poniedziałek, 05 sierpień 2019

Nieruchomość Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5587-nieruchomosc-chocen.html
Wójt Gminy Choceń zawarł akt notarialny na zakup do zasobu Gminy Choceń nieruchomości położon [...] Wójt Gminy Choceń zawarł akt notarialny na zakup do zasobu Gminy Choceń nieruchomości położonej w Choceniu oznaczonej numerem geodezyjnym 67/11 o powierzchni 0,0608 ha stanowiącej własność Spółdzielni Handlowo-Rolniczej w Czerniewicach z przeznaczeniem na cel publiczny tj. publicznie dostępne samorządowe place. Obecnie zakupiona nieruchomość położona w centrum Chocenia stanowi tzw. „skwerek”, miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy i nie tylko.
piątek, 02 sierpień 2019

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5586-ogloszenie-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowej-w-smilowicach.html
WÓJT GMINY CHOCEŃ ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w ŚmiłowicachŚmi [...] WÓJT GMINY CHOCEŃ
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach
Śmiłowice 98, 87-850 Choceń

Szczegółowe informacje zawarte są pod tym linkiem: http://bip.chocen.pl/?app=zarzadzenia&nid=4486&y=2019
piątek, 02 sierpień 2019

Apel do hodowców trzody chlewnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5585-apel-do-hodowcow-trzody-chlewnej.html
Po spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym przedsięwzięć w zakresie zwalczania afrykańskie [...]

Po spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym przedsięwzięć w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze Powiatu Włocławskiego, w którym uczestniczył Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy, niniejszym przekazuję informacje. Prowadzący spotkanie zwracali uwagę o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF:
- zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami,
- nie karm świń odpadami kuchennymi,
- do pracy ze zwierzętami używaj oddzielnego stroju i pozostawiaj go w chlewni,
- pamiętaj o utrzymaniu pomieszczeń w czystości oraz dezynfekcji,
- do pomieszczeń ze zwierzętami może wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami,
- maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym musza być wyłożone przed wejściem do budynków inwentarskich.

Przedstawiono także możliwe scenariusze w przypadku pojawienia się na terenie powiatu ogniska ASF. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się w informacjami zawartymi poniżej. Zamieszczone ulotki zostaną przekazane także bezpośrednio dla producentów.

Ulotka informacyjna

apel do hodowców trzody chlewnej

czwartek, 01 sierpień 2019

Wsparcie na działalność gospodarczą

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5583-wsparcie-na-dzialalnosc-gospodarcza.html
Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsp [...] Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsparcia w konkursie 3/2019 ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki. Na szesnaście złożonych wniosków, w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej, pięć zostało złożonych przez mieszkańców naszej gminy. Wnioski zostały ocenione w dniach 30-31 lipca br., przez Radę Stowarzyszenia zgodnie z procedurą wyboru operacji. W związku z tym, że wnioski mieszczą się w limicie środków przewidzianym w danym konkursie, wszyscy wnioskodawcy będą mieli możliwość realizacji swoich operacji. Na terenie naszej gminy wsparcie trafi na realizację projektów związanych m.in. z obróbką drewna i materiałów drewnopodobnych, usługami zagospodarowania terenów zielonych i sprzątaniem, świadczeniem usług dekoracji wnętrz, działalność w zakresie architektury i projektowania.

Konkurs został przeprowadzony w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
wtorek, 30 lipiec 2019

Zapraszamy na rajd rowerowy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5582-zapraszamy-na-rajd-rowerowy.html
Święto Jabłka 9b071
poniedziałek, 29 lipiec 2019

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5579-informacja-50.html
Uprzejmie informujemy, iż wybrano Panie, które będą opiekować się dziećmi w Żłobku „Pompo [...] Uprzejmie informujemy, iż wybrano Panie, które będą opiekować się dziećmi w Żłobku „Pomponik” w Choceniu. Są to: Pani Anna Wojtczak, Pani Katarzyna Okulska, Pani Marta Lińczak i Pani Patrycja Krajewska. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.
piątek, 26 lipiec 2019

Święto Jabłka i Choceńskie Granie - spot reklamowy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5576-swieto-jablka-i-chocenskie-granie-spot-reklamowy.html
Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza dźwięku.
piątek, 26 lipiec 2019

Podziękowania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5575-podziekowania-5.html
Podziękowania dla Pani Poseł Joanny Borowiak za pomoc w pozyskaniu środków na zakup urządzenia [...] Podziękowania dla Pani Poseł Joanny Borowiak za pomoc w pozyskaniu środków na zakup urządzenia do cięcia samochodów dla OSP Choceń.

Dzięki wsparciu Pani Poseł OSP otrzymało z Państwowej Straży Pożarnej 15,000 zł.

Dziękujemy

 Prezes OSP Choceń
Marian Górka
Wójt Gminy Choceń

Roman Nowakowski
środa, 24 lipiec 2019

Goście z Portugalii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5573-goscie-z-portugalii.html
W sierpniu przez tydzień będziemy gościli w Choceniu Zespół Folklorystyczny z Portugalii. Grupo [...] W sierpniu przez tydzień będziemy gościli w Choceniu Zespół Folklorystyczny z Portugalii. Grupo de Folclore Casa do Povo Valega – Ovar przyjeżdża do nas na Międzynarodowy Festiwal Folkloru z okazji „Święta Jabłka” w Choceniu, który odbędzie się w dniu 10 sierpnia br. Zespół zaprezentuje się w korowodzie, który przejdzie ulicami Chocenia w godz. 16.30-17.00 od Choceńskiego Centrum Kultury na boiska przy szkole, a o godz. 19.00 na scenie. W programie wizyty zaplanowano ponadto m.in. wyjazd do Kłóbki, Lichenia, Włocławka. Na prośbę naszych gości, planujemy także zwiedzanie Oświęcimia (Auschwitz).
środa, 24 lipiec 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2019

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5572-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-6-2019.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwo [...] Bez tytułu 9a946Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-300/19
Numer konkursu LGD: 6/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno– gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno– gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Więcej informacji na Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki