wtorek, 14 marzec 2023

Informacja o wynikach naboru Partnerów społeczno - gospodarczych do Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7666-informacja-o-wynikach-naboru-partnerow-spoleczno-gospodarczych-do-komitetu-doradczego-ds-strategii-terytorialnej-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-wloclawka.html
Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego W [...]

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka informuje, iż do Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, zakwalifikowały się następujące podmioty:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
 2. Fundacja CAJETANUS
 3. Stowarzyszenie promujące edukację i rozwój „Perspektywa”
 4. Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia”

Członkowie Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka wybrani zostali spośród kandydatów, w drodze naboru otwartego oraz na podstawie wewnętrznych procedur kwalifikacyjnych.

Komitet Doradczy ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka będzie pełnił funkcję opiniodawczo – doradczą w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i wdrażaniem dokumentu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Więcej na: https://www.wloclawek.eu/aktualnosc-3062-informacja_o_wynikach_naboru_partnerow.html

poniedziałek, 13 marzec 2023

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7664-informacja-88.html
Jutro tj. 14.03.2023r. Urząd Gminy będzie czynny do godz. 16:00 (szkolenie BHP) Za utrudnienia [...]
Jutro tj. 14.03.2023r. Urząd Gminy będzie czynny do godz. 16:00
(szkolenie BHP)
Za utrudnienia przepraszamy.
poniedziałek, 13 marzec 2023

Opinia w sprawie kierownika Posterunku Policji w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7663-opinia-w-sprawie-kierownika-posterunku-policji-w-choceniu.html
W dniu 13 marca br., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta [...]

W dniu 13 marca br., Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku w sprawie mianowania na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Choceniu asp. Damiana Margielewskiego. 

Organizacja służb przez Kierownika Posterunku Policji, który obejmuje dwie gminy – Choceń i Boniewo, wymaga niezwykłych umiejętności, które zdaniem Wójta zostaną wykonane przez asp. Damiana Margielewskiego profesjonalnie. Nowy kierownik Posterunku Policji w Choceniu legitymuje się ponad 14 letnim stażem służby. Od 2018 roku zajmował stanowisko asystenta Zespołu ds. Kryminalnych Posterunku Policji w Choceniu.

poniedziałek, 13 marzec 2023

Finansowanie edukacji przedszkolnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7662-finansowanie-edukacji-przedszkolnej.html
Edukacja przedszkolna nie jest finansowana z subwencji. W większości środki na ten cel pochodzą [...]

Edukacja przedszkolna nie jest finansowana z subwencji. W większości środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Budżet państwa udziela na ten cel dotacji, w ostatnim roku wysokość dotacji wynosiła ok. 1600 zł na rok na jedno dziecko, co stanowi niewielki ułamek całego kosztu. Gmina przekazuje dotację do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy w wysokości ok. 500 zł miesięcznie na dziecko. Niestety pokrywamy też koszty, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola poza gminą np. we Włocławku, czy w gminach ościennych. Kilka przedszkoli poza naszą gminą ma stawkę ok. 1070 zł miesięcznie na dziecko, co rocznie stanowi kwotę blisko 13 tys. zł. Na dzień dzisiejszy już prawie 40 uczniów korzysta z edukacji przedszkolnej poza gminą. Roczny koszt edukacji przedszkolnej w takim systemie przekroczył już ponad 300 tys. zł. Od wielu lat, pomimo naszych postulatów i pokazywania wad tego systemu, prawo jest w tym zakresie niezmienne. Każdy z rodziców chce jak najlepiej dla swojego dziecka, nie koniecznie zdając sobie sprawę, że korzystanie z innych przedszkoli niesie za sobą także konsekwencje finansowe dla gminy, w której zamieszkuje. W chwili obecnej przedszkolach na terenie gminy są wolne miejsca. Piszemy o tym, by pokazać Państwu, że wybieranie przedszkola na terenie gminy jest o 50 % korzystniejsze dla gminy. I jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy korzystają z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na naszym terenie.

poniedziałek, 13 marzec 2023

Wycieczka do Poznania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7661-wycieczka-do-poznania.html
Wielką radość sprawiło nam rozstrzygnięcie Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysó [...]

Wielką radość sprawiło nam rozstrzygnięcie Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów, sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2022 r. Narodowego Święta Niepodległości. Wśród laureatów jest zgłoszone Sołectwo Choceń, Gmina Choceń. Nagrodą w konkursie jest wycieczka autokarowa do Poznania. Słowa podziękowania kierujemy dla Pana Ariela Malinowskiego i Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka za przygotowanie zgłoszenia do konkursu.

Czytaj więcej...

środa, 08 marzec 2023

Dotacja celowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7658-dotacja-celowa-dla-kol-gospodyn-wiejskich.html
W dniu 7 marca  Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości [...] W dniu 7 marca  Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu oceny 790 zgłoszeń ogłosił wyniki I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Na liście dotowanych podmiotów znalazła się Gmina Choceń, wnioskowana kwota to 20 000,00 zł. Otrzymanie dotacji pozwoli na doposażenie w niezbędne sprzęty czterech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy tj. KGW Kujawianki w Janowie, KGW Wichrowice, KGW Śmiłowice oraz KGW wsi Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajki”. W związku z otrzymaną dotacją koła zorganizują pikniki dla społeczności lokalnej ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości tj. przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wydarzenia te przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej i zwiększenia bezpieczeństwa w naszej Gminie przy jednoczesnej aktywizacji dotowanych kół gospodyń ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
 
Dotowanym kołom serdecznie gratulujemy.
 
wtorek, 07 marzec 2023

Zebranie z sołtysami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7657-zebranie-z-soltysami-3.html
W dniu 7 marca br., odbyło się spotkanie Wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego z sołtysami z [...]

W dniu 7 marca br., odbyło się spotkanie Wójta gminy Choceń Romana Nowakowskiego z sołtysami z terenu gminy Choceń. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy oraz dzielnicowy z Posterunku Policji w Choceniu. Na początku zebrania Wójt Gminy podziękował sołtysom za ich pracę na rzecz samorządu gminy, a następnie omówiono najważniejsze sprawy:

 1. Rewolucję w zakresie odprowadzania ścieków. Szerzej omówimy ten temat oddzielnie.
 2. Realizacji dostaw węgla.
 3. Zmianach na stanowisku Kierownika Posterunku Policji w Choceniu oraz współpracy z Policją.
 4. Inwestycji realizowanej w Food Park Czerniewice i naborach do pracy.
 5. Kartach wędkarskich, które są ważne do 30 czerwca br.
 6. Braku porozumienia z Parafią w Choceniu w zakresie nabycia gruntów pod budowę bloku.
 7. Inwestycji, przetargów w zakresie budowy inwestycji drogowych do realizajci w roku bieżącym.
 8. Petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kuźnicach.
 9. Spraw bieżących – sprzątania śmieci przy drogach.
 10. Planów na najbliższy czas w zakresie zadrzewień przy drogach.
 11. Przedstawiono sprawozdanie rzeczowe i finansowe z zakresu działania Gminnej Spółki Wodnej w Choceniu. Składka członkowska w wysokości 16 zł została utrzymana.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 06 marzec 2023

Umowa na kotłownie podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7656-umowa-na-kotlownie-podpisana.html
W dniu 06 marca 2023 r., podpisano umowę z Firmą Ogólnobudowlaną INSTALTECH z Włocławka na rea [...]

logo polski lad d3df3W dniu 06 marca 2023 r., podpisano umowę z Firmą Ogólnobudowlaną INSTALTECH z Włocławka na realizację inwestycji pn. Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy efektywności energetycznej budynków. Wartość zadania opiewa na kwotę 957.000,00 zł. W ramach ogłoszonego postępowania wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejszą złożyła Firma INSTALTECH, a jej wartość była poniżej wartości kosztorysowej. Planowany termin wykonania zadania zaplanowano na 06 września 2023 r.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:
- wymiana istniejących kotłów miałowych na olejowe z naczyniem w zbiorczym zamkniętym;
- wymiana instalacji technologicznej w kotłowniach;
- wymiana pomp obiegowych oraz armatury (zawory mieszające z siłownikami, zawory, manometry, termometry);
- wykonanie nowej izolacji termicznej po uprzednim demontażu starej izolacji na rurociągach technologicznych;
- wymiana sterowania i układu automatyki, przynależnie do przewidywanego nowego wyposażenia;
- wymiana istniejących wkładów kominowych na wkład ze stali nierdzewnej
- montaż zbiorników olejowych dwupłaszczowych w wydzielonym pomieszczeniu
- remont pomieszczeń kotłowni i składu oleju.
Inwestycja realizowana jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 561, 559, 555 położonych w miejscowości Choceń, 53/5, 53/6, 53/7, 19/9 położonych w miejscowości Borzymie gm. Choceń. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2023 r. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR.

piątek, 03 marzec 2023

„Pomocna dłoń”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7646-pomocna-dlon.html
Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet z terenu powiatu włocławskiego ze szczególnym u [...] Program specjalny aktywizacji bezrobotnych kobiet z terenu powiatu włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkanek gmin Izbica Kujawska, Lubraniec oraz Boniewo poprzez współpracę z instytucjami sprawującymi opiekę
nad osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi.

Czytaj więcej...

piątek, 03 marzec 2023

Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego OSP Szczutkowo

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7645-dofinansowanie-do-zakupu-wozu-bojowego-osp-szczutkowo.html
Przed Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w dniu 2 marca 2023 r., miała miejsce konferencja p [...]

Przed Centrum Kultury i Historii „Wahadło” w dniu 2 marca 2023 r., miała miejsce konferencja prasowa dotycząca przekazania dofinansowań do zakupu wozów bojowych dla OSP w 2023 roku. Wśród jednostek, które otrzymały dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego jest jednostka OSP Szczutkowo. Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak przekazała Wójtowi Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu podziękowanie za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców gminy – udział w dofinansowaniu zakupu nowego wozu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Szczutkowo. Pani Anna Gembicka wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł na Sejm RP podziękowała obecnym na konferencji druhom za ich codzienne zaangażowanie a samorządowcom za ułatwienie jednostkom OSP funkcjonowania w godnych warunkach i zakup nowoczesnego sprzętu.

Podziękowanie

piątek, 03 marzec 2023

Szansa na dofinansowanie budowy drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7644-szansa-na-dofinansowanie-budowy-drogi.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 marca 2023 r. zatwierdził listę operacji zawierając [...]

Bez tytułu b6287

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 marca 2023 r. zatwierdził listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kolejna nasza inwestycja pn Budowa drogi Szczutkowo – Ząbin znalazła się na w/w liście operacji. Na 85 złożonych wniosków nasz znalazł się na 21 miejscu. Dzięki temu udało nam się zakwalifikować do otrzymania pomocy. Ze względu na fakt, że dostępna ilość środków w niniejszym konkursie była mniejsza od kwoty złożonych wniosków, dalszej weryfikacji będą podlegać tylko wnioski, które mieszczą się w limicie środków (czyli od pozycji 1 do pozycji 56).

czwartek, 02 marzec 2023

Gratulacje dla Pani Komendant

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7643-gratulacje-dla-pani-komendant.html
Kierownik Posterunku Policji w Choceniu i nasza mieszkanka Pani aspirant Monika Sroka awansowała. R [...]

Kierownik Posterunku Policji w Choceniu i nasza mieszkanka Pani aspirant Monika Sroka awansowała. Rozkazem personalnym z dniem 1 marca br. została powołana na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Kowalu.

Pani Komendant rozpoczęła służbę w Posterunku Policji w Choceniu w 2007 r, z którym była związana przez większość czasu. Pełniła służbę także w Posterunku Policji w Chodczu, a następnie powróciła do Chocenia w 2022 r., na stanowisko Kierownika.

Gratulujemy Pani Monice awansu i życzymy powodzenia na nowym stanowisku.