piątek, 08 styczeń 2021

Podsumowanie przebiegu plebiscytu na najciekawszy projekt dotyczący kształtowania przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6410-podsumowanie-przebiegu-plebiscytu-na-najciekawszy-projekt-dotyczacy-ksztaltowania-przestrzeni-publicznej-na-terenie-miejscowosci-chocen.html
Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos w plebiscycie. Do konkursu w ramach działania „ [...]

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos w plebiscycie. Do konkursu w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostanie zgłoszona propozycja, która otrzymała największą liczbę głosów. W załączeniu protokół z głosowania. - pobierz

piątek, 08 styczeń 2021

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Własna firma dla zatrudnionych 30+”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6409-lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-we-wloclawku-zaprasza-do-udzialu-w-webinarium-pt-wlasna-firma-dla-zatrudnionych-30.html
Bezpłatne Webinarium odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:00. Nowy r [...]

Bezpłatne Webinarium odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:00.

Nowy rok to nowe szanse dla przedsiębiorczych. Na obszarze województwa realizowane są projekty wspierające założenie własnej firmy. Są to projekty dla osób niepracujących lub zatrudnionych spełniających dodatkowo kryteria zarobkowe.

Pierwsze spotkanie kierujemy do osób w wieku 30 lat i więcej, które nie są usatysfakcjonowane dotychczasowym zatrudnieniem i mają pomysł na własną działalność gospodarczą z Włocławka i powiatu włocławskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego. Mogą się one ubiegać o dofinansowanie na uruchomienie własnej firmy. Wsparcie kierowane jest do tych, którzy na podstawie umowy o pracę zarabiają nie więcej niż płacę minimalną, a osoby pracujące na podstawie umów zlecenia, o dzieło nie więcej niż 120% płacy minimalnej. Na spotkaniu omówione zostaną zasady przystąpienia do projektu, sposób składania formularza rekrutacyjnego, zasady przebiegu projektu i uzyskania dofinansowania oraz możliwości wsparcia dla „młodej” firmy.

Program dostępny jest tutaj

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  i uzyskanie potwierdzenia.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania, linku.

W przypadku trudności w wypełnieniu zgłoszenia prosimy o kontakt
telefoniczny 54 235 67 12.

Kolejne spotkanie skierowane będzie do osób niepracujących.  Planujemy je zorganizować po rozpoczęciu naboru do projektu tj. koniec stycznia/początek lutego 2021. Osoby zainteresowane przyszłym webinarium  zapraszamy do kontaktu z nami pod numerami 54 235 67 21; 797 304 126.

Serdecznie zapraszamy!

wtorek, 05 styczeń 2021

Kolejne prace w Szkole w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6406-kolejne-prace-w-szkole-w-smilowicach.html
Trwają kolejne prace w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. W tym roku zostaną zmodernizow [...]

Trwają kolejne prace w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. W tym roku zostaną zmodernizowane łazienki i korytarz na piętrze. Jak na razie w szkole jest dużo kurzu, ale całość ma być gotowa dla dzieci od 18 stycznia br. 

Czytaj więcej...

wtorek, 05 styczeń 2021

Punkt szczepień w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6405-punkt-szczepien-w-choceniu.html
Szczepienie przeciwko COVID-19 także w Choceniu. Zgodnie z opublikowaną listą, w Choceniu punkt s [...]

Szczepienie przeciwko COVID-19 także w Choceniu. Zgodnie z opublikowaną listą, w Choceniu punkt szczepień będzie zorganizowany w Przychodni Lekarskiej "PRO-MED" Elżbieta Buczyńska. Proces szczepień – zgodnie z programem - będzie realizowany etapami. Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień (m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny). Pierwszy etap, obejmuje pensjonariuszy DPS-ów i innych zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60. roku życia (w kolejności od najstarszych), służby mundurowe, nauczycieli i pracowników żłobków. Szczepienia tej grupy mają rozpocząć się w ostatnim tygodniu stycznia. W 2. etapie szczepienie otrzymają osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

wtorek, 05 styczeń 2021

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6429-otwarty-nabor-partnera-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-w-ramach-poddzialania-9-2-1-aktywne-wlaczenie-spoleczne.html
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne [...] Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Gmina Choceń ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Pełna treść ogłoszenia z załącznikami - pobierz
poniedziałek, 04 styczeń 2021

Przetarg na przebudowę dróg w Czerniewicach ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6404-przetarg-na-przebudowe-drog-w-czerniewicach-ogloszony.html
Gmina Choceń ogłosiła przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych nr 190786C i nr 19078 [...]

Gmina Choceń ogłosiła przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych nr 190786C i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Początek zadania stanowi krawędź drogi gminnej (linia krawężnika) – ulica św. Antoniego w Czerniewicach, w kierunku do cmentarza, koniec to km 0+519 tej drogi.

Zaprojektowane parametry drogi:

- szerokość jezdni - 500 cm,

- szerokość chodnika - 200 cm, lokalnie 150 cm,

- szerokość korony drogi - 1000 cm,

- droga gminna - klasa L, KR 1,

- prędkość projektowa - 30 km/h,

- rów przydrożny - występuje lokalnie, prawostronnie na odcinku od km 0+191 do km 0+519, przewidziany do odtworzenia.

Projektowane prace nie kolidują z istniejącymi mediami.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Termin składania ofert wyznaczono do godz. 10.00 w dniu 18 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 04 styczeń 2021

Plebiscyt na wybór najciekawszego projektu dotyczącego kształtowania przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6403-plebiscyt-na-wybor-najciekawszego-projektu-dotyczacego-ksztaltowania-przestrzeni-publicznej-na-terenie-miejscowosci-chocen.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacj [...]

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach w/w naboru Gmina Choceń ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie. W związku z powyższym Wójt Gminy Choceń ogłasza plebiscyt na wybór jednej z dwóch propozycji operacji. Najciekawszy projekt na kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Choceń, zostanie złożony w konkursie. Wybierać można spośród następujących projektów, spełniających kryteria dostępowe dla dofinansowania ze środków PROW 2014-2020:

  • Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina).
  • Zagospodarowanie terenu po targowisku w Choceniu poprzez budowę altany biesiadnej i placu zabaw.

Szanowni mieszkańcy miejscowości Choceń, to od Was zależy, która z wyżej opisanych inwestycji będzie zgłoszona do dofinansowania w ramach naboru wniosków.

Prosimy o aktywny udział w planowaniu zadania. Głosy można oddawać w terminie od dnia 4 stycznia 2021 r. do godz. 12.00 w dniu 08 stycznia 2021 r., poprzez wypełnienie ankiety. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Choceń. Wyniki plebiscytu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Choceniu.

UWAGA! Ankieta do głosowania znajduje się poniżej.

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6386-informacja-68.html
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.12.2020 r. (Sylwester) Urząd Gminy w Choceniu będzie czynn [...]
Uprzejmie informujemy,
w dniu 31.12.2020 r. (Sylwester)
Urząd Gminy w Choceniu
będzie czynny
w godz. 7:30 – 12:00
    kasa  7:30 – 10:00
kasa w Banku do godz. 11:00
czwartek, 31 grudzień 2020

AUTOBUSY DO WŁOCŁAWKA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6402-autobusy-do-wloclawka.html
Rozkład jazdy autobusów firmy „Marcin”, który wcześniej publikowaliśmy może ulec korektom [...]

Rozkład jazdy autobusów firmy „Marcin”, który wcześniej publikowaliśmy może ulec korektom w zależności od faktycznych potrzeb.

Taką konkluzją można podsumować trudne rozmowy jakie prowadziliśmy z firmą. Celem naszym było maksymalne dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów firmy. Chcę tu podkreślić , że przedstawiciele firmy ze zrozumieniem odnosili się do postulatów , podkreślając swą chęć pomocy w rozwiązaniu problemu. Gmina zobowiązała się wspomóc działalność firmy kwotą 10.000 zł.

Opublikowany rozkład jazdy jest aktualny. Prosimy o wszelkie uwagi pod numer telefonu 662-018-506  do Pana Łukasza Terpińskiego. Do rozważenia jest zwłaszcza przyspieszenie pierwszego kursu do Włocławka.

czwartek, 31 grudzień 2020

W roku 2021 opłata targowa zawieszona

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6401-w-roku-2021-oplata-targowa-zawieszona.html
Nowelizacja ustawy covidowej, która weszła w życie w dniu 16 grudnia br., tzw. tarcza antykryzyso [...]

Nowelizacja ustawy covidowej, która weszła w życie w dniu 16 grudnia br., tzw. tarcza antykryzysowa 6.0, zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021 r. W związku z powyższym opłata na targowisku w Choceniu i Czerniewicach w roku 2021 nie będzie pobierana. Z tego tytułu samorządom przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach JST za rok 2019. 

środa, 30 grudzień 2020

Informacja w sprawie kursów autobusu Choceń - Czerniewice - Włocławek

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6400-informacja-w-sprawie-kursow-autobusu-chocen-czerniewice-wloclawek.html
Udostępniamy Państwu informację firmy "Marcin" w sprawie wznowienia kursu autobusu na trasie Choc [...] Udostępniamy Państwu informację firmy "Marcin" w sprawie wznowienia kursu autobusu na trasie Choceń - Czerniewice - Włocławek. Sugestie dot. godzin można zgłaszać do Pana Łukasza Terpińskiego tel. 662-018-506

Pobierz rozkład
środa, 30 grudzień 2020

Przewozy na trasie Włocławek - Kutno

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6399-przewozy-na-trasie-wloclawek-kutno.html
Wójt gminy Choceń przesłał do Marszałka Województwa apel o przywrócenie kursów pociągu i sk [...]

Wójt gminy Choceń przesłał do Marszałka Województwa apel o przywrócenie kursów pociągu i skonsultowanie proponowanych zmian (w załączeniu pismo). Udostępniamy Państwu rozkład jazdy autobusowej komunikacji zastępczej, który ma obowiązywać od 3 stycznia 2021 r. (w załączeniu).