wtorek, 05 maj 2020

Żłobek czeka na dzieci

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6025-zlobek-czeka-na-dzieci.html
W dniu 6 maja   2020 roku zostaje  uruchomiony Żłobek „Pomponik” w Choceniu .&n [...]

W dniu 6 maja   2020 roku zostaje  uruchomiony Żłobek „Pomponik” w Choceniu .   Żłobek  będzie funkcjonował   w reżimie sanitarnym.     W obecnej sytuacji   jesteśmy w stanie   zapewnić opiekę   dla  12- stu  dzieci, wynika to  z wytycznych gdzie musi być zapewniona   minimalna   przestrzeń do   wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci  w sali nie może być mniejsza niż  4 m ².   Będą dwie grupy dzieci,  które będą  przebywały w żłobku w godzinach 6.30-16.30, w tym czasie będzie zapewniona opieka  w warunkach  bezpiecznych. Z sal zostały usunięte zabawki, przedmioty, których nie można zdezynfekować,   dzieci będą przyjmowane pojedynczo. Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci będą mieli rodzice pracujący.

wtorek, 05 maj 2020

Przedszkola i zerówki gotowe do pracy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6024-przedszkola-i-zerowki-gotowe-do-pracy.html
Informuję, że odbyły się konsultacje z dyrektorami szkół,  przedszkoli oraz dyrektorem ż [...]

Informuję, że odbyły się konsultacje z dyrektorami szkół,  przedszkoli oraz dyrektorem żłobka w sprawie otwarcia placówek. Podjęliśmy decyzję, że wszystkie w/w placówki na terenie gminy Choceń będą otwarte od dnia 6 maja br. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla dzieci w następującej liczbie:

Odział zerowy w SP Wilkowice – 12 uczniów, Przedszkole Samorządowe w Choceniu – 24 dzieci (2 oddziały), Przedszkole w Czerniewicach – 24 dzieci ( 2 grupy), Przedszkole w Śmiłowicach – 14 dzieci i Przedszkole w Choceniu – ok. 40 dzieci (3 grupy).  Transport należy zapewnić dzieciom we własnym zakresie. Obiady  w przedszkolach niepublicznych planowane są od przyszłego tygodnia. Natomiast w  Oddziale zerowym w Wilkowicach i w Przedszkolu Samorządowym w Choceniu chętni mogą zakupić posiłek już od dnia 6 maja br. Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci do placówek mają rodzice pracujący.

czwartek, 30 kwiecień 2020

Święta majowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6027-swieta-majowe.html
W tym roku, chociaż panuje epidemia, święta majowe bez zmian. Zachęcamy jednak Państwa szczegó [...]

W tym roku, chociaż panuje epidemia, święta majowe bez zmian. Zachęcamy jednak Państwa szczególnie do wywieszenia flag, które w ubiegłych latach zostały rozdane. Do ich wywieszenia zachęca także Wojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz. A tymczasem zakończona w obiekcie w Choceniu została już kwarantanna zbiorowa. Przeprowadzono dezynfekcję i obiekt jest przygotowywany do powrotu dzieci i nauczycieli. Na początek oddziały przedszkolne przy szkołach, przedszkola i żłobki mogą wrócić do pracy. O ustaleniach z dyrektorami będziemy Państwa informowali.

czwartek, 30 kwiecień 2020

ZAKAZ PODLEWANIA W GODZINACH OD 7 DO 23 OD 4 MAJA

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6023-zakaz-podlewania-w-godzinach-od-7-do-23-od-4-maja.html
W związku z trudną sytuacją hydrologiczną, brakiem opadów deszczu oraz bardzo dużym wzrostem z [...]

W związku z trudną sytuacją hydrologiczną, brakiem opadów deszczu oraz bardzo dużym wzrostem zużycia wody na terenie Gminy Choceń na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Choceń wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych na terenie gminy Choceń od dnia 4 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w godzinach od 7:00 do 23:00. Prosimy o dostosowanie się do zakazu pod groźbą grzywny ustalonej na podstawie Kodeksu Wykroczeń.

Zarządzenie Porządkowe Wójta Gminy Choceń nr 150/2020 http://www.bip.chocen.pl/?app=zarzadzenia&nid=4826&y=2020

czwartek, 30 kwiecień 2020

Przetarg na dzierżawę lokali handlowych !!!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6022-przetarg-na-dzierzawe-lokali-handlowych-2.html
Gmina Choceń posiada w swojej ofercie nieruchomości stanowiące lokale handlowe przeznaczone do dz [...]

Gmina Choceń posiada w swojej ofercie nieruchomości stanowiące lokale handlowe przeznaczone do dzierżawy położone w miejscowości Choceń na targowisku gminnym „Mój rynek”, usytuowane w dwóch budynkach. Każdy lokal posiada powierzchnię 28 m² i składa się z jednego pomieszczenia o pow. 21 m² oraz łazienki i pomieszczenia socjalnego o pow. 7 m².  Lokale handlowe usytuowane są w dwóch budynkach przy czym w budynku nr 1 znajdują się 4 lokale przeznaczone na sprzedaż płodów rolnych i żywność ekologiczną natomiast w budynku nr 2 znajduje się obecnie 4 lokale przeznaczone na pozostałą działalność handlową. Lokale posiadają uzbrojenie w instalację kanalizacyjną, elektryczną i wodociągową. W marcu został ogłoszony przetarg na dzierżawę lokali handlowych. Cena wywoławcza to 100 zł netto za miesięczny czynsz dzierżawny. Przetarg odbędzie się na targowisku gminnym „Mój rynek”, ul. Targowa (lokal handlowy) dnia 12.05.2020 r., od godziny 10:00. Przetarg wygra ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę w licytacji ustnej. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w wysokości 100,00 zł w terminie do 8 maja 2020 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z oferty. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 12, lub pod numerem telefonu 54 284 60 33.

środa, 29 kwiecień 2020

Drodzy mieszkańcy gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6021-drodzy-mieszkancy-gminy-chocen.html
Ograniczenia związane z koronawirusem są częściowo znoszone. Na początek pracę w reżimie sani [...]

Ograniczenia związane z koronawirusem są częściowo znoszone. Na początek pracę w reżimie sanitarnym wznawiają instytucje kultury, żłobki i przedszkola. Urząd gminy w Choceniu od 4 maja br., będzie czynny w pełnych godzinach pracy z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Obsługa interesantów nadal będzie prowadzona przy okienku. Od 4 maja br., do pracy w terenie powrócą także inkasentki, a w połowie maja sołtysi. Bardzo proszę, aby wszystkie osoby, które mają taką możliwość korzystały jednak z kanałów administracji cyfrowej, bądź w przypadku braku pilnych terminów przełożyły wizytę w urzędzie na później. Nie ma potrzeby przybywać do Urzędu by dokonać opłaty, które można regulować elektronicznie.

środa, 29 kwiecień 2020

Zalecenia GIS w sprawie fontann

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6019-zalecenia-gis-w-sprawie-fontann.html
Wiosenna aura oraz zniesienie zakazu wchodzenia do parków sprzyjają spacerom. Niestety w najbliżs [...]

Wiosenna aura oraz zniesienie zakazu wchodzenia do parków sprzyjają spacerom. Niestety w najbliższym czasie nie będzie można podziwiać uroku działającej fontanny w parku w Choceniu. Główny Inspektor Sanitarny w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie zaleca uruchamiania fontann lub innych tego typu obiektów z uwagi na fakt, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem cząsteczek wirusa.

poniedziałek, 27 kwiecień 2020

Kolejne pieniądze dla naszej gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6017-kolejne-pieniadze-dla-naszej-gminy.html
chocen 3e2c8
poniedziałek, 27 kwiecień 2020

Szkoły nadal zamknięte

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6016-szkoly-nadal-zamkniete.html
Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednos [...] Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

piątek, 24 kwiecień 2020

Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6020-nie-wysylaj-wnioskow-do-zus-e-mailem.html
Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za p [...] Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS.

Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub inny adres mailowy, prosimy o przekazanie ich ponownie we właściwy sposób. Wnioski można składać do ZUS:

  • drogą elektroniczną – przez PUE ZUS
  • w formie papierowej – za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Czytaj więcej...

czwartek, 23 kwiecień 2020

Nabór na fotowoltaikę - etap III

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6015-nabor-na-fotowoltaike-etap-iii.html
W związku z zamiarem budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy ogłaszamy nabór uczestni [...]

W związku z zamiarem budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy ogłaszamy nabór uczestników projektu pn. „Fotowoltaika w Gminie Choceń” (etap III). Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warunki udziału w projekcie:

- mieszkaniec pokrywa koszt projektu wykonawczego na instalację fotowoltaiczną – 500,00 zł brutto płatne bezpośrednio u projektanta ;
- mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach - wartość za 1 kW ustalony po przeprowadzeniu przetargu (dofinansowanie na poziomie 50%);
- instalacja będzie mogła być wykonana na budynku mieszkalnym, gospodarczym lub gruncie;- w projekcie mogą brać osoby, które mają kompleksową umowę z ENERGĄ;
- nie przewiduje się montowania instalacji fotowoltaicznej na dachach pokrytych azbestem.

Osoby, które były zapisane na wcześniejszych listach muszą potwierdzić swój udział w projekcie, ponieważ jest to warunek konieczny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Choceniu z Panem Kamilem Klejba, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 54 284 66 17 w godzinach pracy UG Choceń – 7:30 -14:00.

Termin naboru ustala się do dnia 04.05.2020 r.              

wtorek, 21 kwiecień 2020

Umowa na fotowoltaikę podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6014-umowa-na-fotowoltaike-podpisana.html
W czwartek 16 kwietnia br., podpisano umowę na „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” – eta [...] logo RPO 2b411W czwartek 16 kwietnia br., podpisano umowę na „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” – etap II. Wykonawca zadania firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przetargu i przystępuje do realizacji inwestycji. Wartość zadania wynosi 798 633,61 zł. W ramach  projektu zaplanowane mamy do wykonania 30 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,00 kW do 9,90 kW. Wszystkie prace powinny zakończyć się w do końca sierpnia 2020 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.