wtorek, 07 lipiec 2020

Moja woda –do 5 tys. na budowę instalacji do odprowadzania i magazynowania wody

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6136-moja-woda-do-5-tys-na-budowe-instalacji-do-odprowadzania-i-magazynowania-wody.html
Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moj [...]
Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. „Moja Woda” to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przewiduje do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe w zasięgu ręki.
Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.
 
Więcej informacji:
wtorek, 07 lipiec 2020

Wsparcie na inwestycje

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6135-wsparcie-na-inwestycje.html
Rząd uruchomił pomoc finansowa dla samorządów w ramach tzw. tarczy 4.0. Wielkość dofinansowani [...] Rząd uruchomił pomoc finansowa dla samorządów w ramach tzw. tarczy 4.0. Wielkość dofinansowania zależy od wielkości inwestycji w gminie i liczby ludności. Największą pulę środków zgarnęła gmina Brześć Kujawski – gratulujemy. Druga w kolejności pula przypadła gminie Choceń. Cieszymy się  jest to bowiem efekt naszego dużego zaangażowania w inwestycje. Wręczenie voucherów miało miejsce w piątek 3 lipca.

DSC 5891 0944a DSC 5937 3e28b
DSC 5916 683f2 DSC 5971 1a873
wtorek, 07 lipiec 2020

UWAGA! Problemy z łącznością telefoniczną

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6134-uwaga-problemy-z-lacznoscia-telefoniczna-2.html
Informujemy, że w dniu dzisiejszym występują problemy z łącznością telefoniczną z Urzędem G [...]
Informujemy, że w dniu dzisiejszym występują problemy z łącznością telefoniczną z Urzędem Gminy w Choceniu. Powodem zaistniałej sytuacji jest duża awaria po stronie ORANGE (TP). Awaria obejmuje kilka miejscowości gminy. Za utrudnienia przepraszamy. Trwają prace naprawcze.
wtorek, 07 lipiec 2020

Bezpieczne gospodarstwo

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6133-bezpieczne-gospodarstwo.html
Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Główna przyczyną pożarów w gospodarstwach rolnych [...]

Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Główna przyczyną pożarów
w gospodarstwach rolnych są niebezpieczne zachowania ludzi, używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

 Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy pamiętać i przestrzegać:

  • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
  • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
  • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
  • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
  • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
  • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
  • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzeniania się pożaru,

Czytaj więcej...

piątek, 03 lipiec 2020

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6132-informacja-63.html
Koniec kwarantanny w Ośrodku Zdrowia w Czerniewicach. Wyniki testów na Covid-19 są negatywne. Nie [...] Koniec kwarantanny w Ośrodku Zdrowia w Czerniewicach. Wyniki testów na Covid-19 są negatywne. Nie ma przeszkód by przychodnie podjęły normalną działalność. Cieszymy się z takiego wyniku. Wiemy jak to jest ważne dla potencjalnych pacjentów lekarza rodzinnego i przychodni stomatologicznej.
środa, 01 lipiec 2020

Nowości wydawnicze dla SP w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6126-nowosci-wydawnicze-dla-sp-w-choceniu.html
Informujemy, że Wojewoda Kujawsko - Pomorski udzieli Gminie Choceń dotacji celowej z budżetu [...]

Informujemy, że Wojewoda Kujawsko - Pomorski udzieli Gminie Choceń dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12 tys. zł. Kwota dotacji stanowi 80 % kosztów realizacji zadania, natomiast organ prowadzący szkołę tj. Gmina Choceń zapewnia finansowy wkład własny stanowiący co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.

wtorek, 30 czerwiec 2020

Covid -19 w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6125-covid-19-w-czerniewicach.html
W uzupełnieniu do maila Pana Drabika – kierownika przychodni Medyk w Czerniewicach, który rano o [...]

W uzupełnieniu do maila Pana Drabika – kierownika przychodni Medyk w Czerniewicach, który rano opublikowaliśmy informujemy:

- kwarantanna w Ośrodku Zdrowia dotyczy części personelu, który miał kontakt z osobą zarażoną wirusem

- Ośrodek jest czynny i porady udzielane są telefonicznie.

- Czekamy na testy, prawdopodobnie będą wykonane w najbliższym czasie.

- Uzgadniane jest z Sanepidem ewentualne otwarcie stomatologii.

Osoba zarażona, a prawdopodobnie jednak osoby miały kontakt z zarażonymi na Śląsku gdzie były na pogrzebie.

wtorek, 30 czerwiec 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6124-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-3-2020.html
Ogłoszenie o naborze wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki og [...]

Bez tytułu 8407eOgłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż

LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych

LSR

Numer konkursu LGD: 3/2020

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-390/20

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby pracy,

- aktywizacja społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

pełna treść ogłoszenia - kliknij tutaj

wtorek, 30 czerwiec 2020

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP 2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6123-wyniki-glosowania-w-wyborach-prezydenta-rp-2020.html
Prezentujemy Państwu wyniki pierwszego głosowania w wyborach na Prezydenta RP 2020 w naszej gminie [...]

Prezentujemy Państwu wyniki pierwszego głosowania w wyborach na Prezydenta RP 2020 w naszej gminie. Liczba uprawnionych 6 504, liczba głosów ważnych 3 269. Frekwencja wyniosła 50,60 %.

Protokoły z głosownia można znaleźć na https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/41805

                                       Nr obwodu

                                          
                                           Siedziba

Kandydat    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R A Z E M

Choceń

Choceń

Śmiłowice

Czerniewice

Szczutkowo

Szczytno

Wichrowice

Wilkowice

Wilkowiczki

BIEDROŃ Robert

16

4

11

14

1

3

2

5

7

63

BOSAK Krzysztof

43

35

27

19

11

9

17

21

1

183

DUDA Andrzej Sebastian

389

262

224

255

136

122

96

252

9

1745

HOŁOWNIA Szymon Franciszek

96

34

22

89

14

18

9

46

4

332

JAKUBIAK Marek

0

0

0

3

0

1

0

0

2

6

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin

29

17

33

22

4

6

14

13

2

140

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz

2

0

0

0

2

0

0

0

1

5

TANAJNO Paweł Jan

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

209

107

111

174

25

28

60

61

5

780

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz

2

0

0

0

0

0

0

0

2

4

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

5

1

0

0

0

0

0

1

2

9

R A Z EM

791

460

428

577

193

187

198

400

35

3269

poniedziałek, 29 czerwiec 2020

UWAGA! Ważna wiadomosć!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6122-uwaga-wazna-wiadomosc.html
NZOZ „MEDYK” w Czerniewicach           &n [...]

NZOZ „MEDYK” w Czerniewicach                                                 

ul. Kowalska 8, Czerniewice

87-850 Choceń

 

                                                                                                                       Wójt

Gminy Choceń

                                                                                                                       ul. Sikorskiego 12

                                                                                                                    87-850 Choceń

 

INFORMACJA

W związku z decyzją o nakazie poddania się kwarantannie wydaną w dniu 29.06.2020 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku na okres od 29.06.2020 r. do 12.07.2020 r. z powodu kontaktu personelu przychodni w dniu 23.06.2020 r. z pacjentem, u którego potwierdzono w szpitalu we Włocławku obecność koronawirusa informuję, że cały budynek Przychodni przy ul. Kowalskiej 8 w Czerniewicach jest zamknięty decyzją administracyjną na wyżej wskazany okres.

                                                                                                          

                                                                                                             Kierownik Przychodni
                                                                                                                    Andrzej Drabik
piątek, 26 czerwiec 2020

Pierwsza wizualizacja bloku w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6121-pierwsza-wizualizacja-bloku-w-choceniu.html
Trwają prace projektowe nowego bloku w Choceniu. Przedstawiamy Państwu pierwszą koncepcję. We ws [...]

Trwają prace projektowe nowego bloku w Choceniu. Przedstawiamy Państwu pierwszą koncepcję. We wstępnych założeniach w bloku w kształacie litery L, na 4 kondygnacjach będzie łącznie 36 mieszkań a w piwnicach zlokalizowano także miejsca garażowe. Można zgłaszać jeszcze sugestie dotyczące wielkości planownych mieszkań.

Czytaj więcej...

piątek, 26 czerwiec 2020

Wojewoda na odbiorze drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6120-wojewoda-na-odbiorze-drogi.html
W dniu 25 czerwca 2020 r., odebrano nową drogę - ul. Wiązową, Reja, Brzozową, Jodłową. Zadani [...]

W dniu 25 czerwca 2020 r., odebrano nową drogę - ul. Wiązową, Reja, Brzozową, Jodłową. Zadanie było dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
1 262 850 zł. W odbiorze i uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli:

- Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski,

- Pani Magdalena Nowak z ramienia Pani Anny Gembickiej – Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,

- Pan Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń. 

- przedstawiciele wykonawcy, inspektora nadzoru oraz Urzędu Gminy w Choceniu.

Czytaj więcej...