piątek, 03 lipiec 2020

Informacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6132-informacja-63.html
Koniec kwarantanny w Ośrodku Zdrowia w Czerniewicach. Wyniki testów na Covid-19 są negatywne. Nie [...] Koniec kwarantanny w Ośrodku Zdrowia w Czerniewicach. Wyniki testów na Covid-19 są negatywne. Nie ma przeszkód by przychodnie podjęły normalną działalność. Cieszymy się z takiego wyniku. Wiemy jak to jest ważne dla potencjalnych pacjentów lekarza rodzinnego i przychodni stomatologicznej.
środa, 01 lipiec 2020

Nowości wydawnicze dla SP w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6126-nowosci-wydawnicze-dla-sp-w-choceniu.html
Informujemy, że Wojewoda Kujawsko - Pomorski udzieli Gminie Choceń dotacji celowej z budżetu [...]

Informujemy, że Wojewoda Kujawsko - Pomorski udzieli Gminie Choceń dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12 tys. zł. Kwota dotacji stanowi 80 % kosztów realizacji zadania, natomiast organ prowadzący szkołę tj. Gmina Choceń zapewnia finansowy wkład własny stanowiący co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.

wtorek, 30 czerwiec 2020

Covid -19 w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6125-covid-19-w-czerniewicach.html
W uzupełnieniu do maila Pana Drabika – kierownika przychodni Medyk w Czerniewicach, który rano o [...]

W uzupełnieniu do maila Pana Drabika – kierownika przychodni Medyk w Czerniewicach, który rano opublikowaliśmy informujemy:

- kwarantanna w Ośrodku Zdrowia dotyczy części personelu, który miał kontakt z osobą zarażoną wirusem

- Ośrodek jest czynny i porady udzielane są telefonicznie.

- Czekamy na testy, prawdopodobnie będą wykonane w najbliższym czasie.

- Uzgadniane jest z Sanepidem ewentualne otwarcie stomatologii.

Osoba zarażona, a prawdopodobnie jednak osoby miały kontakt z zarażonymi na Śląsku gdzie były na pogrzebie.

wtorek, 30 czerwiec 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6124-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-3-2020.html
Ogłoszenie o naborze wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki og [...]

Bez tytułu 8407eOgłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż

LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych

LSR

Numer konkursu LGD: 3/2020

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-390/20

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby pracy,

- aktywizacja społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

pełna treść ogłoszenia - kliknij tutaj

wtorek, 30 czerwiec 2020

Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP 2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6123-wyniki-glosowania-w-wyborach-prezydenta-rp-2020.html
Prezentujemy Państwu wyniki pierwszego głosowania w wyborach na Prezydenta RP 2020 w naszej gminie [...]

Prezentujemy Państwu wyniki pierwszego głosowania w wyborach na Prezydenta RP 2020 w naszej gminie. Liczba uprawnionych 6 504, liczba głosów ważnych 3 269. Frekwencja wyniosła 50,60 %.

Protokoły z głosownia można znaleźć na https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/41805

                                       Nr obwodu

                                          
                                           Siedziba

Kandydat    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R A Z E M

Choceń

Choceń

Śmiłowice

Czerniewice

Szczutkowo

Szczytno

Wichrowice

Wilkowice

Wilkowiczki

BIEDROŃ Robert

16

4

11

14

1

3

2

5

7

63

BOSAK Krzysztof

43

35

27

19

11

9

17

21

1

183

DUDA Andrzej Sebastian

389

262

224

255

136

122

96

252

9

1745

HOŁOWNIA Szymon Franciszek

96

34

22

89

14

18

9

46

4

332

JAKUBIAK Marek

0

0

0

3

0

1

0

0

2

6

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin

29

17

33

22

4

6

14

13

2

140

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz

2

0

0

0

2

0

0

0

1

5

TANAJNO Paweł Jan

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

209

107

111

174

25

28

60

61

5

780

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz

2

0

0

0

0

0

0

0

2

4

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

5

1

0

0

0

0

0

1

2

9

R A Z EM

791

460

428

577

193

187

198

400

35

3269

poniedziałek, 29 czerwiec 2020

UWAGA! Ważna wiadomosć!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6122-uwaga-wazna-wiadomosc.html
NZOZ „MEDYK” w Czerniewicach           &n [...]

NZOZ „MEDYK” w Czerniewicach                                                 

ul. Kowalska 8, Czerniewice

87-850 Choceń

 

                                                                                                                       Wójt

Gminy Choceń

                                                                                                                       ul. Sikorskiego 12

                                                                                                                    87-850 Choceń

 

INFORMACJA

W związku z decyzją o nakazie poddania się kwarantannie wydaną w dniu 29.06.2020 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku na okres od 29.06.2020 r. do 12.07.2020 r. z powodu kontaktu personelu przychodni w dniu 23.06.2020 r. z pacjentem, u którego potwierdzono w szpitalu we Włocławku obecność koronawirusa informuję, że cały budynek Przychodni przy ul. Kowalskiej 8 w Czerniewicach jest zamknięty decyzją administracyjną na wyżej wskazany okres.

                                                                                                          

                                                                                                             Kierownik Przychodni
                                                                                                                    Andrzej Drabik
piątek, 26 czerwiec 2020

Pierwsza wizualizacja bloku w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6121-pierwsza-wizualizacja-bloku-w-choceniu.html
Trwają prace projektowe nowego bloku w Choceniu. Przedstawiamy Państwu pierwszą koncepcję. We ws [...]

Trwają prace projektowe nowego bloku w Choceniu. Przedstawiamy Państwu pierwszą koncepcję. We wstępnych założeniach w bloku w kształacie litery L, na 4 kondygnacjach będzie łącznie 36 mieszkań a w piwnicach zlokalizowano także miejsca garażowe. Można zgłaszać jeszcze sugestie dotyczące wielkości planownych mieszkań.

Czytaj więcej...

piątek, 26 czerwiec 2020

Wojewoda na odbiorze drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6120-wojewoda-na-odbiorze-drogi.html
W dniu 25 czerwca 2020 r., odebrano nową drogę - ul. Wiązową, Reja, Brzozową, Jodłową. Zadani [...]

W dniu 25 czerwca 2020 r., odebrano nową drogę - ul. Wiązową, Reja, Brzozową, Jodłową. Zadanie było dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
1 262 850 zł. W odbiorze i uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli:

- Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski,

- Pani Magdalena Nowak z ramienia Pani Anny Gembickiej – Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,

- Pan Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń. 

- przedstawiciele wykonawcy, inspektora nadzoru oraz Urzędu Gminy w Choceniu.

Czytaj więcej...

piątek, 26 czerwiec 2020

Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6119-konkurs-na-gospodarke-wodno-sciekowa-rozstrzygniety.html
W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy ope [...]

Bez tytułu 90f96 a8691W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z naboru od 23 września 2019 r. do 21 października 2019 r. Na liście znalazł nasz projekt dotyczący Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń z dofinansowaniem o wartości 428 069 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie i ogłoszony zostanie przetarg na realizację, którą planujemy w roku bieżącym i przyszłym.

piątek, 26 czerwiec 2020

„Bitwa o wozy” – MSWiA sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6118-bitwa-o-wozy-mswia-sfinansuje-wozy-strazackie-dla-gmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej.html
W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze w [...]

W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki. 16 takich pojazdów sfinansuje w całości MSWiA.

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/bitwa-o-wozy--mswia-sfinansuje-wozy-strazackie-dla-gmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej

piątek, 26 czerwiec 2020

ENERGA - przerwy w dostawie energii

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6117-energa-przerwy-w-dostawie-energii.html
REJON DYSTRYBUCJI WE WŁOCŁAWKU Dnia 29.06.2020 w godz. 10.00 do 13.00 stacja Lutobórz 1 obwó [...]

REJON DYSTRYBUCJI WE WŁOCŁAWKU

Dnia 29.06.2020

 • w godz. 10.00 do 13.00 stacja Lutobórz 1 obwód 100,

Dnia 30.06.2020

 • w godz. 07.30 do 12.00 stacja ZAKOLE 2, TORUŃSKA OŚWIETLENIE 5,
 • w godz. 08.30 do 14.30 stacja Bobrowniki B, C, Bobrowniki Pole 3, 8, Bobrowniki EW, 

Dnia 01.07.2020

 • w godz. 09.00 do 11.00  stacja LUBIEŃ GORZELNIA,  
 • w godz. 12.00 do 14.00 stacja NARTY 8,
 • w godz. 10.00 do 13.00 stacja Narty 10,
 • w godz. 08.00 do 12.00 stacja Chełmica Duża 3,

Dnia 02.07.2020

 • w godz. 09.00 do 11.00  stacja PSARY 2,
 • w godz. 12.00 do 14.00  stacja TRZESZCZON 1,

Dnia 03.07.2020

 • w godz. 08.30 do 10.30  stacja OSIEK 1,
 • w godz. 08.00 do 14.00 stacja Chełmica Duża 3 obwód 300.
piątek, 26 czerwiec 2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6116-skorzystaj-z-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 15 [...]

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.