wtorek, 08 wrzesień 2020

Regiogmina

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6235-regiogmina.html
Gmina Choceń znalazła się wśród 21 gmin w naszym województwie, które przystąpiły do projekt [...]

Gmina Choceń znalazła się wśród 21 gmin w naszym województwie, które przystąpiły do projektu Regiogmina organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Liderem finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu Regiogmina jest samorząd województwa, partnerami dwie uczelnie – warszawska Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przed nami faza wdrożeniowa  projektu, w której przeprowadzony zostanie pilotaż proponowanych form wsparcia oraz badania fokusowe dotyczące czynników sprzyjających i ograniczeń związanych z wdrożeniem wybranych instrumentów. W pilotażu uczestniczyć będzie ponad 8,5 tysiąca firm, a także struktury samorządów gminnych, w których planowane jest utworzenie komórek dedykowanych rozwojowi gospodarczemu.   

wtorek, 08 wrzesień 2020

Powszechny Spis Rolny – samospis

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6234-powszechny-spis-rolny-samospis.html
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju przeprowadzany jest Pows [...] W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Badaniem są objęte gospodarstwa indywidualne i gospodarstwa rolne osoby prawnej, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień. Liczba gospodarstw rolnych podlegających spisaniu na terenie naszej gminy wynosi 521. Na dzień 7 września br., spisanych było blisko 1 % gospodarstw. Wybrano następujące metody spisowe: samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny. Samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która jest dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (https://spisrolny.gov.pl ). W celu realizacji samospisu w Urzędzie Gminy w Choceniu zapewniono także stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego. Stanowisko znajduje się w pokoju nr 7. W godzinach pracy Urzędu będzie można uzyskać niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy spisowej oraz z panującą sytuacją epidemiczną, Centralne Biuro Spisowe przyjęło założenie, że spis będzie realizowany także metodą wywiadu telefonicznego. Ma to na celu zapewnienie ochrony rachmistrzowi terenowemu i respondentom. W przypadku zmiany decyzji rachmistrze terenowi otrzymają polecenie pracy inną metodą. Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić udzielenia odpowiedzi. Udział w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. Wszystkie dane indywidualne i osobowe, które zostaną zebrane w spisie rolnym są poufne, podlegają szczególnej ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną.
poniedziałek, 07 wrzesień 2020

Konkurs plastyczny „Kartka świąteczna II”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6231-konkurs-plastyczny-kartka-swiateczna-ii.html
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruch [...]

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Kartka świąteczna II”.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 14 września do 20 listopada 2020 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, pracę plastyczną- kartkę świąteczną (praca wykonana dowolną techniką, format kartki składanej maksymalnie A5).

Czytaj więcej...

piątek, 04 wrzesień 2020

Bakteria E.coli

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6228-bakteria-e-coli.html
Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku powiadomił nas, że woda z wodociągu w Gminie Włocł [...] Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku powiadomił nas, że woda z wodociągu w Gminie Włocławek jest skażona bakterią coli. W miejscowości Skibice cztery domy są zaopatrywane z tego wodociągu. O sprawie poinformowano właścicieli tych nieruchomości. Pozostała część miejscowości Skibice oraz cała gmina Choceń na podstawie badań otrzymuje wodę zdatną do spożycia z naszych ujęć znajdujących się na terenie gminy Choceń.

Załączniki:
- decyzja sanepidu  - pobierz tutaj
- komunikat - pobierz tutaj

czwartek, 03 wrzesień 2020

Grad 2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6227-grad-2020.html
Gmina Choceń otrzymała Zarządzenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr 175/200 zatwierdzające skł [...] Gmina Choceń otrzymała Zarządzenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr 175/200 zatwierdzające skład gminnej komisji do spraw szacowania strat w uprawach polowych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym jakim był grad, co miało miejsce w dniu 20.07.2020r. W związku z powyższym rolnicy, których uprawy zostały uszkodzone mogą składać stosowne wnioski do tutejszego Urzędu Gminy pokój nr 1 Pan Tomasz Sikorski do dnia 30.09.2020r. Na podstawie złożonego wniosku komisja sporządzi protokół.

Wniosek do pobrania
środa, 02 wrzesień 2020

Podziękowanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6225-podziekowanie-10.html
Serdeczne podziękowania dla Pani Martyny Woźniak (wnuczki Sołtysa z Wilkowiczek) za wykonanie tab [...] Serdeczne podziękowania dla Pani Martyny Woźniak (wnuczki Sołtysa z Wilkowiczek) za wykonanie tablicy Sołectwa Wilkowiczki. W trakcie prac jest również drugi napis nad tablicą ogłoszeń.
środa, 02 wrzesień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6224-rozpoczecie-roku-szkolnego-2020-2021.html
W dniu 1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach oświatowych w gminie Choc [...]

W dniu 1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach oświatowych w gminie Choceń. Uczniowie byli zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego.

Nowy rok szkolny rozpoczęło:

 - 97 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Choceniu,

-  41 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Śmiłowicach,

- 34 dzieci w Przedszkolu „Miś” w Czerniewicach.

Czytaj więcej...

środa, 02 wrzesień 2020

Zakończenie roku w Żłobku „Pomponik” w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6223-zakonczenie-roku-w-zlobku-pomponik-w-choceniu.html
To był wyjątkowy  dzień dla  maluszków ze Żłobka  „ Pomponik” w Choceniu- 2 [...]

To był wyjątkowy  dzień dla  maluszków ze Żłobka  „ Pomponik” w Choceniu- 28 sierpnia  2020 roku odbyło się  w Choceńskim Centrum  Kultury – Biblioteka   uroczyste  zakończenie  roku.  Udział w zakończeniu brało  25 –ciu  dzieci  wraz  z rodzicami.  Żłobek pożegnał pierwszych   w historii  „absolwentów”, rok szkolny  ukończyło 11 dzieci z grupy Biedronek i Żabek.   W ceremonii  zakończenia udział wzięli Wójt  Gminy Roman Nowakowski, Sekretarz Gminy Agnieszka Świątkowska oraz Przewodniczący Rady Józef Dąbrowski.  Wszystkie dzieci  uczęszczające  otrzymały dyplomy i upominki.   Życzymy naszym „ absolwentom” i maluszkom pozostającym w Żłobku na kolejny rok, wielu radosnych  chwil  wypełnionych zabawą  i nauką  na  kolejnych etapach. Dziękujemy rodzicom, Wójtowi, Pani Sekretarz oraz Radzie Gminy za docenienie naszej pracy i całoroczną współpracę.

Czytaj więcej...

wtorek, 01 wrzesień 2020

Podniesienie aktywności

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6230-podniesienie-aktywnosci.html
plakat jpg 81ce0
wtorek, 01 wrzesień 2020

Nabór uczestników projektu – rewitalizacja etap II

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6229-nabor-uczestnikow-projektu-rewitalizacja-etap-ii.html
Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie [...]
EFS logo granty 3798e
LGD logo 522ce

Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń- etap II” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.09.2020 r. do: 30.06.2021 r.
Miejsce realizacji: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
Wartość projektu: 52 632,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

Podstawowym celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej, jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Rekrutacja uczestników odbywa się w terminie od 01 września 2020 r. do 30 września 2020 r. poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego i wszystkich niezbędnych dokumentów w biurze projektu tj. w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń lub przesłanie ich pocztą tradycyjną na ww. adres.

Załączniki:

wtorek, 01 wrzesień 2020

W rocznicę bitwy pod Szczytnem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6221-w-rocznice-bitwy-pod-szczytnem.html
W tym roku, w 81 rocznicę bitwy pod Szczytnem, w związku z epidemią Covid-19, zaplanowano dużo s [...]

W tym roku, w 81 rocznicę bitwy pod Szczytnem, w związku z epidemią Covid-19, zaplanowano dużo skromniejsze uroczystości. W dniu 13 września br., o godz. 11.30 podczas dożynek parafialnych zostanie odprawiona Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Idziego w Choceniu w intencji pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. Po Mszy św. delegacja samorządu gminy złoży wiązankę kwiatów w Szczytnie przed pomnikiem upamiętniającym bohaterów z września 1939 r.

poniedziałek, 31 sierpień 2020

Nordic walking

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6220-nordic-walking.html
GOSiR wraz z GTS Unią Choceń zaprasza do udział w zajęciach z nordic walking, które będą odby [...]

GOSiR wraz z GTS Unią Choceń zaprasza do udział w zajęciach z nordic walking, które będą odbywały się raz w tygodniu – w każdy piątek, wstępnie o godzinie 16.00. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 4 września, zbiórka przy hali sportowej w Choceniu. Nordic walking prowadzony będzie przez doświadczoną instruktorkę. Zachęcamy do udziału młodszych i starszych. Koszt zajęć to symboliczne 5 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu – 606 465 670 (Radosław Chełminiak).
Nordic e2ce4