środa, 25 lipiec 2018

Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023, został przyjęty w dniu 27 marca 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Choceń Nr XXXII/260/18. Uzyskał również pozytywna opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/rewitalizacja/5774-programu-rewitalizacji-dla-gminy-chocen-na-lata-2017-2023-zostal-przyjety-w-dniu-27-marca-2018-r-uchwala-rady-gminy-chocen-nr-xxxii-260-18-uzyskal-rowniez-pozytywna-opinie-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego.html
Program Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023 - pobierz Program Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023 - pobierz
środa, 13 wrzesień 2017

Projekt Programu Rewitalizacji

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/rewitalizacja/4319-projekt-programu-rewitalizacji.html
Wójt Gminy Choceń serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Choceń do zgłaszania uwag, wniosków i [...] Wójt Gminy Choceń serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Choceń do zgłaszania uwag, wniosków i opinii do projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023”.

Państwa wnioski, uwagi i opinie dotyczące „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023” będą wykorzystana do wypracowania kierunków rozwoju Gminy Choceń.

Wszystkie uwagi, wnioski, opinie można składać w terminie od dnia 13 września 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. osobiście w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, i/lub drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
  1. Formularz
  2. Projekt Programu rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023
  • W przedstawieniu swojego stanowiska dot. Programu rewitalizacji mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Choceń
  • Przekazani przez mieszkańców opinii, wniosków i uwag do projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023” musi być złożone na czytelnie wypełnionym formularzu (załącznik nr 1)
  • Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu anonimowo nie będą rozpatrywane.
  • Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 2515 września 2017 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
piątek, 31 marzec 2017

Spotkania z interesariuszami procesu rewitalizacji

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/rewitalizacja/4152-spotkania-z-interesariuszami-procesu-rewitalizacji.html
W ramach prac nad Programem rewitalizacji dla Gminy Choceń w dniach 10, 22 i 30 marca 2017 r. w Cho [...] logo 4eaacW ramach prac nad Programem rewitalizacji dla Gminy Choceń w dniach 10, 22 i 30 marca 2017 r. w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami lokalnymi liderami, przedsiębiorcami gminy. Na spotkaniach podejmowano dyskusje na temat ewentualnych obszarów kwalifikujących się do wsparcia w ramach procesu rewitalizacji. Przedstawiono prezentację na temat rewitalizacji i kierunków działań. Dodatkowo przedstawiono wstępną diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w naszej gminie uwzględniającą wszystkie niezbędne czynniki z badanych sfer.

Czytaj więcej...

czwartek, 09 marzec 2017

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/rewitalizacja/3927-spotkanie-z-mieszkancami-w-sprawie-rewitalizacji.html
W związku z opracowywaniem Programu rewitalizacji dla Gminy Choceń zapraszamy na cykl spotkań, kt [...] logo 4eaac
W związku z opracowywaniem Programu rewitalizacji dla Gminy Choceń zapraszamy na cykl spotkań, które odbędą się:
10.03.2017 o godz. 17:30 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu
22.03.2017 o godz. 13:00 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu
30.03.2017 o godz. 15:30 w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka w Choceniu

Podczas spotkań rozmawiać będziemy m. in. o tym, co to jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Program rewitalizacji dla Gminy Choceń, które obszary naszej gminy wymagają szczególnego zainteresowania, jakie przedsięwzięcia powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności, skąd pozyskać środki finansowe na zaplanowane działania, kto będzie realizował Program Rewitalizacji. Zebrane uwagi i wnioski pozwolą na precyzyjne wyznaczenie obszaru, który objęty zostanie rewitalizacją oraz wstępne określenie skali planowanych działań.

Liczymy na aktywny udział mieszkańców gminy oraz liczne propozycje i uwagi dotyczące tematyki rewitalizacji.
wtorek, 02 sierpień 2016

Program Rewitalizacji dla Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/rewitalizacja/3574-program-rewitalizacji-dla-gminy-chocen.html
Gmina Choceń przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji, dzięki któremu będziemy mogl [...]
Bez tytułu df818
Gmina Choceń przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji, dzięki któremu będziemy mogli m.in. zwiększyć szanse na pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturalnego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

W procesie przygotowania programu rewitalizacji konieczne jest angażowanie i umożliwienie szerokiej partycypacji społecznej (pobudzającej aktywność społeczną) w procesie opracowania, a następnie realizacji programu.

W związku z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń planowane jest opinii lokalnych społeczności. W szczególny sposób do wzięcia udziału w nich zaproszeni są mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem Gminy Choceń.

Udostępniamy państwu ankietę w wersji online, którą prosimy o wypełnienie.

Dodatkowo ankieta dostępna jest w Urzędzie Gminy, można ją dostarczyć do pokoju nr 2 lub wrzucić do specjalnie przygotowanej urny znajdującej się w urzędzie.
wtorek, 26 listopad 2019

Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych - aneks do umowy

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/103-rewitalizacja-etap-i/5773-rewitalizacja-przestrzeni-i-budynkow-mieszkalnych-aneks-do-umowy.html
W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.” Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynk [...]
logo PRO LGD e5038
W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn.” Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Wójt Gminy Choceń zwrócił się w czerwcu br. z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie poziomu dofinansowania w/w projektu.

Przyznana przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki kwota dofinansowania wynosiła 417 516,45 zł. W wyniku przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu na roboty budowlane kwota dofinansowania wynosiła 385 034,24 zł. Dofinansowanie w ogłoszonym konkursie kształtowało się na poziomie 85%. W dniu 25 listopada br. Gmina Choceń podpisała aneks zwiększający poziom dofinansowania do 92%.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 489 219,98 zł brutto. Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie w wysokości 92 % tj. w kwocie 416 742,94 zł

Wykonawcą prac był Zakład Remontowo- Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka.
piątek, 28 czerwiec 2019

Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych- zakończona

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/103-rewitalizacja-etap-i/5574-rewitalizacja-przestrzeni-i-budynkow-mieszkalnych-zakonczona.html
Zakończono realizację inwestycji pn.” Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych [...]
logo PRO LGD 97912

Zakończono realizację inwestycji pn.” Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń”.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zadanie polegało na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj: robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, remont kominów, wymianę okien na klatkach schodowych w pralni, kotłowni, suszarni, wymianę drzwi zewnętrznych, remont wejść do budynków, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w następujących budynkach:
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu przy ul. Sikorskiego 3
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Choceniu przy ul. Spacerowej 13
- budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Borzymie

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 489 219,98 zł brutto. Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie w wysokości 85 % tj. w kwocie 385 034,24 zł
Wykonawcą prac był Zakład Remontowo- Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka.
Usługa wykonana przez firmę została zrealizowana fachowo z dotrzymaniem zobowiązań  i uzgodnień rzeczowych i terminowych.