poniedziałek, 20 styczeń 2020

Zebranie strażackie w Szczutkowie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5862-zebranie-strazackie-w-szczutkowie.html
Kolejne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej . Na zebraniu w sobotę Zarząd OSP w S [...]

Kolejne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej . Na zebraniu w sobotę Zarząd OSP w Szczutkowie otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok 2019.

poniedziałek, 20 styczeń 2020

Azbest do utylizacji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5861-azbest-do-utylizacji-5.html
Mieszkańcy, którzy chcieliby za darmo pozbyć się zalegającego na ich posesjach azbestu lub zdj [...]

Mieszkańcy, którzy chcieliby za darmo pozbyć się zalegającego na ich posesjach azbestu lub zdjąć go legalnie z dachu przy pomocy specjalistycznej firmy mogą do końca lutego 2020 r. zgłaszać się do Urzędu Gminy pokój nr 1 Pan Tomasz Sikorski, tel. 54 284 66 17
lub 606 465 528. Jednakże te osoby, u których eternit zalega na dachu i chcieliby go zdjąć muszą ten fakt zgłosić w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Czekamy na zgłoszenia.

piątek, 17 styczeń 2020

Modernizacja i rozbudowa świetlicy w Szczutkowie – ogłosiliśmy przetarg

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5860-modernizacja-i-rozbudowa-swietlicy-w-szczutkowie-oglosilismy-przetarg.html
Ogłosiliśmy przetarg na modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby [...] Ogłosiliśmy przetarg na modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Zapraszamy do składania ofert do dnia 3 lutego 2020 r., do godz. 10:00. Zadanie wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń i przewidziane jest do realizacji do 31 lipca 2020 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Rozbudowę budynku świetlicy o nowe pomieszczenie o pow. użytkowej 41,33 m2. Zaprojektowano rozbudowę budynku świetlicy o konstrukcji tradycyjnej, z dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej. Budynek jednokondygnacyjny. Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych ocieplonych styropianem. Docieplenie dachu płytami z wełny mineralnej. W ramach projektowanej rozbudowy, zaplanowano wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych prowadzącego do wejścia do budynku, wykonanie opaski wokół budynku. Zaprojektowano rozbudowę budynku o następujących parametrach: - powierzchnia użytkowa 41,33 m2 - powierzchnia zabudowy 50,28 m2 - kubatura 155,86 m3 - wysokość budynku 4,56 m - długość 6,40 m - szerokość 8,18 m
2) Modernizację budynku świetlicy wiejskiej obejmującą: - docieplenie ścian zewnętrznych, - wykonanie opaski wokół budynku (z materiałów jak przy projektowanej rozbudowie), - wykonanie okładzin schodów zewnętrznych, - malowanie istniejącej balustrady stalowej, - wykonanie obróbek blacharskich.
3) Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej w rozbudowywanej części budynku, w zakresie montażu przewodów rurowych wraz z izolacją, armaturą i grzejnikami panelowymi stalowymi. Dla ogrzania projektowanego pomieszczenia świetlicy (w rozbudowanej części budynku) zaprojektowano rozbudowę istniejącej instalacji grzewczej, która polegać będzie na przedłużeniu istniejących rur w celu doprowadzenia czynnika grzejnego do projektowanych grzejników w nowym pomieszczeniu. Źródłem ciepła dla całego obiektu będzie istniejący gazowy kocioł kondensacyjny wodny, przystosowany do spalania gazu płynnego propan - butan.
4) Wykonanie instalacji elektrycznej w rozbudowywanej części budynku, w zakresie montażu rozdzielni elektrycznej, przewodów instalacji elektrycznej, zasilania kurtyny powietrznej oraz opraw oświetleniowych LED.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Szczegóły http://www.bip.chocen.pl/index.php?app=przetargi&nid=4711&y=0&status=1
piątek, 17 styczeń 2020

Prezent na 10 lecie działalności GOSiR

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5859-prezent-na-10-lecie-dzialalnosci-gosir.html
Sala sportowa w Choceniu obchodzi w sobotę swój jubileusz 10 lat działalności. Z tej okazji na [...] Sala sportowa w Choceniu obchodzi w sobotę swój jubileusz 10 lat działalności. Z tej okazji na życzenie Kierownika obiektu zamontowano napis oraz logo GOSiR. Uroczystości z okazji 10 lecia zaplanowano na sobotę 18 stycznia od godz. 16.00. Zapraszamy.   

Czytaj więcej...

czwartek, 16 styczeń 2020

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5858-ogloszenie-o-naborze-na-swiadczenie-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi.html
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór specjalistów. Do wykonyw [...]
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór specjalistów.
Do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Choceń dla dzieci z niepełnosprawnością

treść ogłoszenia - pobierz
środa, 15 styczeń 2020

Paszporty Polityki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5857-paszporty-polityki.html
W dniu 14 stycznia 2020 r., odbyła się ceremonia rozdania jednej z najważniejszych polskich nagr [...] W dniu 14 stycznia 2020 r., odbyła się ceremonia rozdania jednej z najważniejszych polskich nagród kulturalnych. Po raz 27 rozdane zostały Paszporty Polityki 2019 tym razem w siedmiu osobnych kategoriach. Wśród zwycięzców, w kategorii Sztuki wizualne jest Pani Weronika Gęsicka – za dociekliwą, konsekwentnie rozwijaną, oryginalną w formie, ale i pełną humoru sztukę, która demaskuje współczesne modele konsumpcji, międzyludzkie relacje oraz mechanizmy. Cieszymy się z odniesionego sukcesu Pani Weroniki Gęsickiej, która jest mieszkanką naszej gminy.

Więcej na stronie https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/paszporty/1938100,1,sztuki-wizualne-weronika-gesicka-laureatka-paszportow-polityki.read
wtorek, 14 styczeń 2020

Żłobek ”Pomponik” w Choceniu poszukuje stażysty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5856-zlobek-pomponik-w-choceniu-poszukuje-stazysty.html
Żłobek ” Pomponik” w Choceniu poszukuje stażysty- osoby poniżej 30 roku życia i zarejestrow [...] Żłobek ” Pomponik” w Choceniu poszukuje stażysty- osoby poniżej 30 roku życia i zarejestrowanej w Urzędzie Pracy.

Opiekunem w żłobku może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna (jeżeli osoba, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest wciągu 6miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna. Więcej informacji pod nr tel. 605-518-625 i u Dyrektora - Katarzyny Dąbrowskiej Żłobku „Pomponik” w Choceniu ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń
wtorek, 14 styczeń 2020

28 FINAŁ WOŚP w CHOCENIU

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5854-28-final-wosp-w-choceniu.html
12 stycznia 2020 roku odbył się XXVIII Finał WOŚP. W Choceniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pom [...] 12 stycznia 2020 roku odbył się XXVIII Finał WOŚP. W Choceniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz szesnasty za sprawą Sztabu utworzonego przy Towarzystwie Kultury, Edukacji
i Promocji Gminy Choceń, Finałowe granie odbyło się w budynku Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteka. Hasło XXVIII Finału WOŚP brzmiało: „WIATR W ŻAGLE”. WOŚP 2020 grało na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej.

W tym roku Choceński Sztab zebrał rekordową kwotę 25.125,15 zł, którą przekazał na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

XXVIII Finał WOŚP w Choceniu rozpoczął się o godzinie 8:00 kwestą uliczną 24 wolontariuszy i sprzedażą ciast. O godz. 10:00 Choceński Klub Morsów wraz z Klubem Morsów z Lubrańca nad Jeziorem Borzymowskim (Plaża Choceń) włączył się kąpielą w akcję „Wiatr w Żagle!”. Od godziny 13:30
w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka zbierano pieniądze w trakcie loterii fantowej, sprzedaży popcornu, waty cukrowej, kawy, herbaty, grochówki, chleba ze smalcem, jak również licznych licytacji prowadzonych przez Panią Joannę Kozińską oraz Pana Ariela Malinowskiego.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 13 styczeń 2020

Zebrania strażackie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5853-zebrania-strazackie.html
Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarządy skła [...] Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarządy składają sprawozdania z działalności za rok 2919 i ustalane są plany działania na rok 2020. W miniony weekend zebrania odbyły się w OSP Nakonowo Stare i OSP Wichrowice. W obydwu przypadkach Zarządy otrzymały absolutorium za rok poprzedni jednogłośnie. Gratulujemy i Życzymy sukcesów w 2020 roku.

Czytaj więcej...

piątek, 10 styczeń 2020

SPOTKANIA KONSULTACYJNE dotyczące projektu PCI BUDOWY GAZOCIĄGU GUSTORZYN-WRONÓW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5851-spotkania-konsultacyjne-dotyczace-projektu-pci-budowy-gazociagu-gustorzyn-wronow.html
Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych - pobierz Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych - pobierz
czwartek, 09 styczeń 2020

10-lecie hali sportowej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5850-10-lecie-hali-sportowej.html
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu wraz z Gminą Choceń serdecznie zaprasza na uroczyste [...] Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu wraz z Gminą Choceń serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 10-lecia hali sportowej, które odbędą się 18 stycznia 2020r. Uroczystość rozpocznie wyjątkowy mecz piłki ręcznej drużyn z I ligi mężczyzn - Wisła Płock zmierzy się z Anilaną Łódź. Cały program wydarzenia przedstawia się następująco:

Godz. 16.00 – mecz Wisła Płock vs. Anilana Łódź, w przerwie meczu zatańczą dzieci z grupy Breakdance Choceń.

Godz. 17:15 – chłopcy z GTS Unia Choceń rozegrają 15-minutowy mecz piłki ręcznej z AZS Włocławek.

Godz. 17.30 – Część oficjalna podczas, której usłyszymy wystąpienia gości, przedstawiony zostanie krótki rys historyczny a na zakończenie dla wszystkich zgromadzonych będzie słodki poczęstunek, którym będzie jubileuszowy tort.

Hala sportowa w Choceniu funkcjonuje od 4 stycznia 2010 r. Budowa rozpoczęła się wbudowaniem kamienia węgielnego dnia 06.06.2008r. i trwała 18 miesięcy. Obiekt posiada wymiary 37,00 x 50,00 m a płyta boiska 23,87 x 49,16 m o powierzchni 1185,5 m2, jest to największa hala sportowa na terenie powiatu włocławskiego. Inwestor, czyli Gmina Choceń musiała zgromadzić na jej budowę 5,3 mln zł. Inwestycję wsparto dotacją z Urzędu Marszałkowskiego (23%) i totalizatora Sportowego (8%).

Zachęcamy społeczność do uczestnictwa w święcie hali sportowej w Choceniu.
czwartek, 09 styczeń 2020

Mój Prąd

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5849-moj-prad.html
Ulotka Robert 5a737