środa, 22 maj 2019

Zaproszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5444-zaproszenie-10.html
Zapraszamy na spotkanie kandydata PIS do Europarlamentu Pana Przemysława Przybylskiego z udziałem [...] Zapraszamy na spotkanie kandydata PIS do Europarlamentu Pana Przemysława Przybylskiego z udziałem senatora Józefa Łyczaka i Prezesa Okręgu Panią Marzeną Drab. Spotkanie będzie miało miejsce w Lubranieckim Centrum Kultury w dniu 23 maja 2019r., o godzinie 17:00.
środa, 22 maj 2019

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5443-ogloszenie-25.html
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny [...] Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w związku z tym zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu osób zainteresowanych przyjęciem do swojej rodziny dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza ma za zadnie zapewnienie tymczasowej lub stałej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.
Aby stać się rodziną zastępczą, kandydaci muszą przejść odpowiednie szkolenie i otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu kompetencji w tym zakresie. Jeśli rodziną zastępczą chcą zostać osoby spokrewnione z dziećmi, nie muszą spełniać takiego warunku.
Osoby zainteresowane pomocą dzieciom mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Brzeska 15, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.pcpr.info/pomoc_w_rodzinach_zastepczych

Kontakt: 54 231 22 38, 54 231 02 84
środa, 22 maj 2019

Zmiana regulaminu o dotacje do azbestu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5441-zmiana-regulaminu-o-dotacje-do-azbestu.html
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wstrzymał czasowo składanie [...] Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wstrzymał czasowo składanie wniosków o przyznanie dotacji do demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach. Podyktowane jest to zmianą dotychczasowego regulaminu o przyznanie dotacji. Prawdopodobnie lecz informacje nie zostały jeszcze potwierdzone wysokość dofinansowania wynosić będzie 100% tj. mieszkaniec który wyrazi chęć udziału w przedsięwzięciu nie będzie partycypował w kosztach zadania. Całość kwoty pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czekamy na odpowiedz Zarządu. Chętne osoby zainteresowane utylizacją azbestu z posesji prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu Gminy pok. nr 1 Pan Tomasz Sikorski. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca maja br.
wtorek, 21 maj 2019

Znakowanie rowerów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5438-znakowanie-rowerow.html
Komenda Miejska Policji we Włocławku w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji kryminalnej zn [...] Komenda Miejska Policji we Włocławku w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji kryminalnej znakuje rowery. Oznakować rower będzie można w dniu 1 czerwca 2019 r., (sobota) w godzinach od 14.00 do 17.00 podczas Pikniku z okazji Dnia Dziecka organizowanego w Choceniu przy ulicy Sikorskiego 12. Rejestrowanie roweru trwa kilkanaście minut należy posiadać przy sobie rower, dokument tożsamości, dokument potwierdzający własność roweru (faktura zakupu, karta gwarancyjna czy umowa kupna, sprzedaży). Osoby niepełnoletnie muszą przyjść wraz z opiekunem. Wszelkie pytania dotyczące oznakowania roweru można uzyskać w Wydziale Prewencji tel. 54 414 -53-59. Znakowanie roweru jest bezpłatne.
wtorek, 21 maj 2019

Prace geologiczne - gazociąg

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5437-prace-geologiczne-gazociag.html
Informujemy, że w okresie maj - wrzesień 2019 roku na terenie gminy prowadzone będą wiercenia ot [...] Informujemy, że w okresie maj - wrzesień 2019 roku na terenie gminy prowadzone będą wiercenia otworów geotechnicznych o głębokości 5,5-25,0 m, a także pobór próbek gruntu z wierceń. Wiercenia mogą być przeprowadzone w  miejscowościach Grabówka, Gajówka, Nakonowo Stare, Wola Nakonowska oraz Czerniewice. Prace te związane są z wykonywaniem  na zlecenie firmy  OTS-IP Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie świadczącej usługi dla GAZ-SYSTEM S.A.,  prac geologicznych dla określenia wstępnych geotechnicznych warunków posadowienia nowego gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 DN 1000 relacji Gustorzyn- Wronów Etap I Gustorzyn- Leśniewice.
wtorek, 21 maj 2019

Pierwsze spotkanie z Sołtysami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5436-pierwsze-spotkanie-z-soltysami.html
W dniu 16 maja br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił na pierwsze w tej kadencji zebran [...] W dniu 16 maja br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił na pierwsze w tej kadencji zebranie sołtysów. W czasie zebrania omawiano m.in. następujące sprawy:
- powstania żłobka w Choceniu,
- budowy oczyszczalni przydomowych,
- dowozu dzieci do szkół,
- nowej technologii budowy dróg,
- szkoleń komputerowych,
- sołtysiady,
- budowy targowiska,
- dofinansowania do demontażu i utylizacji azbestu,
- odbioru gabarytów za odpłatnością,
- spółki wodnej,
- ograniczeń prędkości na gminnych drogach.

Czytaj więcej...

wtorek, 21 maj 2019

Raport o stanie gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5435-raport-o-stanie-gminy.html
W tym roku po raz pierwszy został przygotowany „Raport o stanie gminy”. Jest to dokument opraco [...] W tym roku po raz pierwszy został przygotowany „Raport o stanie gminy”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady gminy w spawie udzielenia absolutorium wójtowi. Sesja absolutoryjna w gminie Choceń jest planowana na dzień 18 czerwca br. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W tej debacie oprócz radnych, głos mogą także zabierać mieszkańcy gminy. W takim przypadku mieszkaniec, który chce zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Pobierz raport o stanie gminy
wtorek, 21 maj 2019

Wojewódzkie Mistrzostwa w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5434-wojewodzkie-mistrzostwa-w-ratownictwie-w-ramach-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy.html
Zapraszamy wszystkich przedstawicieli służb, szkół i innych organizacji związanych z ratownictw [...] Zapraszamy wszystkich przedstawicieli służb, szkół i innych organizacji związanych z ratownictwem do udziału w Wojewódzkich Mistrzostwach w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Już 25 maja 2019 r. w Śmiłowicach (gmina Choceń) czteroosobowe drużyny będą mogły sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności ratownicze. Zgłoszone patrole będą miały do przejścia trasę z określoną liczbą punktów kontrolnych, na których spotkają się z najróżniejszymi symulacjami sytuacji, które mogą spotkać podczas swojej codziennej działalności. Na każdym punkcie będą znajdować się: sędzia i jego pomocnik oceniający wykonanie zadania oraz specjalnie przygotowany pozorant. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek i napoje, a ponadto wartościowe nagrody.

Czytaj więcej...

piątek, 17 maj 2019

LICEUM W CHOCENIU MISTRZEM POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO W „OBRONIE CYWILNEJ” 2019.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5420-liceum-w-choceniu-mistrzem-powiatu-wloclawskiego-w-obronie-cywilnej-2019.html
W dniu 15 maja 2019 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyły się eliminacje p [...] W dniu 15 maja 2019 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyły się eliminacje powiatowe VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2019. Celem olimpiady jest upowszechnienie i pogłębienie w formie teoretycznej i praktycznej wiedzy o Obronie Cywilnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu włocławskiego.
Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia:
  • podstawowe wiadomości z zakresu obrony cywilnej,
  • podstawowe wiadomości z zakresu powszechnej samoobrony,
  • sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
  • znajomość zasad ruchu drogowego.

Czytaj więcej...

wtorek, 14 maj 2019

IV Powiatowe Mistrzostwa udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5416-iv-powiatowe-mistrzostwa-udzielania-pierwszej-pomocy-przedmedycznej.html
Klub uczniowski MAT  ORAZ Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Chocen [...] Klub uczniowski MAT  ORAZ Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu organizują zawody udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które odbędą się w  dniu 21 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w Parku w Śmiłowicach( koło Kościoła).
Program mistrzostw:
09:30- przyjazd uczestników i opiekunów
10:00- uroczyste rozpoczęcie turnieju
12:00-12:30- zakończenie zmagań zawodników
12:40-13:20- wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku
13:45- uroczyste posumowanie mistrzostw i wręczenie nagród
wtorek, 14 maj 2019

II Powiatowy Konkurs „Po Bogu najbardziej kocham Polskę” Ks.Kard. Stefana Wyszyńskiego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5415-ii-powiatowy-konkurs-po-bogu-najbardziej-kocham-polske-ks-kard-stefana-wyszynskiego.html
Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń oraz Społec [...]
Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń
oraz Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu.
Gala konkursowa odbędzie się 27 maja 2019 r. o godzinie 11:30 na Hali Sportowej GOSiR .
wtorek, 14 maj 2019

Dni Patrona w Szkole Podstawowej w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5414-dni-patrona-w-szkole-podstawowej-w-choceniu.html
W dniu 15 maja 2019 roku o godzinie 08:00 w hali sportowej GOSiR odbędą się obchody Dni Patrona J [...] W dniu 15 maja 2019 roku o godzinie 08:00 w hali sportowej GOSiR odbędą się obchody Dni Patrona Janusza Korczaka .
Program uroczystości:
8:00- Otwarcie Dnia Patrona
9:00- Msza święta w kościele parafialnym
10:30- Przedstawienie „Kopciuszek”
11:30- Podsumowanie Dnia Patrona