środa, 02 październik 2019

Inwestycja z dofinansowaniem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5682-inwestycja-z-dofinansowaniem.html
Zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej [...] Zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Choceń II etap” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina otrzymała na powyższe zadanie dwie pożyczki. Pożyczka zwykła na kwotę 316.228,09 zł na wkład własny oraz pożyczkę płatniczą w kwocie 415.274,00 zł. W ramach drugiego etapu Gmina Choceń wybudowała 51 oczyszczalni ścieków, montaż hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej 12 sztuk oraz przebudowa stacji uzdatniania wody poprzez wymianę pomp o wyższych parametrach technicznych 2 sztuki.
środa, 02 październik 2019

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu „GODZIMY ŻYCIE ZAWODOWE I RODZINNE -URTWORZENIE ŻŁOBKA ”POMPONIK” W CHOCENIU”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5681-podpisanie-umowy-o-dofinansowanie-projektu-godzimy-zycie-zawodowe-i-rodzinne-urtworzenie-zlobka-pomponik-w-choceniu.html
W dniu 30 września 2019 roku Gmina Choceń podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „GODZIMY [...] bez tytulu 4d16c 218d9W dniu 30 września 2019 roku Gmina Choceń podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „GODZIMY ŻYCIE ZAWODOWE I RODZINNE -URTWORZENIE ŻŁOBKA ”POMPONIK” W CHOCENIU” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Opis projektu: Projekt   będzie realizowany na terenie Gminy Choceń. Celem projektu jest zwiększenie dostępności o 25 miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi   do lat 3 w formie żłobka oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 25 osobom z terenu Gminy Choceń sprawujących opiekę   nad dziećmi do lat 3 w terminie do 31.08.2021r. Wnioskodawca w ramach projektu gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną o 25. Grupą   docelową są osoby fizyczne, które doznają trudności w związku z godzeniem życia zawodowego z prywatnym, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne   zawodowo   pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt składa się z trzech zadań:

Czytaj więcej...

środa, 02 październik 2019

Starostwo wsparło finansowo klub GTS Unia Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5679-starostwo-wsparlo-finansowo-klub-gts-unia-chocen.html
W dniu 25 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się uroczyste wrę [...] W dniu 25 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie przez starostę Romana Gołębiewskiego oraz Przewodniczącego Komisji Edukacji , Kultury i Sportu – Karola Matusiaka klubom sportowym umów na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Klub GTS Unia Choceń otrzymał dwie dotacje – pierwszą dla sekcji piłki nożnej na kwotę 11 775,00 zł a drugą dla sekcji piłki ręcznej w wysokości 3 760,00 zł. Pozyskane środki finansowe w głównej mierze zostaną przeznaczone na wyposażenie sekcji w sprzęt oraz odzież sportową.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 30 wrzesień 2019

Zapraszamy na spotkanie z Panem Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5676-zapraszamy-na-spotkanie-z-panem-ministrem-rolnictwa-janem-krzysztofem-ardanowskim.html
Zapraszamy na spotkanie z Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim, które odbędzie się w [...] Zapraszamy na spotkanie z Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim, które odbędzie się w dniu 02.10.2019 r. o godz. 19:00 w remizie OSP w Zgłowiączce.
poniedziałek, 30 wrzesień 2019

Targowisko czas zacząć

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5674-targowisko-czas-zaczac.html
Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa targowiska w Choceniu”. Przedsięwzięcie je [...] loga prow ue bf58d 6d45eRozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa targowiska w Choceniu”. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. W ramach inwestycji planujemy budowę zadaszonych stoisk przeznaczonych pod sprzedaż głównie produktów rolno-spożywczych. Na terenie targowiska będą również wybudowane pawilony handlowe. Inwestycja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii. Targowisko będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. Planowany termin zakończenia zadania to styczeń 2020 r.
poniedziałek, 30 wrzesień 2019

Podziękowanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5673-podziekowanie-7.html
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i stawili się w dniu 15 wrześ [...] Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i stawili się w dniu 15 września br. na boisku sportowym w Czerniewicach w celu oddania krwi i rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Miło nam poinformować, że tego dnia 28 osób oddało krew a 11 osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy. Bardzo dziękujemy ZHP Choceń za pomoc w organizacji akcji, jak również sponsorom: Wójtowi Gminy Choceń oraz LGD Zgłowiączka. Wydarzenie to pokazało nam, że nie jesteśmy obojętni na potrzeby i cierpienia innych.

DZIĘKUJEMY
KGW CZERNIEWICE
poniedziałek, 30 wrzesień 2019

Spotkanie z Panią poseł i Panem senatorem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5670-spotkanie-z-pania-posel-i-panem-senatorem.html
Zapraszamy na spotkanie z Panią Poseł na Sejm RP Joanną Borowiak oraz senatorem Józefem Łyczaki [...] Zapraszamy na spotkanie z Panią Poseł na Sejm RP Joanną Borowiak oraz senatorem Józefem Łyczakiem 1 pażdziernika 2019 (tj. wtorek) o 18:00 w Chocenskim Centrum Kultury - Biblioteka. 
czwartek, 26 wrzesień 2019

Linki do serwisu informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5669-linki-do-serwisu-informacyjnego-panstwowej-komisji-wyborczej.html
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?"ht [...] https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?"
https://www.youtube.com/watch?v=-z26Vcchz14

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?" (język polski migowy)
https://www.youtube.com/watch?v=JKxslZTcrqc

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA?"
https://www.youtube.com/watch?v=JB1eRHsizwU

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA?" (język polski migowy)
https://www.youtube.com/watch?v=c0Mfe3IkgQY

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA?"
https://www.youtube.com/watch?v=8rWGdIPpJMI

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA?" (język polski migowy)
https://www.youtube.com/watch?v=4kPEuk6wIso

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE?"
https://www.youtube.com/watch?v=W0uhrRlfLq0

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE?" (język polski migowy)
https://www.youtube.com/watch?v=K4l2EOkFx70
wtorek, 24 wrzesień 2019

Transmisja z XI sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5668-transmisja-z-xi-sesji-rady-gminy-chocen.html
Link do transmisji wideo: https://youtu.be/aXt65gRjgbQ  (pełna transmisja dostepna będzie za [...] Link do transmisji wideo: https://youtu.be/aXt65gRjgbQ  (pełna transmisja dostepna będzie za kilka godzin z uwagi na kodowanie serwisu YT)
Imienny raport głosowań - pobierz
poniedziałek, 23 wrzesień 2019

Ogłoszenie konkursu 7/2019 rewitalizacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5665-ogloszenie-konkursu-7-2019-rewitalizacja.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości [...] bez tytulu 4d16c 218d9
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-313/19
Numer konkursu LGD: 7/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno– gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno– gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny:
CEL OGÓLNY 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Przedsięwzięcie LSR:
Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych   i edukacyjnych

Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
 

Pełna treść ogłoszenia - kliknij tutaj
wtorek, 17 wrzesień 2019

Wyniki Biegu Pamięci

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5662-wyniki-biegu-pamieci.html
W dniu 14 września br., odbył się III BIEG PAMIĘCI. Zawodnicy startowali w Szczytnie na terenie [...] W dniu 14 września br., odbył się III BIEG PAMIĘCI. Zawodnicy startowali w Szczytnie na terenie naszej gminy, a meta była w Boniewie. Z gminy Choceń startowało 4 zawodników. Najlepszy czas z zawodników z terenu Gminy Choceń i Boniewo uzyskał Pan Krzysztof Czajkowski. Gratulujemy. Wydarzenie było organizowane w celu uczczenia pamięci żołnierzy Armii Pomorze walczących w kampanii wrześniowej 1939r na Kujawach, a wśród nich żołnierzy 61 Pułku Piechoty i 86 Batalionu Specjalnego „Nakło” z 15 DP, którzy w dniach 11- 12 września 1939 r. walczyli pod Szczytnem.

Wyniki biegu