wtorek, 12 listopad 2019

Podjęte działania na Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5755-podjete-dzialania-na-stacji-uzdatniania-wody-w-choceniu.html
Gmina Choceń w nawiązaniu do stwierdzonych nieprawidłowości w trzech punktach poboru wody: woda [...] Gmina Choceń w nawiązaniu do stwierdzonych nieprawidłowości w trzech punktach poboru wody: woda surowa SUW Choceń, woda uzdatniona SUW Choceń, woda z punktu Oaza Ługowiska informuje, że podjęto działania naprawcze w postaci:
 1. Płukania filtrów SUW w Choceniu
 2. Płukania sieci wodociągowej wodą z SUW Śmiłowice
 3. Dezynfekcji SUW w Choceniu środkami czystości
 4. Zabiegi higienizacyjne na SUW Choceń oraz na ujęciach wody (studnie)
Planowany termin poboru próbek wody w punktach, gdzie stwierdzono nieprawidłowości nastąpi jutro tj. 13.11.2019 r. około godziny 6:00. Wyniki badań zostaną przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku niezwłocznie po ich otrzymaniu.

W przypadku uzyskania wyników prawidłowych, po uzyskaniu zgody Dyrektora PSSE mieszkańcy Chocenia i innych miejscowości zaopatrywanych dotychczas z SUW Choceń zostaną ponownie zaopatrzeni w wodę z SUW Choceń. Następnie w ciągu kilku najbliższych dni zostaną pobrane próbki wody ze wszystkich punktów zgodności (12 szt.) wskazanych w harmonogramie poboru próbek wody w celu potwierdzenia, że woda w punktach zgodności spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Problemy na Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5746-problemy-na-stacji-uzdatniania-wody-w-choceniu.html
W dniu 08.11.2019 r. ze wszystkich punktów wskazanych przez harmonogram poboru próbek wody z Gminy [...] W dniu 08.11.2019 r. ze wszystkich punktów wskazanych przez harmonogram poboru próbek wody z Gminy Choceń pobrano 12 próbek wody w celu jej zbadania. Niestety na Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu oraz w punkcie OAZA Ługowiska stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności wody do spożycia z SUW Choceń. Pracownicy Urzędu Gminy w Choceniu niezwłocznie przystąpili do prac mających na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pragniemy podkreślić, że w pozostałych badanych punktach (Przychodnia Promed, GARSAD, Szkoły w Wilkowicach, Śmiłowicach, Choceniu, Przedszkole Miś, DPS Wilkowiczki, Stacja Uzdatniania Wody w Śmiłowicach w wodzie surowej i uzdatnionej nie stwierdzono obecności  bakterii z grupy coli.


Miejscowości zaopatrywane w wodę z Chocenia, będą mieć teraz dostarczaną wodę ze Śmiłowic. W związku z czym na terenie gminy może w ciągu najbliższych czterech dni wystąpić spadek ciśnienia wody. W dniu jutrzejszym badania zostaną powtórzone w celu weryfikacji. Wynik będzie znany prawdopodobnie w piątek.

KOMUNIKAT!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5745-komunikat-4.html
Bez tytułu 01c41
wtorek, 12 listopad 2019

Kulturalny wieczór

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5754-kulturalny-wieczor.html
W piątek 8 listopada br., Piotr Bałtroczyk podczas Stand-Up, Starość nie jest dla mięczaków, p [...] W piątek 8 listopada br., Piotr Bałtroczyk podczas Stand-Up, Starość nie jest dla mięczaków, przeniósł nas w niepowtarzalny klimat. Jest niebanalną postacią, lubianą ze względu na ironiczne podejście do bieżących zdarzeń, ale też z uwagi na duży dystans do samego siebie. Zaprezentował nam swój świat w przeuroczy i zabawny sposób. Jest wiele rzeczy, które Piotra Bałtroczyka interesują, dzięki czemu stał się atrakcją tego wieczoru w Choceniu. Patronat nad wydarzeniem objęli Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski oraz Starosta Powiatu Włocławskiego Roman Gołębiewski.

Czytaj więcej...

wtorek, 12 listopad 2019

Zjazd Hufca Powiatu Włocławskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5752-zjazd-hufca-powiatu-wloclawskiego.html
W sobotę 9 listopada br., odbył się zjazd Hufca Powiatu Włocławskiego. Był to zjazd wyborczy k [...] W sobotę 9 listopada br., odbył się zjazd Hufca Powiatu Włocławskiego. Był to zjazd wyborczy kończący kadencję Komendanta Hufca phm Katarzyny Jankowskiej. Był to czas podsumowań i podziękowań dla Pani phm. Katarzyny Jankowskiej oraz całej komendy hufca za pełnioną służbę. W wyniku jednogłośnej decyzji delegatów hufca komendantką hufca na kolejną kadencję została phm. Eliza Zaborowska.

Czytaj więcej...

wtorek, 12 listopad 2019

Wolność i niepodległość

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5751-wolnosc-i-niepodleglosc.html
Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w dniu 11 listopada w [...] Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w dniu 11 listopada w Choceniu Mszą św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. św. Idziego. W 101 rocznicę odzyskania niepodległości oddaliśmy cześć tym, którzy zginęli w walce by Polska po 123 latach znów znalazła się na mapach świata. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe:
 • Sztandar Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu
 • Sztandar Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu
 • Sztandar Zespołu Szkolno – Przedszkolny w Choceniu, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu
 • Sztandar Gminnego Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych w Choceniu,
 • Sztandar Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichrowicach
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach.

Czytaj więcej...

czwartek, 07 listopad 2019

Wydarzenia na długi weekend

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5742-wydarzenia-na-dlugi-weekend.html
8 listopada godz. 18.00 Stand-Up Piotra Bałtroczyka, Starość nie jest dla mięczaków. Wejście z [...] 8 listopada godz. 18.00 Stand-Up Piotra Bałtroczyka, Starość nie jest dla mięczaków. Wejście za okazaniem zaproszenia. Wydarzenie pod patronatem Wójta Gminy Romana Nowakowskiego oraz Starosty Powiatu Włocławskiego Romana Gołębiewskiego.

9 listopada godz. 8.00 CCKB Rada Rodziców Niepublicznego Przedszkola w Choceniu zaprasza na Kiermasz Ciast z okazji Święta Niepodległości

9 listopada godz. 11.00 Zjazd Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego.

11 listopada godz. 11.00 Msza za Ojczyznę w Kościele św. Idziego w Choceniu

11 listopada godz. 12.20 Apel pamięci i złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego przy Urzędzie Gminy

11 listopada godz. 17.00 Koncert Niepodległości w CCKB. Wystąpią Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Śmiłowice, Chór Mi Alegria, Grupa woklana „Arte”. Wstęp wolny.
wtorek, 05 listopad 2019

Azbest

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5740-azbest.html
Gmina Choceń uzyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar [...] Bez tytułu 3183bGmina Choceń uzyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń”. Kwota dotacji przyznana na rok 2019 wynosi 71.489,63 zł.
poniedziałek, 04 listopad 2019

Zjazd Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5739-zjazd-hufca-zhp-powiatu-wloclawskiego.html
W najbliższą sobotę 9 listopada 2019 r., o godz. 11.00 w Choceniu odbędzie się Zjazd Hufca ZHP [...] W najbliższą sobotę 9 listopada 2019 r., o godz. 11.00 w Choceniu odbędzie się Zjazd Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Zjazd zaplanowano w siedzibie hufca – budynek urzędu gminy przy ul. Sikorskiego 12. Jest to zjazd wyborczy kończący kadencję Komendanta Hufca phm Katarzyny Jankowskiej. Dziękujemy Pani phm Katarzynie Jankowskiej za poświęcony czas i okazane serce działalności harcerskiej. Bravo, bravo, bravissimo!
poniedziałek, 04 listopad 2019

Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5738-calodobowa-bezplatna-ogolnopolska-infolinia-dla-dzieci-i-mlodziezy-oraz-ich-opiekunow.html
Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze środków z Narodowego Programu Zdrowia, od 1 paźdz [...] Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze środków z Narodowego Programu Zdrowia, od 1 października br. została uruchomiona całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami - 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem http://www.liniadzieciom.pl/
poniedziałek, 04 listopad 2019

Wieczór autorski

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5737-wieczor-autorski.html
Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić na wieczór autorski poświęcony Panu Arkadiuszow [...]
Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić na wieczór autorski
poświęcony Panu Arkadiuszowi Ciechalskiemu. Spotkanie autorskie
odbędzie się dnia 29 listopada 2019 r., o godz. 16.00
w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka. 
Podczas wieczorku będzie można nabyć
książkę „Cukrownia w Choceniu. Powstanie. Rozwój. Upadek”.
Wstęp wolny.
czwartek, 31 październik 2019

Ogłoszenie konkursu 8/2019 rewitalizacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5744-ogloszenie-konkursu-8-2019-rewitalizacja.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości [...] bez tytulu 4d16c b6bb4
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-333/19 
Numer konkursu LGD: 8/2019
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2010 (dalej: SZOOP):
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno– gospodarczej miejscowości wiejskich –
w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe
w życiu społecznym i gospodarczym.
 


Pełna treść ogłoszenia - kliknij tutaj