wtorek, 07 luty 2023

Dofinansowanie na przebudowę kolejnej drogi w gminie

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/123-nabor-1-2022/8036-dofinansowanie-na-przebudowe-kolejnej-drogi-w-gminie.html
Pozytywnie rozpatrzono wniosek złożony do Wojewody na inwetycję pn. Przebudowa drogi gminnej 1907 [...]

Bez tytułu 8439cPozytywnie rozpatrzono wniosek złożony do Wojewody na inwetycję pn. Przebudowa drogi gminnej 190705C Choceń - gr. gm. (Humlin) odcinek Krukowo - Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Olganowo. Wartość projektu wynosi 632 582,21 zł, a dofinansowanie stanowi wartość 379 549,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin prowadzonych prac to marzec-październik 2023r.

czwartek, 05 październik 2023

Zakończyliśmy przebudowę traktu królewskiego

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/123-nabor-1-2022/8038-zakonczylismy-przebudowe-traktu-krolewskiego.html
Zakończyły się prace związane z przebudową odcinka drogi Krukowo - Olganowo o długości 0,66 k [...] Bez tytułu a651aZakończyły się prace związane z przebudową odcinka drogi Krukowo - Olganowo o długości 0,66 km, który stanowi część tzw. traktu królewskiego, prowadzącego do Brześcia Kujawskiego. Zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej 190705C Choceń - gr. gm. (Humlin) odcinek Krukowo - Olganowo od km 3+180 do km 3+840 o długości 0,660 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Olganowo” jest dofinansowywane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 20 czerwca 2023r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w wysokości 379 549 zł. Całkowity koszt przebudowy drogi to 659 583,01 zł brutto. Inwestycja była realizowana do 4 października br., przez firmę PGTB Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku i obejmowała położenie nawierzchni bitumicznej. Pobocza dróg na całej długości zostały wzmocnione i poszerzone na szerokość 50 cm. Na drodze na odcinku 3+830  zamontowano lampę solarowo hybrydową. Odwodnienie nawierzchni utworzone zostało za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych.
poniedziałek, 01 sierpień 2022

Przebudowane przejście dla pieszych

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/114-nabor-nr-2-2021/7361-przebudowane-przejscie-dla-pieszych.html
Zakończona została inwestycja pn Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 1907 [...]

Bez tytułu dd0a4Zakończona została inwestycja pn Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica Sikorskiego w Choceniu km 0+862, dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót wynosiła 51 992,10 zł, z czego przyznane dofinansowanie w kwocie 32 032,00 zł. W ramach inwestycji w celu poprawy zaistniałej sytuacji powstał próg płytowy U16 o wym. 550x600x10 cm z przejściem dla pieszych oraz oświetlenie solarno-hybrydowe. Zastosowane rozwiązanie stanowi połączenie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych. Pozwoli to uspokoić ruch na drodze a poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i jego kolorystykę (białe taśmy odblaskowe 3M, przejście w kolorze czerwonym i białym) poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników. Projekt obejmuje także rozwiązania wspomagające, ułatwiające przekraczanie drogi w postaci dostosowania wysokościowego krawężników i nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych - obustronnie. Wykonano również prace poprawiające w obrębie przejścia warunki widoczności, polegające na usunięciu zieleni i wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzewa. Zastosowane oświetlenie solarno-hybrydowe zwiększy widoczność w okresie nocnym. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

środa, 15 grudzień 2021

Przebudowa przejścia dla pieszych

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/114-nabor-nr-2-2021/7297-przebudowa-przejscia-dla-pieszych.html
W dniu 14 grudnia 2021 r. Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Iloną Walczak, podpisali z Woj [...]

Bez tytułu dd0a4
W dniu 14 grudnia 2021 r. Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Iloną Walczak, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowane będzie zadanie pn Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica Sikorskiego w Choceniu km 0+862. Całkowita wartość robót wynosi 51 992,10 zł, z czego dofinansowanie będzie w kwocie 32 032,00 zł. W ramach inwestycji w celu poprawy zaistniałej sytuacji powstanie próg płytowy U16 o wym. 550x600x10 cm z przejściem dla pieszych oraz oświetlenie solarno-hybrydowe. Zastosowane rozwiązanie stanowi połączenie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych. Pozwoli to uspokoić ruch na drodze a poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych i jego kolorystykę (białe taśmy odblaskowe 3M, przejście w kolorze czerwonym i białym) poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników. Projekt obejmuje także rozwiązania wspomagające, ułatwiające przekraczanie drogi w postaci dostosowania wysokościowego krawężników i nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych - obustronnie. Przewidziane są również prace poprawiające w obrębie przejścia warunki widoczności, polegające na usunięciu zieleni i wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i korygujących drzewa. Zastosowanie oświetlenia solarno-hybrydowego zwiększy widoczność w okresie nocnym. Termin wykonania inwestycji planowany jest na 31.07.2022 r.      

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica

Sikorskiego w Choceniu km 0+862

Lp.

ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT

TERMIN REALIZACJI

1.

Korekta dojść do przejścia

31.07.2022 r.

2.

Przejście, oznakowanie, próg, oświetlenie

31.07.2022 r.

czwartek, 07 lipiec 2022

Droga Wilkowice-Czerniewice przebudowana

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/108-nabor-nr-1-2021/7284-droga-wilkowice-czerniewice-przebudowana.html
Zakończyły się prace drogowe na terenie gminy dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 1907 [...]

Bez tytułu 91c79
Zakończyły się prace drogowe na terenie gminy dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 190741C Wilkowice-Czerniewice” dofinansowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość robót wyniosła 598 448,15 zł, z czego dofinansowanie opiewało na kwotę 261 569,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Kutna. W ramach inwestycji przebudowano 693 m odcinka drogi. Inwestycja obejmowała położenie nawierzchni bitumicznej na długości 693 m. Pobocza na całej długości zostały obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową 2922C zastosowany został aktywny znak B20 oraz wolnostojący punkt świetlny – jednoramienna lampa solarno hybrydowa poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zastosowane zostało lokalne ograniczenie prędkości. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi wykonano 2 wpusty uliczne i studnie rewizyjne oraz odmulono rowy. Nowa infrastruktura drogowa wpłynie pozytywnie na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów gdyż droga zapewnia pośredni dojazd do terenów inwestycyjnych i miejsc użyteczności publicznej. Stanowi połączenie z drogą powiatową nr 2922C Pustki Choceńskie – Wilkowice i jest ściśle powiązana z siecią dróg wyższych kategorii. Ich realizacja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.

 

czwartek, 19 maj 2022

Przebudowa drogi Wilkowice-Czerniewice

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/108-nabor-nr-1-2021/7283-przebudowa-drogi-wilkowice-czerniewice.html
Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Iloną Walczak, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim [...]

Bez tytułu 6d1be
Wójt Roman Nowakowski wraz ze Skarbnikiem Iloną Walczak, podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowane będzie zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej 190741C Wilkowice-Czerniewice”. Kwota dofinansowania wynosi 261 569,00 zł. Koszt ogólny inwestycji to 598 448,15 zł. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej nr 190 741C Wilkowice-Czerniewice od km 0+000 do km 0+693, dz. nr 24 obręb Czerniewice 2 (dr. pow.) dz. nr 52/1, 68/1, 84/1, 178/1, 86/5 obręb Czerniewice 2. Główny zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze , rozbiórkowe, pobocza, wymianę nawierzchni, wykonane zostaną mijanki, krawężniki, oporniki, zjazdy, skrzyżowania, elementy odwodnienia, oznakowanie. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz estetykę naszej gminy.

piątek, 27 sierpień 2021

Droga w Czerniewicach przebudowana

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/108-nabor-nr-1-2021/6897-droga-w-czerniewicach-przebudowana.html
Zakończono realizację projektu pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C i nr 190785C w miejscowości [...]

Bez tytułu 4a125Zakończono realizację projektu pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Wykonawcą robót było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi na kwotę 598 219,41 zł. Gmina otrzymała dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 329 020,00 zł. Inwestycja obejmowała położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej, nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Pobocza o szer. 0,75 m na całej długości zostały obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Wykonane zostały chodniki o łącznej długości 680,00 m. Powstały przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D6. Zastosowane zostało lokalne ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zamontowany został wolnostojący punkt świetlny - jednoramienna lampa solarno-hybrydowa, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi wykonano 2 wpusty uliczne i studnie rewizyjne oraz odmulono rowy. Inwestycja ma pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości.

środa, 09 czerwiec 2021

Przebudowa drogi w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/inwestycje/fds/108-nabor-nr-1-2021/6786-przebudowa-drogi-w-czerniewicach.html
W dniu 8 czerwca 2021 r. Wójt Roman Nowakowski podpisał z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem [...]

Bez tytułu 896b5W dniu 8 czerwca 2021 r. Wójt Roman Nowakowski podpisał z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę o dofinansowanie projektu pn Przebudowa drogi gminnej nr 190786C i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Gmina otrzyma dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 329 020,00 zł. Inwestycja obejmuje położenie na ul. Lipowej i ul. Nowej, nawierzchni bitumicznej na długości 519 m. Pobocza o szer. 0,75 m na całej długości zostaną obustronnie ulepszone na szerokości 50 cm warstwą kamienia, pozostała szerokość to cześć gruntowa. Wykonane zostaną chodniki o łącznej długości 680,00 m. Powstaną przejścia dla pieszych ze znakiem aktywnym D6. Zastosowane zostanie lokalne ograniczenie prędkości znakami B-33 oraz zamontowany zostanie wolnostojący punkt świetlny - jednoramienna lampa solarno-hybrydowa, poprawiająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Aby zabezpieczyć drogę przed degradacją spowodowaną wodami opadowymi planowane jest wykonanie 2 wpustów ulicznych i studni rewizyjnych oraz odmulenie rowów 328,00. Termin wykonania robót planowany jest na 30.10.2021 r.

Czytaj więcej...