poniedziałek, 12 sierpień 2019

Delegacja na dożynki powiatowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5602-delegacja-na-dozynki-powiatowe.html
W tym roku w Fabiankach, w dniu 1 września 2019 r., Powiat Włocławski będzie obchodził święto [...] W tym roku w Fabiankach, w dniu 1 września 2019 r., Powiat Włocławski będzie obchodził święto plonów. Podczas tego wydarzenia nie zabraknie przedstawicieli naszej gminy. Gminna Choceń reprezentowana będzie przez delegację wieńca dożynkowego - członków Zespołu Śmiłowiónki w osobach Danuta Kaczmarek, Bożena Biegniewska, Danuta Nowicka, Edwina Świątecka oraz Stanisław Świątecki.
poniedziałek, 12 sierpień 2019

Aktualizacja Strategii OSI - nabór projektów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5601-aktualizacja-strategii-osi-nabor-projektow.html
W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla m [...] W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową w ramach: 

Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
                             w regionie 

Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii
                      niskoemisyjnych

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 07 – 21 sierpnia 2019 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki: 
- wzór fiszki projektowej
- instrukcja wypełniania fiszki projektowej
- kryteria wyboru projektów.
poniedziałek, 12 sierpień 2019

Dofinansowanie do policyjnego samochodu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5600-dofinansowanie-do-policyjnego-samochodu.html
Rada Gminy Choceń wyraziła zgodę na dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Posterunku Pol [...] Rada Gminy Choceń wyraziła zgodę na dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby Posterunku Policji w Choceniu. Środki w kwocie 20.000 zł były zapisane w budżecie gminy na rok bieżący. W dniu dzisiejszym tj. 9 sierpnia br., zostały uruchomione i przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu. Nowy radiowóz ma trafić do Posterunku w Choceniu jesienią br. 
piątek, 09 sierpień 2019

Umowa na budowę targowiska podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5603-umowa-na-budowe-targowiska-podpisana.html
W piątek 9 sierpnia br., podpisano umowę na „Budowę targowiska w Choceniu”. Wykonawca zadania [...]
Prowo Targowisko 8753d
W piątek 9 sierpnia br., podpisano umowę na „Budowę targowiska w Choceniu”. Wykonawca zadania firma Usługi Remontowo – Wykończeniowe LUX-BUD Łukasz Tyde, z Pyszkowa złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przetargu i przystępuje do realizacji inwestycji. Wartość zadania wynosi 1 790 000,00 zł. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. W ramach inwestycji wybudowane zostaną zadaszone stoiska przeznaczone pod sprzedaż głównie produktów rolno-spożywczych. Na terenie targowiska będą również wybudowane pawilony handlowe. Inwestycja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii. Targowisko będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. Planowany termin zakończenia zadania to styczeń 2020 r.

Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych dzięki lepszemu zintegrowaniu ich z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez budowę targowiska w Choceniu.

Operacja ma na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych dzięki lepszemu zintegrowaniu ich z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez budowę targowiska w Choceniu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost sprzedaży lokalnych produktów rolno-spożywczych.
środa, 07 sierpień 2019

Powitanie gości z Portugalii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5595-powitanie-gosci-z-portugalii.html
We wtorek 6 sierpnia br., rozpoczęła się wizyta gości z Portugalii. Zespół folklorystyczny Gru [...] We wtorek 6 sierpnia br., rozpoczęła się wizyta gości z Portugalii. Zespół folklorystyczny Grupo de Folclore Casa do Povo Valega Ovar został oficjalnie przywitany przez Wójta Gminy Choceń Romana Nowakowskiego w Śmiłowicach. Młodzież z naszych zespołów powitała gości chlebem i solą. A nasz zespól folklorystyczny „Śmiłowiónki” i Kapela ludowa „Warkoczanki” – witały śpiewem i tańcem.

Pierwsze wrażenia z wizyty są następujące - goście są oczarowani, że na wsi może być tak czysto i ładnie. Goście są zakwaterowani w Szkole Podstawowej w Choceniu i są pod wrażeniem warunków.

Plan dalszej wizyty przedstawia się następująco. W dniu dzisiejszym goście na zaproszenie Marszałka Województwa odwiedzą Kłóbkę. Dziękujemy Panu Marszałkowi Sławomirowi Kopyściowi za sfinansowanie wejściówek i warsztatów w skansenie. Planowany jest także wyjazd do Włocławka – zwiedzanie i spotkanie z władzami miasta. Dziś tj. 7 sierpnia, wieczorem także niecodzienne wydarzenie mecz w piłkę nożną Polska – Portugalia na stadionie w Choceniu o godz. 19.00 zapraszamy do kibicowania. Skład drużyn stanowią członkowie zespołów ludowych i osoby wspierające. W czwartek, zgodnie z życzeniem naszych gości, wyjadą do Oświęcimia w celu zwiedzania Muzeum Auschwitz. W piątek wyjazd do Lichenia oraz o godz. 17.00 planowany jest koncert w Lubrańcu. A na zakończenie piątkowego dnia ognisko nad jeziorem choceńskim podsumowujące rajd rowerowy związany ze Świętem Jabłka.

Czytaj więcej...

środa, 07 sierpień 2019

Drodzy Rodzice!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5594-drodzy-rodzice-2.html
W związku z zakończoną rekrutacją dzieci w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia do [...] Bez tytułu ac82aW związku z zakończoną rekrutacją dzieci w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia do żłobka podajemy listę przyjętych dzieci:

Lp

Imię   i nazwisko

1 Kornelia   Aleksandra Pszczółkowska
2 Zuzanna Krajewska
3 Wojciech Dominik Górski
4 Jakub Łukasz Kaniewski
5 Maja Zuzanna Lewandowska
6 Michalina Sarzyńska
7 Hubert Grochowina
8 Filip Genert
9 Martyna Kowalewicz
10 Matylda Maria   Maciejewska
11 Jowita Kowalska
12 Lena Rygielska
13 Oliwier   Lipiński
14 Helena Laura Rutkowska
15 Maria Lewandowska
wtorek, 06 sierpień 2019

Ogłoszenie - aktualizacja Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5593-ogloszenie-aktualizacja-strategii-rozwoju-obszaru-strategicznej-interwencji-dla-miasta-wloclawek-oraz-obszaru-powiazanego-z-nim-funkcjonalnie.html
Fiszka projektowainstrukcja wypełniania fiszki projektowejKryteria wyboru projektów Ogłoszenie n [...]

Fiszka projektowa

instrukcja wypełniania fiszki projektowej


Kryteria wyboru projektów

Ogłoszenie nabór 8.4

Ogłoszenie nabór 9.2.1

Ogłoszenie nabór 10..2.1

wtorek, 06 sierpień 2019

Przetarg na przebudowę dróg ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5589-przetarg-na-przebudowe-drog-ogloszony.html
Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulic w miejscowości Choceń. W ramach zadania nowa nawie [...] Ogłoszony został przetarg na przebudowę ulic w miejscowości Choceń. W ramach zadania nowa nawierzchnia powstanie na ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej i Jodłowej. Przetarg obejmuje:

a) Przebudowę ul. Wiązowej: wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie korytek betonowych, wykonanie studni chłonnych, wykonanie pobocza gruntowego.
b) Przebudowę ul. Reja: ułożenie krawężnika betonowego, ułożenie obrzeża betonowego, wykonanie chodnika z kostki betonowej.
c) Przebudowę ul. Brzozowa: wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie korytek betonowych, wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej, wykonanie pobocza gruntowego, wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki mineralno-asfaltowej.
d) Przebudowę ul. Jodłowa: wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie korytek betonowych, wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej, wykonanie pobocza gruntowego, wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie skrzyżowania z ul. Leśną o ruchu okrężnym.
e) ul. Leśna: wykonanie skrzyżowania z ul. Jodłowa o ruchu okrężnym, wykonanie bariero-poręczy na przepuście drogowym, reprofilacja istniejącego rowu.
f) ul. Polna: ułożenie krawężnika betonowego, ułożenie obrzeża betonowego, wykonanie chodnika z kostki betonowej.
Na dobre oferty czekamy do dnia 19 sierpnia 2019 r., do godz. 10.00. O dofinansowanie na realizację zadania wniosek złożono w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Szczegóły przetargu: http://www.bip.chocen.pl/index.php?app=przetargi&nid=4484&y=0&status=1