wtorek, 27 luty 2024

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8300-informacja-gminnej-komisji-wyborczej-w-choceniu-powolanej-w-celu-przeprowadzenia-wyborow-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-zarzadzonych-na-dzien-7-kwietnia-2024-r-o-skladzie-siedzibie-i-dyzurach.html
https://bip.chocen.pl/wiadomosci/15475/wiadomosc/737749/informacja___gminnej_komisji_wyborczej_w_cho [...] https://bip.chocen.pl/wiadomosci/15475/wiadomosc/737749/informacja___gminnej_komisji_wyborczej_w_choceniu__powolanej_w_c
wtorek, 27 luty 2024

Informacja z otwarcia ofert w przetargach na przebudowę dróg i dostawę kruszywa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8297-informacja-z-otwarcia-ofert-w-przetargach-na-przebudowe-drog-i-dostawe-kruszywa.html
W dniu 27 lutego 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargach na: Przebudowa dróg gminnych na [...]

W dniu 27 lutego 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargach na:

  1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg zlokalizowanych w miejscowości Choceń: ul. Fabryczna, ul. Zakładowa ul. Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika o łącznej długości 1,273 km oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej.

Wpłynęły trzy oferty, z tego jedna z nich mieści się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa postępowanie sprawdzające.

  1. Zakup i dostawę kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń.

W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia na teren naszej gminy 6 000 tys. ton kruszywa. Zadanie rozłożone zostało na dwa lata tj. w roku 2024 obejmuje dostawę 4 000 ton surowca, natomiast w roku 2025 zaplanowano dostawę na poziomie 2 000 ton. Wpłynęła jedna oferty, która mieści się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa postępowanie sprawdzające.

Informacja z otwarcia ofert – przebudowa dróg.

Informacja z otwarcia ofert – dostawa kruszywa.

wtorek, 27 luty 2024

Jest finansowanie na mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8296-jest-finansowanie-na-mikroinstalacje-na-budynkach-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-gminy-chocen.html
Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń, to projekt, który [...]

Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń, to projekt, który znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale z uwagi na brak środków trafił na listę rezerwową. Poczyniliśmy wówczas starania o pozyskanie finansowania, które właśnie się finalizują. Możemy uzyskać pożyczkę z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. z możliwym częściowym umorzeniem kapitału. Kwota pożyczki może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych, a maksymalny poziom umorzenia może stanowić do 85 % kwoty pożyczki. Czyli warunki zbliżone do konkursu w RPO. Stosowny wniosek o pożyczkę złożymy. Dziękujemy Pani Marszałek Anecie Jędrzejewskiej i całemu Zarządowi Województwa za dotrzymanie słowa.

Czytaj więcej...

wtorek, 27 luty 2024

Remiza w Wichrowicach - zwiększony zakres inwestycji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8295-remiza-w-wichrowicach-zwiekszony-zakres-inwestycji.html
Otrzymaliśmy bardzo dobre informacje, że złożony wniosek o zmianę warunków promesy na realiz [...]

Polski ŁĄd logo 97244 dca81

Otrzymaliśmy bardzo dobre informacje, że złożony wniosek o zmianę warunków promesy na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo został zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów. Oznacza to, że uzyskane oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac w świetlicy wiejskiej w Wichrowicach.

Dodatkowo wykonamy następujący zakres:

- ogrzewanie podłogowe,

- zakup i montaż butli gazowej wraz z kotłem,

- taras z kostki brukowej z zadaszeniem.

Całkowity zakres prac to kwota 197 904,33 zł, wnioskowana kwota stanowi 193 945,26 zł.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR.

wtorek, 27 luty 2024

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Gminy w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/deklaracja-dostepnosci.html
Urząd Gminy w Choceniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie [...]

Urząd Gminy w Choceniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego prowadzonego przez Gminę Choceń.

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.02.2024.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesyszących. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.02.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.2

Czytaj więcej...

poniedziałek, 26 luty 2024

Zmiana wizualna przy przystanku w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8294-zmiana-wizualna-przy-przystanku-w-choceniu.html
Na terenie należącym do parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Idziego w Choceniu z dniem dzisie [...]

Na terenie należącym do parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Idziego w Choceniu z dniem dzisiejszym nastąpiła zmiana wizualna. Rozebrano przeznaczony do demontażu budynek mieszkalny. W załączeniu zdjęcia z wykonywania prac.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 26 luty 2024

Stoły Wielkanocne na Kujawach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8292-stoly-wielkanocne-na-kujawach-3.html
Dnia 24 marca 2024 r. odbędzie się XXIV Powiatowa Wystawa „Stoły Wielkanocne na Kujawach” w h [...]

Dnia 24 marca 2024 r. odbędzie się XXIV Powiatowa Wystawa „Stoły Wielkanocne na Kujawach” w hali sportowej przy kompleksie sportowym w Baruchowie. Naszą gminę reprezentować będzie Koło Gospodyń Wiejskich Niezapominajka ze Szczutkowa w składzie: Krzysztof Rosłonek, Irena Zwolińska, Dorota Bunio i Dorota Antczak. Organizatorami wydarzenia są Powiat Włocławski oraz Gmina Baruchowo. Życzymy powodzenia.

piątek, 23 luty 2024

Masz pytanie o PIT z ZUS-u, waloryzację? Skorzystaj z dyżurów telefonicznych.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8291-masz-pytanie-o-pit-z-zus-u-waloryzacje-skorzystaj-z-dyzurow-telefonicznych.html
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych. Tym razem tem [...]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych. Tym razem tematyka dyżurów dotyczyć będzie korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, rozliczania PIT emerytów i rencistów przez ZUS,  świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością, zasiłków czy ulg w działalności gospodarczej – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy dyżur dotyczyć będzie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. Eksperci dyżurować będą 26 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 356 10 96  oraz 27 lutego w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 60.

26 lutego eksperci będą także udzielać informacji na temat zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych. Dzwonić będzie można w godz. 10-12.00 pod nr tel. 54 282 83 31. Z kolei
o waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych będzie można zapytać  27 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 04.

Dzwoniąc 28 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 389 40 23 będzie można dowiedzieć się na temat świadczeń chorobowych a pod nr tel. 54 230 73 48 na temat korzyści związanych w zawarciem umowy ratalnej z ZUS-em.

ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów za 2023 rok. Osoby, które chciałaby dowiedzieć się, kogo rozliczył ZUS
z urzędem skarbowym, a kto musi zrobić to samodzielnie, mogą skorzystać z dyżuru telefonicznego, który odbędzie się 28 lutego w godz. 10-12.00 pod nr tel.  56 610 93 01.

O kwestie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, ulg w opłacaniu składek będzie można zapytać ekspertów 29 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31 i pod nr tel.
56 610 93 32.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych dyżurach telefonicznych!

czwartek, 22 luty 2024

Od marca emerytury i renty będą wyższe o 12,12 proc.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8290-od-marca-emerytury-i-renty-beda-wyzsze-o-12-12-proc.html
Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. W tym roku waloryzacj [...]

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. W tym roku waloryzacja będzie tylko procentowa, a nie procentowo-kwotowa.  Od 1 marca świadczenia wzrosną
o 12,12  procent.  Podwyżka  przeprowadzona zostanie z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w tym roku wyniesie 112,12 procent, czyli na przykład: jeśli w lutym 2024 roku emerytura wynosiła 2500 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 303 zł brutto  (bo: 2500 zł x 112,12% = 2 803,00 zł brutto) - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W wyniku waloryzacji najniższa gwarantowana minimalna emerytura będzie wynosiła 1 780,96 zł brutto, czyli o 192,52 zł więcej niż dotychczas. Prawo do niej mają osoby, które osiągnęły wymagany staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Do 1 780,96 zł brutto wzrosną również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna
i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła  1 335,72 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1 794,70 zł brutto.

Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich- dodatek pielęgnacyjny wyniesie 330,07 zł.

Od 1 marca wzrośnie też próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z kwoty 2157,80 zł do 2 419,33 zł brutto. Wzrośnie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutym br. I tak od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6 246,13 zł brutto -  dodaje rzeczniczka.

Waloryzacja bez wniosku

Świadczenia podlegają waloryzacji z urzędu. Nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Każdy emeryt i rencista pobierający świadczenie na dzień 29 lutego br. otrzyma z ZUS-u decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wzorem ubiegłych lat decyzja waloryzacyjna zostanie przekazana wraz z decyzją o przyznaniu tzw. „trzynastki” w jednej przesyłce pocztowej. Wysyłka listów rozpocznie się w kwietniu.

 

Tegorocznej waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2024 roku.  Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

 

Trzynastki w kwietniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się też do wypłaty tzw. trzynastek. W tym roku to kwota 1 780,96 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Tzw. „trzynastkę”, świadczeniobiorcy dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego
z długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci dodatkową emeryturę razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. To znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew w swoim terminie płatności, który będzie sumą obu świadczeń.

 

 

 

 

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

czwartek, 22 luty 2024

Uwaga na oszustów oferujących wcześniejszą emeryturę!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8289-uwaga-na-oszustow-oferujacych-wczesniejsza-emeryture.html
Zakład Ubezpieczeń  Społecznych przestrzega przed fałszywym profilem ZUS-u na Facebooku. Os [...]

Zakład Ubezpieczeń  Społecznych przestrzega przed fałszywym profilem ZUS-u na Facebooku. Oszuści oferują na nim emeryturę w wieku 50 lat, po zainwestowaniu 1000 zł. W ten sposób próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze.

Nie po raz pierwszy zdarzyło się, że oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W swoich poczynaniach stają się coraz bardziej kreatywni. W tym przypadku, aby uwiarygodnić informację, posłużyli się sztuczną inteligencją, wykorzystując spreparowany wizerunek byłej prezes ZUS-u – prof. Gertrudy Uścińskiej. Prawdopodobnie
w ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

- Pamiętajmy, że ZUS tak nie działa. Aby otrzymać emeryturę, nie trzeba wpłacać pieniędzy. Prawo do świadczenia dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia- mówi rzeczniczka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w przypadku otrzymania wiadomości
o podejrzanej treści, zwłaszcza informacji zawierających linki  warto być ostrożnym. Zanim otworzymy jakikolwiek załącznik lub klikniemy link, warto dwa razy się nad tym zastanowić. Konsekwencje mogą być bardzo nieprzyjemne. Dlatego nie odpowiadajmy na podejrzane maile, które rzekomo pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie podawajmy także swoich danych przez telefon. Jeśli rozmówca lub adresat maila wzbudza nasze wątpliwości, możemy go zweryfikować w najbliższej placówce ZUS-u bądź telefonicznie pod numerem:
22 560 16 00-dodaje Krystyna Michałek.

 

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

czwartek, 22 luty 2024

Spotkanie z p. Poseł Elżbietą Witek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8288-spotkanie-z-p-posel-elzbieta-witek.html
image000000002 6e3bc
czwartek, 22 luty 2024

Susza- wnioski o odszkodowanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8287-susza-wnioski-o-odszkodowanie.html
Od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w upraw [...]

Od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Stawka pomocy, o której mowa w § 13zze ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi:

  1.  1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
    Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki, oraz  powierzchni upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
  2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż  70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
    Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej  na 1 ha tych użytków oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których  wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
  3.  500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. i mniej niż  70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. poz. 483 i 1653).

Kwota pomocy dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym – będzie podlegała pomniejszeniu o 50%.

Wnioski będą dostępne wkrótce. Do wniosku oprócz ewentualnej polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych koniecznym wymogiem będzie załączenie raportu oraz kalkulacji strat
w gospodarstwie. Taki dokument musicie Państwo pobrać z aplikacji suszowej na której szacowaliście Swoje straty w plonach. Logujecie się poprzez profil zaufany podając login i hasło. W razie ewentualnych problemów służymy pomocą, pokój nr. 1 Pan Tomasz Sikorski.