poniedziałek, 13 sierpień 2018

Ogłosiliśmy przetarg na: Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4923-oglosilismy-przetarg-na-kompleksowy-projekt-gospodarki-wodno-sciekowej-na-terenie-aglomeracji-chocen.html
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji ChoceńZ [...] Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń
Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń

Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 –  Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej – Schemat Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Czekamy na dobre oferty do dnia 28 sierpnia 2018 r., do godz. 10.00. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać na www.bip.chocen.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.
piątek, 10 sierpień 2018

RSO(Regionalny System Ostrzegania) nowa wersja aplikacji mobilnej.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4921-rso-regionalny-system-ostrzegania-nowa-wersja-aplikacji-mobilnej.html
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że MSWiA umieściło na stronie internetowej informację d [...] Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że MSWiA umieściło na stronie internetowej informację dotyczącą nowej funkcjonalności w RSO (nowa AM RSO z geolokalizacją).

Szczegółowe informacje dostepne na stronie:
https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17742,Nowa-wersja-Regionalnego-Systemu-Ostrzegania.html
piątek, 10 sierpień 2018

ZAPROSZENIE - FOTOWOLTAIKA 3 kW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4920-zaproszenie-fotowoltaika-3-kw.html
foto str a7115
czwartek, 09 sierpień 2018

Przygotowujemy salę konferencyjną

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4917-przygotowujemy-sale-konferencyjna.html
Trwają prace związane z zagospodarowaniem na salę konferencyjną dla Urzędu Gminy dwóch klas zl [...] Trwają prace związane z zagospodarowaniem na salę konferencyjną dla Urzędu Gminy dwóch klas zlokalizowanych na piętrze w Urzędzie. Nareszcie Rada Gminy będzie miała miejsce na posiedzenia. Ponadto pomieszczenie będzie wykorzystywane także przez Urząd Stanu Cywilnego. Prace zakończą się w miesiącu wrześniu br.

Czytaj więcej...

czwartek, 09 sierpień 2018

Występ zespołów folklorystycznych z Gminy Choceń na 47 Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4916-wystep-zespolow-folklorystycznych-z-gminy-chocen-na-47-spotkaniach-z-folklorem-kujaw-i-ziemi-dobrzynskiej.html
W dniach 21 – 22 lipca 2018 roku w Muszli Koncertowej  urokliwego Parku Zdrojowego w Ciechoci [...] W dniach 21 – 22 lipca 2018 roku w Muszli Koncertowej  urokliwego Parku Zdrojowego w Ciechocinku odbyły się 47 spotkania  folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.  Imprezę, jak co roku zorganizowało Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku, a zdaniem Pani Barbary Kawczyńskiej, dyrektora Centrum Kultury w Ciechocinku – jest to największa taka impreza w województwie kujawsko- pomorskim i jedna z najstarszych w kraju. Całej imprezie towarzyszył jarmark sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego oraz staroci i produktów regionalnych. Na licznych stoiskach;  między innymi  pszczelarzy i  rzeźbiarzy każdy mógł znaleźć miłą pamiątkę. Były także smakołyki z gęsiny, litewski chleb i różnorakie wędliny.

Czytaj więcej...

czwartek, 09 sierpień 2018

Polsko-ukraińskiej wymiany młodzieżowej cd…

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4915-polsko-ukrainskiej-wymiany-mlodziezowej-cd.html
W  dniach 05-12 lipca młodzież z Chocenia, Lubrańca  i okolic już po raz drugi  w [...] W  dniach 05-12 lipca młodzież z Chocenia, Lubrańca  i okolic już po raz drugi  w ramach wymiany międzynarodowej gościła na Ukrainie. W tym roku celem  podróży było odwiedzenie miejscowości Tatarów
w samy sercu Ukraińskich Karpat.

Czytaj więcej...

środa, 08 sierpień 2018

Spot promocyjny - XII Zlot Motocykli Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4914-spot-promocyjny-xii-zlot-motocykli-chocen.html
Your browser does not support the audio element.
środa, 08 sierpień 2018

Kolejna droga do przebudowy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4913-kolejna-droga-do-przebudowy-2.html
Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudow [...] Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudow [...] Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych nr 190770C, 190723C i drogi powiatowej nr 2909C w miejscowości Choceń. Środki na ten cel otrzymaliśmy w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Czekamy na dobre oferty do dnia 22 sierpnia 2018 r., do godz. 10.00. Zadanie obejmuje swym zakresem:
a) Przebudowę ul. Wiązowej: wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie korytek betonowych, wykonanie studni chłonnych, wykonanie pobocza gruntowego.
b) Przebudowę ul. Reja: ułożenie krawężnika betonowego, ułożenie obrzeża betonowego, wykonanie chodnika z kostki betonowej.
c) Przebudowę ul. Brzozowa: wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie korytek betonowych, wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej, wykonanie pobocza gruntowego, wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki mineralno-asfaltowej.
d) Przebudowę ul. Jodłowa: wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, ułożenie korytek betonowych, wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych podłączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej, wykonanie pobocza gruntowego, wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie skrzyżowania z ul. Leśną o ruchu okrężnego.
e) ul. Leśna: - wykonanie skrzyżowania z ul. Jodłową o ruchu okrężnego, wykonanie bariero-poręczy na przepuście drogowym, reprofilacja istniejącego rowu.
f) ul. Polna: - ułożenie krawężnika betonowego, - ułożenie obrzeża betonowego, wykonanie chodnika z kostki betonowej.
środa, 08 sierpień 2018

Nasza delegacja na dożynki powiatowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4912-nasza-delegacja-na-dozynki-powiatowe-2.html
W dniu 15 sierpnia 2018 r., w Kowalu odbędą się parafialno – gminno – powiatowe dożynki. Pod [...] W dniu 15 sierpnia 2018 r., w Kowalu odbędą się parafialno – gminno – powiatowe dożynki. Podczas tego wydarzenia nie zabraknie przedstawicieli naszej gminy. Gminna Choceń reprezentowana będzie przez delegację wieńca dożynkowego - członków Zespołu Śmiłowiónki. Na zdjęciu tegoroczny kolorowy wieniec dożynkowy naszej gminy.
poniedziałek, 06 sierpień 2018

FOTOWOLTAIKA ETAP I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4911-fotowoltaika-etap-i.html
Rozpoczynamy realizację naszego sztandarowego projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucj [...]
RPO logo b5755
Rozpoczynamy realizację naszego sztandarowego projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Zadanie inwestycyjne wykona firma OZE-BIOMAR z Gdyni. W najbliższych dniach zorganizujemy spotkanie z beneficjentami projektu, na którym przedstawimy wykonawcę i inspektora nadzoru oraz omówimy harmonogram prac. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się wykonać ostatnią instalację do dnia 31 października 2018 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wysokość dofinansowania to 45 % kosztów kwalifikowanych.
poniedziałek, 06 sierpień 2018

Zwrot podatku akcyzowego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4910-zwrot-podatku-akcyzowego-2.html
Do końca sierpnia br. przyjmowane są wnioski o zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędow [...] Do końca sierpnia br. przyjmowane są wnioski o zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. O w/w zwrot ubiegać się mogą producenci rolni będący właścicielami użytków rolnych lub dzierżawcy użytków rolnych, położonych na terenie Gminy Choceń. W przypadku dzierżawy należy okazać się umową. Do wniosku należy także dołączyć faktury VAT stanowiące zakup oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2018 roku. Wnioski przyjmowane są w pokoju nr. 7 u Pani Eweliny Paszyńskiej.