poniedziałek, 16 styczeń 2023

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7567-lux-med-diagnostyka-zaprasza-na-bezplatne-badania-mammograficzne-dla-pan-w-wieku-50-69-lat-finansowane-przez-nfz-w-ramach-programu-profilaktyki-raka-piersi.html
piątek, 13 styczeń 2023

Informacja z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7565-informacja-z-sesji-nadzwyczajnej-4.html
Podczas XLVIII sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, zwołanej w trybie nadzwyczajnym na dzie [...]

Podczas XLVIII sesji Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, zwołanej w trybie nadzwyczajnym na dzień 9 stycznia 2023 r., rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach:

  1. zmiany budżetu gminy na 2023 r. – zwiększono m.in. wydatki na modernizację przedszkoli oraz wyodrębniono zadanie inwestycyjne dot. przebudowy drogi Bodzanówek – gr. gm.;
  2. przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030 – przeprowadzono procedurę aktualizacji strategii w celu wydania opinii zarządu województwa dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń - wyrażono zgodę na zawarcie przez Gminę Choceń umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z PPKS.

Uchwały zostaną udostępnione w BIP Urzędu Gminy w Choceniu.

piątek, 13 styczeń 2023

Prosimy o kontakt przed dokonaniem opłaty za wodę i ścieki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7564-prosimy-o-kontakt-przed-dokonaniem-oplaty-za-wode-i-scieki.html
Prosimy, aby opłaty za wodę i ścieki uiszczać na podstawie faktury. Dotychczas wiele osób samem [...]

Prosimy, aby opłaty za wodę i ścieki uiszczać na podstawie faktury. Dotychczas wiele osób samemu wyliczało wysokość opłaty na podstawie stanu licznika i dokonywało wpłat przelewem elektronicznym. Wielokrotnie przez co dochodziło do sytuacji, w których pojawiły się nadpłaty lub niewielkie zaległości. Po zmianie stawek za wodę i ścieki oraz pojawieniem się opłaty abonamentowej problem się nawarstwił. Jeżeli chcą Państwo zapłacić przelewem prosimy wcześniej zadzwonić do UG Choceń pod nr tel. 54 284-66-17 lub 54 284-60-05 i podać stan licznika. Pracownik Urzędu w odpowiedzi poda nr faktury oraz kwotę do zapłaty. Ponadto faktury można uiścić także w pokoju nr 9 Urzędu Gminy lub u Inkasentek

piątek, 13 styczeń 2023

Fundusze europejskie na szkolenia dla firm

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7563-fundusze-europejskie-na-szkolenia-dla-firm.html
Przedsiębiorców i pracowników firm MŚP zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne online pt [...]

Przedsiębiorców i pracowników firm MŚP zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne online pt.  „Fundusze europejskie na szkolenia dla firm”.

Spotkajmy się w dniu  17 stycznia 2023  r. w godzinach od 10:00 do 11:00.

Finansowane z funduszy europejskich szkolenia każdy wybierze według własnych potrzeb. Mogą to być szkolenia zawodowe, z kompetencji cyfrowych, związane z zarządzaniem firmą czy związane z nabyciem innych umiejętności potrzebnych w firmie. Mogą to być również szkolenia dla Twoich pracowników. Wybierzesz je indywidualnie dla każdej osoby z bardzo szerokiej oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych. Na spotkaniu omówimy zasady ubiegania się o wsparcie, pokażemy niezbędną dokumentację.

Dofinansowanie na szkolenia może wynosić nawet 80 % kosztów.

Naszym gościem będzie przedstawicielka Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, która omówi zasady ubiegania się o środki w projekcie „Regionalny Fundusz Szkoleniowy”.

Pokażemy także inne projekty szkoleniowe.

Program dostępny jest tutaj

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenia wpisując w tytule WEB 17.01.2023 oraz w treści imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.  Każdy uzyska od nas zwrotne potwierdzenie.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania, linku.

Zapisać się można również telefonicznie 797 304 126.

Serdecznie zapraszamy!

środa, 11 styczeń 2023

Podziękowania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7560-podziekowania-10.html
Nasz mieszkaniec Pan Adam Ciesielski po 45 latach pracy, przeszedł na emeryturę. W ostatnich latac [...]

Nasz mieszkaniec Pan Adam Ciesielski po 45 latach pracy, przeszedł na emeryturę. W ostatnich latach był inspektorem w Starostwie Powiatowym we Włocławku, więc czuwał nad gminą Choceń podwójnie. I jako inspektor Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa – Zarządzenie Kryzysowe i jako mieszkaniec. Bardzo dziękujemy Panu za udaną, życzliwą i przyjazną współpracę a także profesjonalizm, dzielenie się doświadczeniem i wsparciem w trudnych momentach. Życzymy samych dobrych dni podczas zasłużonego odpoczynku.

środa, 11 styczeń 2023

Przetarg na modernizację przedszkoli

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7556-przetarg-na-modernizacje-przedszkoli-3.html
Podpisana została umowa na realizację inwestycji pn Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewi [...]

Podpisana została umowa na realizację inwestycji pn Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE z PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWO - USŁUGOWYM MONIMAR - MARCIN KUCHARUK z Włocławka na kwotę 2 049 180,00 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację dwóch budynków w których znajdują się przedszkola w Śmiłowicach oraz w Czerniewicach. Zakres robót obejmuje m.in: termomodernizację budynków docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę armatury C.O. i instalacji sanitarnej, wymianę instalacji kanalizacyjnej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę kotłów C.O., wykonanie gładzi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń,  naprawę podłóg, wymianę okien i drzwi zewnętrznych z drewnianych na PCV. Zakończenie zadania planowane jest na 10.10.2023 r. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 909 319,27 zł.

środa, 04 styczeń 2023

Terminarz zebrań sprawozdawczych OSP za ok 2022 w Gminie Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7550-terminarz-zebran-sprawozdawczych-osp-za-ok-2022-w-gminie-chocen.html
Lp. Nazwa jednostki OSP Termin Godzina 1. Nakonowo Stare 2 [...]

Lp.

Nazwa jednostki OSP

Termin

Godzina

1.

Nakonowo Stare

28.01.2023

16.00

2.

Wichrowice

11.02.2023

16.00

3.

Choceń

25.03.2023

16.00

4.

Śmiłowice

25.02.2023

16.00

5.

Czerniewice

18.03.2023

16.00

6.

Wilkowice

11.03.2023

16.00

7.

Szczutkowo

21.01.2023

14.00

środa, 04 styczeń 2023

Oszczędzamy energię elektryczną

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7547-oszczedzamy-energie-elektryczna.html
Konieczność oszczędzania zużycia energii wynika ze wzrostu cen taryf, kryzysu energetycznego ora [...]

Konieczność oszczędzania zużycia energii wynika ze wzrostu cen taryf, kryzysu energetycznego oraz zapisanego w ustawie obowiązku wykazania oszczędności na poziomie 10 %. Zapis określony w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej jest związany z sytuacją na rynku energii elektrycznej i dotyczy okresu od początku grudnia 2022 r., do końca 2023 roku. W związku z powyższym działania w tym zakresie zostały wdrożone także w naszej gminie. Po burzliwej debacie radni gminy Choceń ustalili, że oświetlenie uliczne będzie się świeciło:

- zapalanie lamp 25 min. po zachodzie słońca i świecenie do 21.00
- od godz. 21.00 do godz. 5.30 – przerwa nocna
- zapalanie lamp o godz. 5.30 i wyłączanie 25 min. przed wschodem słońca.

Do oszczędzania energii elektrycznej w godzinach szczytu i przesuwania jej zużycia na inne godziny Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne zachęcają także gospodarstwa domowe. Godziny szczytu są ruchome, ale to przede wszystkim godziny popołudniowe. Można je sprawdzić na stronie https://www.pse.pl/home Racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i unikanie poboru w okresach szczytów zapotrzebowania pozwoli na ograniczenie skutków kryzysu energetycznego, zmniejszenie cen energii i kosztów zarządzania systemem.

środa, 04 styczeń 2023

Agregat prądotwórczy pojedzie na Ukrainę

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7546-agregat-pradotworczy-pojedzie-na-ukraine.html
O wsparcie w postaci agregatu prądotwórczego wnioskował Uniwersytet w mieście Chmielnickim. Radn [...]

O wsparcie w postaci agregatu prądotwórczego wnioskował Uniwersytet w mieście Chmielnickim. Radni naszej gminy przychylili się do tej prośby i podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. W związku z powyższym dokonano przeglądu sprzętu będącego w posiadaniu samorządu Gminy Choceń. Agregat prądotwórczy 58,4 KVA w ilości 1 sztuk o łącznej wartości 42.000 zł już niedługo trafi do Obwodu Chmielnicki w Ukrainie. Pomoc jest organizowana wspólnie z Gminą Lubraniec.

wtorek, 03 styczeń 2023

Powiatowe przewozy pasażerskie w 2023 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7545-powiatowe-przewozy-pasazerskie-w-2023-r.html
W załączeniu linie komunikacyjne w ramach powiatowych przewozów pasażerskich w 2023 r., przez&nb [...]

W załączeniu linie komunikacyjne w ramach powiatowych przewozów pasażerskich w 2023 r., przez  gminę Choceń.

1. Linia komunikacyjna Chodecz - Machnacz przez Choceń - pobierz

2. Linia komunikacyjna Baruchowo - Machnacz przez Gołaszewo - Kruszyn - pobierz

wtorek, 03 styczeń 2023

Jubileusz Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7544-jubileusz-gminy-chocen.html
W dniu 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy utworzono w powiecie [...] W dniu 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy utworzono w powiecie włocławskim Gminę Choceń. Właśnie minęło 50 lat od tego wydarzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te wszystkie lata wspólną pracą i zaangażowaniem przyczyniali się do poprawy codziennej jakości życia mieszkańców.