wtorek, 22 grudzień 2020

Wręczono Vouchery z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6384-wreczono-vouchery-z-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych.html
Gmina Choceń otrzymała wsparcie w wysokości 1 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokaln [...] Gmina Choceń otrzymała wsparcie w wysokości 1 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Choceniu.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 21 grudzień 2020

„Dzień z trenerem”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6383-dzien-z-trenerem.html
Zarząd Klubu GTS „Unia” Choceń wraz ze sztabem trenerskim serdecznie zapraszają dzieci i mło [...] Zarząd Klubu GTS „Unia” Choceń wraz ze sztabem trenerskim serdecznie zapraszają dzieci i młodzież będącą członkami sekcji młodzieżowych klubu (piłki nożnej, piłki ręcznej i boksu) na wydarzenie „Dzień z trenerem”, które odbędzie się 19 grudnia 2020r. w godzinach 9.00 – 14.00 na hali sportowej w Choceniu. Podczas wydarzenia odbędzie się rozgrzewkowy tor przeszkód, mecze piłki ręcznej oraz piłki nożnej. Każdy z klubowiczów otrzyma upominek oraz słodki poczęstunek. Uczestników prosimy o zabranie stroju sportowego, zmiennego obuwia oraz mnóstwo chęci do sportowej zabawy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z trenerem danej sekcji. Będą to ostatnie zajęcia w mijającym roku sportowym. Wydarzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.
piątek, 18 grudzień 2020

Informacja LGD

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6382-informacja-lgd-2.html
Cel ogólny 3 LSR   Rozwój turystyki  i agroturystyki oraz podniesienie jakości  [...]
bez tytulu 3f133 0e031Cel ogólny 3 LSR
  Rozwój turystyki  i agroturystyki oraz podniesienie jakości  życia mieszkańców  w obszarze komunikacji , rekreacji i wypoczynku

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki  w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego 3 Rozwój turystyki  i agroturystyki oraz podniesienie jakości  życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku dnia 23 grudnia 2020 ogłosi konkurs na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - inicjatywy LEADER.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST  z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Podmioty te muszą posiadać miejsce zamieszkania (jeśli dotyczy) na obszarze LGD lub siedziba podmiotu (oddziału) tej jednostki musi być na obszarze objętym LSR.

Czytaj więcej
piątek, 18 grudzień 2020

Apel do Marszałka Całbeckiego o zmianę decyzji w sprawie połączeń kolejowych na trasie Włocławek-Kutno-Włocławek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6381-apel-do-marszalka-calbeckiego-o-zmiane-decyzji-w-sprawie-polaczen-kolejowych-na-trasie-wloclawek-kutno-wloclawek.html
https://www.petycjeonline.com/apel_do_ma?s=80584850

https://www.petycjeonline.com/apel_do_ma?s=80584850

środa, 16 grudzień 2020

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6377-dofinansowanie-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html
Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku sz [...]

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

wtorek, 15 grudzień 2020

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6372-pieniadze-na-zakup-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html
Wnioski na sprzęt elektroniczny należy zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni [...]

Wnioski na sprzęt elektroniczny należy zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 30 grudnia br.
Z uwagi na problemy z działaniem strony www.arimr.gov.pl załączamy do pobrania wniosek - kliknij tutaj.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html48608576104

wtorek, 15 grudzień 2020

Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6371-przebudowa-drogi-gminnej-nr-190705c-chocen.html
Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe pn Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń - g [...]

Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe pn Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń - gr. gminy (Humlin), odcinek Krukowo - Olganowo od km 2+185 do km 3+180 o długości 0,995 km w wyniku którego, podpisana został umowa z wykonawcą robót, Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi na kwotę 490 332,80 zł. Termin wykonania inwestycji planowany jest na październik 2021 r.

wtorek, 15 grudzień 2020

Poszukujemy partnerów wśród przedsiębiorców

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6370-poszukujemy-partnerow-wsrod-przedsiebiorcow.html
Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szko [...]

Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkołą Główną Handlową w Warszawie realizuje projekt pt. Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA). Jego celem jest wypracowanie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw MŚP, które będą wdrażane przez samorządy lokalne. Wśród tych instrumentów znajdą się m.in. Lokalne Programy

Rozwoju Gospodarczego, Lokalne Organizacje Gospodarcze oraz Regionalne Obserwatorium Gospodarcze.

Gmina Choceń jest jedną z 21 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, które biorą udział w pilotażowym wdrożeniu wypracowanych w projekcie rozwiązań.

Na obecnym etapie realizacji projektu rozpoczynamy spotkania z przedstawicielami gmin biorących udział w pilotażu. Będą one miały formę tzw. grup fokusowych (czyli wywiadów grupowych) w gronie 10 osób reprezentujących każdą z gmin. W imieniu zespołu realizującego projekt kierujemy do Państwa zaproszenie do udziału w tych spotkaniach. Państwa opinie będą stanowiły dla nas niezwykle cenne źródło doskonalenia

proponowanych instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących w Państwa Gminie. Celem spotkań będzie poznanie opinii kluczowych reprezentantów gminy na temat jej sytuacji i oczekiwanych kierunków rozwoju. Przedmiotem dyskusji będzie także oszacowanie adekwatności proponowanych instrumentów w odniesieniu do specyficznej sytuacji każdej z gmin i spowodowanie by proponowane rozwiązania były „szyte na miarę”.

Grupy fokusowe odbędą się trzy razy: w styczniu – maju – październiku 2021 r. (czyli zapraszamy Państwa do udziału w trzech spotkaniach). Każde spotkanie potrwa ok. 1.5 godziny. Styczniowe spotkania będą miały na pewno postać online; jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, kolejne zostaną zrealizowane już stacjonarnie.

Dlatego prosimy osoby, które chciałby uczestniczyć w tych spotkaniach o kontakt z Urzędem Gminy - Agnieszka Świątkowska tel. 54 284-66-17 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa wiedza i opinie o funkcjonowaniu gminy pozwolą nam podnieść jakość realizacji projektu, ale liczymy, że również dla Państwa będzie to wartościowe spotkanie, umożliwiające wniesienie własnego wkładu w rozwój lokalnej społeczności, wymianę opinii oraz zacieśnienie lokalnych kontaktów.

wtorek, 15 grudzień 2020

Wójt Gminy Choceń ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6418-wojt-gminy-chocen-oglasza-publiczny-nieograniczony-przetarg-ustny-na-sprzedaz.html
- nieruchomości położonej w Choceniu, Gmina Choceń oznaczonej  numerem: Dz. nr - 590/5 o [...]

- nieruchomości położonej w Choceniu, Gmina Choceń oznaczonej  numerem:

Dz. nr - 590/5 o pow. 0,9374 ha (w tym: R IIIb –0,5563 ha, R IVa – 0,3811 ha), nieruchomość niezabudowana - księga wieczysta numer WL1W/00080532/7

Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:

Dla terenu na którym położona jest nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 590/5 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń (Uchwała Rady Gminy Nr XIV/112/12 z dnia 28 marca 2012 r.), teren ten oznaczony jest symbolem MNU – strefa zabudowy mieszkaniowo- usługowej- potencjalnej.

 

Księga wieczysta:            
Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 590/5 ma dostęp do drogi publicznej.

 

Cena wywoławcza:

Dz. nr –590/5– 69 800,00 zł

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze licytacji ustnej. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.106 t.j. z późn. zm.)

 

Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 11 stycznia 2021 r. na rachunek Urzędu Gminy w Choceniu - Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Choceniu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.

 

Do przetargu może przystąpić:

- każda osoba z wyjątkiem osób wymienionych w Regulaminie przetargu,

Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz na stronie internetowej www.bip.chocen.pl  w sekcji ,,Nieruchomości’’.

 

Miejsce i termin przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 – pok. Nr 13 dnia 15.01.2021 r., od godziny 10:00. Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega  się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

 

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji.

Osoba do udzielania informacji:

Martyna Gorzkowska tel.: 054 284-66-17, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

czwartek, 10 grudzień 2020

SZKOLNE PAKIETY MULTIMEDIALNE OSE w Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6368-szkolne-pakiety-multimedialne-ose-w-szkole-podstawowej-im-anny-wajcowicz-w-smilowicach.html
Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach znalazła się wśród placówek, do których [...]

Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał 25 sztuk „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”, z których każdy składa się z tabletu Huawei MediaPad 5 wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiaturą bezprzewodową (Bluetooth) z etui i rysik.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.

Czytaj więcej...

środa, 09 grudzień 2020

1 mln dla gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6367-1-mln-dla-gminy.html
Ogłoszono wyniki konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Choceń otrzyma [...]

Ogłoszono wyniki konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Choceń otrzymała wsparcie w wysokości 1 mln zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gm. Choceń”. Obecna oczyszczalnia wymaga rozbudowy z uwagi na zwiększenie ilości obsługiwanych mieszkańców. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.

środa, 09 grudzień 2020

Informacja PUP Włocławek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6366-informacja-pup-wloclawek-2.html
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zawiadamia o odwołaniu obsługi i dyżurów pracowników PUP [...]

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zawiadamia o odwołaniu obsługi i dyżurów pracowników PUP w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. Z powodu pandemii modyfikujemy zakres działania, rezygnując z wyznaczania i rozliczania obowiązkowych wizyt w celu tzw. potwierdzania gotowości do pracy. W przypadku dysponowania odpowiednią propozycją aktywizacyjną (np. ofertą pracy, stażu czy szkolenia), doradcy klienta będą kontaktować się z osobami bezrobotnymi za pośrednictwem systemów zdalnej komunikacji (rozmowa telefoniczna, SMS, e-mail). W sytuacji wymagającej wydania skierowania (np. do pracodawcy), doradca będzie zapraszać danego kandydata indywidualnie.

Powyższe rozwiązanie jest spowodowane trudną sytuacją epidemiczną, która aktualnie nie poprawia się, a może ulec zaostrzeniu w sezonie zimowo-wiosennym. Egzekwowanie stawiennictwa osób bezrobotnych we wskazanych terminach i tym samym kumulowanie w siedzibach urzędów gmin większej ilości osób, stanowiłoby zagrożenie dla interesantów, doradców klienta oraz pracowników zatrudnionych w tych instytucjach.

Ponadto, informujemy, że każda osoba zarejestrowana w naszym urzędzie (w tym mieszkańcy powiatu włocławskiego) zostanie indywidualnie powiadomiona o odwołaniu ww. wizyt (korespondencją elektroniczną lub tradycyjną). Niemniej jednak, przygotowaliśmy plakat zawierający krótką informację w tej sprawie. W załączeniu wysyłamy plik w formacie PDF, prosimy o jego wydruk i umieszczenie w miejscu dotychczasowych zgłoszeń osób bezrobotnych.

O ewentualnych zmianach oraz propozycjach formuły współpracy będziemy państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem   

Jarosław Tomaszewski

Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej

PUP we Włocławku