czwartek, 28 luty 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2019

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5273-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2019.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania w [...] logo gora 7309e 320faStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...

środa, 27 luty 2019

Informacja z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5268-informacja-z-sesji-rady-gminy-3.html
Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 26 lutego br., przedstawiono sprawozdania z działalności: [...] Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 26 lutego br., przedstawiono sprawozdania z działalności:
  1. Wójta z działalności między sesjami.
  2. Sprawozdanie z działalności PP Choceń oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Choceń.
  3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej.

Czytaj więcej...

środa, 27 luty 2019

Wybory organów sołectw

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5267-wybory-organow-solectw.html
Rada Gminy zarządziła wybory organów sołectw. Zgodnie z ustalonym terminarzem zebrań zostaną p [...] Rada Gminy zarządziła wybory organów sołectw. Zgodnie z ustalonym terminarzem zebrań zostaną przeprowadzone wybory sołtysów i zastępców we wszystkich sołectwach oraz dodatkowo w Czerniewicach I także Rady Sołeckiej. Organy sołectw zostaną wybrane na 5 letnią kadencję. W przypadku braku 10 % frekwencji uprawnionych do głosowania, wybory odbędą się po upływie 10 minut od wyznaczonej w terminarzu godziny.

Czytaj więcej...

środa, 27 luty 2019

Sprawozdanie z bezpieczeństwa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5266-sprawozdanie-z-bezpieczenstwa-2.html
Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w dniu 26 lutego br., była poświęcona zagadnieniom [...] Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się w dniu 26 lutego br., była poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa w naszej gminie. Kierownik Posterunku Policji w Choceniu st. asp. Waldemar Błaszczyk, złożył sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Choceniu oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy za rok ubiegły. PP w Choceniu, który obejmuje gminę Choceń i Boniewo podlega w strukturze pod Komisariat Policji w Kowalu. Kierownik Posterunku Policji ocenia ubiegły rok jako przykry, gdyż spłonęły dwa samochody policyjne.

W 2018 r., w gminie Choceń z 99 stwierdzonych przestępstw wykryto 54 (w roku 2017 z 129 stwierdzonych, wykryto 80). Jest tych przestępstw mniej, a wskaźnik wykrywalności to 54,55 (wykrywalność w roku 2017 to 62,02 %, czyli wskaźnik jest niższy o 7,47 %).

Przestępstwa stwierdzone ogółem – 99, w tym: kryminalne – 78, gospodarcze – 6, rozboje – 0, bójki i pobicia – 3, uszczerbek na zdrowiu – 3, kradzieże - 18, kradzieże samochodu – 0, kradzieże z włamaniem – 14, art. 178a §1 kk – 13, przestępstwa narkotykowe – 0, uszkodzenia mienia – 6.

W porównaniu do ubiegłego roku zwiększyła się ilość zdarzeń związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym w zakresie wypadków i kolizji. W 2017 roku były 3 wypadki a w ubiegłym roku – 6; natomiast kolizji w 2017 roku – 59, natomiast w ubiegłym roku – 54. Osób rannych w 2017 r., były 2, natomiast w roku 2018 – 6. Ze skutkiem śmiertelnym poprzednio – 1 wypadek ze skutkiem śmiertelnym, w roku 2018 – 1 wypadek ze skutkiem śmiertelnym.
Na terenie działania Posterunku Policji odnotowano wiele włamań do domków na terenach letniskowych. Gro przestępstw jest związana z internetem. Policja sugeruje, by przed zakupem sprawdzać sprzedawcę. W aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń można podać niepokojące zjawiska w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy.

Rada gminy przyjęła sprawozdanie za ubiegły rok złożone przez kierownika Posterunku Policji. Rada wyraziła także zgodę na dofinasowanie w kwocie 20.000 zł z budżetu gminy na zakup samochodu na potrzeby Posterunku Policji w Choceniu.

Agnieszka Świątkowska – sekretarz gminy
środa, 27 luty 2019

Bal karnawałowy dla najmłodszych.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5263-bal-karnawalowy-dla-najmlodszych.html
Sołectwo Skibice zorganizowało bal karnawałowy dla najmłodszych. Salę dla dzieci udostępnił w [...] Sołectwo Skibice zorganizowało bal karnawałowy dla najmłodszych. Salę dla dzieci udostępnił właściciel firmy "Kujawskie Zioła". W załączeniu zdjęcia z zabawy.

Czytaj więcej...

wtorek, 26 luty 2019

Dzielnicowi w Gminie Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5260-dzielnicowi-w-gminie-chocen.html
Na terenie Gminy Choceń jest obecnie dwóch dzielnicowych, których zadaniem jest utrzymanie bezpie [...] Na terenie Gminy Choceń jest obecnie dwóch dzielnicowych, których zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa w następujących miejscowościach :
Borzymie, Borzymowice, Choceń, Jarantowice, Krukowo, Ługowiska, Niemojewo, Olganowo, Siewiersk, Skibice, Śmiłowice, Śmiłowie Pustki, Szatki, Szczytno, Wichrowice , Zakrzewek, Zapust -sierż. sztab Przemysław Wiśniewski , numer telefonu do dzielnicowego 786 859 151.

Bodzanowo, Bodzanówek, Czerniewice, Filipki, Gajówka, Grabówka , Janowo, Księża Kępka, Kuźnice, Lijewo, Lutobórz, Łopatki, Nakonowo Stare, Nowa Wola, Stefanowo, Szczutkowo, Świerkowo, Wilkowice, Wilkowiczki, Wola Nakonowska, Ząbin   asp. Tomasz Dadzbóg , numer telefonu do dzielnicowego 786 859 153.
wtorek, 26 luty 2019

Informacja ARiMR we Włocławku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5258-informacja-arimr-we-wloclawku.html
Pismo dotyczące spotkania szkoleniowo - informacyjnego na temat zmian w kampanii  2019 - pobie [...] Pismo dotyczące spotkania szkoleniowo - informacyjnego na temat zmian w kampanii  2019 - pobierz
wtorek, 26 luty 2019

VII Zimowa Wystawa Psów Rasowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5257-vii-zimowa-wystawa-psow-rasowych.html
W dniach od 2 do 3 marca 2019 r., w hali sportowej w Choceniu odbędzie się VII Zimowa Krajowa Wyst [...] W dniach od 2 do 3 marca 2019 r., w hali sportowej w Choceniu odbędzie się VII Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Otwarcie wystawy o godz. 10.00. Konkurencje finałowe w sobotę o godz. 14.30, w niedzielę o godz. 15.00. Organizatorem wystawy jest Związek kynologiczny w Polsce Oddział we Włocławku. Bilety w cenie 5 zł – 10 zł.
wtorek, 26 luty 2019

Morsowanie na Dzień Kobiet w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5256-morsowanie-na-dzien-kobiet-w-choceniu.html
W dniu 10 marca br. przyjeżdżają wszystkie grupy morsowe nad jezioro do Chocenia. Start punktualn [...] W dniu 10 marca br. przyjeżdżają wszystkie grupy morsowe nad jezioro do Chocenia. Start punktualnie o 10.
piątek, 15 luty 2019

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5251-ogloszenie-21.html
W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta [...] W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się nabór projektów na listę podstawową w ramach:
Oś priorytetowa PI   Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,
Działanie 3.3              Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Czytaj więcej...

czwartek, 14 luty 2019

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5249-informacja-44.html
Informujemy, że w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do odbioru są Informacje o dochodach za rok 2018 ( [...] Informujemy, że w Urzędzie Gminy (pokój nr 8) do odbioru są Informacje o dochodach za rok 2018 (PIT 11) i PIT-R - diety za wybory.