środa, 21 grudzień 2022

Sukces Gminy Choceń w opiece nad dziećmi do lat 3

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7528-sukces-gminy-chocen-w-opiece-nad-dziecmi-do-lat-3.html
Opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym to zadanie samorządów gminnych. Ich popraw [...]

Opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym to zadanie samorządów gminnych. Ich poprawna realizacja wpływa na politykę sprzyjającą liczbie urodzeń oraz zapobieganiu i  łagodzeniu zjawiska depopulacji.

„Pismo Samorządu Terytorialnego” Wspólnota opracowało ranking Opieka instytucjonalna nad dziećmi do lat 3”. Ranking ma na celu weryfikację jak samorządy radzą sobie z zapewnieniem profesjonalnej opieki nad maluchami.    
W  rankingu zastosowano  wskaźnik użłobkowienia – zestawiono liczbę dzieci objętych instytucjonalną opieką w żłobkach i przedszkolach z ogólną liczbą dzieci w wieku 1–3 lat.

W ww. rankingu Gmina Choceń klasyfikuje się na wysokiej pozycji wśród gmin wiejskich. Wskaźnik żłobkowania wynosi 42,857. Żłobek i przedszkola na terenie Gminy Choceń zapewniają miejsca opieki aż dla 165 dzieci w wieku od 20 tygodni do lat 3, co stanowi ogromny sukces i klasyfikuje nas wysoko na liście wśród gmin w województwie. Jednocześnie Gmina Choceń dokłada wszelkich starań, aby liczba profesjonalnych miejsc opieki wciąż rosła.

środa, 21 grudzień 2022

KGW Czerniewice II na wystawie "Stoły Wigilijne na Kujawach"

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7527-kgw-czerniewice-ii-na-wystawie-stoly-wigilijne-na-kujawach.html
Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Czerniewic II za promowanie gminy na Powiatowej Wys [...] Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Czerniewic II za promowanie gminy na Powiatowej Wystawie “Stoły Wigilijne na Kujawach” w Izbicy Kujawskiej. Było przepysznie i kolorowo.
Więcej zdjęć:
https://nwloclawek.pl/.../za-nami-powiatowa-wystawa/1385551
środa, 21 grudzień 2022

Planowane inwestycje Powiatu Włocławskiego na terenie Gminy Choceń.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7524-planowane-inwestycje-powiatu-wloclawskiego-na-terenie-gminy-chocen.html
W budżecie Powiatu Włocławskiego na 2023 rok planuje się realizację następujących inwestycji [...]

W budżecie Powiatu Włocławskiego na 2023 rok planuje się realizację następujących inwestycji na terenie Gminy Choceń:

  1. Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C
  2. Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno
  3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020 (ścieżka pieszo-rowerowa od Śmiłowic do trzech krzyży w Wilkowicach)

Wartość wszystkich planowanych inwestycji to około 8 mln zł.

Starostwo Powiatowe w najbliższym roku nadal będzie wspierało działalność Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Sportowych oraz inicjatywy sportowe i kulturalne na terenie Gminy Choceń.

środa, 21 grudzień 2022

OGŁOSZENIE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7523-ogloszenie-38.html
W dniu 30 grudnia 2022 r. (piątek) w związku z zakończeniem roku kalendarzowego kasa banku będzi [...]
W dniu 30 grudnia 2022 r. (piątek) w związku z zakończeniem roku kalendarzowego kasa banku będzie czynna do godziny 11.00
KASA URZĘDU GMINY BĘDZIE CZYNNA DO GODZINY 9.30
W tym dniu nie będzie można realizować płatności bezgotówkowych (terminalem). W miarę możliwości prosimy o realizowanie płatności wcześniej.
Za utrudnienia przepraszamy
wtorek, 20 grudzień 2022

Market DINO w Wilkowiczkach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7521-market-dino-w-wilkowiczkach-2.html
Spółka akcyjna DINO POLSKA uzyskała pozwolenie na budowę na terenie gminy Choceń jeszcze jedneg [...]

Spółka akcyjna DINO POLSKA uzyskała pozwolenie na budowę na terenie gminy Choceń jeszcze jednego marketu. Pozwolenie obejmuje budowę w Wilkowiczkach budynku handlowo – usługowego z niezbędną infrastrukturą np. miejscami parkingowymi. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 575,8 m2. Inwestycja powstanie na działce ozn. nr 84/1 położonej przy drodze wojewódzkiej. DINO to jedna z największych w Polsce sieci średniej wielkości supermarketów zlokalizowanych głównie w mniejszych miejscowościach, małych i średnich miastach.

wtorek, 20 grudzień 2022

Zapytanie na wyżywienie 2023

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7683-zapytanie-na-wyzywienie-2023.html
Zapraszamy do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WYZYW [...]

Zapraszamy do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę: PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE WYZYWIENIA (USŁUGA CATERINGOWA) DLA 15 DZIECI W WIEKU ŻŁOBKOWYM.dla projektu: RPKP.08.04.02-04-0006/20 „Godzimy życie zawodowe i rodzinne- utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku ”Pomponik” w Choceniu’’.

Treść zapytania: pobierz
Załączniki: pobierz

piątek, 16 grudzień 2022

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7518-stowarzyszenie-lgd-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2020.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki działa na obszarze całego powiatu włocławskiego. Obe [...]

Bez tytułu 02f5b

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki działa na obszarze całego powiatu włocławskiego. Obecnie wdrażamy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR), która zakłada realizację trzech celów:

- cel ogólny 1 – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR,

- cel ogólny 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD,

- cel ogólny 3 – Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku. 

Czytaj więcej...

wtorek, 13 grudzień 2022

Informacja z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7517-informacja-z-nadzwyczajnej-sesji-rady-gminy-2.html
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń w dniu 13 grudnia 2022 r., radni rozpatrzyli projekt [...]

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń w dniu 13 grudnia 2022 r., radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na 2022 rok. Mając na uwadze realizację zadań nałożonych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r., o dodatku węglowym wprowadzono w planie dochodów i wydatków Gminy Choceń kwotę 1,8 mln zł na wypłatę w/w dodatków i ich obsługę. Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy kwotę blisko 600 tys. zł, która zostanie uruchomiona w dniu 14 grudnia br. Kwota 1,8 mln zł zapisana w budżecie gminy zabezpiecza pełne pokrycie przysługujących dodatków dla mieszkańców, będzie mogła być uruchomiona niezwłocznie po otrzymaniu środków od Wojewody.

poniedziałek, 12 grudzień 2022

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7513-sesja-nadzwyczajnej-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 [...]

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079) Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał XLVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Choceń na 2022r.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

czwartek, 08 grudzień 2022

Rekrutacja trwa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7509-rekrutacja-trwa-2.html
Ogłaszamy rekrutację uczestników projektu: „Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej ob [...]

logo EFS poprawne c3d59Ogłaszamy rekrutację uczestników projektu: „Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej obszaru rewitalizacji mieszkańców Gminy Choceń poprzez kursy doszkalające dla młodych dotkniętych bezrobociem”. Jesteś mieszkańcem gminy i chcesz zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i odbyć kurs lub szkolenie zapraszamy do udziału w projekcie. Celem głównym projektu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców gm. Choceń poprzez kursy i szkolenia skierowane dla osób młodych w wieku produkcyjnym dotkniętych bezrobociem zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu zaplanowano np. kursy i szkolenia:
1. Kursy i szkolenia:
a. Spawacz
b. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwa
c. Opiekun
d. Magazynier – operator, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
e. Brukarz
f. Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych – C2 cieplne
g. Obsługa drona
h. Obsługa rębaka tarczowego
k. Możesz zaproponować inny kurs lub szkolenie, które będzie spełniało twoje oczekiwania.

Czytaj więcej...

środa, 07 grudzień 2022

Uwaga! Przerwa w dostawie wody.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7508-uwaga-przerwa-w-dostawie-wody-2.html
Przerwa w dostawie wody w sołectwach: Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Kuźnice, Wola Nakonowska, W [...]

Przerwa w dostawie wody w sołectwach: Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Kuźnice, Wola Nakonowska, Wilkowice, Czerniewice, Wilkowiczki, Grabówka i Nakonowo Stare w dniu 08.12.22 r. od 8 do 16 z powodu przebudowy wodociągu w Śmiłowicach. 

środa, 07 grudzień 2022

Ulgi podatkowe - Polska Strefa Inwestycji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7507-ulgi-podatkowe-polska-strefa-inwestycji.html
Więcej informacji tutaj - pobierz
psse 9a59ff60 1dac 4af1 96ee acb2a14990f6 90a97
Więcej informacji tutaj - pobierz