czwartek, 08 luty 2024

Kuchnia w harcówce

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8259-kuchnia-w-harcowce.html
Na wniosek nowej Pani Komendant Hufca hm. Alicji Wiśniewskiej samorząd naszej gminy wyasygnował [...]

Na wniosek nowej Pani Komendant Hufca hm. Alicji Wiśniewskiej samorząd naszej gminy wyasygnował środki na remont pomieszczeń kuchni w harcówce. Prace remontowe zostały wykonane przez pracowników Choceńskiej Socjalnej Spółdzielni Budowlanej. Naszym zdaniem osiągnięto efekt ŁAŁ. Gratulujemy Panu Krzysztofowi Wojtalikowi - Prezesowi Spółdzielni takich zdolnych pracowników.

Czytaj więcej...

czwartek, 08 luty 2024

Prace na przepuście przy PGR w Kuźnicach zakończone

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8258-prace-na-przepuscie-przy-pgr-w-kuznicach-zakonczone.html
Uszkodzony przepust przy PGR w Kuźnicach został wymieniony. Nie była to łatwa robota z uwagi na [...]

Uszkodzony przepust przy PGR w Kuźnicach został wymieniony. Nie była to łatwa robota z uwagi na napływającą wodę. Sposób na tak dużą ilość wody znaleźli strażacy z OSP w Śmiłowicach, którym dziękujemy za pomoc. Przejazd na odcinku Kuźnice – Śmiłowice Pustki został przywrócony.

Czytaj więcej...

środa, 07 luty 2024

ZMIANA STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW OD MARCA 2024

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8256-zmiana-stawki-za-odbior-odpadow-od-marca-2024.html
Informujemy, że stawka za odpady komunalne od 1 marca 2024 r. wzrośnie o 2 zł od mieszkańca [...] Informujemy, że stawka za odpady komunalne od 1 marca 2024 r. wzrośnie o 2 zł od mieszkańca. Oznacza to, że stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości posiadającej kompostownik z której nie są przekazywane odpady biodegradowalne wyniesie 22 zł od osoby, natomiast z terenu nieruchomości, która przekazuje odpady biodegradowalne 24 zł od osoby. Cena odbioru i zagospodarowania odpadów za 1 tonę przez ZGK Chodecz wzrosła o 63 zł. Stąd też proporcjonalny wzrost ceny odbioru odpadów od mieszkańców. Zmiana stawki opłaty nie stwarza obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Śmieci z terenu Gminy Choceń nadal odbierane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Chodcza. Umowa z firmą została podpisana na okres 22 miesięcy, a więc do końca listopada 2025 r.  Problemy z odbiorem odpadów można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Choceniu pod nr 542846617 lub bezpośrednio w ZGK Sp. z o.o. Chodecz pod nr 54 2848036.

środa, 07 luty 2024

Wdrożenie EZD PUW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8255-wdrozenie-ezd-puw.html
Rozpoczęliśmy wdrażanie systemu EZD PUW w Urzędzie Gminy Choceń. Dla mieszkańców nic się nie [...]

Rozpoczęliśmy wdrażanie systemu EZD PUW w Urzędzie Gminy Choceń. Dla mieszkańców nic się nie zmienia, a pracownicy Urzędu działają już w systemie EZD PUW. Jest to narzędzie wspomagające system wykonywania czynności kancelaryjnych. Celem jest prowadzenie jak największej ilości spraw w sposób elektroniczny i wysyłka korespondencji w postaci elektronicznej do innych urzędów i instytucji. Najbardziej odczuwalne korzyści z funkcjonowania EZD w urzędach, to oszczędności finansowe.

środa, 07 luty 2024

Spotkanie w sprawie Czystego Powietrza

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8254-spotkanie-w-sprawie-czystego-powietrza.html
W dniu wczorajszym tj. 06.02.2024 r. w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się spotkanie z mieszkań [...]

W dniu wczorajszym tj. 06.02.2024 r. w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie programu Czyste Powietrze. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem co skutkowało dużą frekwencją. Przedstawiono warunki skorzystania z dotacji oraz procedurę jej otrzymania. Urząd Gminy prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny w/w programie, który udziela informacji i pomaga w złożeniu wniosku. Zainteresowanych zapraszamy w godzinach otwarcia urzędu do sekretariatu lub pokoju numer 12. Informacji udzielamy także telefonicznie 54-284-66-17.

środa, 07 luty 2024

Informacja PIT

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8253-informacja-pit-2.html
Informujemy, że w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do odbioru są Informacje o dochodach za rok 2023 ( [...] Informujemy, że w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do odbioru są Informacje o dochodach za rok 2023 ( PIT 11) i PIT-R - diety.
wtorek, 06 luty 2024

Podpisano umowę na przebudowę odcinka drogi Wola Adamowa - Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8250-podpisano-umowe-na-przebudowe-odcinka-drogi-wola-adamowa-chocen.html
Marszałek Województwa podpisał z wykonawcą umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi wojew [...]

Marszałek Województwa podpisał z wykonawcą umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 269 Wola Adamowa - Choceń. Umowa obejmuje:

- 2,9 km modernizacji trasy,

- koszt to 7,6 mln zł (4,75 mln zł dofinansowania z budżetu państwa),

- 6 m szerokości z poboczami,

- 7 lat gwarancji,

- wzmocnienie nośności jezdni,

- nowe oznakowanie poziome i pionowe,

- oczyszczenie rowów.

Zakończenie prac planowane jest jeszcze przed wakacjami!

wtorek, 06 luty 2024

KONCERT "DO ZAKOCHANIA JEDEN KROK..." - 25.02.2024r. godz. 16:00

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8249-koncert-do-zakochania-jeden-krok-25-02-2024r-godz-16-00.html
Wystąpią:• Chór ,,Mi Alegria" , • Grupa wokalna ,,ARTE", BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DO NABYCIA W [...] Wystąpią:
• Chór ,,Mi Alegria" ,
• Grupa wokalna ,,ARTE",
BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DO NABYCIA W CCK-B
Limit biletów na 1 osoba - 4 sztuki
piątek, 02 luty 2024

1.5% lokalnie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8248-1-5-lokalnie.html
Bez tytułu 13ce6
piątek, 02 luty 2024

Śpiewnik Pani Danuty Kaczmarek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8247-spiewnik-pani-danuty-kaczmarek.html
Zapraszam do zapoznania się z moim autorskim śpiewnikiem, który zawiera teksty wybranych tradycyj [...]

Zapraszam do zapoznania się z moim autorskim śpiewnikiem, który zawiera teksty wybranych tradycyjnych pieśni i przyśpiewek kujawskich, ballad, pieśni sierocych oraz kołysanek. Od najmłodszych lat śpiewam pieśni, których nauczyłam się w dzieciństwie wywodząc się z rodziny w której każde spotkanie rodzinne nie obyło się bez śpiewu. Tradycyjny repertuar kujawski, ze względu na swoje cechy stylistyczne, jest zjawiskiem unikatowym na mapie polskiej muzyki ludowej, a także szczególnym dziedzictwem. Mam nadzieję, że teksty zapisane w tym śpiewniku posłużą odbudowie tożsamości kulturowej młodego pokolenia a dla starszych osób pomogą powrócić do czasów młodości.
„Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

ŚPIEWNIK Danuty Kaczmarek OKŁADKA

ŚPIEWNIK Danuty Kaczmarek str 1-60

czwartek, 01 luty 2024

Stan przygotowania zadań do realizacji w roku 2024

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8245-stan-przygotowania-zadan-do-realizacji-w-roku-2024.html
Realizacja budżetu na rok 2024 przedstawia się następująco. Jesteśmy po przetargach i mamy podp [...]

Realizacja budżetu na rok 2024 przedstawia się następująco. Jesteśmy po przetargach i mamy podpisane umowy na zadania:

 1. Remont dróg w Niemojewie dł. 1,445 km.
 2. Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu.
 3. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR - remont remizy w Wichrowicach.
 4. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR – remont drogi w Olganowie 0,498 km.
 5. Rozbudowa szkoły w Wilkowicach o stołówkę – etap I.
 6. Renowacja obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12 - budynku Urzędu Gminy.
 7. Przebudowa dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu o dł. 2,3 km. Dotyczy drogi Zakrzewek - Szczutkowo (p. Bonawenturska), Lutobórz - gr. gminy Przyborowo (p. Siedlecki) oraz ul. Targowej w Choceniu (przy Biedronce).

Przed nami jeszcze przetargi na:

 1. Zakup i dostawa kruszywa drogowego wapienno-żwirowego.
 2. Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń - etap I. Dotyczy ulic w Choceniu - ul. Fabryczna, ul. Zakładowa Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika wraz z kanalizacją deszczową w ul. Jaśminowej o łącznej długości 1,273 km. Będzie to drugie postępowanie przetargowe.
 3. Przebudowa drogi gminnej Choceń – ul. Jaśminowa 0,454 km.
 4. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń - etap II. Dotyczy dróg Wichrowice – Świętosław, Kresy, Kuźnice – Poddębice, Wilkowiczki – Księża Kępka, Grabówka – Gajówka, Świerkowo – A1, Borzymie – Borzymie Kolonia, Choceń – Jarantowice, Choceń ul. Górniak. Łączna dł. dróg w tym etapie 7,631 km.
 5. Roboty bitumiczne 2024 – przebudowa drogi w Bodzanówku oraz przebudowa placów postojowych w Czerniewicach i Śmiłowicach przy cmentarzu.
 6. Wymiana istniejącego oświetlenia sodowego na nowe w technologii LED na terenie gminy Choceń.

Ponadto pracujemy nad pozyskaniem finansowania na następujące zadania:

 1. Przebudowa dróg gminnych nr 190791C, 190739C oraz drogi Szczutkowo Lutobórz. Dotyczy ul. Św. Antoniego w Czerniewicach, Lutobórz – gr. gm. Błędowo (Chwalibogowo) oraz drogi Szczutkowo – Lutobórz. Łączna długość dróg w tym zadaniu wynosi 1,78 km.
 2. Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń – dotyczy instalacji na 18 budynkach.
 3. Cyberbezpieczny Samorząd.
 4. Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Choceń. Dotyczy - stworzenie strefy relaksu i wypoczynku w dwóch lokalizacjach – nad jeziorem w Choceniu (altana, boisko, wieża widokowa) oraz w parku w Choceniu (plac zabaw, modernizacja alejek parkowych).
 5. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia ludności w wodę pitną na ternie gminy Choceń. Dotyczy przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu, zmiany technologii, orurowania z filtrami, prace elektryczne, budowa nowego ujęcia wody w Choceniu.
 6. Zadrzewienia przy drogach lokalnych na terenie Gminy Choceń.
 7. Rozbudowa szkoły w Wilkowicach o stołówkę – II etap.

Łączna długość dróg gminnych, które są przygotowywane w tym roku do przebudowy i remontu wynosi ponad 15 km. Dodatkowo na terenie gminy w roku 2024 będzie realizowane zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczące odnowa nawierzchni DW 269 Wola Adamowa – Choceń o dł. 2,908 km.

Powyższy wykaz nie wyczerpuje listy wszystkich zadań, tylko tych dla których konieczne jest postępowanie przetargowe.

czwartek, 01 luty 2024

Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8244-informacja-o-wysokosci-srednich-wynagrodzen-nauczycieli.html
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól [...]

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego nakłada na organ prowadzący szkołę art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245). Ustalono, iż Gmina Choceń nie miała konieczności wypłacenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, gdyż we wszystkich grupach awansu zawodowego wypłacone w 2023 roku przez szkoły wynagrodzenie było wyższe niż wymagane średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego gwarantowane przez art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Poniżej zamieszczona tabela ukazuje relacje wynagrodzeń faktycznie uzyskanych przez nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Choceń w stosunku do minimalnych kwot  gwarantowanych przez art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Pobierz