piątek, 19 kwiecień 2024

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/8391-zmiany-w-programie-czyste-powietrze-2.html
Od 22 kwietnia br. wchodzą w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze” w zakresie: 1. Zakup [...]

Od 22 kwietnia br. wchodzą w życie zmiany w programie „Czyste Powietrze” w zakresie:
1. Zakup pompy ciepła, pieca na pellet lub kotła zgazowującego drewno, powinien odbyć się po sprawdzeniu czy dane urządzenie znajduje się na liście ZUM( https://lista-zum.ios.edu.pl/ ), ponieważ tylko na te sprzęty z listy będzie można uzyskać dofinansowanie.
2. Z najwyższego poziomu dofinansowania będzie można skorzystać tylko na jeden budynek. Na kolejne budynki należące do tego samego właściciela będzie można skorzystać już tylko z podstawowego poziomu.
3. Zmieniły się również warunki wypłat zaliczek przy dotacji z prefinansowaniem. Wypłata zaliczki przez WFOŚiGW na konto wykonawcy odbędzie się dopiero po złożeniu do funduszu i własnoręcznym podpisaniu przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki z kopią faktury zaliczkowej. Dotacja przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa z własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie.

Wszelkie informacje dostepne są na stronie: http://www.czystepowietrze.gov.pl/

piątek, 05 kwiecień 2024

Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/8378-informacja-o-zlozonych-wnioskach-w-programie-czyste-powietrze.html
Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego [...]

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie. Mieszkańcy w I kwartale 2024 r., złożyli kolejne 33 wnioski, a wartość wypłaconych dotacji wynosi ponad 440 tys. zł.

CZYSTE POWIETRZE

Stan na dzień 31.12.2023 r.

narastająco

Stan na dzień 31.03.2024 r., narastająco

I kwartał 2024

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

248 szt.

281 szt.

33 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

228 szt.

242 szt.

14 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

158 szt.

171 szt.

13 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

3 093 542,02 zł

3 536 581,69 zł

443 039,67 zł

poniedziałek, 08 styczeń 2024

Informacja o złożonych wnioskach

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/8201-informacja-o-zlozonych-wnioskach123.html
Zgodnie z §b2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czys [...]

Zgodnie z §b2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie. W samym roku 2023 r., mieszkańcy złożyli w ramach programu 73 wnioski a kwota wypłaconych dotacji wynosi ponad 1,4 mln zł.

CZYSTE POWIETRZE

Stan na dzień 31.12.2022 r. narastająco

Stan na dzień 31.12.2023 r.

narastająco

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

175 szt.

248 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

169 szt.

228 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

121 szt.

158 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

1 686 657,34 zł

3 093 542,02 zł

poniedziałek, 09 październik 2023

Informacja o złożonych wnioskach

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/8041-informacja-o-zlozonych-wni1oskach.html
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyst [...]

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie (stan na dzień 30.03.2023 r.):

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 233 szt.
Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 216 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 148 szt.
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji –   2 703 940,65 zł

środa, 05 lipiec 2023

Informacja o złożonych wnioskach

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/7869-informacja-o-zlozonych-wnioskach-3.html
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyst [...]

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie (stan na dzień 30.03.2023 r.):

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 211 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 195 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 140 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji –   2 207 069,56 zł

środa, 05 kwiecień 2023

Informacja o złożonych wnioskach

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/7714-informacja-o-zlozonych-wnioskach-2.html
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyst [...]

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie (stan na dzień 30.03.2023 r.):

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 189 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 175 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 122 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji –   1 985 290,67 zł

wtorek, 17 styczeń 2023

Zmiany w Programie Czyste Powietrze

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/7569-zmiany-w-programie-czyste-powietrze.html
Uprzejmie informujemy, że dnia 3 stycznia 2023 roku uruchomiono nową, zmienioną wersję Programu [...]

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 stycznia 2023 roku uruchomiono nową, zmienioną wersję Programu „Czyste Powietrze”. Od tego dnia obowiązują nowe warunki programu. Zmieniono wielkość progów dochodowych.

- W dofinansowaniu podstawowym, roczny próg dochodowy umożliwiający otrzymanie wsparcia wzrósł ze 100 do 135 tys. zł,

Maksymalna kwota dotacji wzrosła z 30 tys. do 66 tys. zł

- W podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy zmieniono:

z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalna dotacja wzrosła z 47 tys. do 99 tys. zł. 

- W najwyższym wymiarze wsparcia (na kompleksową termomodernizację) progi dochodowe wzrosły z:

900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz

z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, a

Maksymalna wysokość dotacji wzrosła z 79 tys. zł do 135 tys. zł.

Ponadto w najwyższym wymiarze wsparcia, można ubiegać się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed startem remontu. Środki trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część w ciągu 30 dni od zakończenia remontu. 

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu. 

Kolejna zmiana programu „Czyste Powietrze” wprowadziła możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Osoby, które w pierwszej edycji programu złożyły wniosek na wymianę pieca, teraz będą mogły złożyć kolejny - na termomodernizację

Inne ważne zmiany w programie to:

- z kosztów kwalifikowanych wyłączono podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany. 

- eliminacja od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

-uproszczono procedury w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Wszystkie niezbędne informacje o programie można uzyskać na stronie

https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/912-czyste-powietrze

lub w siedzibie Urzędu Gminy w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.  

wtorek, 10 styczeń 2023

Informacja o złożonych wnioskach

https://www.chocen.pl/inwestycje/czyste-powietrze/7559-informacja-o-zlozonych-wnioskach.html
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyst [...]

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie (stan na dzień 31.12.2022 r.):

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 175 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 169 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 121 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji –   1 686 657,34 zł