czwartek, 06 czerwiec 2024

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8490-informacja-z-otwarcia-ofert-w-przetargu-na-przebudowe-drog-gminnych-2.html
W dniu 6 czerwca 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych. Wpłyn [...]

W dniu 6 czerwca 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych. Wpłynęły 4 oferty, z tego 3 z nich mieszczą się w cenie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa weryfikacja ofert. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg:

Wichrowice – Świętosław,
Kresy,
Kuźnice – Poddębice,
Wilkowiczki – Księża Kępka,
Grabówka – Gajówka,
Świerkowo – A1,
Borzymie – Borzymie Kolonia,
Choceń – Jarantowice,
Choceń ul. Górniak
Wola Nakonowska – Nowa Wola (p. Rybarczyk)
Łączna długość 10 odcinków dróg w tym zadaniu wynosi 7,631 km. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Informacja
środa, 05 czerwiec 2024

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego – Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za Ciebie!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8489-zblizaja-sie-wybory-do-parlamentu-europejskiego-wykorzystaj-swoj-glos-by-inni-nie-zdecydowali-za-ciebie.html
Już 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jest to ważne wydarzenie, [...]

Już 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jest to ważne wydarzenie, które pozwala nam, obywatelom Polski i Unii Europejskiej, decydować o kierunku, w jakim będzie podążać Europa. 

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski (PE) jest jedynym organem UE, który jest bezpośrednio wybierany w powszechnych wyborach europejskich. Posłowie i posłanki do PE reprezentują obywateli swoich państw i ich interesy w procesie decyzyjnym na szczeblu europejskim.

Dlaczego warto głosować?

Parlament Europejski podejmuje decyzje i opracowuje przepisy dotyczące ważnych kwestii, które wpływają na nasze codzienne życie, takie jak np. zmiany klimatyczne, prawa człowieka, miejsca pracy, gospodarka, migracja i wiele innych.

  • Współdecydowanie o przyszłości Unii Europejskiej: w tym roku w Polsce wybieramy 53 posłów i posłanek, którzy będą wpływać na kierunek, w którym zarówno Europa, jak i nasze lokalne społeczności będą się rozwijały.
  • Wzmocnienie głosu Polski: wysoka frekwencja wyborcza wzmacnia pozycję naszego państwa w Unii Europejskiej.
  • Realizacja obywatelskiego obowiązku: udział w wyborach to fundamentalne prawo każdego obywatela, dające możliwość wyrażenia swoich poglądów i preferencji politycznych.

Jak oddać głos?

Głosować może każdy obywatel Unii Europejskiej niezależnie od narodowości, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat i jest zarejestrowany do głosowania. W przypadku przebywania poza państwem zameldowania, można zagłosować w jednym z konsulatów swojego państwa w kraju zamieszkania.

Czytaj więcej...

środa, 05 czerwiec 2024

Informacja o wynikach konkursu poetyckiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8485-informacja-o-wynikach-konkursu-poetyckiego.html
W imieniu organizatorów Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im . Leona Stankiewicza w Śmiłowica [...]

W imieniu organizatorów Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im . Leona Stankiewicza w Śmiłowicach: Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach i Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Choceń informuję, że jury ustaliło listę laureatów Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. L. Stankiewicza w Śmiłowicach.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych:

Kategoria klas I – III
Lena Radowska, Eliza Sulikowska, Adam Nowakowski SP Choceń, Maja Tulimowska, Mateusz Banasiak, Oriana Gozdan SP Lubanie, Kinga Krysztofiak  SP Wilkowice

Kategoria klas IV – VIII:
Julia Radowska, Dominika Maciejewska ZS 2 Brześć Kujawski, Jakub Nelsen SP Chodecz, Karolina Kłosińska, Karolina Rakoczy, Amelia Kostrzewska SP Nadróż, Michał Kołtuński NSP „Galileow Nakonowie, Dominika Lewandowska SP Wilkowice, Szymon Nadolski ZS-P Osięciny.

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:
Paulina Noske ZSCh Włocławek Sofija Kopachova  ZS przy Teatralnej Piła, Daria Karolina Onoszko, Kacper Tomczak ZSCKR Kowal,  Filip Etynkowski, Witold Przewozikowski  ZSK im. Ks. J. Długosza Włocławek, Kacper Gawłowski ZSE we Włocławku.

Jednocześnie informujemy, że uroczyste wręczenie nagród nastąpi 12 czerwca 2024 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. Na uroczystość serdecznie zapraszamy wszystkich nagrodzonych wraz z opiekunami lub rodzicami.

środa, 05 czerwiec 2024

Oberwanie chmury nad Choceniem.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8483-oberwanie-chmury-nad-choceniem.html
1 czerwca przez Kujawy przetoczył się front burzowy. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w Ch [...]

1 czerwca przez Kujawy przetoczył się front burzowy. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w Choceniu. W godzinach popołudniowych nad naszą miejscowością przeszła potężna burza, której towarzyszył intensywnie padający deszcz, a momentami grad i wiał także silny wiatr. Przez pół godziny spadła ogromna masa wody. Doszło do zalania ulic, posesji i wielu budynków. Najtrudniejsza sytuacja była na ulicach: Grabowej, Reja, Batorego/Polnej i Sikorskiego, gdzie woda z ulicy przedostała się na przylegające posesje, miejscami wdzierając się do budynków.

Gdzie mogliśmy tam pomogliśmy, skierowaliśmy do działań 2 zastępy i 11 ratowników. Niestety nie byliśmy dysponowani do wszystkich zdarzeń, gdzie w krótkim okresie czasu ta pomoc była potrzebna, więc część wyjazdów zrealizowaliśmy gospodarczo.

Podczas działań gospodarczych tracimy niestety możliwość sprawnych i szybkich działań ratowniczych na poziomie interwencyjnym – m.in. nie możemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa strażaków zamknąć odcinka drogi oraz w razie wypadku nie są oni objęci ubezpieczeniem związanym z prowadzeniem akcji ratowniczo – gaśniczej.

Mimo tych przeszkód zrealizowaliśmy wszystkie zadania związane z usuwaniem skutków żywiołu, który odwiedził naszą miejscowość.

Pamiętajmy! W razie przedostania się wody do budynku należy bezwzględnie odłączyć urządzenia zasilane prądem wyłącznikiem głównym.

Więcej -> https://www.facebook.com/share/p/WZjZUgpmAukg6qfh

wtorek, 04 czerwiec 2024

Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8481-pieniadze-na-inwestycje-lesne-lub-zadrzewieniowe.html
Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, [...]

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

Dofinansowanie w ramach inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych z PS WPR 2023-2027 może być przyznane do maksymalnie 40 ha gruntów stanowiących własność lub współwłasność wnioskodawcy albo własność jego małżonka, a w przypadku wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i właściwego zagospodarowania wchodzących w jej skład gruntów. O pomoc w ramach tych czterech interwencji nie mogą się starać nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne reprezentujące Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem.

Jeden formularz wniosku umożliwia ubieganie się o przyznanie wsparcia na:

  • wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia;
  • utworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;
  • założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy zostaną posadzone w odległości co najmniej 3 m od siebie, w formie jednego lub dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń o co najmniej 10 m i nie więcej niż 30 m (w przypadku gruntów ornych) lub formie pastwiskowej (w przypadku trwałych użytkach zielonych);
  • zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych na gruntach objętych planem inwestycji.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/informacje-ogolne2

Link do prezentacji: https://www.gov.pl/attachment/0e48a1bd-983b-4f58-a4ac-00f57c78da36

wtorek, 04 czerwiec 2024

„Podoba mi się” – konkurs fotograficzny

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8480-podoba-mi-sie-konkurs-fotograficzny.html
https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/podoba-mi-sie-konkurs-fotograficzny/ Inwestycj [...]

https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/podoba-mi-sie-konkurs-fotograficzny/

Inwestycje w sektorze ochrony zdrowia, konserwacja zabytków, modernizacje budynków użyteczności publicznej, nowoczesne boiska sportowe czy rozwój infrastruktury drogowej – środki z Unii Europejskiej odmieniły nasz region w niemal wszystkich dziedzinach życia. Wszystkich pasjonatów fotografii zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze zdjęcie przedstawiające projekty zrealizowane w Kujawsko-Pomorskiem ze wsparciem Funduszy Europejskich. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe. W puli jest 30 tysięcy złotych. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 21 listopada 2024 r.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:

    pierwsza nagroda w wysokości 3000,00 zł brutto;

    dwie drugie nagrody w wysokości 2500,00 zł brutto każda;

    pięć trzecich nagród w wysokości 2000,00 zł brutto każda;

    wyróżnienia w wysokości 1000,00 zł brutto każde.

wtorek, 04 czerwiec 2024

Naprawiamy szkody po ulewnych deszczach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8478-naprawiamy-szkody-po-ulewnych-deszczach.html
W ostatnią sobotę ulewne deszcze spowodowały szkody także w infrastrukturze gminnej. Niestety po [...]

W ostatnią sobotę ulewne deszcze spowodowały szkody także w infrastrukturze gminnej. Niestety pobocza z uwagi na płynącą wodę zostały wymyte, a przepusty podmyte. Prowadzimy dziś prace polegające na naprawie tych szkód w trzech miejscach w Ząbinie (k. sołtysa, przy nowo wykonanej drodze), w Śmiłowicach Pustkach (przy starym młynie) oraz w Nakonowie Starym.

Czytaj więcej...

wtorek, 04 czerwiec 2024

Żłobek ”Pomponik” w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8477-zlobek-pomponik-w-choceniu-6.html
Żłobek ”Pomponik” w Choceniu posiada  jeszcze  kilka wolnych miejsc na rok 2024/2025 [...]

Żłobek ”Pomponik” w Choceniu posiada  jeszcze  kilka wolnych miejsc na rok 2024/2025 dla  dzieci   w wieku  od ukończenia 20 tygodnia  do ukończenia 3 roku życia. Serdeczne zapraszamy rodziców  z Gminy Choceń   i  Gmin Sąsiednich do zapisania  dziecka  do żłobka.

Serdecznie zapraszamy.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu osobistego w żłobku lub pod numerem telefonu 605-518-625.

Dyrektor Żłobka „Pomponik” w Choceniu

Katarzyna Dąbrowska

wtorek, 04 czerwiec 2024

Żłobek „Pomponik” w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8476-zlobek-pomponik-w-choceniu-5.html
W związku z zakończoną rekrutacją  na rok  2024/2025   Żłobek „Pomponik [...]

W związku z zakończoną rekrutacją  na rok  2024/2025   Żłobek „Pomponik” w Choceniu przedstawia  listę  dzieci przyjętych.

1

Nikodem Majewski

2

Helena Pasińska

3

Róża Koral

4

Kaja Jędrzejczak

5

Krzysztof Rosiecki

6

Wiktoria Lipińska

7

Klara Kalinowska

8

 Wiktoria  Adryjańczyk

9

Stanisław Kamiński

10

Celina Muśkiewicz

11

Ludwik Malinowski

12

Iga Tyde

13

Fabian Deskiewicz

14

Lucyna Malinowska

15

Julia Sieradzka

16

Miłosz Kusowski

17

Marcel Majewski

18

Amelia Zielińska

19

Lilianna  Kaniewska

20

Marta Rosińska

21

Stanisław Żelazek

22

Weronika Hoffman

23

Rozalia Kierzkowska

24

Zofia Adamska

25

Nela Czajkowska

26

Antoni Walczak

27

Kazimierz Sikorski

28

Wojciech Józef Nowak

29

Liwia Krynicka

30

Mikołaj Zawitowski

31

Aleksander  Olach

32 Anna Czupryniak
wtorek, 04 czerwiec 2024

Uczymy się z pasją

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8475-uczymy-sie-z-pasja-2.html
Dnia 03.65.2024r., w ramach projektu  unijnego "Uczymy się z pasją", uczniowie klasy I i II s [...]

www.chocen.pl
Dnia 03.65.2024r., w ramach projektu  unijnego "Uczymy się z pasją", uczniowie klasy I i II szkoły z Wilkowic uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Oto fotorelacja z tego wydarzenia.

Czytaj więcej...