wtorek, 25 sierpień 2020

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6216-informacja-65.html
W związku z rozpoczęciem prac drogowych na drodze relacji Siewiersk - Świątniki, Siewiersk - Kru [...] W związku z rozpoczęciem prac drogowych na drodze relacji Siewiersk - Świątniki, Siewiersk - Krukowo wystąpi utrudnienie w ruchu drogowym od dnia 26-08-2020r. do dnia 29.08.2020r. Za utrudnienia przepraszamy!
wtorek, 25 sierpień 2020

Krwiobus w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6214-krwiobus-w-czerniewicach.html
W niedzielę (30.08.2020 r.) Koło Gospodyń Wiejskich z Czerniewic, Gmina Choceń oraz Hufiec ZHP P [...]

W niedzielę (30.08.2020 r.) Koło Gospodyń Wiejskich z Czerniewic, Gmina Choceń oraz Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego organizują akcję oddawania krwi. Krwiobus będzie stacjonował w Czerniewicach przy Kościele (ul. Świętego Antoniego 18) w godzinach od 10:00 do 15:00. Oczywiście cała akcja zorganizowana jest z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie środków ochrony indywidualnej obecnie obowiązujących, 2 metrowych odległości w kolejce oraz stosowanie się do poleceń personelu medycznego. Przypominamy, iż krew mogą oddawać osoby zdrowe, pełnoletnie, które nie przekroczyły 65 roku życia, ważące nie mniej niż 50 kg.
KRWIOBUS cfc92

wtorek, 25 sierpień 2020

Fundusz sołecki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6212-fundusz-solecki.html
Wiele drobnych bieżących napraw dróg oraz zadań inwestycyjnych na drogach realizujemy corocznie [...]

Wiele drobnych bieżących napraw dróg oraz zadań inwestycyjnych na drogach realizujemy corocznie na terenie gminy w ramach funduszu sołeckiego. W związku z powyższym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych za rok 2019 w zakresie funduszu sołeckiego w wysokości ponad 121.000 zł. Środki zasilą budżet gminy.

wtorek, 25 sierpień 2020

Śmieci – nowe deklaracje

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6211-smieci-nowe-deklaracje.html
Do Urzędu spłynęła już większość nowych deklaracji – dotyczy opłaty za śmieci. Nowe dekl [...]

Do Urzędu spłynęła już większość nowych deklaracji – dotyczy opłaty za śmieci. Nowe deklaracje składają wszyscy mieszkańcy bez względu czy ktoś jest zameldowany czy nie. Liczy się fakt zamieszkiwania w danym miejscu. Jednocześnie podajemy czy będziemy korzystać z własnego kompostownika – wtedy opłata wynosi 18 zł od osoby. Jeśli biodegradowalne również załadujemy do odbioru to opłata wynosi 20 zł od osoby. Jeszcze jedna ważna informacja nie ma już ulgi powyżej 7 osób w gospodarstwie domowym – prawo nie pozwala już do jej stosowania.

Z nowych ankiet wynika, że około 400 osób unikało dotychczas opłaty. Smutne, a czasami nawet żenujące, że często są to ludzie po których nikt by się nie spodziewał. Oto przykład pierwszy z brzegu - Borzymowice – nie jacyś tam biedni ale kilkudziesięcio hektarowe gospodarstwo sadownicze – zamieszkuje faktycznie 5 osób, w ankiecie są tylko trzy osoby. Takich przypadków jest kilkadziesiąt. Każdy podkreślam każdy przypadek będzie analizowany i będziemy wyciągać konsekwencje. Oświadczenia w ankietach były składane pod odpowiedzialnością karną. W skali roku łącznie to jest kwota około 100 tys. zł. Przecież to my wszyscy pozostali musimy płacić więcej by system się bilansował.

Dziękuję wszystkim sołtysom. Tak naprawdę tylko dzięki waszej pracy udało się zrobić aktualną ewidencję.

poniedziałek, 24 sierpień 2020

Pomoc COVID- 19 dla poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej suszy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6209-pomoc-covid-19-dla-poszkodowanych-w-wyniku-ubieglorocznej-suszy.html
Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności [...] Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, a wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tego niekorzystnego zjawiska, nie zostały rozpatrzone lub rozpatrzone negatywnie a pomoc finansowa nie była wypłacona.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu określonym przez Prezesa ARiMR. Pomoc może zostać przyznawana przez ARiMR tylko do dnia 31.12.2020 r. i do tego terminu musi zostać wypłacona. Nie został jeszcze ustalony końcowy termin składania wniosków, jednak jak najszybsze złożenie wniosku gwarantuje szybszą wypłatę pomocy. Do złożenia wniosku nie jest wymagany protokół strat w gospodarstwie.

UWAGA: Rolnicy którzy otrzymali już pomoc finansową nie będą mogli skorzystać z dodatkowej puli pieniędzy.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 54 232 14 95- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział we Włocławku.

Poniżej załączamy wzór wniosku o udzielenie pomocy.

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/2020/producenci_rolni/a/Wniosek_Susza_2019_COVID-19.www.pdf

czwartek, 20 sierpień 2020

Pierwsze wezwanie do uporządkowania działki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6207-pierwsze-wezwanie-do-uporzadkowania-dzialki.html
Gmina Choceń informuje, że w dniu 31.08.2020r. między godziną 10:00 – 12:00 przeprowadzi wizj [...]

Gmina Choceń informuje, że w dniu 31.08.2020r. między godziną 10:00 – 12:00 przeprowadzi wizję terenową działek oraz posesji znajdujących się na terenie naszej gminy. W skład komisji powołani zostali pracownicy tut. Urzędu Gminy oraz funkcjonariusz Posterunku Policji w Choceniu. Czynności kontrolne polegały będą na sprawdzeniu stanu sanitarnego nieruchomości w myśl art. 117 § 1 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 2019, poz. 821 t.j.), który brzmi: „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego
i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

czwartek, 20 sierpień 2020

Odczyt wodomierzy na działkach rekreacyjnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6206-odczyt-wodomierzy-na-dzialkach-rekreacyjnych.html
Informujemy, że odczyty wodomierzy na działkach rekreacyjnych w Ługowiskach, Borzymowicach, Szczu [...]

Informujemy, że odczyty wodomierzy na działkach rekreacyjnych w Ługowiskach, Borzymowicach, Szczutkowie i Lutoborzu odbędą się w dniach 28-29 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00.do 17.00. Należność za wodę można uregulować:

1. bezpośrednio u inkasentek gotówką

2. po otrzymaniu faktury przelewem na konto bankowe nr 81 9557 0006 0011 8239 2000 0026 w tytule podając swoje dane i nr faktury lub gotówką w kasie Urzędu Gminy

W przypadku nieobecności w tych dniach na działce prosimy telefonicznie podać stan licznika wody pod numerem telefonu 54 284 66 17 lub 54 284 66 93. W odpowiedzi otrzymają Państwo nr faktury oraz kwotę do zapłaty. 

środa, 19 sierpień 2020

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6204-ogloszenie-29.html
Kupię jabłko młode i śliwkę - ilości hurtowe kaliber 65+, cena do uzgodnienia. Kontakt 6008109 [...] Kupię jabłko młode i śliwkę - ilości hurtowe kaliber 65+, cena do uzgodnienia. Kontakt 600810978
poniedziałek, 17 sierpień 2020

Nowe obowiązki Wójta Gminy w zakresie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych przez rolników

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6202-nowe-obowiazki-wojta-gminy-w-zakresie-potwierdzania-umow-dzierzawy-zawieranych-przez-rolnikow.html
W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydent [...]

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 tej ustawy Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć do UG wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z podpisaną umową dzierżawy w pokoju nr 4. Na wydanie przedmiotowego zaświadczenia Wójt ma 7 dni.

Wójt gminy udzielił upoważnienia do potwierdzania zawartych umów dzierżawy Sekretarz gminy Pani Agnieszce Świątkowskiej. Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1ustawy o opłacie skarbowej.