czwartek, 25 październik 2018

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5074-turniej-pilki-noznej-o-puchar-wojta-gminy-chocen-2.html
Dnia 13 października 2018r. na boisku sportowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się r [...] Dnia 13 października 2018r. na boisku sportowym Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się rozgrywki piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Choceń. Do rywalizacji zgłosiły się jedynie dwie drużyny: Batory Borzymie i Zjednoczeni Czerniewice. Drużyny te od dawna konkurują, oczywiście w „zdrowy” sposób, w rozgrywkach na różnym szczeblu. W związku z tym, tegoroczny turniej można nazwać meczem gwiazd. W tym roku na boisku dużo lepiej zaprezentowała się drużyna Batorego Borzymie zdobywając zaszczytny Puchar Wójta Gminy Choceń. Pierwsza połowa to bardzo wyrównana gra, pierwszą bramkę strzelił Hubert Machalski dla Zjednoczonych a do szatni wyrównał Arkadiusz Lewandowski. Po przerwie gra nie wyglądała już tak remisowo a Batory rozwiązał worek z bramkami dokładając do swojego konta 2 trafienia Alana Bazeli i 1 trafienie Patryka Piaseckiego. Najbardziej efektowną bramkę kończącą spotkanie strzelił kapitan Batorego Borzymie – Dariusz Napora. Strzał z ponad 20 m była przysłowiową kropka nad „i”. Czerniewice niestety i musieli pocieszyć się srebrnym pucharem. Był to udany rewanż za zeszłoroczne rozgrywki w których to Zjednoczeni wiedli prym.

Nagrody dla drużyn w imieniu Pana Wójta wręczyła Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Świątkowska oraz Prezes GTS Unia Choceń – Pan Radosław Chełminiak.

Czytaj więcej...

czwartek, 25 październik 2018

Czyste Powietrze – nabór wniosków

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5071-czyste-powietrze-nabor-wnioskow.html
W dniu 16 października 2018 r. w Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka odbyło się spotkanie edu [...] W dniu 16 października 2018 r. w Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące programu Czyste Powietrze, ekspert przedstawił najważniejsze informacje o programie oraz odpowiadał na pytania. Zainteresowanie programem okazało się bardzo duże, na spotkaniu obecne były 103 osoby. Program Czyste Powietrze, który realizowany będzie w latach 2018-2029 to możliwość uzyskania środków finansowych na wymianę pieców i termomodernizację budynków, łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł.

Czytaj więcej...

środa, 24 październik 2018

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5068-odbior-odpadow-wielkogabarytowych.html
Informujemy, że w związku z dużą ilością zgłoszeń lista osób na odbiór odpadów wielkogaba [...] Informujemy, że w związku z dużą ilością zgłoszeń lista osób na odbiór odpadów wielkogabarytowych na dzień 29.10.2018 r. została zamknięta ponieważ firma odbierająca odpady nie będzie wstanie ich odebrać we wskazanym terminie. Przypominamy wszystkim zapisanym osobom o konieczności wystawienia odpadów 29.10.2018 r. przed swoją posesję. Kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych planowana jest wiosną 2019 r. Dokładny termin podany zostanie w harmonogramie na II kwartał 2019  Osoby zainteresowane będą mogły zapisywać się po 1 stycznia 2019.
wtorek, 23 październik 2018

Dziękuję

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5067-dziekuje.html
Wyniki wyborów już Państwo znacie. Jeśli nie -  można je znaleźć na naszej stronie inter [...] Wyniki wyborów już Państwo znacie. Jeśli nie -  można je znaleźć na naszej stronie internetowej. Chciałbym podziękować przede wszystkim za wysoką frekwencję. To, że Państwo tak licznie wzięliście udział w wyborach świadczy o trosce o nasze wspólne sprawy. Dziękuję, za zaufanie i ponowne powierzenie funkcji Wójta Gminy mojej skromnej osobie. Uczynię wszystko, aby z tej roli wywiązać się jak najlepiej. Będzie tym łatwiej, że z Komitetu, z którego i ja startowałem, radnymi zostało 11 osób. Oczywiście nie będę dzielił Rady na naszych i nie naszych, ani Gminy na lepszą i gorszą. Pracy wystarczy dla wszystkich. Liczę na merytoryczną współpracę z każdym, kto tylko będzie miał ochotę coś dla gminy uczynić.  Czas wyborów minął i bierzemy się po prostu do pracy.
Dziękuję.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
piątek, 19 październik 2018

UWAGA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5065-uwaga-4.html
Uwaga W dniu 21 października 2018rObwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania rozpoc [...]
Uwaga

W dniu 21 października 2018r

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania rozpoczyna pracę w lokalu wyborczym:
Obwód nr 1 w Choceniu – godz. 4.30
Obwód nr 2 w Choceniu – godz. 4.30
Obwód nr 3 w Śmiłowicach – godz.4.30
Obwód nr 4 w Czerniewicach – godz. 5.00
Obwód nr 5 w Szczutkowie – godz. 5.30
Obwód nr 6 w Szczytnie – godz. 5.30
Obwód nr 7 w Wichrowicach – godz.5.30
Obwód nr 8 w Wilkowicach – godz. 5.00
Obwód nr 9 Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach – godz.9.00

Głosowanie w lokalach wyborczych rozpocznie się o godz. 7.00 do godz.21.00
piątek, 19 październik 2018

Wybory samorządowe 2018.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5064-wybory-samorzadowe-2018.html
Już 21 października 2018r odbędzie się I tura wyborów samorządowych.Będą wybierane przez oby [...] Już 21 października 2018r odbędzie się I tura wyborów samorządowych.
Będą wybierane przez obywateli władze lokalne, tworzące samorządy gmin i powiatów.
W naszej gminie wyborcy otrzymują zestaw kart, w których oddają głos na kandydata do:
rady gminy,
rady powiatu,
sejmiku wojewódzkiego
oraz wójta.

W porównaniu do lat ubiegłych wybory samorządowe będą się znacząco różnić. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: wprowadzenie dwukadencyjności burmistrzów, wójtów i prezydentów miast; ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców; wydłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat (wybory będą się odbywały co 5 lat); nowe rodzaje komisji obwodowych –funkcjonować będą dwie komisje – jedna organizuje głosowanie, druga jest odpowiedzialna za ustalenie wyników głosowania.

Głosować w wyborach samorządowych mogą wszyscy ci, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Są to wszystkie osoby, które mają polskie obywatelstwo lub obywatelstwo Unii Europejskiej. Głosujący musi mieć ukończone 18 lat i stale zamieszkiwać na obszarze gminy, powiatu i województwa, którego dotyczy wybór. Głos korespondencyjny będą mogły oddać jedynie osoby niepełnosprawne.

Ponadto w najbliższych wyborach samorządowych będzie można kandydować jednocześnie na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lecz jedynie w tej samej gminie i pod warunkiem zamieszkiwania na jej terenie.

Niedopuszczalne będzie natomiast jednoczesne kandydowanie na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także kandydowanie na radnego gminy i wójta (burmistrza prezydenta miasta) w różnych gminach. Kandydat może ubiegać się o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta miasta tylko w jednym miejscu.

Głosować będziemy od godz.7.00 do godz.21.00.

Uwaga

Mieszkańcy sołectw: Bodzanowo, Lutobórz, Szczutkowo, Ząbin.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej została zgodnie z uchwałą Rady Gminy Choceń przeniesiona do remizy OSP w miejscowości Szczutkowo.

Zmiana siedziby lokalu wyborczego została podyktowana bardzo złym stanem technicznym budynku w Lutoborzu.

Uwaga

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5053-uwaga-3.html
Mieszkańcy sołectw: Bodzanowo, Lutobórz, Szczutkowo, Ząbin. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborcze [...]
Mieszkańcy sołectw: Bodzanowo, Lutobórz, Szczutkowo, Ząbin.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej została zgodnie z uchwałą Rady Gminy Choceń przeniesiona do remizy OSP w miejscowości Szczutkowo.

Zmiana siedziby lokalu wyborczego została podyktowana bardzo złym stanem technicznym budynku w Lutoborzu.
czwartek, 18 październik 2018

Informacja GOPS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5062-informacja-gops.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od dnia 22.10.2018r  w  godzi [...] Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od dnia 22.10.2018r  w  godzinach 8-11.00 będziemy wydawać skierowania na paczki żywnościowe w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym. Kryteria do otrzymania pomocy są następujące:

- dla osób samotnie gospodarujących 1402,00 zł netto
-osoby w rodzinie 1054,00 zł netto

Osoby nie korzystające z pomocy społecznej prosimy o dostarczenie dokumentów poświadczających dochód rodziny.
środa, 17 październik 2018

Projekt statutu gminy Choceń do konsultacji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5061-projekt-statutu-gminy-chocen-do-konsultacji.html
Podstawowym aktem prawnym, który reguluje ustrój i organizację gminy jest jej statut. Statut Gmin [...] Podstawowym aktem prawnym, który reguluje ustrój i organizację gminy jest jej statut. Statut Gminy Choceń został uchwalony w 2006 roku. Dotychczasowe statuty stracą moc z mocy prawa z dniem rozpoczęcia kolejnej kadencji. W związku z powyższym przedkładamy do konsultacji projekt statutu gminy Choceń, który będzie obowiązywać dla kadencji organów samorządu terytorialnego 2018 – 2023.

Najważniejsze zmiany ujęte w projekcie, a wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) to:
1)      głosowanie jawne imienne radnych i publikacja imiennych wykazów głosowań radnych w BIP i na stronie internetowej gminy,
2)      wydłużenie kadencji rady gminy do 5 lat (ustawa),
3)      utworzenie komisji, skarg, wniosków i petycji,
4)      transmisja i utrwalanie obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich publikacji w BIP i na stronie internetowej gminy,
5)      wymóg utworzenia klubu radnych przez co najmniej 3 radnych,
6)      ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań Radnych, na które Wójt ma obowiązek udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni (składane na piśmie),
7)      obowiązek przedłożenia przez wójta do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy, nad którym przeprowadzana jest debata na sesji rady gminy,
8)      obowiązek podjęcia uchwały przez radę gminy dotyczącej obywatelskiej inicjatywy  uchwałodawczej.

Projekt uchwały jest aktem prawa miejscowego, a więc zachodzi konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych. Projekt wyłożono do konsultacji na stronie BIP oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Uwagi dotyczące projektu statutu można zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Choceniu lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz treść statutu

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
środa, 17 październik 2018

PRZETARG REWITALIZACJA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5059-przetarg-rewitalizacja-2.html
Podpisaliśmy umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka na w [...] Bez tytułu 99bfaPodpisaliśmy umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka na wykonanie inwestycji pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń. Całkowita wartość zadania to 489.219,98 zł. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Zadanie polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianę okien na klatkach schodowych, w pralni, kotłowni i suszarni, wymianę drzwi zewnętrznych, remont wejść do budynków:
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 3,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu zlokalizowany przy ul. Spacerowej 13,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Borzymie,

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w październiku br. natomiast zakończenie w maju 2019.
W związku z tym, że inwestycja została podzielona na etapy, pozostałych 8 budynków wykazanych w Programie Rewitalizacji, będzie ujętych w II etapie inwestycji, który przewidziany jest do realizacji w przyszłym roku.
środa, 17 październik 2018

Zawodniczki Akademii Mieszanych Sztuk Walki z wizytą w Urzędzie Gminy w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5058-zawodniczki-akademii-mieszanych-sztuk-walki-z-wizyta-w-urzedzie-gminy-w-choceniu.html
We wtorek do Urzędu Gminy w Choceniu przybyły zawodniczki Akademii Mieszanych Sztuk Walki Amelia C [...] We wtorek do Urzędu Gminy w Choceniu przybyły zawodniczki Akademii Mieszanych Sztuk Walki Amelia Cymerman, Justyna Cymerman, Oliwia Sikorska wraz z trenerem Danielem Tobjaszem. Warto wspomnieć że Justyna Cymerman to świeżo upieczony Wicemistrzyni Świata w Kickboxingu oraz Mistrzyni Europy Wschodniej IBK Kyokushin, Amelia Cymerman Mistrzyni Europy Wschodniej IBK Kyokushin oraz 5 miejsce na Mistrzostwach Świata w Kickboxingu, Oliwia Sikorska Wicemistrzyni Europy Wschodniej IBK Kyokushin. Podczas spotkania wójt Roman Nowakowski podziękował zawodniczkom za godne reprezentowanie oraz promocję Gminy Choceń na arenie krajowej i miedzynarodowej. Zawodniczki oraz trener Daniel Tobjasz podziękowali Wójtowi za wsparcie jakie im okazał, to dzięki jego wsparciu dziewczyny mogły wyjechać i reprezentować Gminę i Polskę. Zarząd AMSW również chciałby podziękować Panu Romanowi Nowakowskiemu za pomoc i wsparcie.

Czytaj więcej...

czwartek, 11 październik 2018

Bezpłatne przeglądy pojazdów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5046-bezplatne-przeglady-pojazdow-2.html
Starosta Włocławski Kazimierz Kaca  informuje, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego [...] Starosta Włocławski Kazimierz Kaca  informuje, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Włocławku organizuje wspólnie ze stacjami kontroli pojazdów działającymi na terenie powiatu włocławskiego akcję bezpłatnych przeglądów pojazdów, która przeprowadzona zostanie w dniu: sobota – 27 października  2018 r. w godzinach 8.00 do 14.00

Na terenie gminy Choceń przeglądy prowadzić będzie Stacja Kontroli Pojazdów: N.S.P. „PIOTREX”, 87-850 Choceń, ul. Kazimierza Wielkiego 1.

Czytaj więcej...