wtorek, 09 lipiec 2024

Solistki chóru Mi Alegria na Święcie Powiatu Włocławskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8549-solistki-choru-mi-alegria-na-swiecie-powiatu-wloclawskiego.html
Solistki chóru Mi Alegria wystąpiły na Święcie Powiatu Włocławskiego w dniu 6 lipca 2024 r. w [...]

Solistki chóru Mi Alegria wystąpiły na Święcie Powiatu Włocławskiego w dniu 6 lipca 2024 r. w Kruszynie. Oczarowały publiczność piosenkami znanych i lubianych artystów muzyki rozrywkowej.  Z niecierpliwością czekamy na kolejne występy.

poniedziałek, 08 lipiec 2024

Śnieżka niestraszna druhom z OSP Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8547-sniezka-niestraszna-druhom-z-osp-chocen.html
W pełnym sprzęcie ratunkowym, z aparatami powietrznymi i ubraniach bojowych dwóch druhów z Ochot [...]

W pełnym sprzęcie ratunkowym, z aparatami powietrznymi i ubraniach bojowych dwóch druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu Piotr i Damian w ostatni weekend weszli na Śnieżkę, najwyższy szczyt Karkonoszy i Sudetów, mający 1603,3 m n.p.m. To wyjątkowe wydarzenie miało na celu szerzenie świadomości o dawstwie szpiku kostnego. Druhowie z OSP Choceń wykazali się nie tylko fizyczną siłą, ale również wielkim sercem, promując rejestrację w bazie dawców szpiku kostnego. Celem akcji było wsparcie działań Fundacji DKMS oraz promowanie idei dawstwa szpiku kostnego. Strażacy chcieli pokazać swoją solidarność z pacjentami hematoonkologicznymi, zachęcając innych do włączenia się w walkę z nowotworami krwi.

Przedsięwzięcie  doskonale obrazuje, że praca strażaka ochotnika to nie tylko gaszenie pożarów, ale także niesienie pomocy w szerszym zakresie, wspierając szlachetne cele i zachęcając innych do podejmowania jakże ważnych działań. Gratulujemy Panowie.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 08 lipiec 2024

Informacja o złożonych wnioskach w programie Czyste Powietrze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8545-informacja-o-zlozonych-wnioskach-w-programie-czyste-powietrze.html
Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego [...]

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 19 i 20 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Choceń informuje o liczbie złożonych oraz zrealizowanych wniosków dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie. Mieszkańcy gminy w II kwartale 2024 r., złożyli kolejne 33 wnioski, a wartość wypłaconych dotacji wynosi ponad 440 tys. zł.

CZYSTE POWIETRZE

Stan na dzień 31.03.2024 r., narastająco

Stan na dzień 30.06.2024 r., narastająco

II kwartał 2024

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

281 szt.

314 szt.

33 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

242 szt.

258 szt.

16 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

171 szt.

175 szt.

4 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

3 536 581,69 zł

3 981 054,52 zł

444 472,83 zł

piątek, 05 lipiec 2024

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8543-gminna-komisja-ds-rozwiazywania-problemow-alkoholowych.html
W Gminie Choceń funkcjonuje w nowym składzie Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo [...]

W Gminie Choceń funkcjonuje w nowym składzie Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wykonuje zadania statutowe w 7 osobowym składzie. Waldemar Malinowski - Przewodniczący oraz Jerzy Donajczyk, Grażyna Grabczyńska, Sławomir Gwardeci, Mateusz Kepke, Ryszard Kubik, Barbara Lewandowska, Joanna Rejmak – członkowie.
Zebrania Komisji w pełnym składzie odbywają się budynku Gminy Choceń raz na kwartał w pierwszy wtorek miesiąca oraz doraźnie w sprawach pilnych. Przewodniczący zaprasza zainteresowanych kontaktem z Komisją po każdym zebraniu.
Komisja informuje, że w Gminie Choceń funkcjonuje - Punkt Konsultacyjny. Czynny w co 2 środę miesiąca w Remizie OSP Choceń (w godzinach popołudniowych). Systematycznie spotkania prowadzi i porad udziela-  instruktor pani Barbara Lewandowska. W sprawie spotkań z instruktorem w Punkcie Konsultacyjnym można kontaktować się telefonicznie. Kontakt - tel. 723886729. 

Przewodniczący GK ds. RPA
                                           Waldemar Malinowski    
piątek, 05 lipiec 2024

Wycieczka do Warszawy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8542-wycieczka-do-warszawy-2.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zap [...] Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zaprasza społeczność naszej gminy do udziału w wycieczce do Warszawy w 80 - rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Wyjazd na Powązki Wojskowe (złożenie kwiatów na grobach powstańców pochodzących z naszej gminy - Anny Wajcowicz "Hanki Kołczanki" i Stanisława Findeisena "Olszyny") i do Łazienek Królewskich - planowany jest 31 lipca 2024 roku. Wszystkich zainteresowanych uczczeniem bohaterów naszej małej ojczyzny - zapraszamy. Zapisy prowadzi - Sławomir Gwardecki. Tel. Kontaktowy 570 226 376.
piątek, 05 lipiec 2024

Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana zakupiła koparko-ładowarkę

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8541-chocenska-socjalna-spoldzielnia-budowlana-zakupila-koparko-ladowarke.html
W ostatnich dniach Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana z powodzeniem zakończyła pierwszą [...]
W ostatnich dniach Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana z powodzeniem zakończyła pierwszą inwestycję w ramach otrzymanych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Spółdzielnia zakupiła używaną koparko-ładowarkę za kwotę 158 670 zł brutto. Ten wydatek został w pełni pokryty ze środków przyznanych w ramach KPO, co umożliwiło spółdzielni realizację tego zakupu bez obciążania swojego budżetu. W dniu dzisiejszym koparka dotarła na bazę.
Zakup koparko-ładowarki jest pierwszym z serii planowanych inwestycji mających na celu unowocześnienie sprzętu budowlanego spółdzielni. W planach na najbliższą przyszłość znajduje się również zakup walca drogowego. Realizacja tych inwestycji pozwoli Choceńskiej Socjalnej Spółdzielni Budowlanej na poszerzenie zakresu oferowanych usług oraz poprawę jakości i efektywności realizowanych prac budowlanych, ziemnych i drogowych. Przedmiotowe zakupy pozwolą na realizację większych i bardziej skomplikowanych projektów, co zwiększy konkurencyjność spółdzielni na rynku lokalnym.
Zakup używanej koparko-ładowarki jest przykładem na to, jak fundusze z KPO mogą być efektywnie wykorzystane do wsparcia zrównoważonego rozwoju oraz modernizacji przedsiębiorstw. Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana już teraz planuje kolejne kroki w ramach tego programu, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i na dalszy rozwój spółdzielni.
Projekt realizowany jest w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025 z Krajowego Planu Odbudowy.

www.chocen.pl

Czytaj więcej...

czwartek, 04 lipiec 2024

Wyniki egzaminów 8 klas w roku szkolnym 2023/2024

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8540-wyniki-egzaminow-8-klas-w-roku-szkolnym-2023-2024.html
Przedmiot SP im. Janusza Korczaka w Choceniu SP im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach [...]

Przedmiot

SP im. Janusza Korczaka w Choceniu

SP im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach

SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Gmina

Powiat

Woj.

Kraj

język polski

71%

44%

58%

61%

57%

58%

61%

matematyka

60%

31%

24%

44%

47%

46%

52%

język angielski

65%

58%

41%

57%

56%

61%

66%

czwartek, 04 lipiec 2024

Autobusem na wybory - informacja o organizacji przewozu pasażerskiego w dniu wyborów 21 lipca 2024 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8539-autobusem-na-wybory-informacja-o-organizacji-przewozu-pasazerskiego-w-dniu-wyborow-21-lipca-2024-r.html
Z myślą o osobach, które nie mogą samodzielnie dojechać na głosowanie, zorganizowano bezpłatn [...]

Z myślą o osobach, które nie mogą samodzielnie dojechać na głosowanie, zorganizowano bezpłatny transport do lokali wyborczych. Udostępniamy rozkład jazdy obowiązujący w niedzielę 21 lipca 2024 r.  

1 kurs:

Olganowo 9.00, Siewiersk (k. sołtysa) 9.05 Krukowo (k. sołtysa) 9.08, Jarantowice 9.10 – Choceń lokal i odwóz Jarantowice, Siewiersk, Krukowo, Olganowo

Borzymie (przy pałacu) 10.00, Janowo (k. sołtysa) 10.05, Bodzanówek (k. OWB) 10.10 – Choceń lokal i odwóz Borzymie, Janowo, Bodzanówek

Bodzanowo (k. sołtysa) 11.00, Lutobórz (przy byłym sklepie) 11.05 – Szczutkowo lokal i odwóz Lutobórz, Bodzanowo,

Wola Nakonowska (przy figurce) 12.00 – Świerkowo (przy przystanku) 12.05 Wilkowice lokal i odwóz do Woli Nakonowskiej

Gajówka (k. p. Karpińskiego) 12.30, Stefanowo (k. krzyża) 12.33 Grabówka (przy przystanku) 12.35, Nakonowo Stare (przy remizie) 12.40, Kuźnice (przy pałacu) 12.45 – Śmiłowic i odwóz Kuźnice, Nakonowo Stare, Grabówka i Gajówka

Skibice (przy bloku), 14.00 Szatki (przystanek) 14.05, Wichrowice lokal – odwóz Skibice i Szatki

2 kurs:

Olganowo 15.00, Siewiersk (k. sołtysa) 15.05 Krukowo (k. sołtysa) 15.08, Jarantowice 15.10 – Choceń lokal i odwóz Jarantowice, Siewiersk, Krukowo, Olganowo

Borzymie (przy pałacu) 16.00, Janowo (k. sołtysa) 16.05, Bodzanówek (k. OWB) 16.10 – Choceń lokal i odwóz Borzymie, Janowo, Bodzanówek

Bodzanowo (k. sołtysa) 17.00, Lutobórz (przy byłym sklepie) 17.05 – Szczutkowo lokal i odwóz Lutobórz, Bodzanowo,

Wola Nakonowska (przy figurce) 18.00 – Świerkowo (przy przystanku) 18.05 Wilkowice lokal i odwóz do Woli Nakonowskiej

Gajówka (k. Karpińskiego) 18.30, Stefanowo (k. krzyża) 18.33, Grabówka (przy przystanku) 18.33, Nakonowo Stare (przy remizie) 18.40, Kuźnice (przy pałacu) 18.45 – Śmiłowic i odwóz Kuźnice, Nakonowo Stare, Grabówka i Gajówka

Skibice (przy bloku), 19.00 Szatki (przystanek) 19.05, Wichrowice lokal – odwóz Skibice i Szatki

czwartek, 04 lipiec 2024

Weryfikacja terenowa drogi w Skibicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8538-weryfikacja-terenowa-drogi-w-skibicach.html
W dniu 4 lipca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowe [...]

W dniu 4 lipca 2024 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 985 mb drogi w miejscowości Skibice (od skrzyżowania z drogą powiatową Choceń – Kruszyn) Po dokonaniu wizji lokalnej drogi stwierdzono, że obiekt kwalifikuje się do realizacji w ramach środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Po ujęciu zadania w budżecie ogłosimy postępowanie przetargowe. Wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm, planowane jest jeszcze w roku bieżącym.

środa, 03 lipiec 2024

Potrzebni opiekunowie – gospodarze gminnych terenów rekreacyjnych.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8537-potrzebni-opiekunowie-gospodarze-gminnych-terenow-rekreacyjnych.html
Odwieczny problem – dewastacja, śmieci, itd. Parki, urządzenia rekreacyjne, place zabaw, siłown [...]

Odwieczny problem – dewastacja, śmieci, itd. Parki, urządzenia rekreacyjne, place zabaw, siłownie, boiska to nasze wspólne dobra wybudowane za naprawdę duże pieniądze – nasze wspólne pieniądze.  Niestety ciągle zdarzają się osoby, które swoją „wielkość” znajdują w niszczeniu naszego dobra. Oto jeden z przykładów: na boisku orlik trybuny dla kibiców oderwano od podłoża i zawieszono na siatce okalającej boisko. Zniszczono trybuny i siatkę – koszt naprawy – tysiące złotych.

Dziękuję wszystkim za sygnały i informacje o kolejnych wyczynach pseudo bohaterów. Dziś w dobie Internetu jest to bardzo ułatwione. Zawsze będziemy reagować na tego typu sygnały i jesteśmy za nie wdzięczni. 

Nie jesteśmy w stanie dopilnować i na bieżąco naprawiać drobnych rzeczy. Dlatego poszukujemy od zaraz osób najlepiej miejscowych,  którzy by nam w tym pomogli. Wyposażymy je w niezbędny sprzęt  i oczywiście będziemy płacić za usługę – w zależności od ilości wkładanej pracy. Szczegóły chciałbym omówić z każdym gospodarzem indywidualnie.

Poszukujemy osób dla:

- park Śmiłowice

- Skibice plac zabaw plus teren nad stawem

- Szczytno – teren przy pomniku i teren rekreacyjny z przyszłym boiskiem

- Borzymie pomnik i boisko

- Czerniewice cały teren parku

- Czerniewice park przy dworcu

- Lutobórz boisko

- dawny Zakrzewek – plac zabaw i siłownie

- Wola Nakonowska  zbiornik wodny

- Szczutkowo tzw. dzikuska plaża

- możliwe jest też ustalenie innych miejsc, o ewentualne propozycje proszę od radnych i sołtysów. Nie będziemy zawierać umów na miejsca pozostające w nadzorze strażaków i kół gospodyń wiejskich. Organizacje te mają odrębne finansowanie.


Zainteresowanych proszę o kontakt z Wójtem lub p. Sekretarz. Telefony na naszej stronie internetowej.

 

 

 

 

 

 

wtorek, 02 lipiec 2024

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach realizacji Polityki Terytorialnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8536-konsultacje-spoleczne-projektu-aktualizacji-strategii-terytorialnej-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-wloclawka-w-ramach-realizacji-polityki-terytorialnej-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2021-2027.html
Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wło [...]

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 03.07.2024r. do 24.07.2024r. do godz. 15:00

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu:

  • w siedzibie Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Ptasia 2A, 87-800 Włocławek oraz na stronie internetowej: http://www.wlof.wloclawek.eu/ .

Uwagi i opinie do projektu aktualizacji Strategii można składać w następujący sposób:

  • pisemnie:
  • za pośrednictwem poczty lub osobiste dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Ptasia 2A, 87-800 Włocławek (pokój nr 15, I piętro).
  • elektronicznie:
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  • ustnie:
  • w ramach bezpośredniego kontaktu z pracownikami Biura Stowarzyszenia WŁOF-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Ptasia 2A, 87-800 Włocławek (pokój nr 15, I piętro), z możliwością zgłoszenia uwag i wniosków poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu.

Konsultacje społeczne odnoszą się tylko i wyłącznie do zakresu zmienianego, a nie do ustaleń wcześniej podjętych, nieobjętych zmianą. Zakres zaktualizowanych treści został zawarty w wykazie zmian.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, wniosków i opinii jest Biuro Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Uwagi złożone po upływie terminu konsultacji nie będą rozpatrywane.

Uwagi bez wymaganych informacji o Zgłaszającym nie będą rozpatrywane.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, zostanie zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia WŁOF: https://wlof.wloclawek.eu/ oraz na oficjalnych stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego MOF Włocławka nie później niż  
do 30 dni po zakończeniu konsultacji.  


Formularz konsultacyjny

Formularz konsultacyjny-wersja dla osób z niepełnosprawnością

Strategia Terytorialna Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka - aktualizacja

Wykaz zmian pdf