środa, 27 listopad 2019

POŚWIĘCENIE NOWEJ FIGURY NAJŚWIĘTRZEJ MARYI PANNY W OLGANOWIE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5777-poswiecenie-nowej-figury-najswietrzej-maryi-panny-w-olganowie.html
Przydrożną kapliczką na rogu skrzyżowania dróg w Olganowie od wielu lat opiekuje się Pani Wła [...] Przydrożną kapliczką na rogu skrzyżowania dróg w Olganowie od wielu lat opiekuje się Pani Władysława Nowakowska. To właśnie dzięki jej dobrym intencjom mieszkańcy wsi Olganowo zrobili zbiórkę pieniędzy, na zakup nowej figury Najświętszej Maryi Panny. 10 listopada 2019 roku proboszcz parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach ks. Krzysztof Kujawa dokonał poświęcenia tejże właśnie figury oraz zapowiedział mszę św., która odbędzie się właśnie tutaj 1 maja 2020 roku.

Czytaj więcej...

środa, 27 listopad 2019

Brak bakterii z grupy coli na Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5775-brak-bakterii-z-grupy-coli-na-stacji-uzdatniania-wody-w-choceniu.html
Gmina Choceń otrzymała informację, że we wszystkich pobranych próbkach wody m.in ze SUW Choceń [...] Gmina Choceń otrzymała informację, że we wszystkich pobranych próbkach wody m.in ze SUW Choceń, SUW Śmiłowice, OAZA, GARSAD, PROMED nie stwierdza się obecności bakterii z grupy coli. Po otrzymaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w najbliższych dniach ponownie zostanie podana woda z SUW Choceń.

Nigdy wcześniej nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli na obiektach gminnych. Tak naprawdę nie ma pewności skąd pojawiły się bakterie, ostatni incydent wynikał prawdopodobnie z wymiany pompy po naprawie na jednym z ujęć w Choceniu. Chociaż mogły mieć również na to wpływ spadki ciśnienia wody spowodowane dużym poborem i związanym z tym obniżeniem się poziomu lustra wody na ujęciu. Dołożymy wszelkich starań, aby sytuacja nie powtórzyła się, niestety zjawiska takie mają również miejsce z przyczyn niezależnych od ludzi, takich jak np. awarie urządzeń czy ich nadmierna eksploatacja.
czwartek, 21 listopad 2019

Zagłosuj w plebiscycie.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5771-zaglosuj-w-plebiscycie.html
Mimo jest nam zakomunikować, że czworo instruktorów z Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego otrzymał [...] Mimo jest nam zakomunikować, że czworo instruktorów z Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego otrzymało nominację w plebiscycie Niezwyczajnych Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej. Aż troje z nich to instruktorzy z Gminy Choceń. Zachęcamy do podziękowania im za bezinteresowną i wolontariacką służbę na rzecz społeczeństwa głosując w wyżej wspomnianym plebiscycie.

Instrukcja głosowania:
1. Otwórz link: http://kp.zhp.pl/niezwyczajni-kp-glosowanie   
2. Wybierz w odpowiednich kategoriach instruktorów z naszego hufca:
Drużynowy – pwd. Justyna Paprocka
Harcerski Specjalista – phm. Michał Ryniec
Instruktor Roku – phm. Mateusz Grochowina
Praca z kadrą – phm. Katarzyna Kurkiewicz-Błaszczyk

3. Kliknij – „GŁOSUJĘ!”
4. Pojawi się pasek, w którym należy wpisać swój adres e-mail a następnie kliknąć na strzałkę.
5. Na podany przez Was adres e-mail trafi wiadomość z prośbą o potwierdzenie głosu. Aby to uczynić należy kliknąć w link znajdujący się w mailu.
MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ RAZ Z KAŻDEGO POSIADANEGO ADRESU E-MAIL ALE TYLKO POTWIERDZONE GŁOSY BĘDĄ WLICZANE DO GŁOSOWANIA, KTÓRE POTRWA DO 25.11.2019r.! 😊

Z góry bardzo dziękujemy za wszystkie głosy.
czwartek, 21 listopad 2019

Już po raz drugi wolontariusze z powiatu włocławskiego włączyli się w organizację ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka".

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5770-juz-po-raz-drugi-wolontariusze-z-powiatu-wloclawskiego-wlaczyli-sie-w-organizacje-ogolnopolskiej-akcji-szlachetna-paczka.html
W jej ramach do osób potrzebujących trafią świąteczne paczki z podarunkami. Liderem akcji podob [...] W jej ramach do osób potrzebujących trafią świąteczne paczki z podarunkami. Liderem akcji podobnie jak przed rokiem został Piotr Jankowski. Owocem intensywnej pracy wolontariuszy są historie rodzin z powiatu włocławskiego, które sukcesywnie są zamieszczane na stronie www.szlachetnapaczka.pl. W tym roku magazyn Szlachetnej Paczki znajduje się w Choceniu przy ulicy Sikorskiego 12 ( budynek Urzędu Gminy). Szlachetna Paczka to projekt dzięki, któremu w ciągu jednego weekendu ogromna ilość ludzi otrzymuje wsparcie materialne oraz dużą dawkę życzliwości.

Kilka naszych paczkowych rodzin znalazło już swoich darczyńców. Jednak w internetowej bazie nadal pozostają rodziny, które potrzebują naszej pomocy, dlatego nadal poszukujemy darczyńców, którzy zechcą włączyć się w akcję Szlachetna Paczka 2019.

Tegoroczny finał planowany jest na 7-8 grudnia.
środa, 20 listopad 2019

Można nabyć książkę o cukrowni

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5769-mozna-nabyc-ksiazke-o-cukrowni.html
Miłośników literatury zachęcamy do nabycia II wydania książki o historii Chocenia „Cukrownia [...] Miłośników literatury zachęcamy do nabycia II wydania książki o historii Chocenia „Cukrownia w Choceniu. Powstanie. Rozwój. Upadek”, której autorem jest Pan Arkadiusz Ciechalski. Pan Arkadiusz Ciechalski urodził się w Choceniu i z naszą miejscowością był związany przez kilkadziesiąt lat. W książce można znaleźć wiadomości z początku XX wieku, który jest szczególnym okresem w dziejach Chocenia. Wówczas powstawał ten kształt miejscowości, jaki znamy dzisiaj.

W wydaniu pomógł samorząd gminy Choceń. Książkę można zakupić w Urzędzie Gminy w Choceniu. Zapraszamy na wieczór autorski Pana Arkadiusza Ciechalskiego w dniu 29 listopada br., o godz. 16.00 w Choceńskim Centrum Kultury - Bibliotece.
środa, 20 listopad 2019

ZMIANA CEN OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5768-zmiana-cen-oplat-za-wode-i-scieki.html
Nowo powołana instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustaliła cenę wody i ściekó [...] Nowo powołana instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustaliła cenę wody i ścieków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w taryfie za wodę ustalono dwie grupy odbiorców:

  1. Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele socjalno-bytowe
  2. Pozostali odbiorcy wody - podmioty zużywające wodę w działalności gospodarczej w zakresie produkcji, handlu, usług, sadownictwa i ogrodnictwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz woda zużyta na cele wymienione w art. 22 ustawy m.in. przeciwpożarowe itp.
Woda dla drugiej grupy będzie nieznacznie droższa, ponieważ opłaty ponoszone z tytułu sprzedaży wody podmiotom wyżej wymienionym też zostały zwiększone.

Pobierz dokument
środa, 20 listopad 2019

Akcja "Dzieci - Dzieciom"

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5767-akcja-dzieci-dzieciom.html
W mijającym roku dzieliliśmy się dobrem wspierając Lenkę Mularską, która jest mieszkanką nas [...] W mijającym roku dzieliliśmy się dobrem wspierając Lenkę Mularską, która jest mieszkanką naszej gminy. Dzięki ludziom o dobrych sercach dziewczynka jest po dwóch operacjach w Schoen Clinic Vogtareuth w Monachium podczas, których lekarze wyprostowali jej stopy. Lenka nigdy nie chodziła więc jej mięśnie nie funkcjonują tak jak powinny. Aby spełniły się marzenia Leny i jej rodziców o samodzielnym chodzeniu „mała wojowniczka” jest intensywnie rehabilitowana. Zmagając się z bólem dzielnie ćwiczy. Dodatkowo trzy razy w tygodniu rodzice wożą ją prywatnie do Łodzi na terapię metodą Vojty. Rodzina nadal potrzebuje naszego wsparcia, dlatego 7 grudnia odbędzie się VI edycja Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej Halowej w ramach akcji "Dzieci Dzieciom" w Choceniu.

Czytaj więcej...

wtorek, 19 listopad 2019

Mikroinstalacje - II etap

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5766-mikroinstalacje-ii-etap.html
Dziś podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje”. W [...] RPO logo b5755 9b32c 8485bDziś podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje”. Wniosek  pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną dokonaną przez Komisję Oceny Projektów i otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwestii dofinansowania projektu. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg i wyłonimy wykonawcę robót.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii poprzez realizację inwestycji w 30 mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Dzięki realizacji ww. przedsięwzięcia zostaną zredukowane koszty eksploatacji energii elektrycznej, a w konsekwencji wpłynie to na redukcję CO₂ do atmosfery. Dzięki tej inwestycji Gmina Choceń będzie promowała rozwiązania w zakresie mikroinstalcji OZE i działań prosumenckich (produkuje i konsumuje w ramach jednej lokalizacji), a także na redukcję tzw. niskiej emisji. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 18 listopad 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków 9/2019

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5776-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-9-2019.html
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej [...]
logo gora 7309e 70459„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”poddziałania 19.2" Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 9/2019

Termin składania wniosków: od dnia 09 grudnia 2019 r. do dnia 03 stycznia 2020 r. do godz.14:00
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Czytaj więcej...

piątek, 15 listopad 2019

Myjnia samochodowa – szukamy inwestora

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5762-myjnia-samochodowa-szukamy-inwestora.html
Miejscowość Czerniewice, wraz z okolicznymi wioskami to 2.500 mieszkańców. Aby umyć samochód t [...] Miejscowość Czerniewice, wraz z okolicznymi wioskami to 2.500 mieszkańców. Aby umyć samochód trzeba pokonać 5 km. Z naszego rozeznania wynika, że klientów na nowej myjni samochodowej nie zabraknie.    Gmina dysponuje działką na sprzedaż lub dzierżawę w pełni uzbrojoną i doskonale położoną – przeznaczoną właśnie na ten cel. Można też uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w kwocie 50 tys. zł lub na rozszerzenie działalności 100 tys. zł.  Zainteresowanych proszę o kontakt z Wójtem Gminy lub p. Hanną Gołębiewską. Dane kontaktowe na stronie internetowej gminy.  Roman Nowakowski – Wójt Gminy
środa, 13 listopad 2019

CO SŁYCHAĆ W CHOCEŃSKIM KLUBIE MORSÓW ??

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5758-co-slychac-w-chocenskim-klubie-morsow.html
03 LISTOPADA 2019 r. – ROZPOCZĘCIE SEZONUChoceński Klub Morsów wraz z Morsami z Lubrańca rozpo [...]

03 LISTOPADA 2019 r. – ROZPOCZĘCIE SEZONU
Choceński Klub Morsów wraz z Morsami z Lubrańca rozpoczął sezon, za nami pierwsza kąpiel. Ach co to były za emocje! Aura pogodowa może trochę za ciepła jak dla zimnolubnych ale były to miłe warunki dla kąpiących się pierwszy raz. Wielkie podziękowania dla Urzędu Gminy w Choceniu za pomoc finansową przy reklamowaniu wydarzenia oraz dla Agnieszki Wilczyńskiej za poprowadzenie super rozgrzewki - chyba jeszcze nigdy nie było tak gorąco.

Zachęcamy wszystkich, którzy się jeszcze wahają - spróbujcie bo nie wiecie co tracicie. Oferujemy początkującym morsom wsparcie, towarzystwo oraz miłą atmosferę!

Czytaj więcej...

wtorek, 12 listopad 2019

Woda z SUW Śmiłowice w całej gminie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5756-woda-z-suw-smilowice-w-calej-gminie.html
W związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniu wczor [...] W związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku w dniu wczorajszym tj. 11.11.2019 r. zaprzestano podawania wody z SUW CHOCEŃ. Do wszystkich miejscowości na terenie gminy dostarczana jest woda z SUW Śmiłowice. Na Stacji w Choceniu trwają działania naprawcze mające na celu eliminację stwierdzonej obecności bakterii coli. Woda z SUW Śmiłowice jest bezpieczna, badania przeprowadzone w piątek wykazały, że nie stwierdza się w wodzie z SUW Śmiłowice żadnych bakterii. Można normalnie korzystać z tej wody. Profilaktycznie lepiej nie spożywać wody surowej, tylko gotowaną.

Pragniemy podkreślić, że pełne badanie w zakresie mikrobiologii trwają 72 godziny. W piątek 8 listopada woda została pobrana do zbadania, wynik nie był wtedy jeszcze znany. Dopiero w dniu 11 listopada informacja o wynikach badań została telefonicznie przekazana pracownikowi Urzędu Gminy, który niezwłocznie poinformował Sanepid oraz mieszkańców. W wersji papierowej wyniki otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym. Tak samo będzie wyglądała powtórka badań, która nastąpi jutro tj. w środę 13 listopada, a wynik będzie znany za 3 dni.