poniedziałek, 17 wrzesień 2018

AMSW Wilkowice z podziękowaniami starosty.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4987-amsw-wilkowice-z-podziekowaniami-starosty.html
W czwartek tj. 13.09.2018 w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się spotkanie ze starostą [...] W czwartek tj. 13.09.2018 w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się spotkanie ze starostą włocławskim p. Kazimierzem Kacą. W spotkaniu tym uczestniczyli zawodnicy Kadry Polski w Kickboxingu (Amelia Cymerman, Jan Kuczmaja oraz Justyna Cymerman) wylatujacy w sobotę do Włoch na Mistrzostwa Świata w Kickboxingu, trener i prezes AMSW Daniel Tobjasz oraz rodzice naszych fighterów. Pan starosta wraz z wojtem Romanem Nowakowskim wręczyli zawodnikom profesjonalny sprzęt niezbędny do startu w Mistrzostwach. Na ręce prezesa Daniela Tobjasza zostały złożone podziękowania za rozwój sportu oraz promocję Powiatu Włocławskiego na arenie krajowej i międzynarodowej. Gratulujemy naszym Kadrowiczom i życzymy im sukcesów we Włoszech.

https://m.youtube.com/watch?v=aJKkTL4GkvE
czwartek, 13 wrzesień 2018

POMOC SUSZOWA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W 2018 ROKU

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4985-pomoc-suszowa-dla-rolnikow-poszkodowanych-w-2018-roku.html
 1. Pomoc suszowa - uprawy rolneProducenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w up [...] Bez tytułu 3e5f6
 1.
Pomoc suszowa - uprawy rolne

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w 2018 r. i objęły co najmniej 70% danej uprawy.

Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w 2018 r. i objęły od 30% do 70% danej uprawy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych.

Czytaj więcej...

środa, 12 wrzesień 2018

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4982-ogloszenie-17.html
W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta [...] W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się nabór projektów na listę podstawową w ramach: PI Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 13 – 26 września 2018 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki: wzór fiszki projektowej, instrukcja wypełniania fiszki projektowej, kryteria wyboru projektów.
środa, 12 wrzesień 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018/PG

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4980-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2018-pg.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwo [...] efsii przyciete 3d0e5 98b57 ff0daStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 1/2018/PG

TYP PROJEKTU: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)
i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 10 wrzesień 2018

FOTOWOLTAIKA w trakcie realizacji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4977-fotowoltaika-w-trakcie-realizacji.html
Na terenie całej gminy rozpoczęły się prace nad projektem pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybuc [...]
PRO log 965bd
Na terenie całej gminy rozpoczęły się prace nad projektem pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW i kolektora słonecznego. Pierwsze instalacje powstały już w Czerniewicach, Choceniu i Skibicach.

W ramach  projektu zaplanowane mamy do wykonania 75 instalacji fotowoltaicznych i kolektora słonecznego. Wszystkie prace powinny zakończyć się w do końca października 2018 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wysokość dofinansowania to 45 % kosztów kwalifikowanych.
IMG 20180910 175545 d3f11
poniedziałek, 10 wrzesień 2018

PRZETARG REWITALIZACJA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4976-przetarg-rewitalizacja.html
Ogłosiliśmy przetarg na inwestycję pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych [...] 222u 0c6cdOgłosiliśmy przetarg na inwestycję pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Zadanie polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianę okien na klatkach schodowych, w pralni, kotłowni i suszarni, wymianę drzwi zewnętrznych, remontu wejść do budynków:
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 3,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu zlokalizowany przy ul. Spacerowej 13,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Borzymie,
Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w październiku br. natomiast zakończenie w maju 2019.
poniedziałek, 10 wrzesień 2018

Wyposażenie Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4975-wyposazenie-chocenskiego-centrum-kultury-biblioteka.html
Po raz kolejny otrzymamy wsparcie unijne na inwestycję pn „Wyposażenie Choceńskiego Centrum Kul [...] Bez tytułu bcc10Po raz kolejny otrzymamy wsparcie unijne na inwestycję pn „Wyposażenie Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka”. Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania planujemy zakup wyposażenia centrum kultury: ekran elektryczny projekcyjny, projektor, mikser cyfrowy, stagebox cyfrowy, krzesła, jednostki komputerowe z monitorami a także zakup wyposażenia do biblioteki: regały biblioteczne, szafę dwuelementową z drzwiami przesuwnymi oraz wieszaki. Przewidywany termin realizacji zadania to rok 2019.
poniedziałek, 10 wrzesień 2018

Otwarcie bloku w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4973-otwarcie-bloku-w-choceniu-2.html
W dniu 7 września br., dokonano uroczystego otwarcia pierwszego bloku przy ul. Czerniewickiej w Cho [...] W dniu 7 września br., dokonano uroczystego otwarcia pierwszego bloku przy ul. Czerniewickiej w Choceniu wybudowanego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Okolicznościowego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski, Prezes RTBS – Lech Szalkowski oraz Przewodniczący Rady gminy Choceń – Józef Pawłowski. Przewidziano także zwiedzanie budynku mieszkalnego. Budynek prezentuje się pięknie, ma 3 kondygnacje i liczy 21 mieszkań. Mieszkania są wybudowane do stanu deweloperskiego. W budynku są 3 mieszkania 1-pokojowe, 6 mieszkań 2-pokojowych oraz 12 mieszkań 3-pokojowych. Mieszkania są przestronne z balkonami o powierzchni od 31 m2 do 65 m2. Pozostały jeszcze ostanie trzy wolne lokale. Chętnych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy lub RTBS w Rypinie. Budowa rozpoczęła się w wakacje rok temu. Wykonawcą prac była firma Przembud z Włocławka.

Czytaj więcej...

czwartek, 06 wrzesień 2018

Z posiedzeń Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4970-z-posiedzen-rady-gminy.html
Podczas 37 sesji Rady Gminy Choceń, która została zwołana w trybie nadzwyczajnym, radni dokonali [...]
Podczas 37 sesji Rady Gminy Choceń, która została zwołana w trybie nadzwyczajnym, radni dokonali zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choceń.
Zmiana budżetu i WPF dotyczyła przede wszystkim uaktualnienia wydatków związanych z realizacją projektu „Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń”. W związku z dokonaną zmianą przystępujemy do ogłoszenia postępowania przetargowego w w/w zakresie.
Ponadto wyrażono zgodę na zakup instrumentu muzycznego w kwocie 16.000 zł (tuba) dla Młodzieżowej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach. Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Choceniu.
czwartek, 06 wrzesień 2018

Trwa odliczanie do Mistrzostw Świata w Kickboxingu we Włoszech i na Łotwie!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4969-trwa-odliczanie-do-mistrzostw-swiata-w-kickboxingu-we-wloszech-i-na-lotwie.html
Zawodnicy Akademii Mieszanych Sztuk Walki z Wilkowic już za 8 dni wylatujądo Włoch gdzie w dniach [...] Zawodnicy Akademii Mieszanych Sztuk Walki z Wilkowic już za 8 dni wylatujądo Włoch gdzie w dniach 15-23 września odbędą się Mistrzostwa Świata w Kickboxingu. Był to bardzo intensywny okres przygotowawczy, bowiem zawodnicy pod okiem trenera Daniela Tobjasza trenowali dziesięć razy w tygodniu, byli na kilku zgrupowaniach Kadry Polski oraz odbyli serię sesji sparingowych. Dla sióstr Cymerman to kolejne duże wyróżnienie, bowiem od kilku lat tworzą filar Kadry Polski. Decyzją trenerów Justyna Cymerman wystartuje w mocniejszej formule kickboxingu - K1 w Rydze na Mistrzostwach Świata na Łotwie w dniach 4-7.10 Natomiast Janek i Amelia w formule kicklight we Włoszech w dniach 15-23.09. Przygotowania kadrowiczów od samego początku wspierał wójt Chocenia Roman Nowakowski , który również pomógł kadrowiczom w zebraniu niezbędnych środków na wyjazdy. Dlatego też Zarząd Akademii Mieszanych Sztuk Walki chciałby serdecznie podziękować Panu Wójtowi za wsparcie i postawę godna prawdziwego włodarza.

Czytaj więcej...

środa, 05 wrzesień 2018

Sala konferencyjna otwarta

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4968-sala-konferencyjna-otwarta.html
W dniu 5 września br., po raz pierwszy posiedzenie Rady Gminy w Choceniu odbyło się w nowej sali [...] W dniu 5 września br., po raz pierwszy posiedzenie Rady Gminy w Choceniu odbyło się w nowej sali konferencyjnej. Prace związane z zagospodarowaniem na salę konferencyjną dla Urzędu Gminy dwóch klas zlokalizowanych na piętrze w Urzędzie trwały podczas wakacji. Nareszcie Rada Gminy ma swoje stałe miejsce na posiedzenia. Ponadto pomieszczenie będzie wykorzystywane także przez Urząd Stanu Cywilnego. Sala została przygotowana wg projektu pracownika gminy Pani Anny Niteckiej i wykonana także przez pracowników urzędu.
środa, 05 wrzesień 2018

Śpiewanie dla dorosłych od września (chór)

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4967-spiewanie-dla-doroslych-od-wrzesnia-chor.html
Myślałeś o śpiewaniu, ale nie miałeś okazji?? Jeśli chcesz w twórczy sposób spędzić czas [...]
Myślałeś o śpiewaniu, ale nie miałeś okazji??
Jeśli chcesz w twórczy sposób spędzić czas, to zapraszamy na muzyczną przygodę
z chórem w Choceńskim Centrum Kultury.
Nie trzeba mieć doświadczenia muzycznego ani znać nut.
Nabór do chóru już od dziś pod nr telefonu 696 357 193 lub w CCK-u.
 ZAPRASZAMY :)