poniedziałek, 13 styczeń 2020

Zebrania strażackie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5853-zebrania-strazackie.html
Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarządy skła [...] Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarządy składają sprawozdania z działalności za rok 2919 i ustalane są plany działania na rok 2020. W miniony weekend zebrania odbyły się w OSP Nakonowo Stare i OSP Wichrowice. W obydwu przypadkach Zarządy otrzymały absolutorium za rok poprzedni jednogłośnie. Gratulujemy i Życzymy sukcesów w 2020 roku.

Czytaj więcej...

piątek, 10 styczeń 2020

SPOTKANIA KONSULTACYJNE dotyczące projektu PCI BUDOWY GAZOCIĄGU GUSTORZYN-WRONÓW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5851-spotkania-konsultacyjne-dotyczace-projektu-pci-budowy-gazociagu-gustorzyn-wronow.html
Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych - pobierz Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych - pobierz
czwartek, 09 styczeń 2020

10-lecie hali sportowej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5850-10-lecie-hali-sportowej.html
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu wraz z Gminą Choceń serdecznie zaprasza na uroczyste [...] Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu wraz z Gminą Choceń serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 10-lecia hali sportowej, które odbędą się 18 stycznia 2020r. Uroczystość rozpocznie wyjątkowy mecz piłki ręcznej drużyn z I ligi mężczyzn - Wisła Płock zmierzy się z Anilaną Łódź. Cały program wydarzenia przedstawia się następująco:

Godz. 16.00 – mecz Wisła Płock vs. Anilana Łódź, w przerwie meczu zatańczą dzieci z grupy Breakdance Choceń.

Godz. 17:15 – chłopcy z GTS Unia Choceń rozegrają 15-minutowy mecz piłki ręcznej z AZS Włocławek.

Godz. 17.30 – Część oficjalna podczas, której usłyszymy wystąpienia gości, przedstawiony zostanie krótki rys historyczny a na zakończenie dla wszystkich zgromadzonych będzie słodki poczęstunek, którym będzie jubileuszowy tort.

Hala sportowa w Choceniu funkcjonuje od 4 stycznia 2010 r. Budowa rozpoczęła się wbudowaniem kamienia węgielnego dnia 06.06.2008r. i trwała 18 miesięcy. Obiekt posiada wymiary 37,00 x 50,00 m a płyta boiska 23,87 x 49,16 m o powierzchni 1185,5 m2, jest to największa hala sportowa na terenie powiatu włocławskiego. Inwestor, czyli Gmina Choceń musiała zgromadzić na jej budowę 5,3 mln zł. Inwestycję wsparto dotacją z Urzędu Marszałkowskiego (23%) i totalizatora Sportowego (8%).

Zachęcamy społeczność do uczestnictwa w święcie hali sportowej w Choceniu.
czwartek, 09 styczeń 2020

Mój Prąd

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5849-moj-prad.html
Ulotka Robert 5a737
środa, 08 styczeń 2020

Zmarł Pan Jan Kuźmiński

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5848-zmarl-pan-jan-kuzminski.html
Zmarł wieloletni pracownik Urzędu Gminy Pan Jan Kuźmiński. Kondolencje dla rodziny i przyjació [...] Zmarł wieloletni pracownik Urzędu Gminy Pan Jan Kuźmiński. Kondolencje dla rodziny i przyjaciół. Pogrzeb 9 stycznia 2020r., o godzinie 12:00 w kościele w Czerniewicach.
wtorek, 07 styczeń 2020

ZAPROSZENIE na XXVIII Finał WOŚP w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5847-zaproszenie-na-xxviii-final-wosp-w-choceniu.html
12 STYCZNIA 2020 roku odbędzie się XXVIII Finał WOŚP. W Choceniu Wielka Orkiestra Świątecznej [...] 12 STYCZNIA 2020 roku odbędzie się XXVIII Finał WOŚP. W Choceniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra szesnasty raz za sprawą Sztabu utworzonego przy Towarzystwie Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń. Finałowe granie odbędzie się w budynku Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka. Tegoroczne hasło brzmi: „WIATR W ŻAGLE”. WOŚP 2020 będzie grało na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej. Pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu, który jest niezbędny do ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy skoncentruje się przede wszystkim na chirurgii ogólnej, kardiochirurgii oraz neurochirurgii.  Celem 28 Finału WOŚP jest również wyposażenie oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej w niezbędne sprzęty.

Czytaj więcej...

wtorek, 07 styczeń 2020

Budżet 2020 przyjęty jednogłośnie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5846-budzet-2020-przyjety-jednoglosnie.html
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2020 rok. Strona dochodów budżetu [...] Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2020 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 44.905.732,59 zł.
Strona wydatków stanowi kwotę 47.040.609,04 zł, z tego:
• 35.778.576,55 zł to wydatki bieżące, a
• 11.262.032,49 to wydatki majątkowe, co stanowi 23,94 % planowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne budżetu dotyczą, podobnie jak w latach ubiegłych, budowy dróg. Dotyczy to m.in.
 • Ogrodzenie i doposażenie SUW Bodzanówek 40 tys.,
 • Place, parkingi, chodniki 2020 – 60 tys.,
 • Podbudowy dróg 2020 – 350 tys.,
 • Przebudowa drogi ul. Wiązowa, Reja, Brzozowa, Jodłowa oraz ulic i skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Choceń – 1 mln 895 tys.,
 • Przebudowa ul. Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej, Bukowej w Choceniu – 445 tys.,
 • Roboty bitumiczne 2020 – 1 mln 200 tys.,
 • Ścieżka pieszo – rowerowa w ciągu drogi powiatowej Śmiłowice – Wilkowiczki 2 mln. 300 tys.,
 • „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – 84 tys.,
 • Zakup komputerów PSION – 22 tys.,
 • Wymiana serwera – 15 tys.,
 • Budowa oświetlenia drogowego 100 tys.,
 • Wiata przystankowa 15 tys.,
 • Budowa targowiska w Choceniu 1 mln 313 tys.,
 • OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje 1 mln 633 tys.,
 • Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowi w miejscowości Choceń – II etap – 1 mln 492 tys.,
 • Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej – 195 tys.,
 • Budowa obiektów sportowych na terenie gminy Choceń – 100 tys.
Wiele drobnych bieżących napraw będzie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Budżet został przyjęty 14 głosami za (1 radny nieobecny).
wtorek, 07 styczeń 2020

Zasady przyznawania dofinansowania do inwestycji z zakresu budowy/ renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5845-zasady-przyznawania-dofinansowania-do-inwestycji-z-zakresu-budowy-renowacji-zbiornikow-wodnych-sluzacych-malej-retencji.html
Zasady przyznawania dofinansowania Właściciele gospodarstw rolnych mogą realizować inwestycje z [...] Zasady przyznawania dofinansowania
 1. Właściciele gospodarstw rolnych mogą realizować inwestycje z zakresu budowy/ renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji o powierzchni minimalnej 0,10 ha, maksymalnej 1 ha.
 2. Udział własny Wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania, nie może być mniejszy niż 50% jego kosztów kwalifikowalnych.
 3. Wysokość dotacji do budowy /renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji do pow. 1 ha lustra wody wynosi 50.000,00 zł.
 4. Przed datą podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków, Wnioskodawca przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający na sporządzeniu dokumentacji projektowej, kosztorysowej, przeprowadzeniu uzgodnień formalno- prawnych i może przeprowadzić proces zamówień publicznych. Koszty poniesione z tytułu przeprowadzenia procesu przygotowawczego nie stanowią kosztów kwalifikowalnych do przyznania środków budżetu województwa.
 5. W przypadku, gdy kosztorys inwestorski obejmuje całość zadania, a Dotowany zakłada wykonanie części robót tego zadania we własnym zakresie, roboty te uważane będą za niekwalifikowalne.
 6. Płatności za prace/ zakupy zaliczone do kosztów kwalifikowalnych dotowanych zadań można wykonywać od daty podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków na dany rok.
 7. Wnioski o przyznanie lub wypłatę Dotacji sporządza Wnioskodawca zgodnie z niniejszymi zasadami, na drukach udostępnionych do pobrania pod adresem https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/rolnictwo-ochrona-gruntow-rolnych.
 8. W danym roku kalendarzowym Wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie środków budżetu województwa na jedno zadanie.
Postepowanie w sprawie wniosków
 1. Wnioski o przyznanie środków budżetu województwa na realizację budowy/renowacji zbiorników wodnych małej retencji należy składać w terminie do 31 marca roku,
  w którym planowana jest realizacja inwestycji.
 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonych wniosków lub nieprawidłowości w ich sporządzeniu, Wnioskodawca wezwany jest do uzupełnienia wniosku lub usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku większych zadań, zwłaszcza przy budowie i modernizacji zbiorników wodnych służących małej retencji, dopuszczalne jest podzielenie ich na etapy.
Realizacja zadania
 1. Dotacją mogą zostać objęte jedynie zadania zrealizowane i rozliczone w roku
  w którym przyznane zostały środki finansowe.
 2. Dotowany realizuje zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz zawarta umową.
 3. Realizacja zadania objętego Dotacją, jego odbiór techniczny oraz zapłata za wykonane roboty muszą być dokonane w czasie obowiązywania umowy tj. od daty podjęcia uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków na dany rok do dnia
  31 października roku, w którym przyznano Dotację.
Rozliczenie Dotacji
 1. Dotowany w terminie obowiązywania umowy informuje pisemnie Departament
  o zakończeniu realizacji zadania i zgłasza gotowość do rozliczenia dotacji.
 2. Warunkiem wyznaczenia terminu rozliczenia dotacji jest przesłanie drogą elektroniczną kopii dokumentów rozliczeniowych zgodnych z zapisami umowy na adres mailowy Departamentu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Z przeprowadzonej wizytacji w terenie oraz rozliczenia zadania sporządza się protokół, którego integralna część stanowi dokumentacja przedłożona przez Dotowanego, w szczególności:
- rozliczenie zadań wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,
- faktura/y wystawionej przez wykonawcę/ dostawcę za wykonane zadania, na które przeznacza się Dotację, opatrzona klauzulą „współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie… zł. zgodnie z umową nr…/ aneksem nr … w wysokości…”, wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty
- kosztorysu powykonawczego oraz powykonawcze zestawienie kosztów
(w przypadku, gdy realizację inwestycji udokumentowano więcej niż jednym kosztorysem powykonawczym lub więcej niż jedną fakturą/ rachunkiem
- protokół odbioru technicznego realizowanej inwestycji
- zgłoszenie realizacji zadania do właściwego starosty lub pozwolenia na budowę
- oświadczenie o zrealizowaniu zadania zgodnie z przepisami prawa, umową
o udzielenie Dotacji oraz dokumentacją złożoną celem rozliczenia Dotacji, podpisanym przez Dotowanego
- oświadczenie Dotowanego, o braku możliwości odzyskania podatku VAT dotyczącego zakupów związanych z realizacją zadania- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy
 1. Wszelkie kopie dokumentów składane przy rozliczeniu zadań, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
 2. Podstawę przekazania dotacji stanowi pozytywna ocena realizacji i rozliczenia zadania zawarta w protokole kontroli wraz z kompletem dokumentów.
 3. Dotacja jest przekazywana na konto dotowanego do końca roku kalendarzowego,
  w którym zawarta została umowa.
 4. w przypadku niezrealizowania zadania zgodnie z umową, sporządzony jest protokół negatywny, który skutkuje brakiem otrzymania Dotacji oraz brakiem możliwości ubiegania się o dotacje w roku następnym.
 5. Dotujący reprezentowany przez merytorycznych pracowników biura jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli inwestycji, w trakcie realizacji zadania i po jego zrealizowaniu w okresie 3 lat od daty rozliczenia Dotacji.
czwartek, 02 styczeń 2020

UWAGA SYMPATYCY CHOCEŃSKIEGO SPORTU

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5844-uwaga-sympatycy-chocenskiego-sportu.html
Wszystkich byłych zawodników, działaczy, a także sympatyków WŁÓKNIARZA CHOCEŃ, a później L [...] Wszystkich byłych zawodników, działaczy, a także sympatyków WŁÓKNIARZA CHOCEŃ, a później LZS-u CHOCEŃ oraz osoby interesujące się historią choceńskiego sportu, serdecznie zapraszamy na zebranie, które odbędzie się dnia 2 lutego (niedziela) 2020 r. o godzinie 16.00 w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka. Spotkanie ma na celu ustalenie sposobu upamiętnienia 70. rocznicy powołania tego klubu piłkarskiego. Osoby, które posiadają materiały związane z jego działalnością (zdjęcia, dokumenty typu legitymacje, wycinki prasowe, spisane wspomnienia etc.) proszone są o ich przyniesienie celem wykonania skanów, które wykorzystane zostaną w planowanej publikacji.

Organizatorzy:
Klub Absolwenta SP Choceń
wtorek, 31 grudzień 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019/EFS/PG

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5843-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2019-efs-pg.html
Numer naboru LGD: 2/2019/EFS/PG Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organi [...] bez tytulu f83e4 74881Numer naboru LGD: 2/2019/EFS/PG

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,
b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
 
Pełna treść ogłoszenia - kliknij tutaj
wtorek, 31 grudzień 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2019/EFS/PG

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5842-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2019-efs-pg.html
Numer naboru LGD: 1/2019/EFS/PG Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub w [...] bez tytulu f83e4 f025bNumer naboru LGD: 1/2019/EFS/PG

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Pełna treść ogłoszenia - kliknij tutaj
poniedziałek, 30 grudzień 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków 10/2019

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5852-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-10-2019.html
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości [...] bez tytulu f327b 6d01aStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:RPKP.07.01.00-IZ.00-04-349/19
Numer konkursu nadany przez LGD: 10/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
(dalej: SZOOP)
:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy LSR:
Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Przedsięwzięcie LSR:
Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
 

Pełna treść ogłoszenia - kliknij tutaj