wtorek, 21 luty 2023

30 tysięcy złotych do wzięcia z PUP Włocławek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7627-30-tysiecy-zlotych-do-wziecia-z-pup-wloclawek.html
Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż od 27 lutego do 03 marca 2023r. będzie p [...]

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, iż od 27 lutego do 03 marca 2023r. będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności i na doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy.

Kwota dofinansowania wzrosła i obecnie wynosi 30 tysięcy złotych. O dotację może ubiegać się osoba bezrobotna zarejestrowana w bazie włocławskiego urzędu pracy. Ponadto zainteresowany dofinansowaniem,  musi przedstawić ciekawy pomysł na własną działalność, który będzie poparty doświadczeniem zawodowym bądź udokumentowanymi kwalifikacjami osoby wnioskującej o dotację.

W tym samym terminie PUP we Włocławku będzie prowadził nabór wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. W tym wypadku wsparcie finansowe to również 30 tysięcy złotych. Warunkiem przyznania funduszy przez PUP, jest pisemna deklaracja przedsiębiorcy, o utworzeniu i utrzymaniu stanowiska pracy, a co za tym idzie zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy od momentu przyznania środków z urzędu pracy.

poniedziałek, 20 luty 2023

Nabór Partnerów społeczno – gospodarczych do Komitetu Doradczego ds. Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7623-nabor-partnerow-spoleczno-gospodarczych-do-komitetu-doradczego-ds-strategii-terytorialnej-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-wloclawka.html
Celem prowadzonego naboru jest wyłonienie Członków Komitetu Doradczego, który będzie pełnił f [...] Celem prowadzonego naboru jest wyłonienie Członków Komitetu Doradczego, który będzie pełnił funkcję opiniodawczo – doradczą w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i wdrażaniem dokumentu Strategii Terytorialnej.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz
Regulamin naboru i Pracy - pobierz
czwartek, 16 luty 2023

Szkolenie- wnioski obszarowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7621-szkolenie-wnioski-obszarowe.html
Oddział Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa we Włocławku zaprasza osob [...]

Oddział Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa we Włocławku zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie odnośnie wypełniania wniosków  obszarowych oraz ekoschematów. Szkolenie odbędzie się w dniu 23.02.2023r. o godzinie 10:00 w budynku Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka w Choceniu przy ulicy 3 maja 29. Serdecznie zapraszamy.

czwartek, 16 luty 2023

Decyzje podatkowe dla współmałżonków - wyjaśnienie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7619-decyzje-podatkowe-dla-wspolmalzonkow-wyjasnienie.html
W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami naszych podatników podatku od nieruch [...] W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami naszych podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego a dotyczącymi doręczania decyzji podatkowych uprzejmie wyjaśniam!
Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, to zgodnie z art. 3 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W myśl tego przepisu współwłaścicielami mogą być małżonkowie. Decyzja  musi zostać doręczona każdemu z małżonków. Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno. W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli, bowiem nie obowiązuje już przepis stanowiący, że małżonkowie łącznie są zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruchomości. Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomość będącą we współwłasności. W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinni być wykazywani obydwoje małżonkowie jako podatnicy podatku, a podatek wymierzony w jednej kwocie tj. bez podziału kwoty na poszczególnych współwłaścicieli. Zapłata podatku przez jednego z małżonków reguluje zobowiązanie. Zmiana ta nastąpiła w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
czwartek, 16 luty 2023

Z raportu o stanie bezpieczeństwa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7618-z-raportu-o-stanie-bezpieczenstwa-3.html
W raporcie za rok 2022 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy [...]

W raporcie za rok 2022 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, można znaleźć informację o bezpieczeństwie publicznym na terenie naszej gminy. Stwierdzone przestępstwa wg kategorii oraz wykrywalność przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Czytaj więcej...

środa, 15 luty 2023

Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7615-egzekucja-zaleglosci-za-wode-i-scieki.html
W najbliższym czasie osoby posiadające największe zaległości w opłatach za wodę i ścieki otr [...]

W najbliższym czasie osoby posiadające największe zaległości w opłatach za wodę i ścieki otrzymają informację o odcięciu wody w terminie określonym ustawowo. Pozostali dłużnicy otrzymają wezwanie przedsądowe do uregulowania zaległości. Niestety wciąż jest wiele osób, które pomimo wezwań i upomnień nie płacą nawet bieżących rachunków. W związku z tym zachodzi konieczność podejmowania zdecydowanych działań egzekucyjnych. Jednym z nich jest ostateczne wezwanie do uiszczenia zaległych opłat pod groźbą odcięcia wody, która w przypadku braku odezwu zostanie spełniona. Przekazanie sprawy do komornika sądowego spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów, warto więc uregulować tą kwestię przed podjęciem czynności komorniczych.

wtorek, 14 luty 2023

XIII edycja Choceńskiej Ligi Futsalu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7612-xiii-edycja-chocenskiej-ligi-futsalu.html
W niedzielę 29 stycznia 2023r. odbyło się zakończenie zmagań w ramach XIII edycji Choceńskiej [...]

W niedzielę 29 stycznia 2023r. odbyło się zakończenie zmagań w ramach XIII edycji Choceńskiej Ligi Futsalu. Do rozgrywek zgłosiło się 11 drużyn. Po emocjonujących spotkaniach tytuł mistrza obroniła drużyna Power Chodecz. Na uroczystym zakończeniu nagrody dla najlepszych wręczył Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Radosław Chełminiak oraz Radny Powiatu Włocławskiego Pan Dawid Dalmann.

Podczas rozdania wręczono dyplomy i puchary wszystkim drużynom oraz medale (za 3 pierwsze miejsca). Mistrz ligi Power Chodecz otrzymał również nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł, a v-ce mistrz FC Buzia kwotę 200 zł. Nagrody pieniężne zostały ufundowane przez Pana Piotra Grochowinę właściciela Stacji Kontroli Pojazdów Piotrex oraz Pana Jacka Wiśniewskiego właściciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego.

Czytaj więcej...

UWAGA MIESZKAŃCY! ZMIANY W ZAKUPIE WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ !

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7610-uwaga-mieszkancy-zmiany-w-zakupie-wegla-po-cenie-preferencyjnej.html
Od 20.02.2023 r. (poniedziałek) nastąpi ważna zmiana w procedurze zakupowej węgla po cenie prefe [...]

Od 20.02.2023 r. (poniedziałek) nastąpi ważna zmiana w procedurze zakupowej węgla po cenie preferencyjnej dla mieszkańców Gminy Choceń.

Czytaj więcej...