poniedziałek, 19 luty 2024

Przetarg na kruszywo ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8278-przetarg-na-kruszywo-ogloszony.html
Ogłoszony został przetarg na Zakup i dostawę kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gm [...]

Ogłoszony został przetarg na Zakup i dostawę kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń. Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl do 27 lutego 2024 r. do godz. 10:00. W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia na teren naszej gminy 6 000 tys. ton kruszywa. Zadanie rozłożone zostało na dwa lata tj. w roku 2024 obejmuje dostawę 4 000 ton surowca, natomiast w roku 2025 zaplanowano dostawę na poziomie 2 000 ton. Czekamy na dobre oferty.

poniedziałek, 19 luty 2024

Wniosek na zwiększenie zakresu inwestycji złożony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8276-wniosek-na-zwiekszenie-zakresu-inwestycji-zlozony.html
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja pr [...]

Polski ŁĄd logo 97244
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach Wichrowice i Olganowo uzyskaliśmy oszczędności na ww. zadaniu. W związku tym postanowiliśmy wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę zakresu inwestycji i efektywne wykorzystanie uzyskanych środków. W ramach złożonego wniosku poprosiliśmy o możliwość wykonania dodatkowych prac w świetlicy wiejskiej w Wichrowicach.
Dodatkowe prace obejmować będą:
- Wykonanie ogrzewania podłogowego,
- Zakup i montaż butli gazowej wraz z kotłem,
- Wykonanie tarasu z kostki brukowej z zadaszeniem.
Całkowita zakres prac to kwota 197 904,33 zł. Wnioskowana kwota stanowi 193 945,26 zł. Czekamy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Jednak należy zaznaczyć, że proces oceny wniosku może potrwać kilka miesięcy.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta – PGR.

piątek, 16 luty 2024

Remont pomieszczeń na potrzeby KGW w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8275-remont-pomieszczen-na-potrzeby-kgw-w-smilowicach.html
KGW w Śmiłowicach będzie miało nową siedzibę. Lokal znajduje się w użyczonych od gminy Choce [...]

KGW w Śmiłowicach będzie miało nową siedzibę. Lokal znajduje się w użyczonych od gminy Choceń pomieszczeniach przy Przedszkolu w Śmiłowicach. Miejsce wymagało remontu, który wykonuje Choceńska Spółdzielnia Socjalno – Budowlana. Prace obejmują wykonanie centralnego ogrzewania, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, montaż armatury białej w łazience, malowanie ścian, wykonanie podłogi z płytek, montaż opraw oświetleniowych z gniazdkami i przełącznikami.

Czytaj więcej...

środa, 14 luty 2024

Dotacja dla gminy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8272-dotacja-dla-gminy-w-ramach-projektu-cyberbezpieczny-samorzad.html
Gmina Choceń otrzymała ponad 633 tysięcy złotych dotacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Sa [...]

Logotypy CPPC ea4f3Gmina Choceń otrzymała ponad 633 tysięcy złotych dotacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt wdrażany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest w 82% finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz w 18% z Budżetu Państwa. Prowadzony przez CPPC projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Umożliwi realizację wielu rodzajów inwestycji mających na celu podniesienie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa JST w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego.

W ramach projektu wykonamy audyt i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przeszkolimy wszystkich pracowników Urzędu oraz podległych jednostek z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zakupimy szereg usług, sprzętu i oprogramowania z licencjami do skutecznej obrony przez zagrożeniami z sieci, tak by możliwie jak najlepiej zabezpieczyć wszystkie dane przechowywane w Urzędzie.

wtorek, 13 luty 2024

System odbioru odpadów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8267-system-odbioru-odpadow.html
Po przeanalizowaniu ostatnich komentarzy dotyczących systemu odbioru odpadów w naszej gminie, nini [...]

Po przeanalizowaniu ostatnich komentarzy dotyczących systemu odbioru odpadów w naszej gminie, niniejszym wyjaśniamy:

  1. Odpady zmieszane w okresie od kwietnia do października są odbierane 2 razy w miesiącu, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń, zaopiniowanym przez Sanepid. Realizujemy zakres minimum. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych byłoby możliwe, ale powodowałoby jeszcze wyższe opłaty. Pozostajemy więc przy minimum.
  2. Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 marca 2024 r., wzrośnie o 2 zł od mieszkańca i będzie wynosiła 22 zł od osoby z terenu nieruchomości posiadającej kompostownik z której nie są przekazywane odpady biodegradowalne lub 24 zł od osoby z terenu nieruchomości, która przekazuje odpady biodegradowalne. Poniżej tabela jak kształtują się ceny w naszym powiecie.

Lp.

Jednostka

Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

z kompostownikiem,  z której nie są przekazywane odpady biodegradowalne

bez kompostownika, z której są przekazywane odpady biodegradowalne

1

Gmina Baruchowo

20

22

2

Gmina Boniewo

18

20

3

Gmina Brześć Kujawski

22

23

4

Gmina Choceń

22

24

5

Gmina Chodecz

28,90

29,90

6

Gmina Fabianki

25

26

7

Gmina Izbica Kujawska

24

25

8

Gmina Kowal

23

25

9

Miasto Kowal

33

34

10

Lubień Kujawski

15

17

11

Gmina Lubraniec

24

26

12

Gmina Lubanie

25

29

13

Gmina Włocławek

25

27

14

Miasto Włocławek

25

 
  1. Podpisana w lutym br., umowa z firmą ZGK sp. z o.o. w Chodczu obejmuje okres prawie 2 lat. Ustalona stawka w gminie Choceń będzie więc obowiązywała do końca 2025 r.
  2. Odbiór odpadów wielkogabarytowych został wyłączony z systemu z uwagi na koszty utylizacji odpadów, które wynoszą 850 zł/t. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choceń, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy punktu. Istnieje także możliwość odbioru w/w odpadów przez firmę z miejsca zamieszkania za dodatkową odpłatnością. Prowadzimy prace nad przygotowaniem programu dotyczącego utylizacji opon, w tym opon rolniczych.
  3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia mieszkańców w worki zgodnie z zasadą worek za worek lub według potrzeb w kolorach do selektywnego zbierania odpadów. Zobowiązano Wykonawcę do realizacji w/w zapisu specyfikacji, która jest integralną częścią umowy.
  4. ZGK sp. z o.o. w Chodczu dostarczył dodatkowo worki do segregacji odpadów (niebieski, żółty, zielony, brązowy), które można uzyskać w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy.
  5. Osobom zalegającym z opłatą za śmieci są systematycznie wysyłane upomnienia, a w przypadku braku płatności sprawy są oddawane do egzekucji komorniczej.
  6. Dziękujemy za wszystkie głosy dotyczące jakości świadczonych usług przez firmę ZGK sp. z o.o.o. w Chodczu. W związku z nie przestrzeganiem harmonogramu odbioru zobowiązano Wykonawcę do terminowego odbioru odpadów. Problemy z odbiorem odpadów można na bieżąco zgłaszać w Urzędzie Gminy pod nr 54 2846617 lub bezpośrednio w ZGK Sp. z o.o. Chodecz pod nr 54 2848036.
wtorek, 13 luty 2024

Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8266-odnowa-przestrzeni-publicznej-na-terenie-gminy-chocen.html
Przygotowujemy do realizacji zadanie pn. „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Choceń [...]

Przygotowujemy do realizacji zadanie pn. „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Choceń”. Celem projektu jest stworzenie strefy relaksu i wypoczynku w dwóch lokalizacjach w Choceniu – nad jeziorem oraz w parku. W parku w Choceniu zostaną zmodernizowane alejki parkowe. Wykonane zostaną w technologii asfaltowej. Natomiast nad jeziorem przewidziana jest budowa altany i wieży widokowej, na które właśnie uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Wieżę widokową zaprojektowano jako drewniany obiekt szkieletowy na rzucie kwadratu o wym. 5 x 5 m, z 3 podestami na wysokości 3 m, 6 m i 9 m. Wysokość całkowita 13 m. Altana została zaprojektowana w postaci wiaty, otwarta ze wszystkich stron o wym. 10 x 15 m. Całość będziemy realizowali w ramach Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka. Jesteśmy na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji zadania jest planowane jeszcze w roku bieżącym. Koszt całkowity - 205 882 Euro.

wtorek, 13 luty 2024

Reaktywacja autobusu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8265-reaktywacja-autobusu.html
Autobus był użytkowany przez organizacje z terenu naszej gminy przez sześć lat. Niestety podczas [...]

Autobus był użytkowany przez organizacje z terenu naszej gminy przez sześć lat. Niestety podczas jednego z wyjazdów autobus uszkodził się tak, że jego serce wymagało naprawy. Zakup nowego sprzętu ze względów finansowych nie był brany pod uwagę. Podjęto próbę reaktywacji. Wszystko wskazuje na to, że przebiegła pomyślnie i autobus po remoncie jest już sprawny. Ponownie został przekazany do użytkowania, choć jest jeszcze na dotarciu. Organizacje z terenu naszej gminy mogą ustalać terminy wyjazdów w Urzędzie Gminy Choceń u Pana Krzysztofa Wojtalika.

poniedziałek, 12 luty 2024

Obwieszczenia - Wybory Samorządowe 2024

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8263-obwieszczenia-wybory-samorzadowe-2024.html
Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń o okręgach wyborczych, Obwieszczenie Marszałka Województwa Kuj [...] Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń o okręgach wyborczych, Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o okręgach wyborczych, Obwieszczenie Starosty Włocławskiego  o okręgach wyborczych - pobierz

Więcej informacji odnośnie Wyborów Samorządowych znajduje się pod adresem: https://bip.chocen.pl/wiadomosci/15475/wybory_samorzadowe
poniedziałek, 12 luty 2024

Prestiżowa usługa wkracza do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8262-prestizowa-usluga-wkracza-do-powiatowego-urzedu-pracy-we-wloclawku.html
Krok ku Przyszłości - Coaching dla Osób w Poszukiwaniu Pracy. Innowacyjny model obsługi klienta [...]

Krok ku Przyszłości - Coaching dla Osób w Poszukiwaniu Pracy. Innowacyjny model obsługi klienta z wykorzystaniem technik coachingowych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku

Punktem wyjścia do stworzenia innowacyjnego modelu pracy z klientem przy użyciu technik coachingowych, jest spojrzenie na klienta z różnych perspektyw i przekonanie, że zawsze w centrum uwagi podczas pracy doradcy klienta powinien być człowiek, który jest źródłem zasobów, a  zmiana w nim jest nieuchronna.

Coaching to proces polegający na towarzyszeniu klientowi w rozwijaniu jego potencjału. Coach ma być ciekawy klienta, a nie go zmieniać. Coaching to profesja polegająca na wysłuchaniu i motywowaniu ludzi poprzez zadawanie odpowiednich pytań.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 12 luty 2024

Z raportu o stanie bezpieczeństwa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8261-z-raportu-o-stanie-bezpieczenstwa-4.html
W raporcie za rok 2023 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy [...]

W raporcie za rok 2023 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, można znaleźć informację o bezpieczeństwie publicznym na terenie naszej gminy. Stwierdzone przestępstwa wg kategorii oraz wykrywalność przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Kategoria przestępstw

Przestępstwa stwierdzone

Wykrywalność

Różnica wskaźników wykrywalności

2022

2023

Dynamika

Wykryte

Wskaźnik

2022

2023

2022

2023

Ogółem

82

67

81,71

60

45

72,29

67,16

- 5,13 %

Kryminalne

47

37

78,73

30

23

62,5

62,16

- 0,34 %

w tym 17x7

37

20

54,06

19

10

51,35

50

- 1,35 %

Gospodar.

8

9

112,50

3

1

37,5

11,11

- 26,39 %

Rozboje

-

1

---

-

1

-

100

---

Bójki i pobicia

2

-

---

2

-

100

-

---

Uszczerbek na zdrowiu

-

1

---

-

1

-

100

---

Kradzieże

16

12

75

8

6

50

50

0 %

Kradzieże samochod.

1

2

200

1

1

100

50

- 50 %

Kradzieże z włamaniem

12

4

33,34

6

0

50

0

- 50 %

Art. 178a § 1kk

16

7

43,75

16

7

100

100

0 %

Uszkodzenia mienia

7

2

28,58

3

2

42,86

100

+ 57,14 %

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie naszej gminy.

Gmina Choceń

2022

2023

Wypadki

1

2

Kolizje

53

63

Osoby ranne

1

2

Skutek śmiertelny

0

0

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa jest corocznie składane przez Kierownika Posterunku Policji w Choceniu na posiedzeniu Rady Gminy. Sprawozdanie będzie przedmiotem obrad Rady Gminy jeszcze w tej kadencji.

Sprawozdanie

piątek, 09 luty 2024

Kolejny przetarg na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/8260-kolejny-przetarg-na-przebudowe-drog-gminnych-na-terenie-gminy-chocen-etap-i.html
Ogłoszony został drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych n [...]

Polski ŁĄd logo 1ad02
Ogłoszony został drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. W poprzednim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  Oferty można składać za pośrednictwem Platformy eZamawiajacy pod adresem https://chocen.ezamawiajacy.pl do dnia 27 lutego 2024 r. do godz. 10:00. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dróg zlokalizowanych w miejscowości Choceń: ul. Fabryczna, ul. Zakładowa ul. Włocławska, ul. Piastowska, ul. Kopernika o łącznej długości 1,273 km oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej. Podstawowy zakres prac to: roboty pomiarowe, regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasach dróg, wykonanie mijanek, roboty związane z wykonaniem nawierzchni, tj. frezowanie nawierzchni, ułożenie geosiatki, skropienie, wykonanie profilowania masą MMA, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonanie odwodnienia, zjazdów i poboczy, ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Realizacja zadania planowana jest na rok bieżący. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.