piątek, 27 październik 2023

Zadania planowane do realizacji w ramach Stowarzyszenia WŁOF

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8076-zadania-planowane-do-realizacji-w-ramach-stowarzyszenia-wlof.html
W dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zostało podpisane porozumien [...]

W dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zostało podpisane porozumienie dotyczące inwestowania środków europejskich z Programu Regionalnego 2021-2027 przeznaczonych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka w ramach instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT). Gmina Choceń w ramach Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka planuje do realizacji zadania o łącznej wartości 1 376 443,26 euro, dofinansowanie 1 025 989,44 euro, co stanowi ponad 4,8 mln zł:

  1. Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Choceń - stworzenie strefy relaksu i wypoczynku w dwóch lokalizacjach – nad jeziorem w Choceniu (altana, boisko, wieża widokowa) oraz w parku w Choceniu (plac zabaw, modernizacja alejek parkowych). Realizacja w roku 2024. Koszt całkowity - 205 882,00 Euro.
  2. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie gminy Choceń - przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu, zmiana technologii, orurowania z filtrami, prace elektryczne, budowa nowego ujęcia wody w Choceniu. Zadanie planowane jest do realizacji w roku przyszłym. Koszt całkowity: 545 815,32 euro.
  3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MOF Włocławek - rozwój gospodarczy gminy Choceń - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę kanalizacyjną, budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z siecią kanalizacyjną tłoczną oraz tłocznią ścieków. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2025 - 2026. Szacunkowy koszt: 360 086,12 euro.
  4. Uczymy się z pasją! Realizacja projektu już się rozpoczęła i potrwa do 31.08.2025 r. Koszt całkowity - 264 659,82 euro. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gm. Choceń.
czwartek, 26 październik 2023

Podpisanie Porozumienia Terytorialnego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8075-podpisanie-porozumienia-terytorialnego.html
W dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zostało podpisane Porozumien [...]

W dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zostało podpisane Porozumienie Terytorialne. Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotr Całbecki, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść oraz reprezentujący Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka Prezydent Miasta Włocławka Marek Wojtkowski i Starosta Włocławski Roman Gołębiewski.

Porozumienie terytorialne określa zasady realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych, tj. ZIT-y największych miast regionu i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe  tereny).

Środki dla ZIT Włocławka w wysokości 40 548 284,30 euro przeznaczone są przede wszystkim na rozwój infrastruktury biznesowej, rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej, działania w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, zrównoważoną gospodarkę wodną, wychowanie przedszkolne i edukację, efektywność energetyczną, kształcenie ogólne i zawodowe, odnowę przestrzeni publicznej i rozwój turystyki i kultury, a także rewitalizację miasta prezydenckiego.

czwartek, 26 październik 2023

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na Przebudowę dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8073-informacja-z-otwarcia-ofert-w-przetargu-na-przebudowe-drog-gminnych-nr-190724c-190740c-oraz-ul-targowej-w-choceniu.html
W dniu 18 października 2023 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na Przebudowę dróg gminnych n [...]

W dniu 18 października 2023 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na Przebudowę dróg gminnych nr 190724C, 190740C oraz ul. Targowej w Choceniu. Inwestycja obejmuje przebudowę trzech odcinków dróg o długości 2300 m i dotyczy drogi Zakrzewek - Szczutkowo (p. Bonawenturska), Lutobórz - gr. gminy Przyborowo (p. Siedlecki) oraz ul. Targowej w Choceniu (przy Biedronce). Wpłynęły cztery oferty, z tego dwie z nich mieszczą się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa postępowanie sprawdzające.

Na drodze Zakrzewek - Szczutkowo powstanie warstwa ścieralna i wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy bitumiczne i tłuczniowe, mijanki oraz wzmocnione pobocze. Na drodze Lutobórz gr. gminy (Przyborowo) wykonana zostanie warstwa ścieralna oraz wzmocnione pobocze lewostronne. Powstaną zjazdy na pola tłuczniowe a do posesji bitumiczne oraz mijanki. Na ul. Targowej w Choceniu wykonana zostanie warstwa podbudowy z kamienia łamanego naturalnego, warstwa ścieralna i warstwa wiążąca. Wykonane zostaną zjazdy z kostki betonowej oraz pobocze obustronne gruntowe.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie stanowiło wartość ponad 1,55 mln zł. Realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

Pobierz informację z otwarcia ofert.

czwartek, 26 październik 2023

Pożar domu w miejscowości Zapust.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8072-pozar-domu-w-miejscowosci-zapust.html
26 października o godz. 4:02 strażacy z OSP Choceń zostali zadysponowani do pożaru domu w miejsc [...] 26 października o godz. 4:02 strażacy z OSP Choceń zostali zadysponowani do pożaru domu w miejscowości Zapust. Po dojeździe na miejsce potwierdzono zdarzenie - rozwinięty pożar poszycia dachowego. Z terenu objętego pożarem ewakuowano 81 letniego właściciela,który własnymi siłami próbował zażegnać rozprzestrzenieniu się ognia. Wspólnie z OSP Boniewo i PSP we Włocławku udało się skutecznie przeprowadzić akcję gaśniczą i „obronić” budynki gospodarcze i znajdujący się tam sprzęt rolniczy.

Czytaj więcej...

wtorek, 24 październik 2023

Remont mostu w Wilkowiczkach – zamknięcie przejazdu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8069-remont-mostu-w-wilkowiczkach-zamkniecie-przejazdu.html
W związku z planowanymi robotami budowlanymi w ramach zadania „Remont mostu w ciągu drogi wojew [...]

W związku z planowanymi robotami budowlanymi w ramach zadania „Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 269 w km 51+761 nad rzeką Lubieńką w miejscowości Wilkowiczki gm. Choceń”, firma Drogi i Mosty Włocławek sp. z o.o. poinformowała o planowanym terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Od 27 października 2023 r., (piątek) do 1 grudnia 2023 r., z uwagi na remont mostu wystąpią utrudnienia w ruchu na tym odcinku drogi. Przejazd będzie zamknięty i wyznaczone zostaną objazdy.

wtorek, 24 październik 2023

Medal dla Pana Sławomira Gwardeckiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8068-medal-dla-pana-slawomira-gwardeckiego.html
W Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku odbyła się w d [...]

W Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku odbyła się w dniu 23 października br., uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W czasie spotkania Medal Komisji Edukacji Narodowej wręczono Panu Sławomirowi Gwardeckiemu. Odznaczenie w pełni zasłużone. Gratulujemy

poniedziałek, 23 październik 2023

Cyferki z Długopisami 3D

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8066-cyferki-z-dlugopisami-3d.html
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego utrwalały poznane cyfry przy użyciu długopisów Banach 3D zakup [...]

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego utrwalały poznane cyfry przy użyciu długopisów Banach 3D zakupionych w ramach #LaboratoriaPrzyszłości. Korzystanie z długopisów 3D wymaga precyzji i kontroli ruchów, co pomaga w rozwoju umiejętności manualnych u dzieci. Poprzez rysowanie i konstruowanie trójwymiarowych rekwizytów, dzieci doskonalą swoje zdolności motoryczne i manipulacyjne. Była to nie tylko nauka, ale także doskonała zabawa!

Czytaj więcej...

piątek, 20 październik 2023

Nowy nabytek Urzędu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8064-nowy-nabytek-urzedu.html
Nowym nabytkiem Urzędu na czterech kołach jest Fiat Ducato. Samochód jest z rocznika 2010, jest t [...]

Nowym nabytkiem Urzędu na czterech kołach jest Fiat Ducato. Samochód jest z rocznika 2010, jest to brygadówka 7 osobowa podwójna kabina, skrzynia ładunkowa aluminiowa o ładowność 1335 kg i hak. Samochód zakupiony za cenę 39 tys. zł na potrzeby drogowo - budowlane związane z działalnością jednostki samorządowej. Poprzedni sprzęt odmawiał posłuszeństwa z uwagi na wyeksploatowanie.

Czytaj więcej...

piątek, 20 październik 2023

Przetarg na renowację obiektu zabytkowego w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8063-przetarg-na-renowacje-obiektu-zabytkowego-w-choceniu.html
 Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn Renowacja obiektu zabytkowego w Choce [...]

 Bez tytułu df4f8Ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji pn Renowacja obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl. do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 10:00.

Przedmiot zamówienia obejmuje renowację obiektu zabytkowego w Choceniu. Celem zadania jest zapobieżenie jego destrukcji oraz poprawa jego wyglądu zewnętrznego.

Zakres prac przewidziany do realizacji:

- termomodernizacja ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu,

- izolacja ścian fundamentowych,

- malowanie ścian zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont schodów i podestów wejściowych i zadaszenia nad drzwiami wejściowymi,

- remont pomieszczeń kotłowni,

- wymiana kotła ogrzewania.

Wykonanie inwestycji planowane jest na 2024 rok. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

piątek, 20 październik 2023

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów gminnych (gmin wiejskich)

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8061-ranking-wydatkow-inwestycyjnych-samorzadow-gminnych-gmin-wiejskich.html
Gmina Choceń znalazła się na podium wśród gmin wiejskich powiatu włocławskiego w ra [...]

Gmina Choceń znalazła się na podium wśród gmin wiejskich powiatu włocławskiego w rankingu inwestycyjnym - pobierz. Jesteśmy na 3 miejscu w powiecie włocławskim, 11 miejscu w województwie Kujawsko Pomorskim i 206 miejscu w Polsce wśród gmin wiejskich w rankingu inwestycyjnym. Pismo Wspólnota opublikowało wydatki inwestycji samorządów 2020 – 2022. W Polsce są 1523 gminy wiejskich, a ten ranking to obiektywne przedstawienie aktywności inwestycyjnej.

Link do artykułu: 

https://wspolnota.org.pl/news/ranking-wydatki-inwestycyjne-samorzadow-2020-2022

Średnia wydatków inwestycyjnych gmin wiejskich powiatu włocławskiego przypadająca na mieszkańca gminy:

Lp.

Gmina wiejska

W latach 2019 - 2021

W latach 2020 - 2022

Pozycja w rankingu gmin wiejskich w Polsce (na 1523 gminy)

Wydatki inwestycyjne na mieszkańca

(zł)

Pozycja w rankingu gmin wiejskich w Polsce (na 1523 gminy)

Wydatki inwestycyjne na mieszkańca (zł)

1

Baruchowo

138

1512,32

41

2441,28

2

Włocławek

184

1414,28

111

1908,90

3

Choceń

479

1024,27

206

1612,09

4

Kowal

701

851,75

494

1240,62

5

Boniewo

713

845,65

358

1364,94

6

Lubanie

762

817,33

377

1348,68

7

Fabianki

1017

669,71

903

913,55

piątek, 20 październik 2023

20 Rajd Włocławski – Choceń 2023

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8060-20-rajd-wloclawski-chocen-2023.html
Automobilklub Włocławski wraz z Wójtem Gminy Choceń Romanem Nowakowskim zapraszają na 20 Rajd W [...] Automobilklub Włocławski wraz z Wójtem Gminy Choceń Romanem Nowakowskim zapraszają na 20 Rajd Włocławski - Choceń 2023 zaliczany jako III Runda Mistrzostwa Okręgu PZM Bydgoszcz w KJS. Rajd Włocławski dzięki Władzom Gminy ma kolejny raz przyjemność gościć w miejscowości Choceń i jej okolicach. Wzorem lat poprzednich kontynuujemy formę rajdu z wykorzystaniem odcinków drogowych. Tym razem na uczestników czekają dwie próby OSowe w miejscowościach Bodzanowo oraz Ząbin. Pierwsza z nich krótsza o długości ok 1,7 km z dużą ilością szybkich łuków wiodąca przez malownicze pola. Druga to odcinek liczący niespełna 3 km. Bardziej wymagający, na "odwagę", z kilkoma ślepymi zakrętami oraz różnicami wysokości. Obie próby prowadzą po równej nawierzchni asfaltowej. Uczestnicy będą mieli do pokonania każdą po 4 razy w czterech pętlach. Razem osiem bardzo fajnych i wymagających odcinków. Równy asfalt i seria szybkich zakrętów zwiastują bardzo widowiskową jazdę. Start pierwszego zawodnika o godz. 10 przy ul. Sikorskiego 12 na terenie GOSiR w Choceniu. Impreza jest otwarta dla publiczności. Przed startem kibice będą mogli w parku maszyn (teren przy boiskach GOSiR) obserwować przygotowania zawodników do rywalizacji. Dodatkowo w trakcie trwania rajdu każdy z zawodników będzie musiał udać się do bazy rajdu na tzw. serwis. To okazja dla kibiców, aby zobaczyć sportowe auta z bliska i przyjrzeć się pracom serwisowym jakie będą przy nich wykonywane. Wstęp na odcinki drogowe z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności oraz stosowaniem się do poleceń obsługi rajdu i strażaków OSP zabezpieczających odcinki. Pierwszy zawodnik na mecie zlokalizowanej w GOSiR zamelduje się ok godz. 15. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród przewidziane jest na godz. 17.30. Impreza skierowana jest do kierowców amatorów, w których drzemie żyłka sportowej rywalizacji. Chęć sprawdzenia się z innymi uczestnikami pokonując przygotowane próby sportowe na czas. Do wzięcia udziału w tego typu zawodach wystarczy auto z aktualnymi badaniami technicznymi oraz opłaconą polisą OC. Kierowca musi posiadać prawo jazdy kat. B i razem z pilotem muszą być wyposażeni w kaski. Pilot musi mieć ukończone 17 lat.

Regulamin oraz karta zgłoszenia jest dostępna pod adresem:
http://www.automobilklub.q4.pl
Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1061252781549627
czwartek, 19 październik 2023

Nowe oświetlenie w tym roku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8059-nowe-oswietlenie-w-tym-roku.html
W roku bieżącym doświetliliśmy następujące odcinki dróg: - droga powiatowa w miejscowości N [...]

W roku bieżącym doświetliliśmy następujące odcinki dróg:

- droga powiatowa w miejscowości Niemojewo, na odcinku 700 mb, zamontowano 5 opraw,

- ul. Kujawska w Czerniewicach, na odcinku 300 mb, zamontowano 3 oprawy,

- Świerkowo – 1 oprawa. Jeśli warunki techniczne pozwolą, planujemy zamontować jeszcze 1 oprawę przy ostatnim zabudowaniu w tej miejscowości.

W ramach umowy na usługę oświetleniową podniesiono standard oświetlenia drogowego poprzez montaż 5 szt. opraw na istniejących słupach w m. Ząbin.

Wymieniono również 10 opraw sodowych na ledowe w m. Czerniewice ul. Kowalska – od przejazdu kolejowego do dworca PKP oraz zamontowano 1 oprawę na istniejącym słupie w Czerniewicach ul. Osiedlowa.