramach inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Wykonawcą robót jest WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o.  z Nowej Wsi. Zadanie obejmuje realizację następujących dróg zlokalizowanych w miejscowości Choceń: ul. Fabryczna, ul. Zakładowa ul. Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika o łącznej długości 1,273 km oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej. Termin wykonania zamówienia planowany jest do 19.12.2024 r. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 95 %.

Czytaj więcej...