piątek, 05 czerwiec 2020

Otwarcie kąpieliska nad jeziorem Borzymowskim

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6078-otwarcie-kapieliska-nad-jeziorem-borzymowskim.html
Już wkrótce bo od 21 czerwca będzie można w pełni korzystać z uroków naszego kąpieliska zlok [...]

Już wkrótce bo od 21 czerwca będzie można w pełni korzystać z uroków naszego kąpieliska zlokalizowanego nad jeziorem Borzymowskim. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód w dniu 8 maja br. Rada Gminy Choceń podjęła uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2020. Kąpielisko otwarte będzie od 21.06.2020r. do 31.08.2020r. wraz z pełną infrastrukturą oraz opieką ratowników. Organizatorem jest Wójt Gminy Choceń. Kąpielisko zostanie wyznaczone i oznakowane bojkami, dno zostanie oczyszczone przez nurka. Woda w kąpielisku będzie regularnie badana przez SANEPID. Osoby korzystające z kąpieliska będą musiały stosować się do ogólnych zaleceń w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Serdecznie zapraszamy do korzystania z kąpieliska.

Zalecenia dotyczące kąpielisk - pobierz

Czytaj więcej...

czwartek, 04 czerwiec 2020

Rajd rowerowy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6076-rajd-rowerowy.html
GTS Unia Choceń  w ramach projektu „Bezpieczna rodzina” zaprasza na rajd rowerowy, który [...]

GTS Unia Choceń  w ramach projektu „Bezpieczna rodzina” zaprasza na rajd rowerowy, który odbędzie się w najbliższą sobotę 6 czerwca. Trasa rajdu rozpocznie się w Choceniu i prowadzi przez takie miejscowości jak: Śmiłowice, Czerniewice, Grabkowo, Szczutkowo i zakończenie w miejscu startu. Łącznie do przejechania będzie blisko 25 km, przewidziano również dłuższy postój w Szczutkowie przy świetlicy OSP gdzie odbędzie się ognisko z kiełbaskami.

Aby wziąć udział w rajdzie należy dokonać telefonicznego zgłoszenia u prezesa klubu Radosława Chełminiaka – tel. 606 465 670 do dnia 04.06.2020r. do godz. 20.00.

Rajd rozpoczyna się o godz. 10.00, a na zbiórkę zapraszamy o godz. 9.45 na parking przy hali sportowej w Choceniu. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w wydarzeniu a nie ma własnego roweru istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu gdyż klub dysponuje kilkoma rowerami.

Projekt „Bezpieczna rodzina” jest realizowany z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach wsparcia z Lokalnej Grupy Działania „Dorzecza Zgłowiączki”.

czwartek, 04 czerwiec 2020

Grant z dofinansowaniem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6075-grant-z-dofinansowaniem.html
Pozyskaliśmy kolejne środki na działania społeczne związane z rewitalizacją, dzięki temu b [...] logo EFS 18268

Pozyskaliśmy kolejne środki na działania społeczne związane z rewitalizacją, dzięki temu będziemy realizować grant pn. "Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II". Planowany termin rozpoczęcia działań w projekcie to wrzesień br.

Wartość grantu wynosi 50.000,00 zł - 95% wszystkich kosztów.

Czytaj więcej...

czwartek, 04 czerwiec 2020

Hot16Challenge2 w CCKB

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6074-hot16challenge2-w-cckb.html
Dzięki nominacji od Brzeskiego Centrum Kultury muzyczne wyzwanie Hot16Challenge2 zawitało do Choce [...]

Dzięki nominacji od Brzeskiego Centrum Kultury muzyczne wyzwanie Hot16Challenge2 zawitało do Chocenia.
Zaszczyt pierwszego wykonania przypadł pracownikom Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka.

Jak nam wyszło? Możecie to sprawdzić na serwisie muzycznym YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=L71TjL_F-z8Akcja ma na celu wsparcie polskiej służby zdrowia w walce z pandemią Koronawirusa. 

Zachęcamy również do wpłat:

https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

Nasze nominacje otrzymali:
Ks. Tadeusz Funk – Parfia p.w. Św. Idziego w Choceniu
Ks Tomasz Król – Parafia p.w. Św. Antoniego w Czerniewicach
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Śmiłowice
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki
Pokój nr.1 z Urzędu Gminy w Choceniu
Pani Katarzyna Kurkiewicz-Błaszczyk i SP im. Janusza Korczaka w Choceniu


Rapowe pląsy mogliśmy zacząć dzięki podkładowi muzycznemu od Łukasza Niteckiego – serdecznie dziękujemy!

Tekst: Ariel Malinowski, Bartosz Delewski
Muzyka: Łukasz Nitecki (Nitti Nit)

środa, 03 czerwiec 2020

CHOCEŃSKIE LICEUM NOMINUJE WÓJTA GMINY CHOCEŃ

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6072-chocenskie-liceum-nominuje-wojta-gminy-chocen.html
Akcja #hot16challlenge2, polegająca na nagraniu własnej 16-wersowej zwrotki, zachęcającej do nie [...]

Akcja #hot16challlenge2, polegająca na nagraniu własnej 16-wersowej zwrotki, zachęcającej do niesienia pomocy w walce z koronawirusem, dotarła również do LICEUM w CHOCENIU.
Serdecznie dziękujemy za nominację Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim na czele z Panią Dyrektor Danutą Kuczyńską.
Mimo krótkiego czasu na realizację wyzwania, nasze liceum stanęło na wysokości zadania, nagrywając chwytający za serce utwór. Wykonawcami i autorami słów są nasi uczniowie Julia Kwiatkowska i Piotr Kosiński.
Utwór, który powstał nie dość, że jest pięknie zaśpiewany to w dodatku zaskakuje podniosłym tekstem. Wykonawcy, komentując bieżącą sytuację, zwrócili uwagę na najistotniejsze jej skutki – osamotnienie i wrogość, które szerzą się w społeczeństwie – równie groźne jak sam COVID.

W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz pracowników Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu serdecznie dziękujemy Julii i Piotrowi za wykonanie tego cudownego utworu i chęć pomocy innym.

Aby podtrzymać tradycję i kontynuować tę jakże szlachetną inicjatywę Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu wraz z Panią Dyrektor Tamarą Mikołajczak nominuje WÓJTA GMINY CHOCEŃ – PANA ROMANA NOWAKOWSKIEGO wraz z pracownikami Urzędu Gminy. Na wykonanie zadania nasi „sąsiedzi” mają 72 godziny.

Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź NOMINOWANYCH 😊😊😊

Wskazówki odnośnie wpłat można znaleźć pod poniższym linkiem: www.siepomaga.pl/hot16challenge

https://youtu.be/VwPjUePnvqQ

poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Uporządkowanie pobocza drogi w Ługowiskach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6071-uporzadkowanie-pobocza-drogi-w-lugowiskach.html
Od jakiegoś czasu problem w Ługowiskach stanowiło miejsce wskazane przez Zakład Gospodarki Komun [...]

Od jakiegoś czasu problem w Ługowiskach stanowiło miejsce wskazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej z Chodcza do składowanie odpadów pochodzących z terenu działek rekreacyjnych. Problem polegał na tym, że miejsce to znajdowało się na terenie Gminy Choceń. Na naszą prośbę pojemniki zostały zabrane, a miejsce zostało posprzątane. Niestety po tygodniu na poboczu drogi znów pojawiła się duża ilość śmieci. Teren ponownie został uporządkowany oraz posadzono brzozy. Przede wszystkim wstawiono tablicę ostrzegającą  przed wyrzucaniem odpadów. W okolicy zainstalowano foto pułapki z funkcją powiadamiania o zrobieniu zdjęcia. Przestrzegamy wszystkich przed zaśmiecaniem poboczy dróg i innych terenów publicznych. Wyrzucanie śmieci w miejscu do tego nie przeznaczonym podlega karze finansowej nawet do kilku tysięcy złotych. Ponieważ mając dowód w postaci zdjęcia lub nagrania jako właściciel terenu będzie wnioskować o jak najwyższy wymiar grzywny. 

Poniżej zdjęcia przedstawiające sytuację z przed kilku dni oraz obecnie.

Mamy nadzieję, że pozostanie w tym miejscu porządek! 

Czytaj więcej...

poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6073-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2020.html
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki info [...]

logo gora 7309e 9941e 4afbfOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/  poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 2/2020

czytaj więcej

poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6070-mlody-rolnik-2020-dla-kogo-150-tys-zl-wsparcia.html
Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, któ [...]

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia.
W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.

To już kolejny - 6 - nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. – Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza zainteresowanych wsparciem z Funduszy Europejskich.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6069-lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-we-wloclawku-zaprasza-zainteresowanych-wsparciem-z-funduszy-europejskich.html
Udzielany informacji telefonicznie pod numerami 54 235 67 21 ; 54 235 67 12 oraz mailowo T [...]

Bez tytułu fb28cUdzielany informacji telefonicznie pod numerami 54 235 67 21 ; 54 235 67 12 oraz mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Już 1 czerwca startuje nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego Covid-19.
O wsparcie mogą się ubiegać firmy mikro, małe i średnie prowadzące działalność na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, których dochód spadł o minimum 25%. Wnioski o granty w kwocie nawet do 60 000zł będzie przyjmowała Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/ 

Od 1 czerwca w nowej odsłonie startuje również wsparcie w ramach Kredytu Technologicznego (poddziałanie 3.2.2 POIR). Wsparcie kierowane jest na wdrożenie innowacji technologicznej przy czym wymagany jest poziom innowacyjności w skali przedsiębiorstwa. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Zapraszamy również osoby niepracujące lub zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, krótkoterminowych, które zainteresowane są udziałem w projektach szkoleniowo stażowych oraz osoby zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej. Udzielamy informacji o dostępnych projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz preferencyjnych pożyczkach.

Zapraszamy do kontaktu.

piątek, 29 maj 2020

Usprawnienia na targowisku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6068-usprawnienia-na-targowisku.html
Bardzo się cieszymy, że nowe targowisko w Choceniu cieszy się tak dużą popularnością.  W [...]

Bardzo się cieszymy, że nowe targowisko w Choceniu cieszy się tak dużą popularnością.  W soboty praktycznie wszystkie miejsca są zajęte a i klientów nie brakuje. Otworzyliśmy dodatkowy parking, niepokoi nas jednak parkowanie przy wjeździe na targowisko. Dlatego w soboty do godziny 12.00,  na odcinku 40 mb ul. Targowej będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Prosimy o respektowanie zakazu. Zalecamy nowy parking tuż za targowiskiem.

Dodatkowe informacje:

  • Na targowisku można handlować każdego dnia oprócz niedziel. Za handel w inne dni niż sobota nie pobieramy opłaty.
  • Publiczna toaleta na targowisku czynna jest każdego dnia i jest nieodpłatna.
  • Na 11 pawilonów znajdujących się na targowisku 8 zostało wydzierżawionych i pewnie niebawem zostaną otwarte. Na pozostałe trzy przeznaczone w projekcie na handel towarami rolnymi niebawem rozpiszemy przetarg. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Hanią Gołębiewska pokój nr 12.
czwartek, 28 maj 2020

Lokalna Grupa Działania informuje

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6067-lokalna-grupa-dzialania-informuje.html
UWAGA!Zmiana Zasad udzielenia wsparcia na projekty objęte grantem (Załącznik nr 10 ) w ramach og [...]

UWAGA!

Zmiana Zasad udzielenia wsparcia na projekty objęte grantem (Załącznik nr 10 ) w ramach ogłoszonych konkursów 1/2019/EFS/PG i 2/2019/EFS/PG

Stowarzyszenie informuje, iż w ramach przeprowadzonych naborów 1/2019/EFS/PG i 2/2019/EFS/PG zmianie uległy zapisy w niniejszych dokumentach związane ze źródłem pomiaru wskaźników rezultatu.

W załączeniu Zasady udzielenia wsparcia na projekty objęte grantem w aktualnej formie.

Załącznik nr 10 - Zmiany Zasady udzielenia wsparcia na projekty objęte grantem sposób pomiaru
Załącznik nr 10 - Zmiany Zasady udzielenia wsparcia na projekty objęte grantem sposób pomiaru


czwartek, 28 maj 2020

Będzie można korzystać z placów zabaw

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6066-bedzie-mozna-korzystac-z-placow-zabaw.html
Już od 30 maja będziemy mogli korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a takż [...]

Już od 30 maja będziemy mogli korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej. W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA.

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.