piątek, 26 czerwiec 2020

Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6119-konkurs-na-gospodarke-wodno-sciekowa-rozstrzygniety.html
W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy ope [...]

Bez tytułu 90f96 a8691W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z naboru od 23 września 2019 r. do 21 października 2019 r. Na liście znalazł nasz projekt dotyczący Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń z dofinansowaniem o wartości 428 069 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie i ogłoszony zostanie przetarg na realizację, którą planujemy w roku bieżącym i przyszłym.

piątek, 26 czerwiec 2020

„Bitwa o wozy” – MSWiA sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6118-bitwa-o-wozy-mswia-sfinansuje-wozy-strazackie-dla-gmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej.html
W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze w [...]

W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki. 16 takich pojazdów sfinansuje w całości MSWiA.

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/bitwa-o-wozy--mswia-sfinansuje-wozy-strazackie-dla-gmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej

piątek, 26 czerwiec 2020

ENERGA - przerwy w dostawie energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6117-energa-przerwy-w-dostawie-energii.html
REJON DYSTRYBUCJI WE WŁOCŁAWKU Dnia 29.06.2020 w godz. 10.00 do 13.00 stacja Lutobórz 1 obwó [...]

REJON DYSTRYBUCJI WE WŁOCŁAWKU

Dnia 29.06.2020

 • w godz. 10.00 do 13.00 stacja Lutobórz 1 obwód 100,

Dnia 30.06.2020

 • w godz. 07.30 do 12.00 stacja ZAKOLE 2, TORUŃSKA OŚWIETLENIE 5,
 • w godz. 08.30 do 14.30 stacja Bobrowniki B, C, Bobrowniki Pole 3, 8, Bobrowniki EW, 

Dnia 01.07.2020

 • w godz. 09.00 do 11.00  stacja LUBIEŃ GORZELNIA,  
 • w godz. 12.00 do 14.00 stacja NARTY 8,
 • w godz. 10.00 do 13.00 stacja Narty 10,
 • w godz. 08.00 do 12.00 stacja Chełmica Duża 3,

Dnia 02.07.2020

 • w godz. 09.00 do 11.00  stacja PSARY 2,
 • w godz. 12.00 do 14.00  stacja TRZESZCZON 1,

Dnia 03.07.2020

 • w godz. 08.30 do 10.30  stacja OSIEK 1,
 • w godz. 08.00 do 14.00 stacja Chełmica Duża 3 obwód 300.
piątek, 26 czerwiec 2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6116-skorzystaj-z-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 15 [...]

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

piątek, 26 czerwiec 2020

Skażenie wody z wodociągu w Gminie Włocławek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6115-skazenie-wody-z-wodociagu-w-gminie-wloclawek.html
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszej gminy informujemy, że woda z wodociągu należ [...]

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszej gminy informujemy, że woda z wodociągu należącego do Gminy Choceń jest zdatna do spożycia i wykorzystywania do celów bytowych. Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku powiadomił nas, że woda z wodociągu w Gminie Włocławek jest skażona bakterią coli. W miejscowości Skibice cztery domy są zaopatrywane z tego wodociągu. O sprawie poinformowano właścicieli tych nieruchomości. Pozostała część miejscowości Skibice oraz cała gmina Choceń na podstawie badań wody przeprowadzonych w bieżącym miesiącu otrzymuje wodę zdatną do spożycia z naszych ujęć znajdujących się na terenie gminy.

piątek, 26 czerwiec 2020

#GaszynChallange Rada Gminy w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6114-gaszynchallange-rada-gminy-w-choceniu.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń, Rada Gminy Choceń przyjęli wyzwanie i dziękują  Przewod [...] Przewodniczący Rady Gminy Choceń, Rada Gminy Choceń przyjęli wyzwanie i dziękują  Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek, Radzie Gminy Włocławek  oraz Wójt Gminy Włocławek  za nominację do „GaszynChallenge

Jesteśmy wyczuleni na cierpienie innych ludzi, dlatego jest nam niezmiernie miło, że możemy wziąć udział w tej akcji na rzecz ratowania zdrowia i życia dzieci dotkniętych ciężkimi chorobami.

Nominujemy do #GaszynChallenge:

- Pracowników  Gminy Choceń wraz z Wójtem Romanem Nowakowskim

 - KGW Szczytno

Życzymy powodzenia !!!

Ty też możesz przyłączyć się do akcji. Wejdź na stronę: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengehanial

wtorek, 23 czerwiec 2020

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6111-mozna-juz-skladac-wnioski-o-dodatek-solidarnosciowy.html
Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby, które po 15 marc [...] Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie epidemii koronawirusa, straciły pracę lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się. Nowe świadczenie można otrzymać za 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.  Wnioski należy składać do 31 sierpnia br. wyłącznie elektronicznie.

Wnioski o wypłatę dodatku solidarnościowego mogą być składane do 31 sierpnia br. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Tylko w niedzielę, w pierwszym dniu obowiązywania przepisów o dodatku solidarnościowym do placówek ZUS w województwie kujawsko-pomorskim wpłynęło 217 wniosków o nowe świadczenie, w całym kraju ponad 5 tys. Aby otrzymać dodatek solidarnościowy za 3 miesiące, wniosek należy złożyć do końca czerwca. Jeśli wniosek wpłynie do ZUS w lipcu, to świadczenie będzie przysługiwać już tylko przez 2 miesiące (w lipcu i sierpniu) – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla kogo dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy to świadczenie dla osób, z którymi pracodawca po 15 marca 2020 roku z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się. Żeby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. Jednym z nich jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku. Nie można mieć również innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego (w ZUS lub KRUS). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba uprawniona jest zarejestrowana w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium albo zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny.

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. W sytuacji, gdy zasiłek dla bezrobotnych został już wypłacony za czerwiec, to ZUS za ten miesiąc pomniejszy dodatek solidarnościowy o wypłaconą kwotę zasiłku. Obowiązek powiadomienia powiatowego urzędu pracy o przyznanym dodatku solidarnościowym spoczywa na uprawnionym. W takiej sytuacji urząd pracy od następnego miesiąca zawiesi prawo do dotychczas wypłacanego zasiłku czy stypendium – wyjaśnia rzeczniczka.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składki zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

poniedziałek, 22 czerwiec 2020

Ośrodek Zdrowia w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6109-osrodek-zdrowia-w-czerniewicach.html
Dotarły do nas niepokojące informacje, że pacjenci gabinetu stomatologicznego są wypraszani z po [...]

Dotarły do nas niepokojące informacje, że pacjenci gabinetu stomatologicznego są wypraszani z poczekalni. Mówili o tym radni na ostatniej sesji. Uważamy takie zachowanie za niedopuszczalne. Ośrodek Zdrowia w Czerniewicach stanowi mienie gminy i ma służyć mieszkańcom. W związku z licznymi konfliktami chcemy doprowadzić do sytuacji, że w końcu w Ośrodku Zdrowia będą mogli być przyjmowani pacjenci. Dotychczasowa umowa została wypowiedziana. Z najemcami będą zawarte nowe umowy, które precyzyjnie uregulują prawa i obowiązki dzierżawców, a odłączanie wody i prądu nie będzie miało miejsca. Zarówno lekarz jak i stomatolog będą mogli nawiązać nowe umowy z Gminą Choceń. Warunki finansowe pozostaną bez zmian.

poniedziałek, 22 czerwiec 2020

Naprawa dróg po ulewach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6108-naprawa-drog-po-ulewach.html
Ostatnie ulewy spowodowały uszkodzenia dróg gminnych. Przystąpiliśmy do ich naprawy. Na zdjęciu [...] Ostatnie ulewy spowodowały uszkodzenia dróg gminnych. Przystąpiliśmy do ich naprawy. Na zdjęciu droga do Szczutkowa.

DSCN1478 c1f8a DSCN1485 ca6bf
DSCN1483 7a2cb DSCN1486 4b47e
piątek, 19 czerwiec 2020

Ogłoszono przetarg

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6106-ogloszono-przetarg.html
Ogłoszony został przetarg na inwestycję pn Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po [...]

logo PRO LGD e5038 33ff2Ogłoszony został przetarg na inwestycję pn Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II. Oferty można składać do 02.07.2020 r. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rewitalizacji poddane będą następujące budynki:

- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. Spacerowej na działkach nr 557,
nr 558, nr 559, nr 560, nr 561.

- budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Borzymie na działkach nr 19/9, nr 53/5, nr 53/6.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne. Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2021 r.

piątek, 19 czerwiec 2020

Umowa na grant podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6105-umowa-na-grant-podpisana.html
W dniu dzisiejszym tj. 19.06.2020 r. podpisaliśmy umowę na realizację grantu: "Podniesienie aktyw [...]

logo EFS cbd6a
W dniu dzisiejszym tj. 19.06.2020 r. podpisaliśmy umowę na realizację grantu: "Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II". Planowany termin rozpoczęcia działań w projekcie to wrzesień br.

Wartość grantu wynosi 50.000,00 zł - 95% kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.