wtorek, 03 lipiec 2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4905-informacja-o-wynikach-naboru-na-stanowisko-asystenta-projektu-2.html
Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została [...] Bez tytułu a7cd7Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Trawińska.

Uzasadnienie :
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydatka na w/w stanowisko posiada kwalifikacje i umiejętności, które mogą gwarantować prawidłowe wykonywanie określonej pracy i zadań statutowych Urzędu Gminy w Choceniu.
poniedziałek, 18 czerwiec 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4904-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-asystent-koordynatora-projektu-2.html
W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Fu [...] Bez tytułu a7cd7W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Wójt Gminy Choceń ogłasza nabór na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

Umowa zlecenie od dnia 01 sierpnia 2018 do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 18 czerwiec 2018

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4903-informacja-o-wynikach-naboru-na-stanowisko-asystenta-projektu.html
Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko nie wpł [...] Bez tytułu a7cd7Wójt Gminy Choceń informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko nie wpłynęła, żadna oferta w związku z czym ponawiamy ogłoszenie.
piątek, 01 czerwiec 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4902-ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-asystent-koordynatora-projektu.html
W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Fu [...] Bez tytułu a7cd7
W związku z realizacją projektu pt. ”Jakie to proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Wójt Gminy Choceń ogłasza nabór na stanowisko – Asystent Koordynatora projektu

Umowa zlecenie od dnia 01 sierpnia 2018 do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej...

piątek, 01 czerwiec 2018

Jakie to proste!

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/80-jakie-to-proste/4900-jakie-to-proste.html
Projekt realizowany w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe - pobierz dokument Bez tytułu a7cd7
Projekt realizowany w ramach Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe - pobierz dokument
czwartek, 25 lipiec 2019

Inwestycja wodno- kanalizacyjna zakończona

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/kanalizacja/5578-inwestycja-wodno-kanalizacyjna-zakonczona.html
Prace przy realizacji zadania pn.: Kompleksowy projekt gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglom [...] Bez tytułu 4ab16
Prace przy realizacji zadania pn.: Kompleksowy projekt gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Choceń:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń
  2. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń
zostały zakończone i odebrane.

Wykonawcą prac był Zakład Usługowy Wodno- Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak
z Osięcin.

Wartość inwestycji wyniosła 2.043.436,01 zł. Zadanie było dofinansowane w ramach działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego tj. „Rozwój infrastruktury wodnościekowej”, Schemat: „Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej”.

Celem projektu było wypełnienie zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, co realizowane będzie poprzez zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

W ramach inwestycji udało nam się wybudować sieć kanalizacyjną i wodociągową w ulicy Jaśminowej i Różanej w miejscowości Choceń oraz sieć kanalizacji ciśnieniowej
w miejscowości Śmiłowice.

Prace przy inwestycji przebiegały bez żadnych zakłóceń. Firma wykonująca roboty wykonała je zgodnie ze sztuką budowlaną, sprawnie i rzetelnie. Teren inwestycji został doprowadzony do stanu pierwotnego.
piątek, 15 luty 2019

Zaawansowane prace przy budowie kanalizacji sanitarnej

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/kanalizacja/5250-zaawansowane-prace-przy-budowie-kanalizacji-sanitarnej.html
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, [...] logaue2019 bd3ec
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Gmina Choceń realizuje projekt pn. Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń:
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń
Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń.

Wykonawcą prac jest Zakład Usługowy Wodno- Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak z Osięcin.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Choceń
ul. Jaśminowa i Różana oraz w Śmiłowicach a także budowę sieci wodociągowej
w miejscowości Choceń ul. Jaśminowa i Różana.

Czytaj więcej...

środa, 13 luty 2019

Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/kanalizacja/5244-kompleksowy-projekt-gospodarki-wodno-sciekowej-na-terenie-aglomeracji-chocen.html
W związku z ubieganiem się Gminy Choceń o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskie [...] logaue2019 bd3ecW związku z ubieganiem się Gminy Choceń o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń:

Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń
Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń,

w dniu 05.02.2019 roku Gmina Choceń podpisała umowę na realizację powyższej inwestycji.

Czytaj więcej...