piątek, 22 maj 2020

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6057-ogloszenie-28.html
W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta [...]

W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową w ramach: Oś priorytetowa 3  Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie 3.4  Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 22.05.2020r. – 05.06.2020 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy.

Załączniki:

piątek, 22 maj 2020

Szkoły w czasie epidemii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6056-szkoly-w-czasie-epidemii.html
Już 25 maja część dzieci – z klas jeden-trzy – będzie mogło wrócić do placówek na  [...]

Już 25 maja część dzieci – z klas jeden-trzy – będzie mogło wrócić do placówek na  zajęcia opiekuńczo – dydaktyczne. Z danych zebranych ze szkół z terenu naszej gminy wynika, że do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Choceniu wróci 62 uczniów, do SP w Wilkowicach 7 dzieci. Natomiast w SP Śmiłowice nikt z rodziców nie zadeklarował chęci powrotu dziecka do szkoły. W szkołach istnieje możliwość wykupienia obiadu. Dla wszystkich uczniów pozostających w domu nadal obowiązują lekcje w formie zdalnej. Poniżej zamieszczamy trasy autobusów szkolnych od dnia 25.05.2020 r.:

Pobierz plik

czwartek, 21 maj 2020

Zachęcamy do głosowania

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6054-zachecamy-do-glosowania.html
Szanowni Państwo prosimy o wsparcie Jakuba Kurzep w MasterChef TVN Polska. Jakub pochodzi z Gminy C [...]

Szanowni Państwo prosimy o wsparcie Jakuba Kurzep w MasterChef TVN Polska. Jakub pochodzi z Gminy Choceń, obecnie mieszka w Anglii. Jest byłym aktorem Teatru Ludzi Upartych, i jest tak uparty, że w tym roku po raz drugi bierze udział w MasterChef TVN Polska. W ubiegłym roku był 19, w tym roku chce zostać pierwszy.

Mogliście go Państwo zobaczyć również w chórze Canto, podczas finału WOŚP, czy też podczas występów z Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Śmiłowice.

Dzisiaj potrzebuje waszego wsparcia. Startuje w MasterChef TVN Polska i został zakwalifikowany do 2 etapu konkursu.

Głosy będzie można oddawać już w tą sobotę:

https://masterchef.tvn.pl/jakub-kurzep,321485,n.html

Oficjalny profil Jakuba na Instagramie, gdzie można obejrzeć jego kulinarne prace: https://www.instagram.com/deerartem/?hl=pl

czwartek, 21 maj 2020

Premie dla młodych rolników

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6051-premie-dla-mlodych-rolnikow.html
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosk [...]

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 3 czerwca 2020 r. do 1 sierpnia 2020 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 759, poz. 1021; z 2019 r. poz. 760 oraz z 2020 r.  poz. 839).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

  • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
  • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
  • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
  • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000 euro i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

czwartek, 21 maj 2020

Projekt Zdalna Szkoła +

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6050-projekt-zdalna-szkola.html
W dniu 19.05.2020 r. Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach: Osi [...]

układ znakow cf689

W dniu 19.05.2020 r. Gmina Choceń złożyła wniosek o przyznanie grantu w ramach: Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1- „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W dniu wczorajszym, tj. 20.05.2020 r., Gmina Choceń znalazła się na liście rankingowej wniosków pozytywnie rozpatrzonych, otrzymując Grant w wysokości 74.999,96 zł. Planujemy zakupić 28 szt. nowych laptopów. W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy.

piątek, 15 maj 2020

Otwarcie Urzędu Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6045-otwarcie-urzedu-gminy.html
Od poniedziałku 25 maja można już będzie bez ograniczeń wejść na teren Urzędu i do poszczeg [...]

Od poniedziałku 25 maja można już będzie bez ograniczeń wejść na teren Urzędu i do poszczególnych pokoi. Także do Wójta, Sekretarz czy innych pracowników. Dotyczy to też biura Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Zgłowiączki.

Na teren Urzędu wchodzimy w maseczkach i rękawiczkach – tak jak do marketu dezynfekując ręce przy wejściu. Rękawiczki i płyn do dezynfekcji będą dostępne  w widocznych miejscach. W poszczególnych pokojach zamontowane będą osłony by nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu. W miarę jak rząd będzie znosił kolejne obostrzenia będziemy je także znosić w Urzędzie.

piątek, 15 maj 2020

Dodatkowy parking przy targowisku.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6044-dodatkowy-parking-przy-targowisku.html
Doświadczenia z ostatnich dni targowych wskazują, że obecna ilość miejsc parkingowych przy targ [...]

Doświadczenia z ostatnich dni targowych wskazują, że obecna ilość miejsc parkingowych przy targowisku w Choceniu jest zbyt mała. Doszliśmy z właścicielem sąsiedniej nieruchomości do porozumienia i tuż obok targowiska powstał w ekspresowym tempie nowy parking. Zachęcamy do korzystania już w najbliższą sobotę.

czwartek, 14 maj 2020

Dofinansowanie do przebudowy drogi w Siewiersku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6043-dofinansowanie-do-przebudowy-drogi-w-siewiersku.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 18/768/20 z dnia 13 maja br. rozstrzygnął nab [...]

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 18/768/20 z dnia 13 maja br. rozstrzygnął nabór wniosków i rozdysponował środki finansowe na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2020. Na liście zadań do dofinansowania znalazł się odcinek dotyczący przebudowy drogi gminnej Siewiersk – Świątniki (granica gminy) o dł. 0,84 km, wysokość dotacji 80.640 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

czwartek, 14 maj 2020

Wsparcie na działalność gospodarczą

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6042-wsparcie-na-dzialalnosc-gospodarcza-2.html
Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsp [...]

Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsparcia w konkursie 1/2020 ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki. Na 23 złożone wnioski, w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej, 3 zostały złożone przez mieszkańców naszej gminy. Wnioski zostały ocenione w dniach 13 -14 maja 2020 r., przez Radę Stowarzyszenia zgodnie z procedurą wyboru operacji. W związku z tym, że wnioski mieszczą się w limicie środków przewidzianym w danym konkursie, wszyscy wnioskodawcy będą mieli możliwość realizacji swoich operacji. Na terenie naszej gminy wsparcie trafi na realizację projektów związanych m.in. ze świadczeniem usług budowalnych – tynkowanie, naprawą pojazdów samochodowych, podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu edukacji sportowej.

Konkurs został przeprowadzony w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.