czwartek, 30 grudzień 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – pierwszy czek zrealizowany

https://www.chocen.pl/inwestycje/rfil/6989-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-pierwszy-czek-zrealizowany.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziała [...]

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, otrzymała m.in. wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2021. Pierwszy otrzymany czek w wysokości 1 513 844 zł został zrealizowany.

Z otrzymanej kwoty, w roku 2020 wykorzystano 739 358,04 zł na następujące zadania inwestycyjne:

 • Modernizacja łazienek w szkole w Śmiłowicach wartość 70 000 zł;
 • Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Śmiłowicach 49 200 zł;
 • Zakup samochodu do działu gospodarki wodno – ściekowej 46 156,74 zł;
 • Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg na terenie Gminy Choceń – 109 999,99 zł;
 • Roboty drogowe i podbudowy 2020 – 452 001,31 zł;
 • Modernizacja dachu na budynku OSP w Szczutkowie – 12 000 zł.

W roku 2021 zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 774 485,96 zł a wśród nich:

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 80 000 zł;
 • Podbudowy dróg – 334 315,97 zł;
 • Modernizacja łazienek i korytarza w SP Śmiłowice – 88 699,99 zł;
 • Modernizacja elewacji frontowej budynku UG Choceń – 39 500 zł;
 • Zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych – 15 500 zł;
 • Roboty bitumiczne – 196 470 zł;
 • Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci obiektów małej architektury w miejscowościach Szczutkowo, Śmiłowice oraz Czerniewice – 20 000 zł.

Dzięki otrzymanym środkom zrealizowaliśmy wymienione inwestycje, które były długo wyczekiwane i odciążyły budżet gminy. Kolejne promesy, jakie Gmina Choceń otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, dotyczą zadań przewidzianych do realizacji w roku 2022:

 • zaopatrzenia ludności w wodę pitną (800 tys. zł dofinansowania oraz 770 tys. planowane do przeniesienia w związku z oszczędnościami na zadaniu budowy sali gimnastycznej przy SP w Śmiłowicach);
 • rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń – 200 tys. zł;
 • budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami – w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR – 900 tys. zł oraz 30 tys. zł w związku z oszczędnościami na zadaniu dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Ponadto Gmina Choceń otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w roku 2022:

 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 tys. zł;
 • kanalizacji - 900 tys. zł.
poniedziałek, 19 lipiec 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

https://www.chocen.pl/inwestycje/rfil/6696-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych-2.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziała [...]

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, otrzymała następujące wsparcie:

 • 1 513.844 zł na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020 – 2021;
 • 800 tys. zł na realizację zadania w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną;
 • 900 tys. zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami (w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR);
 • 200 tys. zł na rozbudowę i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń;
 • 800 tys. zł w związku z oszczędnościami na zadaniu dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków wyrażono zgodę na realizację zadania – budowę sali gimnastycznej przy SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach.

Z otrzymanej kwoty 1.513.833 zł, w roku 2020 wykorzystano 739.358,04 zł na następujące zadania inwestycyjne:

 • Modernizacja łazienek w szkole w Śmiłowicach wartość 70.000 zł
 • Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Śmiłowicach 49.200 zł
 • Zakup samochodu do działu gospodarki wodno – ściekowej 46.156,74
 • Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg na terenie Gminy Choceń – 109.999,99
 • Roboty drogowe i podbudowy 2020 – 452 001,31 zł
 • Modernizacja dachu na budynku OSP w Szczutkowie – 12.000 zł

W roku 2021 (do dnia 19 lipca) zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 304.486,83 zł a wśród nich:

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 80.000 zł,
 • Podbudowy dróg – 135.786,84 zł,
 • Modernizacja łazienek i korytarza w SP Śmiłowice – 88.699,99 zł,

Pozostała do wykorzystania w roku 2021 kwota to 469.999,13 zł zostanie wydatkowana na:

 • Podbudowy dróg – 181.335,43 zł,
 • Modernizacja elewacji frontowej budynku UG Choceń – 40.000 zł
 • Zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych – 35.000 zł,
 • Roboty bitumiczne – 213.663,69 zł

W latach 2021 – 2022 będziemy realizowali następujące zadania:

 • w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną (800 tys. zł dofinansowania);
 • budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami (1 mln 700 tys. zł dofinansowania);
 • rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń (200 tys. zł dofinansowania).
czwartek, 19 listopad 2020

Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych

https://www.chocen.pl/inwestycje/rfil/6345-rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych.html
Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  - dofinansowanie przeciwdział [...]

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, otrzymała 1.513.844,00 zł wparcia.

W roku 2020 fundusz wykorzystano na:

 • Modernizacja łazienek w szkole w Śmiłowicach wartość 70.000 zł
 • Modernizacja dachu na budynku przedszkola w Śmiłowicach 49.200 zł
 • Zakup samochodu do działu gospodarki wodno – ściekowej 46.156,74
 • Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg na terenie Gminy Choceń – 109.999,99
 • Roboty drogowe i podbudowy 2020 - 436 288,89 zł
 • Modernizacja dachu na budynku OSP w Szczutkowie – 12.000 zł

Do dnia 20 listopada 2020 r., wykorzystano 723.645,62 zł. Do wykonania w roku bieżącym pozostało jeszcze:

 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Pozostała do wykorzystania kwota to 790.198,38 zł.

poniedziałek, 01 luty 2021

PROJEKT: „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” NR: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20

https://www.chocen.pl/inwestycje/efs/gmina-chocen-wspiera-niesamodzielnych/6469-projekt-gmina-chocen-wspiera-niesamodzielnych-nr-rpkp-09-03-02-iz-00-04-366-20.html
Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu p [...]

Bez tytułu 085dfZ ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 09.03. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 09.03.02 Rozwój usług społecznych, a okres jego realizacji trwa od 01.02.2021 r. do 30.09.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Choceń/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnychi Niesamodzielnych .

Czytaj więcej...

poniedziałek, 25 marzec 2024

Zapytanie ofertowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/efs/uczymy-z-pasja/8349-zapytanie-ofertowe.html
Opis przedmiotu: Transport : 25 osób + 3 opiekunów Dokładne dane: WYJAZDY z Gminy Choce [...]

Bez tytułu f2e7d

Opis przedmiotu:

 • Transport : 25 osób + 3 opiekunów
 • Dokładne dane:

WYJAZDY z Gminy Choceń: 
- Zielona Szkoła w Goreniu- pobyt 2 dniowy, uczniowie starsi - sumie 6 wyjazdów

- Zielona Szkoła w Goreniu- pobyt 1 dniowy, kl. I-III – w sumie 4 wyjazdy

- Planetarium Toruń, uczniowie starsi- w sumie 4 wyjazdy

- Planetarium Toruń, kl. I-III – w sumie 3 wyjazdy

- Ogród Fauny polskiej ZOO Bydgoszcz, kl. I-III – w sumie 3 wyjazdów

- Ogród Fauny polskiej ZOO Bydgoszcz , uczniowie starsi – w sumie 4 wyjazdów

- Młyn wiedzy , kl. I-III – w sumie 3 wyjazdy

- Młyn wiedzy, Toruń, uczniowie starsi – w sumie 4 wyjazdy

- Myślęcinek, kl. I-III – w sumie  6 wyjazdów

- Myslęcinek, uczniowie starsi- w sumie 5 wyjazdów

+ POWRÓT z każdego z miejsc

Termin realizacji: kwiecień 2024- sierpień 2025

Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

Kryteria oceny i wyboru ofert:

- 100% cena oferowana brutto za całość zamówienia

Sposób realizacji zamówienia:

Faktura VAT/Rachunek (po każdym wyjeździe)

Forma płatności:

- przelew bankowy po realizacji zamówienia

Termin i miejsce złożenia oferty:

- termin zgłoszenia mija 02.04.2024 r. o godz. 10:00

- zgłoszenie należy wysłać na formularzu, stanowiącym załącznik do pobrania poniżej zapytania ofertowego,

Zgłoszenie może być złożone:

- osobiście w biurze projektu: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń

- każde zgłoszenie powinno być podpisane własnoręcznie i jeśli to możliwe powinno być opieczętowane.

Warunki wyboru wykonawcy usługi:

- na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę,

- zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Oferta cenowa

czwartek, 25 kwiecień 2024

Czyste Powietrze

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/8405-czyste-powietrze.html
W związku z dużą ilością oszustw na terenie całego kraju związanych z programem Czyste Powiet [...]

W związku z dużą ilością oszustw na terenie całego kraju związanych z programem Czyste Powietrze, prosimy o czujność. Dotyczy to szczególnie dotacji z prefinansowaniem, gdzie zaliczka wypłacana jest na konto wykonawcy, a nie beneficjenta. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami umowy jaką Państwo podpisują z wykonawcą. Najbezpieczniej jest zawierać umowy z firmą, która jest znana na rynku i polecana przez znajomych/rodzinę. Zdarzają się bowiem sytuacje, że po wypłaceniu zaliczki na konto wykonawcy bardzo trudno wyegzekwować wykonanie prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości mogą się Państwo z nami kontaktować pod nr tel.: 54-284-66-17 lub bezpośrednio do WFOŚiGW. Przypominamy, że Gmina nigdy nie wysyła żadnych przedstawicieli, którzy „pomagają” uzyskać dotację, bądź są wykonawcami inwestycji.

piątek, 19 kwiecień 2024

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/8391-zmiany-w-programie-czyste-powietrze-2.html
Od 22 kwietnia br. wchodzą w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze” w zakresie: 1. Zakup [...]

Od 22 kwietnia br. wchodzą w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze” w zakresie:
1. Zakup pompy ciepła, pieca na pellet lub kotła zgazowującego drewno, powinien odbyć się po sprawdzeniu czy dane urządzenie znajduje się na liście ZUM( https://lista-zum.ios.edu.pl/ ), ponieważ tylko na te sprzęty z listy będzie można uzyskać dofinansowanie.
2. Z najwyższego poziomu dofinansowania będzie można skorzystać tylko na jeden budynek. Na kolejne budynki należące do tego samego właściciela będzie można skorzystać już tylko z podstawowego poziomu.
3. Zmieniły się również warunki wypłat zaliczek przy dotacji z prefinansowaniem. Wypłata zaliczki przez WFOŚiGW na konto wykonawcy odbędzie się dopiero po złożeniu do funduszu i własnoręcznym podpisaniu przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki z kopią faktury zaliczkowej. Dotacja przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie.

Wszelkie informacje dostepne są na stronie: http://www.czystepowietrze.gov.pl/

piątek, 05 kwiecień 2024

Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/8378-informacja-o-zlozonych-wnioskach-w-programie-czyste-powietrze.html
Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego [...]

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie. Mieszkańcy w I kwartale 2024 r., złożyli kolejne 33 wnioski, a wartość wypłaconych dotacji wynosi ponad 440 tys. zł.

CZYSTE POWIETRZE

Stan na dzień 31.12.2023 r.

narastająco

Stan na dzień 31.03.2024 r., narastająco

I kwartał 2024

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

248 szt.

281 szt.

33 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

228 szt.

242 szt.

14 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

158 szt.

171 szt.

13 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

3 093 542,02 zł

3 536 581,69 zł

443 039,67 zł